Byla 2-875-674/2011

1Civilinė byla Nr. 2-875-674/2011

2(Proceso Nr. 2-36-3-00793-2011-7)

3Procesinio sprendimo kategorija

4(S)

5116.1., 128.2

6SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

7Raseiniai, 2011 m. spalio 18 d. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, dalyvaujant pareiškėjui V.J. B. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. J. B., Č. B., E. B., V. B. , O. B., S. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

8Pareiškėjai paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. B. vaikai, po savo motinos E. B. mirties 1992-10-23, priėmė jos palikimą, pradėdami faktiškai valdyti jos turtą.

9Pareiškėjas V. J. B. paaiškino, kad jis, V. J. B., Č. B., E. B., V. B. yra E. B., gim. 1899-12-21, vaikai, o O. B. - E. B. sūnaus A. B., mirusio 2007-01-19, žmona, priėmusi po mirties jo palikimą pagal paveldėjimo teisės liudijimą, S. B. - E. B. sūnaus S. B., mirusio 1995-04-07, sūnus, įgijęs jo palikimą paveldėjimo teisių pirkimo - pardavimo sutartimi. Daugiau įstatyminių įpėdinių pretenduojančių į E. B. palikimą nėra. E. B. sutuoktinis S. B. mirė 1965 m. E. B. testamento nebuvo surašiusi. Kadangi E. B. mirties dieną nekilnojamojo turto jos vardu nebuvo užregistruota, o kilnojamąjį turtą paveldėtojai pasidalino, todėl į notarų biurą nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo pradėta ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas. Atkūrus E. B. po mirties 1999-05-11, 2000-10-05 ir 2001-05-28 Kauno apskrities viršininko sprendimais nuosavybės teisę į žemės ir miško sklypus, atsirado palikimas. Palikimą sudaro 5,98 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Raseinių r., 5,15 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Raseinių r., 6,53 miško sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Raseinių r. Visi E. B. vaikai ją iki mirties prižiūrėjo, po mirties ją palaidojo, prižiūri jos kapą, pasidalino jai priklausančius daiktus, šeimos relikvijas, rūpinosi žemės nuosavybės atstatymo reikalais, tokiu būdu, jie visi savo aktyviais veiksmais priėmė E. B. palikimą. Minėtus žemės ir miško sklypus, į kuriuos po mirties E. B. atkurta nuosavybės teisė, dabartiniu metu valdo, prižiūri visi pareiškėjai. Kadangi E. B. vaikai yra praleidę įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, pareiškėjai negali gauti pavedėjimo teisės liudijimo. Todėl būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad E. B. vaikai priėmė palikimą, pradėję faktiškai jį valdyti.

10Pareiškėjai Č. B., E. B., V. B., O. B., S. B. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuoti tinkamai, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant ir patenkinti jų prašymus.

11Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas tinkamai, atsiliepime nurodė, kad neprieštaraus dėl pareiškime minėtų palikimo priėmimo faktų nustatymo, jeigu teismui bus nurodyti ir pateikti tokius faktus patvirtinantys įrodymai.

12Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuotas tinkamai, prašyme prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, atsiliepime nurodė, kad sutinka su pareiškėjų prašymu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymu.

13Liudytojai G. J. J., gyv. ( - ) r. sav., ir V. S., gyv. ( - ), parodė, kad E. B. užaugino septynis vaikus, vienas iš jų yra miręs iki motinos mirties, šeimos neturėjo. Visi šeši vaikai E. B. iki mirties prižiūrėjo, po jos mirties pasidalino jai priklausančius daiktus, rūpinosi žemės nuosavybės atstatymo reikalais. Žemės ir miško sklypus, į kuriuos po mirties E. B. atkurta nuosavybės teisė, valdo ir prižiūri visi pareiškėjai.

14Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas. Iš archyvo pažymos ir santuokos liudijimo (b.l. 4, 6) matyti, kad E. B. gimė 1899-12-21; iš mirties liudijimo (b.l. 5) matyti, kad E. B. mirė 1992-10-23; iš gimimo ir santuokos liudijimų, gimimo pažymų, asmens dokumentų (b.l. 7-17, 26) matyti, V. J. B., Č. B., E. B., V. B., S. B. ir A. B. yra E. B. vaikai; iš mirties liudijimo (b.l. 18) matyti, kad S. B. mirė 1995-04-07; iš gimimo pažymos (b.l. 20) matyti, kad R. B. yra S. B. duktė; iš 1995-10-27 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo (b.l. 19) matyti, kad R. B. paveldėjo mirusio S. B. turtą, nurodytą testamente; iš mirties liudijimo (b.l. 21) matyti, kad R. B. mirė 2007-11-05; iš gimimo liudijimo (b.l. 22) matyti, kad S. B. yra mirusio S. B. sūnus ir mirusios R. B. brolis; iš 2008-05-20 paveldėjimo teisių pirkimo – pardavimo sutarties ir 2008-07-04 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo (b.l. 24, 25 ) matyti, kad A. V. B., pardavė paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po testatorės R. B. mirties, S. B.; iš mirties liudijimo (b.l. 27) matyti, kad A. B. mirė 2007-01-19; iš sutuoktuvių liudijimo (b.l. 29) matyti, kad O. B. yra A. B. žmona; iš 2007-05-30 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo (b.l. 30) matyti, kad O. B. paveldėjo mirusio A. B. turtą; iš 1999-05-11, 2000-10-05 ir 2001-05-28 Kauno apskrities viršininko sprendimų, pažymėjimų, planų (b.l. 31-42) matyti, kad E. B. po mirties atkurta nuosavybės teisė į žemės ir miško sklypus; iš pranešimo (b.l. 50) matyti, kad dėl E. B. turto paveldėjimo į Raseinių rajono 1- ąjį notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo bylos nėra.

15Palikimo atsiradimo metu 1992-10-23 galiojo 1964 m. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas. 1964 m. Lietuvos Respublikos CK 587 str. nustatė, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą, juo rūpintis kaip savo turtu.

16Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas gali sukelti teisines pasekmes, nes pareiškėjai turi teisę gauti paveldėjimo teisės liudijimą. Pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių dokumentų.

17Nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas. Iš pareiškėjų priteistinos pašto išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 88, 92 str.).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 270, 279, 444 str. teismas,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti. Paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. J. B., Č. B., E. B., V. B. , A. B., S. B. po E. B., gim. 1899-12-21 mirties 1992-10-23, priėmėjos palikimą, pradėdami faktiškai jį valdyti.

20Priteisti iš pareiškėjų V. J. B., Č. B., E. B., V. B. , O. B., S. B. po 5,60 lt. teismo išlaidų į valstybės pajamas, įmokant jas į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai