Byla 2-991/2012
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telktis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Jūratės korporacija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutarties, kuria atmestas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, civilinėje byloje Nr. 2-2364-392/2012 pagal pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės „Jūratės korporacija“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telktis“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Jūratės korporacija“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimo 2011 m. lapkričio 4 d. protokolą Nr. 2 ir pripažinti negaliojančiu dėl jo neteisėtumo, priimtų nutarimų neteisingumo ir absurdiškumo, akivaizdžių siekių BUAB „Telktis“ savininko ir direktoriaus O. S. pavogtų apie 0,5 mln. Lt legalizavimo ir įforminimo teisėtu O. S. grobiu, t.y. panaikinti BUAB „Telktis“ 2011 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo nutarimus; įpareigoti BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimo pirmininką – VSDFV Vilniaus skyriaus direktorių – per vieną mėnesį nuo nutarties priėmimo sušaukti BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimą arba kreditorių komiteto susirinkimą apsvarstyti kreditoriaus UAB „Jūratės korporacija“ 2011 m. rugsėjo 25 pareiškime „Dėl skubaus kreditorių komiteto sušaukimo“ pasiūlytus darbotvarkės klausimus. Nurodė, kad pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, kreditorių susirinkime svarstyti ne darbotvarkės klausimai, priimti kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti ir neteisingi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi nutarė skundą atmesti.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad būtų pažeista BUAB „Telktis“ 2011 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka, numatyta ĮBĮ 22, 23, 24 bei 25 straipsniuose.

8Teismas pažymėjo, kad BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) sušaukimo tvarka nustatyta kreditorių komiteto posėdyje, kuris įvyko 2009 m. rugsėjo 30 d., 4 darbotvarkės klausimu. Nurodė, kad apie 2011 m. lapkričio 4 d. šaukiamą BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimą kreditoriai buvo informuoti 2011 m. spalio 21 d. išsiųstais registruotais laiškais, tai matyti iš PVM sąskaitos faktūros LPA6201404001558, Lietuvos pašto sąrašo Nr. 11560-2-719 ir siųsto 2011 m. spalio 21 d. pranešimo kopijų.

9Teismo teigimu, nors pareiškėjas nurodo, kad susirinkime buvo svarstomi nauji darbotvarkės klausimai, apie kuriuos kreditoriams iš anksto iš viso nebuvo nieko pranešta, netikėtai pagarsinti susirinkime (protokole pažymėti punktais Nr. 2A, 4A, 5A, 9A), tačiau susirinkimo protokolas patvirtina, kad kreditorių susirinkime nebuvo svarstomi nauji darbotvarkės klausimai, jame tik dienotvarkėje įtrauktais klausimais buvo priimti ne tokie nutarimai kokius siūlė administratorius ar pareiškėjas. Teismas nurodė, kad papildomos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimu buvo nutarta svarstyti šį klausimą išieškojus visas lėšas, įpareigojimo administratoriui kreiptis į teismą su ieškiniais klausimais buvo nutarta įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui ar kreditorių komiteto posėdžiui pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams ir galiausiai svarstomais administratoriaus atsakomybės klausimais buvo nutarta atidėti klausimų svarstymą iki administratorius pateiks išvadas dėl ieškinių naudingumo kreditoriams. Teismo teigimu, iš priimtų nutarimų akivaizdu, kad jie buvo priimti tik susirinkime numatytais svarstyti klausimais, apie kurių svarstymą kreditoriams buvo pranešta.

10Dėl pareiškėjo argumento, kad susirinkime kreditoriai elgėsi įstatymo nenumatytu būdu, t.y. nebalsuodami, teismas nurodė, kad kreditoriai susirinkime turi teisę, bet ne pareigą pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę („už“ ar „prieš“) dėl kiekvieno nutarimo, be to, kreditorių siūlomos nutarimų formuluotės „nebalsavo“ ar „susilaikė“ neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

11Dėl netikslių kreditorių pavadinimų teismas nurodė, kad pareiškėjas susirinkimo metu atliko sekretoriaus funkcijas, todėl jis turėjo teisę ištaisyti protokole esančius įmonių netikslius pavadinimus, bet kokiu atveju netikslus kreditoriaus įvardijimas negali būti pakankamas pagrindas susirinkimo nutarimų naikinimui.

12Teismas nurodė, kad, pareiškėjo teigimu, kreditoriai priėmė nepagristus nutarimus, kuriais neįgyvendino savo pareigos įpareigoti administratorių kreiptis su ieškiniais į teismą dėl neteisėtų asmenų veikų bei į VMI dėl papildomų mokesčių priskaičiavimo pagal kaltų asmenų neteisėtai gautą naudą, taip pat nesikreipė į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl administratoriaus atestacijos ir nusikalstamų veiksmų. Teismo įsitikinimu, protokolas patvirtina, kad kreditoriai šiais klausimais priėmė pagrįstus ir protingus sprendimus įpareigoti administratorių pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams, vadinasi, tik kreditoriams susipažinus su administratoriaus išvadomis, galėtų būti toliau sprendžiami pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumo klausimai. Dėl to teismas sprendė, kad naikinti ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus ir tenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl įpareigojimo sušaukti kreditorių susirinkimą iš esmės tapačiais klausimais nėra pagrindo.

13Teismas sprendė, kad kiti pareiškėjo pateikti argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Jūratės korporacija“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Apelianto teigimu, nepagrįsta teismo išvada dėl administratoriaus įpareigojimo pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams pagrįstumo. Apeliantas pažymi, kad iki šiol nėra imamasi veiksmų šiam įpareigojimui įvykdyti. Apelianto įsitikinimu, teismas nepagrįstai nepasisakė dėl argumento, kad kreditoriai nepagrįstai atmetė pasiūlymą kreiptis į VMI dėl priklausančių mokesčių valstybės biudžetui, VSDFV, Privalomojo sveikatos draudimo fondui, Garantiniam fondui priskaičiavimo nuo O. S. ir jo bendrininkų pavogtų sumų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartis paliktina nepakeista.

18CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

19Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „Telktis“ 2011 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 2 įformintų nutarimų pagrįstumo.

20Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog nepagrįsta teismo išvada dėl administratoriaus įpareigojimo pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams pagrįstumo. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Telktis“ 2011 m. lapkričio 4 d. kreditorių susirinkimo metu buvo svarstytas klausimas dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą su ieškiniais dėl piniginių sumų priteisimo ir šiuo klausimu buvo nuspręsta įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui ar kreditorių komiteto posėdžiui pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio padavimas pats savaime nereiškia, kad ieškinys bus tenkintas. Bylos nagrinėjimo metu gali būti patirtos tam tikros išlaidos. Ieškinio netenkinimo atveju, patyrus papildomas išlaidas, bankrutavusios įmonės finansinė padėtis galėtų tapti blogesnė, negu prieš pareiškiant ieškinį. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriai pagrįstai įpareigojo administratorių pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apelianto teiginys, jog iki šiol nėra imamasi veiksmų minėtam administratoriaus įpareigojimui įvykdyti, nėra pagrįstas į bylą pateiktais įrodymais.

21Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl argumento, kad kreditoriai nepagrįstai atmetė pasiūlymą kreiptis į VMI dėl priklausančių mokesčių priskaičiavimo pagal O. S. ir jo bendrininkų pavogtas sumas. Atskiruoju skundu skundžiamos teismo nutarties turinys patvirtina, kad spręsdamas dėl pareiškėjo argumento, kad kreditoriai priėmė nepagristus nutarimus, kuriais neįgyvendino savo pareigos įpareigoti administratorių kreiptis su ieškiniais į teismą dėl neteisėtų asmenų veikų bei į VMI dėl papildomų mokesčių priskaičiavimo pagal kaltų asmenų neteisėtai gautą naudą, taip pat nesikreipė į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos ir Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl administratoriaus atestacijos ir nusikalstamų veiksmų pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad kreditoriai minėtais klausimais priėmė pagrįstus ir protingus sprendimus įpareigoti administratorių pateikti išvadas apie siūlomų ieškinių ekonominį naudingumą kreditoriams ir tik kreditoriams susipažinus su administratoriaus išvadomis galėtų būti toliau sprendžiami pareiškėjo keliamų reikalavimų pagrįstumo klausimai. Dėl to teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl minėtų pareiškėjo argumentų.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad kitų argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumo apeliantas atskirajame skunde nenurodė.

23Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartis paliktina nepakeista.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Jūratės korporacija“ kreipėsi į... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 25 d. nutartimi nutarė skundą... 7. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad būtų pažeista BUAB... 8. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Telktis“ kreditorių susirinkimų (komiteto... 9. Teismo teigimu, nors pareiškėjas nurodo, kad susirinkime buvo svarstomi nauji... 10. Dėl pareiškėjo argumento, kad susirinkime kreditoriai elgėsi įstatymo... 11. Dėl netikslių kreditorių pavadinimų teismas nurodė, kad pareiškėjas... 12. Teismas nurodė, kad, pareiškėjo teigimu, kreditoriai priėmė nepagristus... 13. Teismas sprendė, kad kiti pareiškėjo pateikti argumentai yra teisiškai... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas (kreditorius) UAB „Jūratės korporacija“... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d.... 18. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 19. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „Telktis“ 2011 m.... 20. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog nepagrįsta... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad kitų argumentų dėl pirmosios instancijos... 23. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą....