Byla B2-2018-658/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Santechnikos centras“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Visas labas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Santechnikos centras“,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir nurodė, jog atsakovė nevykdo iš pirkimo- pardavimo teisinių santykių kylančio įsipareigojimo atsiskaityti už gautas prekes, dėl ko susidarė 17816,89 Lt įsiskolinimas. Kadangi atsakovė neketina vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nereaguoja į ieškovės išsiųstą raginimą, ji pripažintina nemokia.

3Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog pareiškimo kopija buvo išsiųsta atsakovei (b.l. 23). Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 22 nutartis (b.l. 37), kuria atsakovės administracijos vadovui nustatytas papildomas terminas klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo reikšmingiems finansiniams dokumentams pateikti, buvo išsiųsta tiek atsakovės registruotos buveinės, tiek atsakovės administracijos vadovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta (b.l. 46-47). Nutartį išsiuntus pakartotinai, vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi, ji laikytina įteikta. Nei nutartyje nurodyti dokumentai, nei atsakovės pozicija dėl ieškovės reikalavimo pagrįstumo teismui nebuvo pateikti.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo (toliau- ĮBĮ) 4 straipsnio 2 punkte ir 6 straipsnyje.

6ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nurodytas teisinis reglamentavimas lemia, jog spręsdamas kreditoriaus pareikšto reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą teismas privalo įvertinti tiek kreditoriaus turtinio reikalavimo atsakovu pareiškime įvardinto juridinio asmens atžvilgiu egzistavimo faktą, tiek ir šio asmens turtinę padėtį.

7ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t. y. įrodyti savo reikalavimo į skolininką teisę. Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovės finansinius įsipareigojimus grindžia neapmokėtomis PVM sąskaitomis- faktūromis (b.l. 8-11). Jokių duomenų, leidžiančių abejoti pareiškimo argumentu, jog nurodytų finansinių dokumentų atsakovė neapmokėjo, byloje nėra, todėl darytina išvada, jog ieškovė atitinka ĮBĮ 3 straipsnyje apibrėžtą kreditoriaus statusą.

8Vykdydamas viešojo intereso sąlygojamą teismo teisę ir pareigą būti aktyviam nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovei ignoruojant teisminį procesą, teismas surinko tokius duomenis apie atsakovės veiklą ir turtinę padėtį: pirma, Nekilnojamojo turto registre atsakovės vardu nėra įregistruoto jokio turto (b.l. 35); antra, Kelių transporto priemonių registre atsakovės vardu yra įregistruota viena transporto priemonė, kuri yra areštuota Kauno rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų, taip pat antstolių M. P., R. S., R. S., R. G., S. U., G. A., A. A. patvarkymų pagrindu (b.l. 36); trečia, iš atsakovės VĮ Registrų centrui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog atsakovės veikla 2011 m. buvo nuostolinga, nuostolių suma (213738 Lt) beveik prilygo pardavimo pajamų dydžiui (253671 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos (1031215 Lt) viršija turto vertę (863548 Lt), didžiąją turto vertės dalį sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (661198 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (102840 Lt) ir pinigai bei pinigų ekvivalentai (21252 Lt), kurių realumas, atsižvelgiant į tai, jog atsakovė vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, vengia bendradarbiauti su teismu, įvertinus esamą sudėtingą ekonominę padėtį, kelia pagrįstų abejonių; ketvirta, kaip matyti iš VSDFV Kauno skyriaus 2012 m. birželio 6 d. rašto Nr. (7.27)S-35236, bendrovė yra skolinga VSDF biudžetui 58556,96 Lt, vėlavimo atsiskaityti faktą patvirtina priskaičiuoti delspinigiai. Nurodytų aplinkybių visuma patvirtina atsakovės nemokumo faktą, kuris yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą.

9Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina ieškovės pasiūlyta šias paslaugas teikti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, atitinkanti ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šiai kandidatūrai taip pat pritarė (b.l. 45). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo.

10Byloje esant duomenų apie antstolių M. P., R. S., R. S., R. G., S. U., G. A., A. A. atsakovės atžvilgiu atliekamus vykdymo veiksmus, šie antstoliai informuotini apie bankroto bylos atsakovei iškėlimą.

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą UAB „Santechnikos centras“, juridinio asmens kodas 302423347, buveinės adresas Lauko g. 2, Karmėlava, Kauno r.

13UAB „Santechnikos centras“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (juridinio asmens kodas 135569749, buveinės adresas Savanorių pr. 262-105, Kaunas), turinčią leidimą teikti įmonių administravimo paslaugas Nr. 38a, išduotą 2002 m. gruodžio 23 d. LR Ūkio ministerijos.

14Uždėti UAB „Santechnikos centras“, juridinio asmens kodas 302423347, turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Santechnikos centras“.

16Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Santechnikos centras“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Apie UAB „Santechnikos centras“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui, antstoliams M. P., R. S., R. S., R. G., S. U., G. A., A. A..

19Įpareigoti UAB „Santechnikos centras“ administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį kitas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš UAB „Santechnikos centras“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

20Pavesti UAB „Santechnikos centras“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

21Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Santechnikos centras“ kreditorių susirinkimą.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo ir... 3. Ieškovė pateikė teismui įrodymus, jog pareiškimo kopija buvo išsiųsta... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra... 7. ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą... 8. Vykdydamas viešojo intereso sąlygojamą teismo teisę ir pareigą būti... 9. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina ieškovės pasiūlyta šias... 10. Byloje esant duomenų apie antstolių M. P., R. S., R. S., R. G., S. U., G. A.,... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 12. iškelti bankroto bylą UAB „Santechnikos centras“, juridinio asmens kodas... 13. UAB „Santechnikos centras“ administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo... 14. Uždėti UAB „Santechnikos centras“, juridinio asmens kodas 302423347,... 15. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Apie UAB „Santechnikos centras“ turtui pritaikytą areštą informuoti... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Įpareigoti UAB „Santechnikos centras“ administracijos vadovą nedelsiant... 20. Pavesti UAB „Santechnikos centras“ administratoriui atlikti veiksmus,... 21. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...