Byla 2-586-828/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovei Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorei Lidijai Burbienei, trečiojo asmens VĮ „Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai“ atstovei Loretai Šimonei, institucijos, teikiančios išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus - atstovei Audronei Morkūnienei, nedalyvaujant atsakovei Jolantai Paškevičiūtei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovei Jolantai Paškevičiūtei, trečiajam asmeniui VĮ „Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai“ dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos skyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas reikalauja neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovei jos nepilnamečio sūnaus Nojaus Paškevičiaus, gim. 2011-07-13, atžvilgiu, nustatyti vaikui nuolatinę globą ir globėju skirti tretįjį asmenį, vaiko gyvenamąją vietą nustatant pas globėją, priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikui, mokamą po 135 Lt per mėnesį. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė nesirūpina savo sūnumi, pagimdžiusi sūnų, jį paliko ligoninėje, atsisakė jį auginti, 2007-01-18 teismo sprendimu atsakovei apribota tėvų valdžia kt. šešių jos vaikų atžvilgiu.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

5Tretysis asmuo prašo ieškinį tenkinti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad vaikas auga globos namuose, atsakovė savo sūnaus nelanko, nesidomi jo sveikata, gyvenimo sąlygomis, vystymusi, išlaikymo jam neteikia.

6Institucija - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius – pateikė išvadą, jog ieškinio reikalavimų patenkinimas atitiks nepilnamečio vaiko interesus.

7Ieškinys tenkinamas.

8Byloje nustatyta, kad Nojus Paškevičius, gim. 2011-07-13, yra Jolantos Paškevičiūtės sūnus, vaiko tėvystė nenustatyta (b.l. 9). Įvertinus atsakovės apsisprendimą neauginti vaiko bei tai, kad ji neturi sąlygų jam auginti, 2011-07-21 sprendimu Nojus Paškevičius buvo paimtas iš ligoninės ir 2011-07-19 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-797 jam buvo nustatyta laikinoji globa, globėju buvo paskirtas tretysis asmuo (b.l. 20,21). Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovo atstovo, trečiojo asmens paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė visiškai nesirūpina sūnumi, jo nelanko, su juo nebendrauja, materialiai neišlaiko nuo pat vaiko gimimo, vaiku rūpinasi tik jo laikinas globėjas. T.p. bylos medžiaga patvirtina, kad globėjas yra sudaręs tinkamas gyvenimo sąlygas vaikui.

9Tėvai turi konstitucinę pareigą rūpintis savo vaikais ir juos išlaikyti. Tėvų pareigų vykdymas yra neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, nuolatinio rūpinimosi vaiko materialine ir dvasine gerove. Jei tėvai nesirūpina savo vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko - reiškia, kad nevykdo savo pareigų, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti jiems įstatymų numatytas sankcijas. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovė visiškai nesirūpina savo sūnumi, todėl yra pagrindas atsakovei taikyti motinos valdžios apribojimą jos sūnaus atžvilgiu (CK 3. 180 str. 1 d.). Sprendžiant klausimą, kokiam laikui taikytinas valdžios apribojimas, atsižvelgtina į vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo pobūdį, į tai, kad atsakovė nesiima jokių veiksmų esamai padėčiai pakeisti. Konstatavus, kad nėra jokių duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti ir atsakovė imtų rūpintis savo sūnumi - atsakovei tėvų valdžia apribojama neterminuotai. Esant nurodytoms aplinkybėms, nustačius pagrindą apriboti atsakovės valdžią jos sūnui, Nojui Paškevičiui nustatytina nuolatinė globa, globėju skirtinas tretysis asmuo, vaiko gyvenamoji vieta nustatytina pas globėją.

10Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės išlaikymą nepilnamečiui vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 135 Lt iki jo pilnametystės. Atsakovė niekur nedirba, jokio turto neturi, jos pajamos yra tik socialinė parama. Atsakovė privalo išlaikyti ir kt. vaikus. Nojus Paškevičius yra pusantrų metų amžiaus, gyvena globos namuose. Pažymėtina, kad atsakovė yra vienintelis asmuo, kuris turi pareigą išlaikyti vaiką (vaiko tėvystė nenustatyta). Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą kad 200 Lt dydžio mėnesinis išlaikymas vaikui iš esmės atitiks vaiko poreikių ir atsakovės turtinės padėties proporcingumo principą ir ši suma bent minimaliai patenkins nepilnamečio poreikius. Todėl iš atsakovės vaikui priteisiamas 200 Lt dydžio mėnesinis išlaikymas (CK 3.192, 3.194, 3.195 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., CPK 376 str.).

11Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos (143 Lt ir 72 Lt žyminio mokesčio, 12 Lt dokumentų įteikimo išlaidos) (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

12Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Neterminuotai apriboti tėvų valdžią Jolantai Paškevičiūtei, a.k. 47205101607, jos sūnaus Nojaus Paškevičiaus, a.k. 51107132142, atžvilgiu.

15Nustatyti Nojui Paškevičiui, a.k. 51107132142, nuolatinę globą ir jo globėju skirti VĮ „Panevėžio Algimanto Bandzos kūdikių ir vaikų globos namai“, kodas 190997412. Nustatyti vaiko gyvenamąją vietą pas globėją.

16Priteisti iš Jolantos Paškevičiūtės, a.k. 47205101607, jos sūnui Nojui Paškevičiui, a.k. 51107132142, išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis 200 Lt (dviejų šimtų litų) dydžio išmokomis nuo 2012 m. gruodžio 21 d. (ieškinio pateikimo teismui) iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

17Priteisti iš Jolantos Paškevičiūtės, a.k. 47205101607, valstybei 227 Lt (du šimtus dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimą dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai