Byla e2VP-2028-797/2017
Dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka nagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ prašymą suinteresuotiems asmenims: A. L., I. L., antstolei Eurikai Rulienei dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti, kad skolininkui A. L. priklauso sutuoktinės I. L. 70 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA) ir 20 proc. dalies, neviršijančios MMA.

3Suinteresuotiems asmenims pranešta apie bylos nagrinėjimą, prašymų, prieštaravimų negauta.

4Prašymas tenkintinas iš dalies.

5Iš pateiktos vykdomosios bylos matyti, jog antstolės kontoroje priimtas ir vykdomas Šiaulių apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. eL2-5446-797/2016 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. L. UAB „Sostinės kreditai“ naudai. Antstolė Eurika Rulienė išsiuntė pareiškėjui pasiūlymą dėl turto dalies, esančios bendrojoje nuosavybėje, nustatymo, nes išsiaiškino, kad skolininko sutuoktinė I. L. dirba UAB „Softlines“. Byloje nėra duomenų, jog skola būtų sumokėta.

6Civilinio proceso kodekso 666 str. 1 d. numato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog santuoka su I. L. sudaryta 2005-07-07 (vykdomosios bylos Nr. 69-1894-2016 29 v. b. l.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad suinteresuotų asmenų A. L. ir I. L. santuoka nėra nutraukta, teismui nėra pateikta įrodymų, kad sutuoktinių turtas būtų padalintas, nenustatyti kiti Civilinio kodekso 3.100 str. nurodyti bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pasibaigimo pagrindai.

7Iš vykdomųjų bylų matyti, jog antstolė Eurika Rulienė 2017-01-18 patvarkymu Nr. T002277 areštavo A. L. sutuoktinės gaunamas pajamas ir 2017-01-18 pasiūlymu Nr. T002278 pasiūlė išieškotojui per 30 dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (35-36 v. b. l.).

8Pagal Civilinio kodekso 3.87 str., 3.88 str. 2 d. preziumuojama, kad turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė reiškia, jog sutuoktinių turto dalys nėra nustatytos, tačiau preziumuojama, kad sutuoktinių turto dalys yra lygios. Tuo atveju, kai išieškojimas pagal skolininko prievolę turi būti vykdomas nukreipiant išieškojimą į jo asmeninį turtą, būtina nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje Civilinio proceso kodekso 667 str. nustatyta tvarka. Tokiu būdu už asmeninę sutuoktinio prievolę, kuri nėra vykdoma iš bendro abiejų sutuoktinių turto, skolininkas atsako savo asmeniniu turtu ir turima turto dalimi bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 667 str. 1 d. numato, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Skolininko dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta skolininko turto, esančio bendrąja nuosavybe dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 str. 3 d.).

9Duomenų, liudijančių, kad A. L. turėtų pakankamai asmeninio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, byloje nėra. Duomenys patvirtina, kad I. L. gaunamas darbo užmokestis yra bendroji jungtinė sutuoktinių A. ir I. L. nuosavybė (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.), kurioje skolininko ir jo sutuoktinės dalys yra lygios. Kadangi įstatymas numato, jog sutuoktinių turto dalys yra lygios, o pareiškėjas neįrodė, jog yra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo, todėl prašymas tenkintinas iš dalies ir nustatytina, jog skolininkui priklauso ½ dalis sutuoktinės gaunamų pajamų (CK 3.117 str. 1, 2 d., CPK 178, 185 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 593, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti iš dalies.

12Nustatyti, kad skolininkui A. L. (a. k. ( - ) priklauso ½ dalis jo sutuoktinės I. L. (a. k. ( - ) iš darbo santykių gaunamų pajamų.

13Kitoje dalyje prašymą atmesti.

14Nutartis per 7 dienas jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai