Byla 2A-1982-638/2018
Dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės, D. L. (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), G. K.,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ir atsakovės R. V. individualios įmonės apeliacinius skundus dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-941-887/2018 pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei R. V. individualiai įmonei dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7I. R. K ., patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė: 1) panaikinti darbo ginčų komisijos 2017 m. lapkričio 16 d. sprendimą darbo byloje Nr. APS–112-18909/2017; 2) panaikinti darbo ginčų komisijos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimą darbo byloje Nr. APS–112-21756/2017; 3) priteisti iš atsakovės R. V. IĮ 9106,04 Eur už viršvalandžius už laikotarpį nuo 2015 m. sausio mėnesio iki 2017 m. liepos 1 d.; 4) priteisti iš atsakovės R. V. IĮ 6367,38 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2017 m. liepos 1 d.; 5) priteisti iš atsakovės R. V. IĮ 157,40 Eur atlyginimą už 2017 m. sausio – kovo mėnesius; 6) priteisti iš atsakovės R. V. IĮ vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką; 7) įpareigoti atsakovę R. V. IĮ informuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (toliau - Sodra), kad ieškovas R. K. buvo draudžiamas civilinės atsakomybės draudimu laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 15 d. iki 2016 m. sausio 4 d.; 8) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovas nurodė ir paaiškino, kad pagal 2014 m. balandžio 25 d. darbo sutartį įsidarbino pas atsakovę vairuotoju-ekspeditoriumi. Šalys darbo sutartyje susitarė dėl atlyginimo dydžio, dienpinigių klausimas darbo sutartyje nebuvo aptartas. Kadangi atsakovė niekada nepateikdavo ieškovui informacijos raštu ar kitu būdu apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, apie dirbto laiko trukmę, nurodant darbą poilsio, švenčių dienomis ir naktį, ieškovas negalėjo vertinti, ar atsakovė teisingai su juo atsiskaito. Ieškovas 2017 m. rugpjūčio 14 d. pateikė atsakovei prašymą pateikti visus algalapius už visą įmonėje dirbtą laiką. Atsakovė pateikė ieškovui informaciją apie tai, kad dienpinigiai skirtingose šalyse yra kitokių tarifų, o neva atsakovė ieškovui turi mokėti 50 proc. dienpinigių. Tokiu būdu ieškovas sužinojo, kad atsakovė visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį pažeidinėjo tiek darbo sutarties, tiek įstatymų reikalavimus ir neteisingai atsiskaitydavo su ieškovu, neteisingai apskaičiuodavo ir mokėdavo dienpinigius, neteisingai apskaičiuodavo ir mokėdavo atlyginimą.

103.

11Šiuo metu darbo santykiai yra nutrūkę. Net ir pradėjus darbo bylos nagrinėjimą, atsakovė neteikė išsamių duomenų apie atsiskaitymą su ieškovu. Kad atsakovė neįtraukdavo visų ieškovo dirbtų darbo valandų į darbo laiko apskaitos žiniaraščius, ieškovas išsiaiškino tik išsireikalavęs iš UAB „Remanus“ tachografo duomenis už 2014-2017 metus bei išsireikalavęs iš Sodros duomenis apie ieškovui mokėtą darbo užmokestį. Ieškovo nuomone, jis nepraleido nei procedūrinių, nei senaties terminų. Skaičiuojant ieškovo dirbtus viršvalandžius taikytina Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo, kuri reguliuoja į užsienio valstybes komandiruojamų darbuotojų minimalaus apmokėjimo garantijas ir apmokėjimo už viršvalandžius ypatybes. Atsakovei pateikus duomenis nuo 2014 metų apie ieškovo dirbtą laiką, atostogas, komandiruotes ir jų trukmę, apie įmonėje taikytą suminę darbo laiko apskaitą, ieškovas pastebėjo, kad ne visas dirbtas laikas įtrauktas į darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Atsakovė į darbo laiką neįtraukusi nuvykimo į komandiruotės vietą ir parvykimo, kuris trukdavo apie tris dienas.

124.

13Taip pat atsakovė visiškai nemokėjo ieškovui už dirbtus viršvalandžius nuo darbo pradžios iki 2017 metų liepos mėnesio. Atsižvelgiant į Direktyvos 96/71/EB nuostatas viršvalandžių normos ir dydžiai turėjo būti paskaičiuoti pagal tos šalies, į kurią darbuotojas komandiruotas, įstatymus. Šalys darbo sutartyje susitarė tik dėl atlyginimo dydžio, dienpinigių klausimas darbo sutartyje nebuvo aptartas. Galioti turi tik tokia darbo sutarties nuostata, kuri tinkamai įforminta. Ieškovo darbo sutarties egzemplioriuje nebuvo padaryti jokie pakeitimai bei ieškovui laiku ir tinkamai nebuvo įteikta darbo sutarties pakeitimo kopija. Todėl ieškovas mano, kad atsakovė per visą darbo sutarties galiojimo laiką turėjo mokėti 100 procentų dydžio dienpinigius. Ieškovas neginčija atsakovės pateiktuose prieduose prie komandiruočių įsakymų nurodytų duomenų apie ieškovo buvimą nurodytose šalyse, tačiau atsakovė neįtraukė į šiuos duomenis informacijos apie nuvykimą ir parvykimą iš komandiruočių, taip pat kai kuriais atvejais neteisingai nurodytos šalys, kuriose ieškovas buvo, atitinkamai neteisingai apskaičiuoti dienpinigiai.

145.

15Šalys suderino tarpusavio atsiskaitymus dėl dienpinigių, išskyrus poziciją dėl šalių 2016 m. lapkričio 1 d. darbo sutarties pakeitimo sudarymo mokant 50 procentų dienpinigių. Atsakovė, neturėdama jokio teisinio pagrindo, deklaravo, kad ieškovas nebuvo draudžiamas civiliniu draudimu laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. sausio 4 d., nors ieškovas visą laiką dirbo ir niekada nebuvo išleistas nemokamų atostogų. Taip pat ieškovas mano, kad atsakovė turi sumokėti jam vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.

166.

17Atsakovė atsiliepime nurodė ir paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovės nuomone, teisme negali būti nagrinėjami ieškovo reikalavimai, t. y. ieškovas neturi teisės kreiptis į teismą, kai dėl ieškovo pakartotinai reiškiamų reikalavimų jau buvo pasisakyta išnagrinėtame darbo ginče, komisijos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendime Nr. DGKS-4932, kuris yra įsiteisėjęs ir nebuvo apskųstas. Negali būti ginamos ieškovo tariamai pažeistos teisės ir interesai ieškovui praleidus tiek procesinį terminą kreiptis dėl tokių teisių ir interesų gynimo, tiek daliai ieškiniu reiškiamų reikalavimų esant suėjusiam ieškinio senaties terminui. Atsakovė vertina, kad ieškovo daliai ieškinio reikalavimų - priteisti dienpinigius už laikotarpį nuo 2014 m. liepos mėn. iki 2014 m. lapkričio 15 d., yra suėjęs ir bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas.

187.

19Tarp šalių sudarytos darbo sutarties pakeitimas dėl 50 proc. dienpinigių, pradedamų mokėti nuo 2016 m. lapkričio 1 d., yra galiojantis. Įrašas dėl darbo sutarties pakeitimų nuo 2016 m. lapkričio 1 d., t. y. darbuotojui mokėtino 500 Eur mėnesinio atlyginimo ir 50 proc. dienpinigių, buvo padarytas tik atsakovės turimame darbo sutarties egzemplioriuje dėl to, kad ieškovas negalėjo pateikti atsakovei savo darbo sutarties egzemplioriaus.

208.

21Ieškovas neteisingai skaičiuoja jam tariamai priklausančias sumas dėl išdirbtų viršvalandžių bei dienpinigių už komandiravimą, kadangi konkrečiu atveju šalių santykiams netaikytina Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Vertinant darbo sutarties sąlygas ir tarp šalių susiklosčiusių darbo teisinių santykių pobūdį, svarstytinas klausimas, ar ieškovui apskritai turėjo būti mokami dienpinigiai už jo tiesioginių darbo funkcijų atlikimą vykdant krovinių pervežimą tarptautiniais maršrutais. Įsidarbinant ieškovas buvo informuotas, kad jo tiesioginės darbo funkcijos bus susijusios su krovinių gabenimu tarptautiniais maršrutais V. E. ir darbuotojas bus periodiškai kelių mėnesių laikotarpiui siunčiamas dirbti į V. E.. Dėl to, tarp šalių susiklosčius darbo santykiams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos įstatyminėje bazėje įtvirtintą tarnybinės kelionės institutą ir šalims darbo sutartyje iki 2016 m. lapkričio 1 d. nesusitarus, kad ieškovui esant tarnybinėje kelionėje bus mokami dienpinigiai, atsakovė pagal šalių sudarytos darbo sutarties sąlygas apskritai neturėjo pareigos ieškovui mokėti dienpinigių. Atsakovė neginčija aplinkybių, kad pagal šalių žodinį susitarimą atsakovė iki 2016 m. lapkričio 1 d. mokėdavo ieškovui šalių aptarto dydžio, t. y. 55 Eur dienpinigius už užsienyje vykdant krovinių pervežimą išdirbtas dienas. Tačiau 2016 metų spalio mėnesį atsakovei nusprendus tinkamai įforminti tokias darbuotojams mokamas kompensacines dienpinigių išmokas, darbo sutartys su vairuotojais buvo pakeistos, numatant kad darbuotojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ 5 punktu, bus mokama 50 procentų teisės aktų numatytų dienpinigių. Nepaisant to, atsakovės buhalterijai turint abejonių, ar už ankstesnįjį laikotarpį žodinio susitarimo su darbuotojais pagrindu mokėti kompensaciniai dienpinigiai nepažeidė darbuotojų interesų, buvo nutarta net ir po 2016 m. lapkričio 1 d. įvykusio dienpinigių sumažinimo tokiems darbuotojams kaip R. K. per ilgesnį laikotarpį išmokėti pagal teisės aktus už ankstesnį laikotarpį darbuotojui priklausiusių, tačiau neišmokėtų, dienpinigių likutį. Būtent dėl šios priežasties, net ir po 2016 m. lapkričio 1 d. įvykusių darbo sutarties pakeitimų, ieškovui faktiškai iki darbo sutarties pabaigos buvo vis dar mokami faktiškai tokie pat kaip ir anksčiau dienpinigiai. Bet kokiu atveju, atsakovei atlikus galutinius skaičiavimus, taip pat teisingai apskaičiuojant viršvalandžius bei tariamai ieškovui priklausiusius mokėti pilnus dienpinigius už visą laikotarpį, galutinis balansas vis tiek susidaro ieškovo naudai, t. y. 5,33 Eur permoka.

229.

23Ieškovo darbo pobūdis buvo nuolatinė krovinių pervežimo kelių transportu tarptautiniais maršrutais veikla ir ieškovas į vieną valstybę nebūdavo siunčiamas dirbti ilgiau nei 30 dienų, ginčui aktualiu atveju negali būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 96/71/EB „Dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje“ bei ją įgyvendinantis Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas. Ieškovas kartu su kitais darbuotojais bendru sutarimu šventiniu laikotarpiu buvo išleistas nemokamų atostogų. Tačiau dėl įmonės kraustymosi iš vienų patalpų į kitas, atsakovė tarp suarchyvuotų dokumentų nebegali rasti šiai ginčo daliai aktualaus ieškovo rašytinio prašymo dėl nemokamų atostogų suteikimo. Tokias aplinkybes gali pagrįsti tik išrašas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo internetinės duomenų bazės, patvirtinantis, kad aptariamu laikotarpiu nemokamų atostogų buvo išleista visa nurodytų darbuotojų grupė, taip pat atsakovės surastas vieno iš darbuotojų - V. F. 2015 m. gruodžio 11 d. prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo. Analogiškus prašymus atsakovei buvo pateikę ir kiti darbuotojai. Įmonės buhalterija buvo netvarkingai ir aplaidžiai vedama, buhalterė daug ko nepadarė, neapžiūrėjo, padaryta daug klaidų, kai kurios sumos nesumokėtos. Atsakovė pripažįsta, kad nebuvo atsižvelgta į tachografo duomenis, nes buvo ieškovo piktnaudžiavimas. Dienpinigiai buvo skaičiuojami, kai vairuotojas siunčiamas į komandiruotę. Atsakovė teigia, kad ieškovui buvo apmokėta kiekviena jo išdirbta diena. Byloje turi būti vadovaujamasi paskutiniais atsakovės pateiktais paskaičiavimais. Direktyva ieškinio reikalavimams taikoma nepagrįstai.

240

25II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2610.

27Alytaus apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas panaikino 2017 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą, priimtą darbo byloje Nr. ( - )18909/2017. Teismas panaikino 2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą, priimtą darbo byloje Nr. ( - )21756/2017. Teismas priteisė iš atsakovės R. V. IĮ 9106,04 Eur už viršvalandžius, 2420,13 Eur dienpinigių, 4461,48 Eur vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, 902,97 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovui R. K.. Teismas priteisė iš ieškovo R. K. 1363,84 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei R. V. IĮ. Teismas priteisė iš ieškovo R. K. 5,12 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei. Teismas priteisė iš atsakovės R. V. IĮ 9,94 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei. Teismas kitą ieškinio dalį atmetė.

2811.

29Teismas nurodė, kad ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimų dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų už 2017 metų liepos-rugpjūčio mėnesius, kadangi šis reikalavimas išspręstas darbo byloje Nr. ( - )15659/2017, priimtas sprendimas Nr. DGKS-4932 įsiteisėjęs, įgijęs vykdomojo dokumento galią. Tačiau iš ieškovo ieškinio matyti, kad ieškovas reiškia reikalavimus dėl tam tikrų sumų priteisimo būtent iki 2017 metų liepos mėnesio, todėl teismas konstatavo, kad laikotarpio atžvilgiu ieškovo reikalavimai yra teisėti.

3012.

31Teismas nurodė, kad ieškovas teigė, jog jis su atsakove dėl dienpinigių sumažinimo nesitarė, prierašas dėl 50 procentų dienpinigių mokėjimo padarytas atsakovės savavališkai ir vėliau. Tačiau savo nurodytų faktinių aplinkybių ieškovas nepagrindė jokiais objektyviais įrodymais. Priešingai, šiuos ieškovo paaiškinimus paneigė apklaustos liudytojos J. U. parodymai, kurių ieškovas nenuginčijo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo pozicija nebuvo nuosekli. Ieškovas tvirtino, kad neva jo parašas buvo suklastotas, vėliau buvo teigiama, kad ieškovui darbo sutarties pakeitimas buvo duotas pasirašyti nieko nepaaiškinus su eile kitų dokumentų. Tokius ieškovo bei jo atstovo paaiškinimus, kurie nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, teismas vertino kaip gynybinę poziciją. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių bei liudytojos paaiškinimus, konstatavo, kad darbo sutartyje tarp šalių buvo susitarta, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. ieškovui mokama 500 Eur mėnesinis atlyginimas ir 50 proc. dienpinigių. Teismas padarė išvadą, kad nustačius, jog nėra esminio nukrypimo nuo tikrosios šalių valios ar laisvos valios sudaryti tokį susitarimą, prioritetas suteikiamas sutarties turiniui, o ne formai, ir vien dėl DK numatytos formalios tvarkos nesilaikymo darbo sutarties pakeitimas savaime netapo negaliojančiu.

3213.

33Teismas nurodė, kad ieškovas komandiruotės metu atliko darbą-krovinių pervežimą, todėl sprendė, kad ieškovas buvo komandiruotas dirbti kitoje valstybėje pagal darbdavio sudarytas paslaugų teikimo sutartis. Teismas vertino, kad ieškovui taikytinas imperatyvus Europos Sąjungos teisės aktų nustatytas minimalus komandiruoto darbuotojo apsaugos standartas, įtvirtintas 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje.

3414.

35Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 9106,04 Eur viršvalandžių laikotarpyje nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2017 m. liepos 1 d. yra teisėtas ir pagrįstas.

3615.

37Taip pat teismas konstatavo, kad darbo sutartyje tarp šalių buvo susitarta, jog nuo 2016 m. lapkričio 1 d. ieškovui bus mokama 50 proc. dienpinigių, Teismas padarė išvadą, kad atsakovė turėjo priskaičiuoti ir išmokėti 34 116,01 Eur (nuo 2014 m. liepos 13 d. iki 2016 m. spalio 31 d. 30168,76 Eur – 100 procentų, nuo 2016 m. lapkričio 26 d. iki 2017 m. birželio 30 d. 3947,25 Eur – 50 procentų) dienpinigių. Teismas iš byloje esančio banko „Swedbank“, AB, išrašo nustatė, kad už ginčo laikotarpį 31 695,88 Eur suma panaudota kaip atsiskaitymas už dienpinigius (t. 3 b. l. 53–56, t. 4 b. l. 3–5, Darbo byla Nr. 18909 b. l. 108-109), todėl teismas vertino, kad ieškovui iš atsakovės priteistina 2420,13 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2017 m. liepos 1 d. Ieškovo atleidimo iš darbo dieną R. V. IĮ neišmokėjo tam tikrų sumų, todėl teismas konstatavo, kad DK 146 straipsnio 2 dalies taikymui reikšmingas uždelsimo atsiskaityti faktas yra nustatytas. Faktiniai bylos duomenys yra pagrindas išvadai, kad dėl neatsiskaitymo laiku ieškovo kaltės nėra. Atsakovės skola ieškovui susidarė už visą jo darbo laiką dėl neteisingai atliktų skaičiavimų ieškovui dirbant komandiruotėse.

3816.

39Teismas pažymėjo, jog nedraudiminio laikotarpio nebuvimo fakto įrodinėjimo pareiga tenka darbuotojui, pareiškusiam ieškinį, kadangi jis ginčija faktinę aplinkybę, užfiksuotą valstybinės įstaigos oficialioje duomenų bazėje. Tačiau, teismo vertinimu, ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, neginčijamai pagrindžiančių jo reiškiamą reikalavimą. Todėl ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovę informuoti Sodrą, kad ieškovas buvo draudžiamas civilinės atsakomybės draudimu laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. sausio 4 d., teismas atmetė kaip nepagrįstą.

4017.

41Teismas vertino, kad kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas nėra laikytinas ieškinio senaties terminu (DK 15, 16 straipsniai). Teismas konstatavo, kad ieškovo ieškinio reikalavimų daliai - priteisti dienpinigius už laikotarpį nuo 2014 metų liepos mėnesio iki 2014 m. lapkričio 15 d. nėra suėjęs bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas.

42III.

43Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

4418.

45Atsakovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą ir bylą nutraukti, jeigu būtų nuspręsta, kad ieškovo R. K. pareikšti reikalavimai galėjo būti pakartotinai nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme, esant įsiteisėjusiam Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimui Nr. DGKS-4932 darbo byloje Nr. ( - )15659/2017, taikyti ieškinio senatį, panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-941-887/2018 dalyje dėl 9 106,04 Eur už viršvalandžius, 2 420,13 Eur dienpinigių bei 4 461,48 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo ieškovo R. K. naudai iš atsakovo R. V. individualios įmonės ir priimti naują sprendimą - ieškovo R. K. ieškinį atmesti visiškai, pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą pirmosios instancijos teisme, priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4618.1. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą, dėl ko nepagrįstai nagrinėjo ir sprendė dėl ieškiniu pakartotinai pareikštų reikalavimų dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo, kai ginčas tarp tų pačių šalių dėl visų su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo buvo išnagrinėtas kitoje darbo byloje Nr. ( - )15659/2017, kurioje darbo ginčų komisijai priėmus 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. DGKS-4932 jis nebuvo apskųstas ir yra įsiteisėjęs.

4718.2. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės prašymą dėl DK 220 straipsnio 1 dalyje numatyto procesinio termino praleidimo ir už tai DK 16 straipsnio 3 dalyje numatytų pasekmių taikymo, taip pat nepagrįstai atsisakė taikyti DK 15 straipsnio 2 dalyje numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą daliai ieškinio reikalavimų (t. y. dėl dienpinigių priteisimo už laikotarpį nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2014 m. lapkričio 15 d.).

4818.3. Teismas vertindamas ieškovo reikalavimų pagrįstumą, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus dėl ieškovo gebėjimų ir galimybių aiškintis ir suvokti, ar atsakovės vykdyti mokėjimai atitiko darbo sutartimi šalių sulygtas sąlygas bei ieškovo faktiškai išdirbto darbo laiko trukmę, bei nepagrįstai nesusiejo ieškovo neabejotinos galimybės žinoti, kiek laiko jis faktiškai dirbo, su aplinkybe, kad per visą darbo atsakovės įmonėje laikotarpį ieškovas niekuomet neturėjo atsakovei jokių pastabų dėl tariamai išdirbtų viršvalandžių ir tokio darbo apmokėjimo.

4918.4. Teismas netinkamai vertino įrodymus dėl ieškovo nesąžiningumo ir piktnaudžiavimo, darbo laiką apskaitančiame transporto priemonės skaitmeniniame tachografe deklaruojant nepagrįstai didelį kiekį su transporto priemonės vairavimu nesusijusių „kitų darbų“, būtent dėl ko atsakovė, apskaičiuojant ieškovui mokėtiną darbo užmokestį pagrįstai neskaičiuodavo už tariamai išdirbtus su atsakove nesuderintus viršvalandžius mokėtinų sumų, o ieškovas daugiau nei trejų metų darbo atsakovės įmonėje laikotarpiu dėl to neturėjo jokių pastabų ir pretenzijų.

5018.5. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl atsakovės argumentų, susijusių su ieškovo reikalavimu priteisti darbo užmokestį už viršvalandžius. Ieškovo darbo specifika buvo tokia, jog jis buvo periodiškai siunčiamas dirbti į V. E. krovinių gabenimui tarptautiniais maršrutais kelių mėnesių laikotarpiui. Ieškovui buvo taikoma suminė darbo laiko apskaita. Viršvalandinių darbų dirbti ieškovui nebuvo pavesta ir nebuvo leista. Ieškovas nuollat deklaruodavo perteklines darbo laiko valandas, tačiau tai nereiškia, kad tuo laiku jis dirbo darbdavio naudai.

5118.6. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 2 straipsnio 6 dalį, kurioje yra apibrėžta komandiruojamo darbuotojo sąvoka, taip pat nepagrįstai nukrypo nuo Lietuvos teismų formuojamos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, kurioje yra detaliau atskleistas tarnybinės komandiruotės bei kilnojamojo pobūdžio darbo funkcijų vykdymo santykis, kai yra sprendžiamas tiek darbuotojų reikalavimų sumokėti su komandiruotėmis susijusias išlaidas (dienpinigius ir kt.) klausimas, tiek tiesioginio Direktyvos 96/71/EB taikymo klausimas.

5218.7. Teismas taip pat netinkamai taikė ir aiškino Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalį, kurioje aptariami atvejai, kada Direktyva 96/71/EB apskritai negali būti taikoma, dėl ko sprendžiant dėl ieškovui priteistinų sumų už viršvalandžius bei dienpinigius nepagrįstai buvo taikomas Direktyvoje 96/71/EB nustatytas minimalus komandiruoto darbuotojo apsaugos standartas, galiojęs valstybėse, kuriose ieškovas nuolat vykdė tiesiogiai su jo darbu susijusias kilnojamojo pobūdžio darbo funkcijas.

5318.8. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo DK 147 straipsnio 2 dalies pagrindu priteisti vidutinį darbo užmokestį už atsakovės uždelstą atsiskaityti su ieškovu laiką, netinkamai apskaičiavo ieškovo gautą mėnesinį vidutinį darbo užmokestį. Kadangi su ieškovu darbo sutartis jo paties prašymu buvo nutraukta 2017 m. rugpjūčio 21 d., ieškovo vidutinis darbo užmokestis turėjo būti apskaičiuojamas taikant nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą „Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą“.

5419.

55Ieškovas (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2018 m. rugpjūčio 3 d. teismo sprendimo dalį dėl 2420,13 Eur dienpinigių priteisimo ir priteisti iš atsakovo R. V. IĮ 6367,38 Eur dienpinigių, panaikinti 2018 m. rugpjūčio 3 d. teismo sprendimo dalį, kurioje buvo atmestas reikalavimas įpareigoti atsakovą informuoti Sodrą, kad ieškovas buvo draudžiamas civiliniu draudimu laikotarpyje nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. sausio 4 d. ir priimti šioje dalyje naują sprendimą - ieškovo R. K. ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5619.1. Teismas sprendime turėjo konstatuoti, kad 2016 m. lapkričio - 2017 m. birželio mėn. laikotarpiu atsakovė turėjo priskaičiuoti 12703,88 Eur (neatskaičius mokesčių) kaip dienpinigius ir atlyginimą, tuo tarpu atsakovė per tą laikotarpį ieškovui priskaičiavo 4095,98 Eur atlyginimą ir 3895,40 Eur dienpinigių, viso 7991,38 Eur. Teismas priteisė dienpinigius, neatsižvelgdamas į šias aplinkybes ir mažindamas dalį dienpinigių 50 proc. Taikant Direktyvą 96/71/EB teismas papildomai prie šios priteistos sumos turėjo priteisti 4712,50 Eur (neatskaičius mokesčių) kaip dienpinigius ir atlyginimą. Nuo šios sumos turi būti atskaičiuojami mokesčiai, kadangi atlyginimas sutinkamai su Direktyvos nuostatomis negali būti dienpinigių dalimi, o dienpinigiai gali būti atlyginimo dalimi (Direktyvos 3 straipsnio 7 dalis).

5719.2. Ieškovas nesutinka su teismo sprendimu dalyje dėl darbo sutarties pakeitimo. Ieškovo nuomone, teismas turėjo kritiškai vertinti liudytojos - atsakovės įmonės darbuotojos J. U. duotus paaiškinimus. Teismas turėjo nagrinėti aplinkybes, kaip šalys elgėsi po darbo sutarties pakeitimo, atsižvelgiant ir į CK 6.193 straipsnio 1 ir 4 dalis. Atsakovė po sutarties pakeitimo iš tiesų pradėjo skaičiuoti ieškovui kiek didesnį atlyginimą, tačiau mokamų dienpinigių dydžio nesumažino. Tą patvirtino paties atsakovo teismui pateikti dokumentai (t. 1 b. 1. 60, 61, t. 2 b. 1. 173, 174). Darbo sutarties pakeitimas buvo fiktyvus ir neatitiko tikrų faktinių aplinkybių.

5819.3. Teismas teisingai išvardino faktines aplinkybes dėl dienpinigių priteisimo, tik neteisingai jas įvertino. Ieškovas įrodinėjo aplinkybę, kad jis niekada nebuvo išleistas nemokamų atostogų, ir teismo nustatytos faktinės aplinkybės tai įrodė. Teismas neteisingai perkėlė įrodinėjimo pareigą darbuotojui, ieškovui. Atsakovė neįrodė, kad ji gavo kokį nors prašymą iš ieškovo išleisti jį nemokamų atostogų.

5920.

60Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6120.1. Ieškovui nepagrįstai reikalaujant taikyti Direktyvoje 96/71 /EB aptariamą minimalų komandiruoto darbuotojo apsaugos standartą, ieškovas bet kokiu atveju tiek darbo užmokesčio už tariamai išdirbtus viršvalandžius skaičiavimo atveju, tiek ir reikalaujant priteisti padidintą 4712,50 Eur darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) už darbą transportuojant krovinius užsienio valstybėse 2016 m. lapkričio - 2017 m. birželio mėn. laikotarpiu, netinkamai skaičiuoja tariamai ieškovui priklausiusias pagal Direktyvos 96/71 /EB nuostatas mokėti minimalius valstybių standartus, į kurias ieškovas buvo siunčiamas dirbti, atitinkančias išmokas.

6220.2. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į liudytojos J. U. nuosekliai nurodytas aplinkybes, jog įrašas darbo sutartyje dėl nuo 2016 m. lapkričio mėn. mokėtino 500 Eur darbo užmokesčio ir 50 proc. dienpinigių, ieškovui prie tokio įrašo padedant parašą, jo darbo sutartyje buvo padarytas tik darbdavio turimame darbo sutarties egzemplioriuje dėl to, kad ieškovas nei darbo sutarties keitimo metu, nei vėliau, nepateikė savo darbo sutarties egzemplioriaus. Teismas pagrįstai rėmėsi liudytojos parodymais ir tinkamai vertino ginčo aplinkybes. Visi veiksmai, atlikti pagal šalių sutartį, kol sandoris nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, laikytini atliktais teisėtai.

6320.3. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui įrodyti, kad jis nebuvo išleistas nemokamų atostogų. Teismas tinkamai įvertino ne tik ieškovo argumentus, bet ir byloje esančius įrodymus, patvirtinančius kad nemokamų atostogų šventiniu laikotarpiu buvo išleista visa darbuotojų grupė, dėl ko teismui sprendžiant dėl ieškovo buvimo nemokamose atostogose laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 21 d. iki 2016 m. sausio 4 d., buvo teisingai konstatuota, jog ieškovas nepateikė jokių kitų įrodymų, galinčių paneigti nustatytas aplinkybes ir pagrįsti jo reikalavimą.

6421.

65Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

6621.1. Teismas teisingai įvertino, kad ieškovui laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 25 d. iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. nebuvo nei raštu, nei elektroniniu būdu pateikiama informacija apie apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas, apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, ir tuo buvo pažeisti DK 148 straipsnio 1 dalies reikalavimai, be to teismas nustatė, kad atsakovo buhalterija buvo vedama netvarkingai ir aplaidžiai, atliekant klaidingus skaičiavimus.

6721.2. Ieškovui iki pat bylos nagrinėjimo teisme nebuvo žinoma, kaip buvo apskaičiuojamas jo atlyginimas, tame tarpe ir viršvalandžiai. Jam nebuvo žinoma, kokia suminė darbo laiko apskaita buvo taikoma. Tik teismui atsakovė pateikė įsakymą dėl suminės darbo laiko apskaitos, kuriame buvo numatyta, kad suminės apskaitos laikotarpis yra trys mėnesiai arba ketvirtis. Su šiuo įsakymu ieškovas nebuvo supažindintas. Tachografo duomenis kontroliavo ir suvesdavo pati atsakovė. Per visą darbo laikotarpį niekada atsakovė nepareiškė jokių pretenzijų dėl neva netinkamai žymimų darbo valandų.

6821.3. Ieškovas nuolat buvo komandiruojamas į užsienio valstybes, tačiau tik atsakovei pateikus užsakymų suvestinę (t. 1 b. 1. 125–130) paaiškėjo, kad šioje byloje turi būti vadovaujamasi Direktyva 96/71/E. I. nuolat buvo komandiruojamas į vieną iš ekspedicinių kompanijų ir daugiau kaip 30 dienų vykdydavo vienos iš jų nurodymus, o pagal jų nurodymus vežiodavo krovinius ir po kitas šalis.

6921.4. Atsakovė, pasisakydama dėl viršvalandžių, neteisingai nurodo, kad ji turėjo teisę dalį viršvalandžių kompensuoti poilsio dienomis DK 149 straipsnio 2 dalies pagrindu. Šiame straipsnyje aiškiai nurodoma, kad darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena. Ieškovas jokiu būdu nėra išreiškęs prašymo jam suteikti poilsio dienas ir byloje tokių duomenų nėra. Todėl ieškovui visuomet viršvalandžiai turėjo būti papildomai apmokami kaip viršvalandinis darbas. Vidutinį darbo užmokestį teismas apskaičiavo taikydamas užsienio teisę.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7222.

73CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

7423.

75Atsakovė prie apeliacinio skundo ir prie atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą pridėjo papildomus įrodymus: UAB „Remanus“ pažymą, dienraščio „Verslo žinios“ straipsnio kopiją, išrašą iš Eurostato viešos duomenų bazės, sąskaitą už vertimo paslaugas ( t.4, b.l. 65-68, 82-86). Atsakovė prašymo prijungti papildomus įrodymus prie bylos nepareiškė, kodėl tuos dokumentus teikia, nenurodė. Teisėjų kolegija papildomai pateiktų dokumentų nepriima ir nevertina ( CPK 314 str.).

7624.

77Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad šalių darbo teisiniai santykiai tęsėsi nuo 2014 m. balandžio 25 d. iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. Ieškinys Alytaus rajono apylinkės teismui buvo paduotas 2017 m. gruodžio 18 ( t.1, b.l. 1). Todėl ieškinio nagrinėjimui taikomos naujojo (2016 m. priimto) Lietuvos Respublikos darbo kodekso procesą reglamentuojančios nuostatos (Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio 7 dalis). Tačiau materialinė teisė, atsižvelgiant į šalių darbo santykių metu galiojusias teisės normas, už darbo laikotarpį iki 2017 m. liepos 1 d. taikoma pagal Darbo kodeksą, galiojusį iki 2017 m. liepos 1 d., nes darbo teisės normos neturi atgalinio veikimo galios ( Darbo kodekso 7 straipsnio 2 dalis), o už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. taikomos 2016 m. DK nuostatos. D. D. 96/71/EB taikymo

7825.

79Tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovui jo darbo atsakovės įmonėje laikotarpiu ( nuo 2014-04-25 iki 2017-08-21) turėjo būti taikoma 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB (toliau ir Komandiruotų darbuotojų direktyva) dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Direktyva, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, nėra tiesioginio teisės taikymo aktas. Lietuvoje ši Direktyva buvo įgyvendinta Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymu, galiojusiu iki 2017 m. sausio 1 d.

8026.

81Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, Direktyvos 96/71/EB tikslas – nustatyti pagrindines minimalią apsaugą darbuotojams užtikrinančias teisės normas, kurių privalo laikytis darbdaviai, kai darbuotojas į kitą valstybę narę siunčiamas teikti toje valstybėje narėje paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-449/2009). Direktyvos 96/71/EB taikymo sritis apibrėžta jos 1 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad ši direktyva taikoma valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms, kurios pagal tarpvalstybinio paslaugų teikimo sistemą komandiruoja darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją pagal šio straipsnio 3 dalį. Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad ši direktyva taikoma tada, kai šio straipsnio 1 dalyje paminėtos įmonės imasi vienos iš šių tarpvalstybinių priemonių, be kita ko, savo sąskaita komandiruoja darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją ir duoda jiems nurodymus, vadovaudamosi sutartimi, sudaryta tarp darbuotojus komandiruojančios įmonės ir toje valstybėje narėje veikiančios šalies, kuriai bus teikiamos paslaugos, su sąlyga, kad komandiruotės metu komandiruojančioji įmonė ir darbuotojas saistomi darbo santykiais.

8227.

83Atitinkamai Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ( redakcija, galiojusi iki 2016-06-16) buvo nustatyta, kad šis įstatymas taikomas, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje valstybėje narėje veikiančiu užsakovu, arba darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje, arba kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies redakcija nuo 2016-06-16 buvo pakeista ir iki 2017-07-01 galiojo kita redakcija, nustatanti, kad šis įstatymas taikomas, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, kitos valstybės darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu, arba kitos valstybės darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje Lietuvos Respublikoje, arba kaip laikinasis darbuotojas.

8428.

85Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovui turi būti taikomas minimalus darbuotojo teisių apsaugos garantas pagal Komandiruotų darbuotojų direktyvą, nes laikė, kad darbuotojas buvo komandiruotas pagal darbdavio sudarytas paslaugų teikimo sutartis, ir komandiruočių trukmė būdavo ilgesnė negu 30 dienų. Apie darbdavio sudarytas paslaugų teikimo sutartis su užsienio įmonėmis teismas sprendė iš užsakymų sąrašo ( t.1, b.l. 125-130).

8629.

87Teisėjų kolegija su tokiomis teismo išvadomis nesutinka. Byloje nėra pateikta darbdavio, t.y. R. V. IĮ, sudarytų paslaugų teikimo sutarčių su užsienio įmone/įmonėmis, taip pat nėra pateikta duomenų, kad ieškovas dirbo atsakovės filiale ar grupės įmonėje užsienyje. Pateiktasis užsakymų sąrašas ( t.1, b.l. 125-130) rodo, kad buvo gaunami atskiri užsakymai iš užsienyje veikiančių įmonių pervežti konkrečius krovinius. Užsakymus gaudavo pati R. V. IĮ, kuri savo ruožtu duodavo nurodymus ieškovui. Tai matyti ir iš įsakymų siųsti ieškovą į komandiruotes, kuriuose nurodoma, kad ieškovas turės vykdyti R. V. IĮ vadybininkų nurodymus, o ne užsienio įmonių nurodymus ( t.1, b.l. 138-151). Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovui turėjo būti taikomos Komandiruotų darbuotojų direktyvos nuostatos. Dėl darbo ginčų komisijos sprendimų

8830.

89Ieškovas reiškė reikalavimus panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimus: 2017-11-16 sprendimą byloje Nr. ( - )18909/2017 ir 2017-12-13 sprendimą darbo byloje Nr. ( - )21756/2017. Teismas šiuos reikalavimus tenkino. Darbo Kodekso 231 str. nustatyta, kad darbo ginčo šaliai nesutinkant su darbo ginčų komisijos sprendimu, ji turi teisę pareikšti ieškinį teisme, darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas. Teismo sprendimui įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje panaikintinas ir byla šioje dalyje nutrauktina ( CPK 293 str. 1 p.). Dėl piniginių reikalavimų

9031.

91Ieškovo reikšti piniginiai reikalavimai buvo tokie:

92priteisti 6367,38 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2014 liepos mėn. iki 2017 m. liepos 1 d.;

93priteisti 9106,04 Eur už viršvalandžius, dirbtus 2015 m. sausio mėn.- 2017 m. liepos 1 d.;

94priteisti 157,40 Eur darbo užmokesčio už 2017 m. sausio mėn.- kovo mėn.;

95priteisti darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.

9632.

97Kaip jau minėta šios nutarties 23 pastraipoje, ši byla nagrinėjama pagal Darbo kodekso, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d. materialinės teisės normas. Ieškinio senatį reglamentuojančios normos priskiriamos materialinei teisei. Darbo kodekso 27 str. 2 dalis nustatė, kad bendrasis ieškinio senaties terminas šio Kodekso reglamentuojamiems santykiams yra treji metai. Ieškovo pradinis ieškinys Alytaus rajono apylinkės teismui yra pateiktas 2017 m. gruodžio 18 d. Todėl ieškovo reikalavimai dėl piniginių išmokų priteisimo gali būti tenkinami už laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 18 d. Sutiktina su atsakovės apeliacinio skundo argumentais, kad reikalavimas priteisti dienpinigius už laikotarpį nuo 2014m. liepos mėn. iki 2014 m. gruodžio 17 d. turėjo būti atmestas kaip pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

9833.

99Ieškovas prašė priteisti jam 6367,38 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2014 liepos mėn. iki 2017 m. liepos 1 d., teismas sprendimu priteisė 2420,13 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2017 m. liepos 1 d. Teismas sprendė, kad šalys nuo 2016 m. lapkričio 1 d. susitarė, kad ieškovui bus mokama 50 proc. Vyriausybės nutarimu nustatytų dienpinigių. Iš šalių sudarytos darbo sutarties matyti, kad ieškovas tokį darbo sutarties pakeitimą yra pasirašęs ( Darbo ginčų komisijos medžiaga Nr. ( - )18909/2017, l.3). Ieškovas šioje byloje iš pradžių teigė, kad parašas ant darbo sutarties pakeitimo yra ne jo, vėliau aiškino, kad pasirašė, tačiau nematė, dėl ko pasirašo. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis nesitarė su darbdaviu dėl dienpinigių normos sumažinimo. Pažymėtina, kad pats ieškovas prie pradinio ieškinio teikė Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo tyrėjo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl ieškovo parašo suklastojimo, tačiau teismui nepateikta duomenų, kad ieškovas tą nutarimą skundė.

10034.

101Esant darbo sutarties šalių susitarimui, kad dienpinigių bus skaičiuojama ir mokama 50 proc. nuo nustatytos normos, tikrinamas paskaičiavimo ir išmokėjimo teisingumas pagal atsakovės pateiktus dienpinigių paskaičiavimo duomenis ( t. 3, b.l. 53-56). Už 2014 m. gruodžio 18 d.-31 d. dienpinigių turėjo būti priskaityta už 2 komandiruotėje praleistas dienas – 1 Prancūzijoje (57 Eur per dieną), 1 diena Liuksemburge ( 50 Eur per dieną), kitos dienos žymimos kaip poilsio dienos ( 2014 m. gruodžio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis, t.1, b.l.112, priedas prie komandiruotės įsakymo 14/10/19, t.1, b.l. 114). Bendra dienpinigių suma už 2014 m. 107 Eur. Bendra dienpinigių suma už 2015 m. komandiruotes priskaičiuota 12621,09 Eur ( t.3, b.l. 54), bendra dienpinigių suma, priskaičiuota už 2016 m. yra 12110 Eur, už 2017 m. – atitinkamai 4001,37 Eur. Iš viso 28 839,46 Eur. Teismas vertino byloje pateiktą banko „Swedbank“, AB, išrašą, taip pat vertino atsakovės pateiktus duomenis apie dienpinigių paskaičiavimą ir nustatė, kad už ginčo laikotarpį 31695,88 Eur suma buvo išmokėta kaip dienpinigiai (Darbo ginčų komisijos byla Nr. 18909 b. l. 108-109). Teisėjų kolegija, remdamasi tuo pačiu banko „Swedbank“ išrašu, taip pat atsakovės pateikta priskaitymų- mokėjimų suvestine ( t.3, b.l.53-56) sprendžia, taip pat taikydama ieškinio senaties apspręstus laiko apribojimus ( žr. 32 pastraipą), daro išvadą, kad atsakovė yra pilnai atsiskaičiusi su ieškovu už dienpinigius pagal šalių darbo sutartyje nustatytas sąlygas, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškinį dalyje dėl dienpinigių priteisimo. Šioje dalyje teismo sprendimas panaikintinas ir ieškinys dėl dienpinigių priteisimo atmestinas.

10235.

103Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo reikalavimą dėl apmokėjimo už viršvalandžius, dirbtus laikotarpiu nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2017 m. liepos mėn. Teismas kažkodėl viršvalandžių apmokėjimą susiejo su Direktyvos 96/71/EB taikymu, esą, kadangi ieškovui taikytinas imperatyvus Europos Sąjungos teisės aktų nustatytas minimalus komandiruoto darbuotojo apsaugos standartas, įtvirtintas 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, todėl teismas vertina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 9106,04 Eur viršvalandžių laikotarpyje nuo 2015 metų sausio mėnesio iki 2017-07-01 yra teisėtas ir pagrįstas.

10436.

105Kolegija nesutinka su tokia teismo išvada, nes ji niekuo nepagrįsta ir neteisinga. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta viršvalandžių esmė ir sąlygos reikalauti už juos atlyginimo. Viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant nustatytą darbo laiko trukmę (DK 150 straipsnio 1 dalis). Pagal DK 150 straipsnio 1 dalį viršvalandinis yra ir darbo laikas, viršijantis nustatytą ne visą darbo laiką. Viršvalandiniai darbai paprastai draudžiami ir gali būti dirbami tik išimtiniais DK 151 straipsnyje nustatytais atvejais (DK 150 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad tokie darbai dirbami darbdavio nurodymu arba su darbdavio žinia. Darbuotojo buvimas darbe, viršijantis jam nustatytą darbo laiko trukmę, nors galbūt ir susijęs su darbo funkcijų vykdymu, savaime nereiškia viršvalandinio darbo, jeigu taip elgiamasi nesant darbdavio nurodymo, be jo žinios ar leidimo. Tokiu atveju neatsiranda darbdavio pareigos apmokėti už tokį buvimą darbo vietoje kaip už viršvalandinį darbą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2011).

10637.

107Ieškovas savo dirbtus viršvalandžius įrodinėjo tachografo duomenimis, tačiau nepateikė nė vieno įrodymo, kad dirbti viršvalandžius jam pavedė darbdavys kartu įsipareigodamas už viršvalandžius atlyginti. Iš atsakovės pateiktų darbo laiko apskaitos žiniaraščių ( t. 1, b.l. 62-68; b.l. 72-83; 89-100) matyti, kad nė vieną mėnesį ieškovui jokie dirbti viršvalandžiai nebuvo žymimi. Sutiktina su atsakovės apeliaciniame skunde išdėstytais atsikirtimais, kad ieškovas galėjo važiuoti papildomu laiku ir papildomus kilometrus ir taip įtakoti tachografo parodymus apie važiuotą laiką, tačiau tas važiavimo laikas nebūtinai turėjo būti susijęs su darbo pareigų atlikimu. Jeigu atsakovas žinojo, kad jau nuo 2015 m. sausio mėnesio jis dirba viršvalandžius, nes kitaip nepavyksta atlikti pavestų darbo užduočių, tai turėjo aiškintis su darbdaviu dėl atsiradusios būtinybės dirbti viršvalandžius ir sužinoti darbdavio poziciją, ar paveda jam dirbti viršvalandžius, ar už juos apmokės.

10838.

109Nesant įrodymų, kad ieškovas dirbo viršvalandžius darbdavio nurodymu, teismo sprendimas dalyje dėl 9106,04 Eur, priteistų už viršvalandžius, naikintinas ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas - ieškinys atmestinas.

11039.

111Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovės 157,40 Eur darbo užmokesčio už 2017 m. sausio mėn.- kovo mėn. Teismas šį ieškinio reikalavimą atmetė nurodydamas, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. šalys susitarė, kad mėnesio darbo užmokestis bus 500 Eur, ir iš atsakovės pateiktų priskaitymo žiniaraščių matyti, kad atsakovė tiek priskaitė ir, padariusi mokestinius išskaitymus, mokėjo. Kolegija neturi pagrindo su tokia teismo išvada nesutikti. Iš banko sąskaitos išrašo ( Darbo ginčų komisijos byla Nr. 18909, b.l.108-109) taip pat matyti, kad ieškovui buvo išmokėta 2017 m. sausio - kovo mėnesiais atitinkamai 700 Eur, 300 Eur ir 950 Eur, iš viso 1950 Eur. Todėl teismo sprendimas šioje dalyje paliktinas galioti.

11240.

113Ieškovas prašė priteisti jam darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas reikalavimą tenkino, priteisė 4461,48 Eur, nustatęs, kad ieškovo vidutinis vieno mėnesio atlyginimo dydis buvo 1547,57 Eur, su ieškovu nebuvo atsiskaityta jo atleidimo iš darbo dieną, t.y. 2017 m. rugpjūčio 21 d., adekvati sankcija darbdaviui būtų 3 mėnesių atlyginimų priteisimas minusavus darbo ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. DGKS-4932 priteistą 181,23 Eur sumą.

11441.

115Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad ieškovo darbo užmokesčio dydis buvo netinkamai paskaičiuotas. Kolegija sutinka, kad teismas netinkamai apskaičiavo ieškovo vidutinį darbo užmokestį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintas vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas nenumato, kad apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį būtų įtraukiami dienpinigiai, todėl teismui nebuvo jokio pagrindo dienpinigių sumas įtraukti skaičiuojant vidutinį ieškovo darbo užmokestį.

11642.

117Atsakovė savo apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad teismas, priteisdamas darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, faktiškai nagrinėjo pakartotinį tapatų reikalavimą, kuris jau buvo išnagrinėtas kitoje darbo byloje Nr. ( - )15659/2017, kurioje darbo ginčų komisijai priėmus 2017 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. DGKS-4932 jis nebuvo apskųstas ir yra įsiteisėjęs. Teisėjų kolegija šiems apeliacinio skundo argumentams nepritaria. Iš darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-4932 matyti, kad Darbo ginčų komisija priteisė ieškovui 181,23 Eur už uždelsimo atsiskaityti laiką. DK 229 str. 1 dalyje nustatyta, kad darbo ginčų komisijos sprendimas įsiteisėja pasibaigus šio kodekso 231 straipsnyje nustatytam ieškinio pareiškimo teismui terminui ( 1 mėnesiui), jeigu nė viena šalis jo metu nepareiškė ieškinio teisme. Nenustatyta, kad per vieną mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo kuris nors iš šalių pareiškė ieškinį teisme, nes ieškovas ieškinį teisme pareiškė tik 2017 m. gruodžio 18 d. Todėl darbo ginčų komisijos sprendimas dėl 181,23 Eur priteisimo įsiteisėjo ir turi būti vykdomas.

11843.

119Tačiau kaip minėta 30 pastraipoje, Darbo kodekso 231 straipsnio 4 dalyje yra nustatyta, kad darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas. Todėl, kolegijos nuomone, nėra pagrindo daryti išvadą, kad neapskundęs darbo ginčų komisijos sprendimo, ieškovas prarado teisę reikšti ieškinį dėl kitų sumų priteisimo, jeigu mano, kad jam nebuvo išmokėti dienpinigiai, viršvalandžiai, atlyginimai ir pan.

12044.

121Vis dėlto teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nebuvo nustatytas neatsiskaitymo su ieškovu faktas jį atleidžiant iš darbo, nes ieškovo reikalavimai dėl dienpinigių priteisimo, dėl viršvalandžių priteisimo ir dėl neišmokėto darbo užmokesčio yra atmetami. Atitinkamai nėra pagrindo daryti išvadą, kad ieškovui priteistinas darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką pagal Darbo kodekso 147 str. 2 dalį. Todėl šioje dalyje teismo sprendimas panaikintinas ir ieškinys atmestinas. Dėl įpareigojimo informuoti VSDFV

12245.

123Ieškovas reiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę informuoti Sodrą, kad ieškovas buvo draudžiamas civiliniu draudimu nuo 2015-12-21 iki 2016-01-04 ( ieškinys t.1, b.l. 1-12, patikslintas ieškinys t.2, b.l. 40-52; patikslinto ieškinio patikslinimas t.3, b.l. 6-12; patikslinto ieškinio patikslinimas ir papildymas t.3, b.l. 122-128). Pirmosios instancijos teismas sprendime kažkodėl nurodė, kad ieškovas prašė informuoti apie jo draudimą civilinės atsakomybės draudimu, ir šį reikalavimą atmetė nurodęs kaip labiau tikėtiną faktą, kad ieškovas buvo išleistas į nemokamas atostogas, tik neišlikę dokumentai (darbuotojo prašymas, darbdavio įsakymas), o įrodinėjimo pareiga tenkanti darbuotojui. Teismo vertinimu, ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių jo reiškiamą reikalavimą.

12446.

125Šią teismo sprendimo dalį apeliaciniu skundu skundžia ieškovas, nurodydamas, kad teismas nepagrįstai jam perkėlė įrodinėjimo pareigą. Atsakovė neįrodė, kad ji gavo kokį nors prašymą iš ieškovo išleisti jį nemokamų atostogų, todėl nebuvo jokio pagrindo spręsti priešingai.

12647.

127Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ieškovo reikalavimas suformuluotas netinkamai, nes nesuprantamai, nenurodytas ieškinio pagrindas, t.y. neišdėstytos faktinės aplinkybės, kodėl ieškovas sprendžia, kad jis turėjo būti draudžiamas būtent civiliniu draudimu, nes ieškinyje ir jo patikslinimuose vartojama sąvoka „civiliniu draudimu“, kokį būtent draudimą ieškovas turi omenyje, iš kokių duomenų ieškovas mano, kad kažkokia jo teisė buvo pažeista ir kaip prašomas taikyti jo teisės gynimo būdas („informuoti Sodrą“) apgins jo pažeistą teisę. Teismui kelia abejonių, ar toks teisės gynimo būdas kaip informavimas gali realiai apginti asmens pažeistą teisę, nes bendrąja prasme teisė gauti išmokas iš socialinio draudimo fondo ( jeigu ieškovas tai turėjo omenyje) kyla ne dėl informacijos pateikimo, bet dėl darbdavio ar paties draudžiamojo sumokėtų įmokų. Teismas, gavęs taip išdėstytą reikalavimą, kaip kad išdėstė ieškovas, turėjo nustatyti terminą trūkumams pašalinti, t.y. pareikalauti aiškiai ir konkrečiai pateikti ieškinio pareiškimo turiniui privalomą informaciją pagal LR CPK 135 str. nustatytas taisykles.

12848.

129Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, jog ieškovo suformuluotas ieškinio dalykas ir jo nurodytas faktinis ieškinio pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką. Teismas privalo ginčą spręsti pagal ieškovo pareikštus reikalavimus, negali pats nei suformuluoti už ieškovą ieškinio dalyko ir pagrindo, nei spręsdamas bylas pakeisti ieškinio dalyko ar faktinio pagrindo ar taikyti alternatyvius pažeistų teisių gynimo būdus (išskyrus kai kurias įstatyme įtvirtintas išimtis) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-74-421/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

13049.

131Šios bylos situacijoje matyti, kad ieškovui tinkamai nepareiškus aiškaus reikalavimo, o teismui nesiėmus jokių priemonių, kad reikalavimas taptų konkretus ir realiai ginantis pažeistą teisę, liko neatskleista bylos esmė, nenustatyta, kokia ieškovo teisė pažeista ir kokiu būdu galima tinkamai tą pažeistą teisę apginti. Spręstina, kad teismo sprendimas šioje dalyje turi būti panaikintas ir byla grąžinta nagrinėti iš naujo.

13250.

133Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamo bylos perdavimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pagrindo turinio, yra konstatavęs, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016, 28 punktas).

13451.

135Nustačius, kad ieškinio reikalavimas buvo pareikštas netinkamai, o teismas trūkumų nenustatė ir nagrinėjo bylą pagal nesuprantamą reikalavimą, konstatuotina, kad šio reikalavimo atžvilgiu byla turi būti nagrinėjama iš naujo nuo ieškinio priėmimo stadijos. Todėl teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas ir byla grąžintina nagrinėti iš naujo. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

13652.

137Kaip jau minėta ( žr. 29 pastraipą), teismo sprendimo dalis dėl darbo ginčų komisijos sprendimų panaikintina ir šioje dalyje byla nutrauktina. Teismo sprendimo dalys dėl ieškovo piniginių reikalavimų patenkinimo panaikintinos ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas - ieškovo ieškinį atmesti.

13853.

139Teismo sprendimo dalis atmesti ieškovo reikalavimą dėl Sodros informavimo panaikintina ir šioje dalyje byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14054.

141Atsižvelgtina, kad iš esmės didžioji dalis pareikštų reikalavimų yra išsprendžiama šia nutartimi, o reikalavimas, susijęs su VSDFV, yra perduodamas spręsti iš naujo, teisėjų kolegijos nuomone, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas yra galimas šioje instancijoje. Laikytina, kad ieškovo ieškinys ir apeliacinis skundas yra atmetami, todėl ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 4011,31 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, 2699,81 Eur išlaidų advokato pagalbai už apeliacinį skundą ir atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, iš viso 6711,12 Eur. Ieškinio ir ieškovo apeliacinio skundo netenkinus, šios išlaidos priteistinos atsakovei iš ieškovo. Atsakovė taip pat sumokėjo 360 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas ( CPK 83 str. 1 d. 1 p.), o atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas, žyminis mokestis atsakovei yra grąžintinas ( CPK 96 str. 4 d.). Valstybės turėtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme nepriteistinos, nes ieškovas nuo šių išlaidų mokėjimo yra atleistas, o atsakovės atžvilgiu ieškinys netenkinamas.

142Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

143Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis, kuriomis yra panaikinti 2017-11-16 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimas darbo byloje Nr. APS–112-18909/2017 ir 2017-12-13 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimas darbo byloje Nr. APS–112-21756/2017 ir šioje dalyje bylą nutraukti.

144Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovės R. V. IĮ priteistos ieškovui R. K. išmokos už viršvalandžius, dienpinigius, uždelstą atsiskaityti laiką ir bylinėjimosi išlaidos ir šiose dalyse priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

145Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis, kuriomis iš ieškovo R. K. ir iš atsakovės R. V. IĮ priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei.

146Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo R. K. ieškinys dėl įpareigojimo informuoti Sodrą ir šioje dalyje bylą grąžinti nagrinėti iš naujo nuo ieškinio priėmimo stadijos.

147Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

148Priteisti iš ieškovo R. K., a.k. ( - ) atsakovei R. V. IĮ, įm.k. 150005378, 6711,12 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus vienuolika eurų ir 12 ct) bylinėjimosi išlaidų.

149Grąžinti atsakovei R. V. IĮ, įm.k. 150005378, 360 Eur ( tris šimtus šešiasdešimt eurų) žyminio mokesčio išlaidų, sumokėtų 2018 m. rugpjūčio 28 d. Luminor banke, unik. mokėjimo kodas 5692.

150Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. I. R. K ., patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašė: 1) panaikinti darbo... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė ir paaiškino, kad pagal 2014 m. balandžio 25 d. darbo... 10. 3.... 11. Šiuo metu darbo santykiai yra nutrūkę. Net ir pradėjus darbo bylos... 12. 4.... 13. Taip pat atsakovė visiškai nemokėjo ieškovui už dirbtus viršvalandžius... 14. 5.... 15. Šalys suderino tarpusavio atsiskaitymus dėl dienpinigių, išskyrus poziciją... 16. 6.... 17. Atsakovė atsiliepime nurodė ir paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, prašo... 18. 7.... 19. Tarp šalių sudarytos darbo sutarties pakeitimas dėl 50 proc. dienpinigių,... 20. 8.... 21. Ieškovas neteisingai skaičiuoja jam tariamai priklausančias sumas dėl... 22. 9.... 23. Ieškovo darbo pobūdis buvo nuolatinė krovinių pervežimo kelių transportu... 24. 0... 25. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 10.... 27. Alytaus apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu ieškinį tenkino... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimų dėl darbo... 30. 12.... 31. Teismas nurodė, kad ieškovas teigė, jog jis su atsakove dėl dienpinigių... 32. 13.... 33. Teismas nurodė, kad ieškovas komandiruotės metu atliko darbą-krovinių... 34. 14.... 35. Teismas sprendė, kad ieškovo reikalavimas priteisti 9106,04 Eur... 36. 15.... 37. Taip pat teismas konstatavo, kad darbo sutartyje tarp šalių buvo susitarta,... 38. 16.... 39. Teismas pažymėjo, jog nedraudiminio laikotarpio nebuvimo fakto įrodinėjimo... 40. 17.... 41. Teismas vertino, kad kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminas nėra... 42. III.... 43. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 44. 18.... 45. Atsakovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018... 46. 18.1. Teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias... 47. 18.2. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės prašymą dėl DK 220... 48. 18.3. Teismas vertindamas ieškovo reikalavimų pagrįstumą, netinkamai... 49. 18.4. Teismas netinkamai vertino įrodymus dėl ieškovo nesąžiningumo ir... 50. 18.5. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl atsakovės argumentų, susijusių... 51. 18.6. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos garantijų... 52. 18.7. Teismas taip pat netinkamai taikė ir aiškino Direktyvos 96/71/EB 1... 53. 18.8. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo DK 147 straipsnio 2 dalies... 54. 19.... 55. Ieškovas (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2018... 56. 19.1. Teismas sprendime turėjo konstatuoti, kad 2016 m. lapkričio - 2017 m.... 57. 19.2. Ieškovas nesutinka su teismo sprendimu dalyje dėl darbo sutarties... 58. 19.3. Teismas teisingai išvardino faktines aplinkybes dėl dienpinigių... 59. 20.... 60. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį... 61. 20.1. Ieškovui nepagrįstai reikalaujant taikyti Direktyvoje 96/71 /EB... 62. 20.2. Teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į liudytojos J. U. nuosekliai... 63. 20.3. Ieškovas nepagrįstai nurodo, jog teismas perkėlė įrodinėjimo... 64. 21.... 65. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį... 66. 21.1. Teismas teisingai įvertino, kad ieškovui laikotarpiu nuo 2014 m.... 67. 21.2. Ieškovui iki pat bylos nagrinėjimo teisme nebuvo žinoma, kaip buvo... 68. 21.3. Ieškovas nuolat buvo komandiruojamas į užsienio valstybes, tačiau tik... 69. 21.4. Atsakovė, pasisakydama dėl viršvalandžių, neteisingai nurodo, kad ji... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 72. 22.... 73. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 74. 23.... 75. Atsakovė prie apeliacinio skundo ir prie atsiliepimo į ieškovo apeliacinį... 76. 24.... 77. Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad šalių darbo teisiniai santykiai... 78. 25.... 79. Tarp šalių kilo ginčas, ar ieškovui jo darbo atsakovės įmonėje... 80. 26.... 81. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, Direktyvos 96/71/EB tikslas –... 82. 27.... 83. Atitinkamai Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo 3 straipsnio 1... 84. 28.... 85. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovui turi būti taikomas... 86. 29.... 87. Teisėjų kolegija su tokiomis teismo išvadomis nesutinka. Byloje nėra... 88. 30.... 89. Ieškovas reiškė reikalavimus panaikinti Darbo ginčų komisijos sprendimus:... 90. 31.... 91. Ieškovo reikšti piniginiai reikalavimai buvo tokie:... 92. priteisti 6367,38 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo 2014 liepos mėn. iki... 93. priteisti 9106,04 Eur už viršvalandžius, dirbtus 2015 m. sausio mėn.- 2017... 94. priteisti 157,40 Eur darbo užmokesčio už 2017 m. sausio mėn.- kovo mėn.;... 95. priteisti darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką.... 96. 32.... 97. Kaip jau minėta šios nutarties 23 pastraipoje, ši byla nagrinėjama pagal... 98. 33.... 99. Ieškovas prašė priteisti jam 6367,38 Eur dienpinigių už laikotarpį nuo... 100. 34.... 101. Esant darbo sutarties šalių susitarimui, kad dienpinigių bus skaičiuojama... 102. 35.... 103. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo reikalavimą dėl apmokėjimo... 104. 36.... 105. Kolegija nesutinka su tokia teismo išvada, nes ji niekuo nepagrįsta ir... 106. 37.... 107. Ieškovas savo dirbtus viršvalandžius įrodinėjo tachografo duomenimis,... 108. 38.... 109. Nesant įrodymų, kad ieškovas dirbo viršvalandžius darbdavio nurodymu,... 110. 39.... 111. Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovės 157,40 Eur darbo užmokesčio... 112. 40.... 113. Ieškovas prašė priteisti jam darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti... 114. 41.... 115. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad ieškovo darbo užmokesčio dydis... 116. 42.... 117. Atsakovė savo apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad teismas, priteisdamas... 118. 43.... 119. Tačiau kaip minėta 30 pastraipoje, Darbo kodekso 231 straipsnio 4 dalyje yra... 120. 44.... 121. Vis dėlto teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje nebuvo nustatytas... 122. 45.... 123. Ieškovas reiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę informuoti Sodrą, kad... 124. 46.... 125. Šią teismo sprendimo dalį apeliaciniu skundu skundžia ieškovas,... 126. 47.... 127. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad ieškovo reikalavimas suformuluotas... 128. 48.... 129. Kasacinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, jog ieškovo suformuluotas... 130. 49.... 131. Šios bylos situacijoje matyti, kad ieškovui tinkamai nepareiškus aiškaus... 132. 50.... 133. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl aptariamo bylos perdavimo pirmosios... 134. 51.... 135. Nustačius, kad ieškinio reikalavimas buvo pareikštas netinkamai, o teismas... 136. 52.... 137. Kaip jau minėta ( žr. 29 pastraipą), teismo sprendimo dalis dėl darbo... 138. 53.... 139. Teismo sprendimo dalis atmesti ieškovo reikalavimą dėl Sodros informavimo... 140. 54.... 141. Atsižvelgtina, kad iš esmės didžioji dalis pareikštų reikalavimų yra... 142. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 143. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis,... 144. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis,... 145. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalis,... 146. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo dalį,... 147. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 148. Priteisti iš ieškovo R. K., a.k. ( - ) atsakovei R. V. IĮ, įm.k. 150005378,... 149. Grąžinti atsakovei R. V. IĮ, įm.k. 150005378, 360 Eur ( tris šimtus... 150. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....