Byla 2-1271-236/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria ieškovės E. B. ieškinys paliktas nenagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-1310-661/2015 pagal ieškovės E. B. ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus energija“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai E. B. ir H. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami įpareigoti atsakovą UAB „Vilniaus energija“ atlikti ieškovams patiekto karšto vandens sąskaitų perskaičiavimą pagal skaitiklio rodmenis nuo 2012 m. kovo iki 2012 m. gruodžio 3 d., perskaičiuoti mokėjimus už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2014 m. liepos 20 d., nes ginčo laikotarpiu į ieškovo butą nebuvo tiekiamas karštas vanduo.

5Ieškovai nesutiko su atsakovo jiems priskaičiuotais ir paskirstytais mokesčiais už ieškovams patiektą karštą vandenį ir karšto vandens temperatūros palaikymą, kadangi atsakovas tai atliko pažeisdamas teisės aktų reikalavimus. Ieškovai nurodė, kad jų bute nėra centralizuoto karšto vandens tiekimo ir ieškovai negauna karšto vandens temperatūros palaikymo paslaugos, už anksčiau karšto vandens temperatūros palaikymo paslaugas ir patiektą karštą vandenį ieškovai yra visiškai atsiskaitę pagal skaitiklio rodmenis. Ieškovų teigimu, atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai skirstė name suvartotą karštą vandenį ir šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui, taikė netinkamas šilumos paskirstymo metodikas, pažeidė galiojančius teisės aktus, šilumos ir karšto vandens apskaitai naudojo metrologiškai nepatikrintus apskaitos prietaisus.

6Ieškovai nurodė, kad ši civilinė byla yra ginčas dėl šilumos tiekėjo veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

7Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, su kuriuo nesutiko ir prašė ieškinį palikti nenagrinėtu.

8Atsakovo teigimu, ieškovai neišlaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos (Energetikos įstatymo 34 str.), todėl ieškinio nagrinėjimas Vilniaus apygardos teisme yra negalimas.

9Atsakovas nurodė, jog tarp šalių yra susiklostę šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Abiejų šalių valia - tiekti ir gauti šilumos energiją - realizuota konkliudentiniais veiksmais. Nurodė, jog pastato ( - ), kuriame yra ieškovams nuo 1991 m. gegužės 28 d. nuosavybės teise priklausantis butas, šilumos įrenginiai yra prijungti prie centralizuotų šilumos perdavimo tinklų, todėl tarp šalių sudaryta neterminuota energijos pirkimo-pardavimo sutartis (CK 6.384, 1.71 str.). Šalys nesudarė individualios šilumos pirkimo-pardavimo sutarties, minėto buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl laiko, jog atsakovas žodžiu ir konkliudentiniais veiksmais sudarė su ieškovais neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovams atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumos energiją galiojančių teisės aktų (tame tarpe Šilumos ūkio įstatymo) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir tarifais. Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta ir nagrinėjama ieškovo UAB „Vilniaus energija“ byla atsakovams H. ir E. B. dėl skolos priteisimo (c. b. Nr. L2-26170-833/2014).

10Atsakovo teigimu, ieškovai subjektyviai kvalifikavo atsakovo veiksmus kaip neteisėtus ir, nesilaikę Energetikos įstatymo 34 str. numatytos procedūros, teikė ieškinį tiesiogiai teismui (Energetikos įstatymo 34 str. 16 d.).

11Atsakovas pažymėjo, jog ieškovai taip pat ginčijo reikalavimą apmokėti karšto vandens temperatūros palaikymo (cirkuliacijos) mokestį jiems kaip buto ( - ), savininkams. Atsakovo teigimu, šis reikalavimas nenagrinėtinas teisme, kadangi ieškovai nesilaikė ikiteisminės ginčo dėl cirkuliacijos mokėjimo nuginčijimo procedūros Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje.

12Ieškovas H. B. ( - ) mirė, jo palikimą perėmė ieškovė E. B..

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutarė ieškovės E. B. ieškinį palikti nenagrinėtu.

15Teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą, sprendė, jog ginčas byloje iš esmės yra kilęs dėl elektros energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją, todėl ieškovė savo teises pirmiausia turėtų ginti pasinaudodama išankstine bylos sprendimo ne teisme tvarka kreipdamasi į Valstybinė energetikos inspekciją.

16Teismas nurodė, jog ginčo atveju taikytina Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti išankstinę privalomą skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką. Teismas, atsižvelgdamas į įstatyminį reglamentavimą, sprendė, jog karštas vanduo, jo gamyba, perdavimas, tiekimas ir vartojimas atitinka energetikos objekto sąvoką, todėl ieškovės reikalavimų atžvilgiu taikytina Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis dėl išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos laikymosi. Kadangi ieškovė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikė, todėl teismas sprendė, kad paliktinas ieškovės ieškinys nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

17Teismas pažymėjo, jog ginčai dėl energijos vartojimo sutarčių pripažinimo nutrauktomis nagrinėtini bendra tvarka paduodant ieškinį apylinkės teismui pagal vartotojo gyvenamąją vietą (CPK 30 str. 11 d.) arba pagal atsakovo buveinės vietą (CPK 29 str.).

18Dėl kitų ieškovės argumentų ir prašymų teismas nepasisakė ir jų nevertino kaip neturinčių teisinės reikšmės.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

20Ieškovė E. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211) Ieškovė 2011 m. spalio 5 d. kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri pripažino atsakovo veiksmus neteisėtais;

222) Į teismą kreipėsi dėl atsakovo įpareigojimo sutvarkyti karsto vandens šilumos apskaitą, atlikti karšto vandens paskirstymo ir temperatūros palaikymo mokesčio perskaičiavimą, pripažįstant atsakovo ieškovei priskirtas mokėtinas sumas už karstą vandenį pagal normas ir karšto vandens pašildymo mokestį neteisėtais, taip pat pripažįstant, kad karšto vandens vartojimo santykiai tarp ginčo šalių nutrūko nuo karšto vandens tiekimo paslaugos atsisakymo ir nutraukimo. Dėl to sprendžia, jog ginčo šalies santykiai kvalifikuoti kaip prievoliniai, dėl kurių Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalies laikytis išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos netaikomi. Apeliantės teigimu, Valstybinė energetikos inspekcija neatlieka mokesčių už energetiką perskaičiavimo funkcijų ir nėra kompetentinga duoti privalomus nurodymus kitiems asmenims, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija negali įpareigoti vartotojo sumokėti energijos įmonei skolą ar ją sumažinti.

23Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį nepakeistą.

24VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria ieškovės E. B. ieškinys paliktas nenagrinėtas, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

28CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka.

29Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, teigia, jog ginčo šalies santykiai kvalifikuoti kaip prievoliniai, dėl kurių Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimai laikytis išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos netaikomi.

30Apeliacinis teismas pažymi, jog pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalį išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka Valstybinė energetikos inspekcija (toliau – Inspekcija) įgaliota nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Pagal EĮ 34 straipsnio 3 dalį Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka įgaliota nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

31Inspekcijos veiklos tikslas – vykdyti valstybinę energetikos kontrolę (EĮ 9 straipsnio 1 dalis); Inspekcija įgaliota kontroliuoti, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, taip pat kontroliuoti energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir tinkamumą naudoti (EĮ 9 straipsnio 3 dalies 5 punktas). Pagal Inspekcijos nuostatų, patvirtintų energetikos ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-63 (su vėlesniais pakeitimais) 12 punktą Inspekcija ir (ar) jos įgalioti valstybės tarnautojai, atlikdami pavestas funkcijas, turi teisę: tikrinti, ar energetikos statiniai ir energetikos įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus (12.1 punktas); fiziniams ir juridiniams asmenims duoti privalomus nurodymus dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų apsaugos teisės aktų pažeidimo (12.2 punktas); nustačius energetikos įrenginių, naudojamų asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti, techninės saugos trūkumus, apie tai raštu informuoti kompetentingas institucijas (12.6 punktas); nustatyta tvarka tikrinti, ar montuojami ir rekonstruojami energetikos įrenginiai atitinka projektus, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatyti statinių saugos ir paskirties reikalavimai, bei duoti nurodymus pašalinti pastebėtus nukrypimus (12.7 punktas).

32Komisijos veiklos tikslas – reguliuoti energetikos srityje veikiančių subjektų veiklą ir atlikti valstybinę energetikos priežiūrą (EĮ 8 straipsnio 1 dalis). EĮ 8 straipsnio 9 dalyje, reglamentuojančioje Komisijos funkcijas, bei Komisijos nuostatų (patvirtinti Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 (su pakeitimais) 10.1–10.41 punktuose, detalizuojančiuose Komisijos vykdomas funkcijas, nustatyta, kad Komisija, be kita ko, vykdo valstybės reguliuojamų kainų ir kainų viršutinių ribų nustatymą bei kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vartotojai bei energetikos įmonės, manydami, kad kita šalis nesilaiko energetikos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, veikia netinkamai ir pažeidžia jų teisėtus interesus, turi dėl ginčo sprendimo įstatyme nustatytais atvejais išankstine ne teismo tvarka kreiptis pagal kompetenciją į vieną iš nurodytų institucijų. Tokio ginčo pagrindą ir dalyką sudaro teisės aktuose, reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, nustatytos tvarkos pažeidimas (vartotojo ar energetikos įmonės neteisėti veiksmai (neveikimas) ir prašymas pašalinti daromus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 8 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2014). Kasacinis teismas, aiškindamas EĮ 34 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, yra nurodęs, kad Inspekcija, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę, neatlieka mokesčių už energiją perskaičiavimo funkcijų ir nekompetentinga duoti privalomų nurodymų kitiems asmenims, o Komisija negali įpareigoti vartotojo sumokėti energijos įmonei skolą ar ją sumažinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-589/2013). Tai reiškia, kad įstatyme nenustatytos Inspekcijos ar Komisijos teisės spręsti dėl vartotojo ir energetikos įmonės tarpusavio turtinių atsiskaitymų ir duoti privalomus nurodymus dėl nuostolių atlyginimo šaliai, kuri juos patyrė kitai šaliai netinkamai vykdant sutartines prievoles, ar priverstinio nuostolių išieškojimo. EĮ 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta privaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka taikoma tokiems ginčams, kurie kilo dėl specialių teisės aktų, reglamentuojančių teisinius santykius energetikos sektoriuje, nuostatų pažeidimo ir priklauso Inspekcijos ar Komisijos kompetencijai; vartotojų ir energetikos įmonių ginčams, kilusiems kitu teisiniu pagrindu, nurodyta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka neprivaloma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 8 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2014).

34Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė pateikė ieškinį prašydama įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ atlikti ieškovui patiekto karšto vandens sąskaitų perskaičiavimą pagal skaitiklio rodmenis nuo 2012 m. kovo iki 2012 m. gruodžio 3 d., perskaičiuoti mokėjimus už šilumą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2014 m. liepos 20 d., nes ginčo laikotarpiu į ieškovės butą nebuvo tiekiamas karštas vanduo. Dėl to apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju ginčas byloje iš esmės yra kilęs dėl elektros energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją, kurių santykiams taikytina Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti išankstinę privalomą skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarką.

35Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į įstatyminį reglamentavimą, taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog karštas vanduo, jo gamyba, perdavimas, tiekimas ir vartojimas atitinka energetikos objekto sąvoką.

36Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, todėl pagrįstai paliko ieškovės ieškinį nenagrinėtu.

37Kiti atskirajame skunde (dėl kreipimosi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą) nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

38Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai E. B. ir H. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 5. Ieškovai nesutiko su atsakovo jiems priskaičiuotais ir paskirstytais... 6. Ieškovai nurodė, kad ši civilinė byla yra ginčas dėl šilumos tiekėjo... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą į pareikštą... 8. Atsakovo teigimu, ieškovai neišlaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo... 9. Atsakovas nurodė, jog tarp šalių yra susiklostę šilumos energijos... 10. Atsakovo teigimu, ieškovai subjektyviai kvalifikavo atsakovo veiksmus kaip... 11. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovai taip pat ginčijo reikalavimą apmokėti... 12. Ieškovas H. B. ( - ) mirė, jo palikimą perėmė ieškovė E. B..... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutarė ieškovės E. B.... 15. Teismas, įvertinęs tarp šalių kilusį ginčą, sprendė, jog ginčas byloje... 16. Teismas nurodė, jog ginčo atveju taikytina Energetikos įstatymo 34... 17. Teismas pažymėjo, jog ginčai dėl energijos vartojimo sutarčių... 18. Dėl kitų ieškovės argumentų ir prašymų teismas nepasisakė ir jų... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 20. Ieškovė E. B. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 21. 1) Ieškovė 2011 m. spalio 5 d. kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių... 22. 2) Į teismą kreipėsi dėl atsakovo įpareigojimo sutvarkyti karsto vandens... 23. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 24. VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 28. CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą... 29. Apeliantė, nesutikdama su skundžiama nutartimi, teigia, jog ginčo šalies... 30. Apeliacinis teismas pažymi, jog pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2... 31. Inspekcijos veiklos tikslas – vykdyti valstybinę energetikos kontrolę (EĮ... 32. Komisijos veiklos tikslas – reguliuoti energetikos srityje veikiančių... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vartotojai bei energetikos... 34. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė pateikė ieškinį... 35. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į įstatyminį... 36. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 37. Kiti atskirajame skunde (dėl kreipimosi į Valstybinę vartotojų teisių... 38. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 40. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 27 d. nutartį...