Byla 2YT-1214-892/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva Pluirienė,

2sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei

3dalyvaujant pareiškėjai D. Z.

4pareiškėjos atstovei advokatei Z. M.

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos D. Z. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

61. Pareiškėja D. Z. patikslintu pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo tėvo V. K., mirusio ( - ), mirties faktiškai priėmė ir pradėjo valdyti iki mirties jo valdytą turtą.

7Nurodė, kad pareiškėjos motina J. K. mirė 2017-01-11. Pareiškėjos tėvas, J. K. sutuoktinis V. K. mirė ( - ). Palikėjas turėjo dar du sūnus I. K., mirusį ( - ), ir S. K., mirusį ( - ). Pareiškėja D. Z. iki motinos mirties gyveno jos tėvams priklausančiame name, slaugė motiną, taip pat prižiūrėjo ir tvarkė turtą – gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus, žemę. Mirus tėvui ( - ) pareiškėja faktiniu valdymu parėmė žemės sklypą, esantį Naujakurių g. 1, Rudaminos k., Vilniaus r., gyvenamuosius pastatus, ūkinius pastatus, garažą, kiemo įrenginius. ( - ) V. K. sudarė testamentą, kuriuo jam priklausančias 38/100 dalis gyvenamojo namo, esančio Naujakurių g. 1, Rudaminos k., Vilniaus r., jis paliko pareiškėjai. Pareiškėja po tėvo mirties kreipėsi į Rudaminos seniūną dėl palikimo priėmimo, tačiau tuo metu seniūnas neturėjo įgaliojimų spręsti turto paveldėjimo klausimų ir nenukreipė pareiškėjos pas notarą. 2017-11-20 Vilniaus 2-ojo notarų biuro notarė informavo, kad po V. K. mirties niekas į notarų biurą nesikreipė, palikimo nepriėmė. Pažymėjo, kad pareiškėja nuo 1978-02-15 savo gyvenamąją vietą deklaravo ( - ), su savo šeima gyveno kartu su tėvais iki V. K. mirties, rekonstravo gyvenamąjį namą ir kitus statinius savo lėšomis ir darbu. ( - ) mirus tėvui pareiškėja užbaigė statinių rekonstrukciją, kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl rekonstrukcijos metu atliktų statybos darbų įteisinimo, statinių inventorizacijos. Remiantis D. Z. 1996-11-27 išduota Rudaminos seniūnijos pažyma Nr. 876, buvo užregistruota statinio, esančio Rudaminos k., Vilniaus r., rekonstrukcija. Taigi pareiškėja savo aktyviais veiksmais išreiškė valią priimti palikimą, po tėvo V. K. mirties, tvarkė, prižiūrėjo gyvenamąjį namą ir kitus statinius, žemės sklypą, mokėjo mokesčius. 2017-03-06 pareiškimu dėl palikimo priėmimo D. Z. kreipėsi į Vilniaus rajono 2-ojo notarų biurą ir priėmė palikimą po motinos J. K. mirties, tuomet paaiškėjo, kad yra nepriimtas palikimas po tėvo V. K. mirties. Pareiškėja siekia priimti visą palikimą, atsiradusį po abiejų tėvų mirties.

82. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime nurodė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra, VĮ „Turto banko“ atstovui nedalyvaujant.

93. Teismo posėdžio metu pareiškėja D. Z. prašė pareiškimą tenkinti pareiškime išdėstytais pagrindais. Pareiškėjos atstovė papildomai nurodė, kad pareiškėja savo veiksmais po palikėjo mirties per šešis mėnesius užbaigė statinio, esančio ( - ), rekonstrukciją ir siekė ją įteisinti.

10Pareiškimas tenkintinas.

114. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimas, kurio objektas yra palikimas, t. y. mirusio fizinio asmens turto, turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių, priklausiusių palikėjui nuosavybės teise jo mirties momentu, visuma. Mirusio asmens turto paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Mirusio fizinio asmens turtas nuosavybės teise pereina jo įstatyminiams arba testamentiniams įpėdiniams, o jų nesant – valstybei. Tam, kad įvyktų turto savininko pasikeitimas, t. y. kad nuosavybės teisę įgytų palikėjo įpėdiniai, palikimas turi būti priimtas. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kurį sudaryti asmuo gali tiek asmeniškai, tiek per įgaliotą atstovą. Priimdamas palikimą, įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Asmens valia priimti palikimą, t. y. tapti palikėjo turto savininku, gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais. Priimdamas palikimą faktiniu valdymu, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, t. y. jeigu pradėjo turtą valdyti ir juo rūpintis, kaip savo turtu, t. y. turtą valdyti, naudotis, prižiūrėti, saugoti, mokėti mokesčius ir panašiai.

125. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų – mirties liudijimų, Gyventojų registro tarnybos pažymų, santuokos liudijimo, ( - ) mirė V. K., kuris buvo pareiškėjos tėvas bei J. K., mirusios ( - ), sutuoktinis, jiedu turėjo tris vaikus – I. K., mirusį ( - ), S. K., mirusį ( - ), ir pareiškėją D. Z. (b.l. 5-13, 17). Palikėjas V. K. ( - ) sudarė testamentą, kuriuo jam priklausantį asmeninės nuosavybės teisėmis turtą - 38/100 dalis gyvenamojo namo, esančio Vilniaus rajono Rudaminos kaime, Naujakurių g. 1, paliko pareiškėjai D. Z., ūkiniai pastatai ir kiemo įrengimai paliekami bendram naudojimui (b.l. 30). Vilniaus rajono 2-ojo notaro biuro ir Testamentų registro išrašų duomenimis, po V. K. mirties laikotarpiu nuo 2002-10-01 iki 2017-01-20 notarų biure paveldėjimo byla nebuvo pradėta ir dėl palikėjo palikimo priėmimo niekas nesikreipė (b.l. 31, 37). Pagal 1996-05-08 Kadastro duomenų registro pažymėjimą, Nekilnojamojo turto registrų centrinio duomenų banko išrašą matyti, kad palikėjas turėjo žemės sklypą, 62/100 dalis gyvenamojo namo, ūkinius pastatus, esančius adresu ( - ) (b.l. 14, 69-72). Pareiškėjos motina J. K., mirusi ( - ), testamentu visą jai priklausantį turtą paliko pareiškėjai, D. Z. palikimą priėmė (b.l. 7, 18). Pareiškėja 1978-02-15 savo gyvenamąją vietą deklaravo ( - ) ir kaip paaiškino teismo posėdyje nurodytoje vietoje nuolat gyveno (b.l. 55). Remiantis pareiškėjos paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja ( - ) mirus tėvui atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją, kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl rekonstrukcijos metu atliktų statybos darbų įteisinimo, statinių inventorizacijos (b.l. 76-79). Pareiškėjos paaiškinimai, byloje esantys rašytiniai įrodymai sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad po V. K. mirties D. Z. tėvo palikimą priėmė faktiškai jį valdydama, kadangi po palikėjo mirties valdė jam priklaususį nekilnojamąjį turtą, toliau gyveno name, jį prižiūrėjo, rekonstravo, mokėjo mokesčius (b.l. 32-34). Teismas neturi pagrindo abejoti pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis, juo labiau, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad kokie nors kiti asmenys po V. K. mirties būtų faktiškai perėmę palikimą sudarantį turtą, pradėję jį valdyti, juo rūpintis, kaip savo turtu ar aplinkybių, kad su kitais asmenimis būtų kilę ginčai dėl palikimą sudarančio turto.

136. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, nesant pagrindo netikėti pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis bei nesant suinteresuotų asmenų prieštaravimų, teismas turi pakankamą pagrindą konstatuoti, kad po savo tėvo V. K. mirties D. Z. priėmė palikimą, pradėjusi faktiškai valdyti palikėjo turtą, tai yra savo konkliudentiniais veiksmais ir faktiniu turto valdymu, kaip savo išreiškė valią priimti palikėjo turtą bei su tuo susijusias teises ir pareigas, todėl teismas pareiškimą tenkina (1964 m. CK 587 str.).

147. Juridinis faktas šioje byloje nustatytinas paveldėjimo liudijimo išdavimo tikslu.

15Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270, 444 straipsniais teismas,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. Z. (a.k. ( - ) po tėvo V. K. (a.k. ( - ) mirties ( - ) priėmė palikimą pradėjusi jį faktiškai valdyti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo liudijimo išdavimo tikslu.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai