Byla 2-2077-729/2008
Dėl juridinio asmens likvidavimo juridinių asmenų registro iniciatyva

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės VĮ „Registrų centras“ ieškinį atsakovei Bitininkų draugijos ūkinei įmonei, tretieji asmenys Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, UAB „Buneva“, dėl juridinio asmens likvidavimo juridinių asmenų registro iniciatyva ir

Nustatė

2ieškovė pareiškė reikalavimą likviduoti Bitininkų draugijos ūkinę įmonę, jos likvidatoriumi skirti Vadimą Pachomovą. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybę, kad atsakovės valdymo organų narių ilgiau kaip šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre.

3Tretieji asmenys Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimus, kuriuose nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Tretysis asmuo UAB „Buneva“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos CPK 130 straipsnis). Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Remiantis byloje esančiais įrodymais, nustatytos sekančios faktinės bylos aplinkybės. Ieškovė iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Gargždų skyriaus gavo duomenis apie juridinius asmenis, kurie neteikia finansinės atskaitomybės, nevykdo mokesčių administratoriaus nurodymų ir negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų nurodytais adresais, tarp šių juridinių asmenų nurodyta Bitininkų draugijos ūkinė įmonė (b.l. 9). Remiantis šiais duomenimis ieškovė inicijavo atsakovės likvidavimo procedūrą. Ieškovė išsiuntė 2005-05-13 pranešimus dėl juridinių asmenų registro duomenų patikslinimo Nr. (11.3./2134)s-2604 ir Nr. (11.3./2134)s-2605 atsakovės buveinės adresu ir atsakovės vadovui K. G. pagal juridinių asmenų registre nurodytą gyvenamosios vietos adresą (b.l. 11-12). Ieškovė išsiuntė 2007-02-01 pranešimus dėl numatomo Bitininkų draugijos ūkinės įmonės likvidavimo Nr. (11.10./2134)s-583 ir Nr. (11.10./2134)s-584 atsakovės buveinės adresu ir juridinio asmens vadovui K. G. pagal juridinių asmenų registre nurodytą gyvenamąją vietą (b.l. 17-18). Ieškovė 2007-01-24 pranešimą apie numatomą atsakovės likvidavimą paskelbė viešai VĮ Registrų centro interneto svetainėje (b.l. 19-20). Per tris mėnesius nuo pranešimo paskelbimo prieštaravimų dėl atsakovės likvidavimo negauta. Ieškovės vykdyta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka UAB „Buneva“ pripažinta laimėjusi konkursą teikti juridinių asmenų likvidavimo paslaugas, kuri atitiko reikiamos kvalifikacijos reikalavimus tokioms paslaugoms teikti, 2006-11-29 ieškovė ir tretysis asmuo UAB „Buneva“ sudarė sutartį dėl tokio pobūdžio paslaugų teikimo, ieškovės siūlomas skirti likvidatoriumi Vadimas Pachomovas yra šios bendrovės direktorius (b.l. 27).

8Juridinio asmens likvidavimo pagrindus ir tvarką juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva nustato Lietuvos Respublikos CK 2.70 straipsnis, suteikiantis teisę, esant įstatymo normoje numatytiems pagrindams, pradėti juridinio asmens likvidavimo procedūrą. Vienas iš šioje įstatymo normoje numatytų juridinio asmens likvidavimo pagrindų (Lietuvos Respublikos CK 2.70 straipsnio 1 dalis), kuriuo pareikštas ir ieškinio reikalavimas, yra – jeigu juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei šešis mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, šios aplinkybės patvirtina, kad buvo pagrindas inicijuoti atsakovo likvidavimo procedūrą.

9Lietuvos Respublikos CK 2.70 straipsnio 2-3 dalys nustato juridinio asmens likvidavimo procedūros tvarką, esant Lietuvos Respublikos CK 2.70 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovas pažeidė įstatymu nustatytą likvidavimo procedūros tvarką.

10Įvertinant nurodytus argumentus, teismas laiko, kad yra pagrindas likviduoti atsakovą (Lietuvos Respublikos CK 2.70 straipsnio 1 dalis, 2.106 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

11Lietuvos Respublikos CK 2.108 straipsnio 1 dalis nustato pareigą teismui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį, paskirti šio juridinio asmens likvidatorių. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, pripažįstama, kad ieškovės nurodytas likvidatorius Vadimas Pachovomas turi reikiamą kvalifikaciją likvidatoriaus pareigoms atlikti, todėl yra pagrindas jį paskirti atsakovės likvidatoriumi.

12Iš atsakovės yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Teismas neturi galimybės išspręsti ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, kadangi ieškovė nepateikė įrodymų apie turėtų bylinėjimosi išlaidų dydį.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Likviduoti Bitininkų draugijos ūkinę įmonę, įmonės kodas 6314806, įregistruotą Klaipėdos g. 34-41, Gargžduose, Klaipėdos rajone.

16Bitininkų draugijos ūkinės įmonės, įmonės kodas 6314806, įregistruotos Klaipėdos g. 34-41, Gargžduose, Klaipėdos rajone, likvidatoriumi paskirti Vadimą Pachomovą, asmens kodas ( - ) UAB „Buneva“, esančios Z. Sierakausko g. 30A-16, Vilniuje, direktorių.

17Priteisti iš atsakovės Bitininkų draugijos ūkinės įmonės, įmonės kodas 6314806, valstybei 141,60 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną Lt 60 centų) bylinėjimosi išlaidų (126,00 Lt žyminis mokestis ir 15,60 išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu).

18Atsakovė Bitininkų draugijos ūkinė įmonė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė VĮ Registrų centras per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai