Byla 2-1101/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties, kuria tenkintas trečiojo asmens prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. B2-1482- 450/2009 UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Profsąjungų autoūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutarties, kuria tenkintas trečiojo asmens prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. B2-1482- 450/2009 UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų VĮ Valstybės turto fondas UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankroto byloje pateikė prašymą taikyti laikinas apsaugos priemones ir uždrausti bankroto administratoriui iki atskiro teismo leidimo naudoti lėšas, t.y. 72828 Lt bankroto procese. Prašyme jis nurodė, kad 2005 m. liepos 22 d. Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Profsąjungų autoūkis“. 2005 m. rugsėjo 22 d. nutartimi įmonė buvo pripažinta likviduojama dėl bankroto. Byloje paaiškėjo, kad BUAB „Profsąjungų autoūkis“ pareiškė ieškinį atsakovui VĮ Valstybės turto fondui dėl nuostolių atlyginimo. Pagal administratoriaus pateiktą informaciją visi reikalingi veiksmai bankroto byloje yra atlikti, administratorius buvo kreipęsis su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kadangi trečiojo asmens iniciatyva, advokatas Laimonas Gasiūnas grąžino dalį jam sumokėto honoraro, t.y. 72828 Lt, ši suma yra nepaskirstyta, o dėl bankroto administratoriaus pareikšto ieškinio bankroto bylos nagrinėjimas be jokių pagrįstų priežasčių gali būti užvilkintas, o piniginės lėšos, skirtos atsiskaitymui su valstybe, išleistos.

4Bankroto administratorius su prašymu nesutiko ir nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bankroto procese negalimas.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi prašymą patenkino ir nurodė, kad byloje 2009 m. kovo 20 d. bankroto administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, jame nurodė, kad visos bankroto metu būtinos atlikti bankroto procedūros užbaigtos. Bankroto bylos eigoje buvo parduotas nekilnojamas turtas ir iš gautų lėšų buvo atsiskaityta su kreditoriais, dalis jų buvo panaudota administravimo išlaidoms, o likusi nepanaudota gautų lėšų suma 1653812,48 Lt pervesti į valstybės biudžetą. Vėlesnėje eigoje antstolė Daiva Prunskienė grąžino 56880 Lt jai sumokėtų vykdymo išlaidų, todėl administratorius šias lėšas pervedė valstybės biudžetą. Trečiojo asmens iniciatyva advokatas L.Gasiūnas sutiko patikslinti likviduojamai dėl bankroto UAB „Profsąjungų autoūkis“ suteiktų teisinių paslaugų atlyginimo dydį, jį sumažindamas, ir 2009 m. gegužės 27 d. grąžino jam sumokėto honoraro dalį, t.y. 72828 Lt, kurios šiuo metu liko nepaskirstytos. Kaip matyti iš byloje pateikto 2009 m. gegužės 27 d. ieškinio Vilniaus apygardos teismui, bankrutuojančios įmonės administratorius kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl nuostolių atlyginimo iš atsakovo VĮ VTF, kurie pasak ieškovo, atsirado užvilkinus bankroto bylos pabaigą septyniais mėnesiais. Ieškinys yra priimtas, užvesta civilinė byla, todėl šalys prašo šiuo metu nesvarstyti prašymo dėl sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Teismas sutinka su trečiojo asmens prašyme nurodyta aplinkybe apie tai, kad visi reikalingi bankroto procese veiksmai yra atlikti: su kreditoriais pilnai atsiskaityta, turtas parduotas, jis paskirstytas, sumokant visas turėtas administravimo išlaidas, dalis grąžinta įmonės akcininkui - valstybei, todėl įmonės administratorius atliko visus veiksmus, būtinus atlikti bankroto procese, kaip tai numato ĮBĮ. Kadangi ieškinys yra pareikštas bankrutuojančios įmonės vardu, todėl šiuo metu svarstyti klausimą dėl įmonės pabaigos sprendimo priėmimo netikslinga, o civilinės bylos iškeltos pagal bankrutuojančios įmonės ieškinį nagrinėjimas gali užsitęsti, todėl piniginės lėšos, gautos iš advokato, kurios turėjo būti pervestos valstybės biudžetui, galimai gali būti panaudotos administravimo išlaidoms, nors tokios išlaidos, kurias administratorius turėjo bankroto eigoje yra apmokėtos, tai patvirtina byloje esantys duomenys. Tokiu būdu, esant aplinkybėms, jog visi reikalingi veiksmai bankroto procese užbaigti, su kreditoriais pilnai atsiskaityta, praktiškai jų nebeliko, administratorius atliko visas funkcijas jam privalomas atlikti, taikytinos prašomos laikinosios apsaugos priemonės ir uždraustina bankroto administratoriui iki atskiro teismo leidimo naudoti lėšas, t.y. 72828 Lt bankroto procese.

6Atskiruoju skundu BUAB „Profsąjungų autoūkis“administratorius prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartį, o trečiojo asmens prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirąjį skundą administratorius grindžia šiais motyvais:

71. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bankroto byloje akcininkai neįtraukiami trečiaisiais asmenimis. VĮ Valstybės turto fondas yra bankrutuojančios įmonės akcininkas, todėl jis neturėjo teisės pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nes tokį prašymą teikti turi tik byloje dalyvaujantys asmenys.

82. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas siejamas su ieškinio pareiškimu, tačiau VĮ Valstybės turto fondas nėra pareiškęs ieškinio BUAB „Profsąjungų autoūkis“ ir nenurodo, jog ketina jį reikšti.

93. ĮBĮ numato vienintelę galimybę apriboti administratoriaus teisę disponuoti įmonės turtu – kreditorių prašymą. Šiuo atveju VĮ Valstybės turto fondas nėra kreditorius.

104. VĮ Valstybės turto fondas manydamas, jog administratoriaus veiksmai pažeidžia kokius nors teisės aktus galėjo kreiptis į kreditorių susirinkimą, o netenkinus jo prašymo, kreiptis į teismą. Tačiau VĮ Valstybės turto fondas nesinaudoja jam prieinamomis teisinės gynybos priemonėmis, o mėgina naudotis jam įstatymų nesuteiktomis teisėmis.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Valstybės turto fondas prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Jis nurodo, kad;

121. VĮ Valstybės turto fondas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartimi yra įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir turi tiesioginį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, nes patikėjimo teise valdo 100 proc. šios įmonės akcijų ir privalo ginti valstybės interesus, todėl turėjo teisę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

132. Likviduojamos UAB „Profsąjungų autoūkis“ administratorius prie pateikto teismui prašymo pripažinti bendrovės pabaigą pridėjo gautų lėšų ir atsiskaitymų suvestinę, iš kurios matyti, kad administravimo išlaidoms yra išleista net 447435,39 Lt, o juridinėms paslaugoms išleista 145856 Lt, nors nei bankroto byloje, nei kitose bylose bendrovei neatstovavo jokie teisininkai. Po derybų su VĮ Valstybės turto fondas L. Gasiūno kontora, advokatai grąžino bendrovei dalį, t.y. 72828 Lt, lėšų už suteiktas teisines paslaugas. Taigi, administratorius privalėjo likusią 72828 Lt sumą pervesti į valstybės biudžetą, tačiau jis informavo, jog pasirašė darbo sutartį su teisininku M. D. ir bendrovės vardu pareiškė atskirą ieškinį dėl nuostolių priteisimo iš VĮ Valstybės turto fondo bei, kad nemokės likusios 72828 Lt sumos į valstybės biudžetą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas atidėjo klausimo dėl įmonės pabaigos nagrinėjimą tol, kol paaiškės ieškinio priėmimo klausimas. Kadangi ieškinys buvo priimtas, bankroto bylą nagrinėjantis teismas negalėjo priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos, todėl pagrįstai uždraudė administratoriui naudotis gautomis lėšomis.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirtajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Pagal LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Profsąjungų ūkis“ administratorius Juozas Petronis 2009 m. gegužės 27 d. teismui pateikė ieškinį (b.l. 176), kuriuo prašo iš atsakovo VĮ Valstybės turto fondas priteisti 41930 Lt nuostolių, susidariusių užvilkinus bankroto procesą septyniais mėnesiais. Šį ieškinį teismas priėmė. BUAB „Profsąjungų ūkis“ administratorius kreipėsi į teismą dėl įmonės pabaigos sprendimo priėmimo, nes su visais kreditoriais atsiskaityta, turtas parduotas, paskirstytas, t.y. bankroto administratorius atliko visus būtinus bankroto procese atlikti veiksmus. Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas teismui pateikė prašymą uždrausti BUAB „Profsąjungų ūkis“ administratoriui iki atskiro teismo leidimo naudoti BUAB „Profsąjungų ūkis“ lėšas, o Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi prašymą patenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

18Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas, jog teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes jų taikymas siejamas su ieškinio pareiškimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu. Nagrinėjamu atveju VĮ Valstybės turto fondas nėra pareiškęs ieškinio BUAB „Profsąjungų autoūkis“ ir byloje nėra duomenų, jog ketina tokį reikšti, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka jų paskirties.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 3 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę nagrinėti skundus dėl administratoriaus veiksmų. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 6 punktu, teismas kreditorių prašymu gali nustatyti įmonės ūkinės komercinės veiklos ir disponavimo įmonės turtu, kurį be teismo leidimo draudžiama parduoti, išnuomoti, įkeisti, juo laiduoti, garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą ar kitaip jį perleisti (perduoti), apribojimus. Todėl tretysis asmuo gali kreiptis į kreditorių susirinkimą prašydamas, jog jie kreiptųsi į teismą su prašymu nustatyti disponavimo įmonės turtu draudimą.

20Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija atskirąjį skundą tenkina, o pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį panaikina.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti.

23Trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Trečias asmuo be savarankiškų reikalavimų VĮ Valstybės turto fondas UAB... 4. Bankroto administratorius su prašymu nesutiko ir nurodė, kad laikinųjų... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 15 d. nutartimi prašymą patenkino... 6. Atskiruoju skundu BUAB „Profsąjungų autoūkis“administratorius prašo... 7. 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bankroto byloje akcininkai... 8. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas siejamas su ieškinio pareiškimu,... 9. 3. ĮBĮ numato vienintelę galimybę apriboti administratoriaus teisę... 10. 4. VĮ Valstybės turto fondas manydamas, jog administratoriaus veiksmai... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą VĮ Valstybės turto fondas prašo Vilniaus... 12. 1. VĮ Valstybės turto fondas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 4 d.... 13. 2. Likviduojamos UAB „Profsąjungų autoūkis“ administratorius prie... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pagal LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad BUAB „Profsąjungų ūkis“... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas,... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog CPK1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 20. Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis ir motyvais, teisėjų kolegija... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti.... 23. Trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondas prašymą dėl laikinųjų...