Byla 2S-1113-538/2013
Dėl drausminių nuobaudų skyrimo bei atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo R. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovei UAB „Vakarų laivynas“, trečiasis asmuo AB „Vakarų laivų gamykla“, dėl drausminių nuobaudų skyrimo bei atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas R. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ dėl drausminių nuobaudų skyrimo bei atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, negautų pajamų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą už 67000 Lt.

3Klaipėdos miesto apylinėkės teismas 2013-04-25 nutartimi netenkino ieškovo R. M. prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad skolos dydis, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė mokėjo ieškovui apie 9000 Lt dydžio darbo užmokestį, nelaikytinas atsakovei dideliu. Priešingai, paties ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovės finansinė būklė yra pakankamai gera. Be to, atkreipė dėmesį, kad atsakovės UAB „Vakarų laivynas“ vienintelis akcininkas, kaip nurodė ieškovas, yra AB „Vakarų laivų gamykla“, kuri visuotinai žinoma kaip pelningai veikianti bendrovė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovė imsis priemonių paslėpti turimą turtą, perleidžiant jį tretiesiems asmenims, ar kitaip apsunkinant disponavimą juo, ir dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, netenkintino.

4Atskiruoju skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-25 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti UAB „Vakarų laivynas“ laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą 67 000 Lt sumai. Nurodo, kad ieškinio suma yra didelė bei atsakovės nesąžiningas elgesys leidžia pagrįstai teigti, kad galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Tai, kad atsakovė ilgą laiką mokėjo 9000 Lt darbo užmokestį nepatvirtina tos faktinės aplinkybės, kad šiuo metu atsakovės finansinė situacija yra gera ir kad atsakovei 67 000 Lt pinigų suma nėra didelė, taip pat finansinė įmonės situacija nėra ir negali būti priskiriama prie visiems žinomų aplinkybių. Ieškovas nurodo, kad yra pagrindo manyti, kad siekdama išvengti ieškovui palankaus teismo sprendimo, atsakovė imsis priemonių paslėpti turimą savo turtą, perleidžiant jį tretiesiems asmenims, suvaržant teises į jį bei kitaip apsunkinant disponavimą juo, dėl to nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visai neįmanomas.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus laiko pagrįstais. LR CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus visiškai įvykdytas. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būtina įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Remdamasis LR CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o į bylą pateiktus įrodymus vertina tik ta apimtimi, kuri yra būtina sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą (LR CPK 183 straipsnis, 185 straipsnis).

7Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalis). Konkrečios rūšies ir masto (apimties) laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neperžengiant pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimtino būtent pagal pareikštus reikalavimus, vykdymą.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas R. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ dėl drausminių nuobaudų skyrimo bei atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, negautų pajamų priteisimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovės turtą už 67000 Lt. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto skunde nurodytais motyvais.

9Kaip minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones nėra išsprendžiamas ginčas iš esmės bei jos taikomos darant prielaidą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti neigiamų padarinių. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą, ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra didelė. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovai turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Byloje nėra pateikta duomenų apie atsakovės finansinę padėtį.

10Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintinas (CPK 329 str. 1 d., 337 str.1 d. 2 p.). Vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais taikytinos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto, o šio nesant ar esant nepakankamai – turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis areštas neviršijant 67 000 Lt (CPK 145 str. 2 d.).

11Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

12panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo R. M. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.

13Areštuoti atsakovei UAB „Vakarų laivynas“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias jos sąskaitose, neviršijant pareikšto reikalavimo ribų – 67 000 Lt, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

14Leisti atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu R. M..

15Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovo R. M., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), reikalavimų įvykdymo užtikrinimui.

16Nutarties vykdymą pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui CPK nustatyta tvarka.

17Areštuoto turto savininką paskirti areštuoto turto saugotoju ir apriboti teisę disponuoti nurodytu turtu, neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir naudotis juo.

18Atsakovei išaiškinti, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registre momento.

19Ieškovui išaiškinti, kad dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo jis turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

20Nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovas R. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Vakarų... 3. Klaipėdos miesto apylinėkės teismas 2013-04-25 nutartimi netenkino ieškovo... 4. Atskiruoju skundu ieškovas R. M. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 5. Atskirasis skundas tenkintinas.... 6. Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus laiko pagrįstais.... 7. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas R. M. kreipėsi į teismą su... 9. Kaip minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones nėra išsprendžiamas... 10. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 11. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas... 12. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 25 d.... 13. Areštuoti atsakovei UAB „Vakarų laivynas“, įmonės kodas ( - ), adresas... 14. Leisti atsakovei UAB „Vakarų laivynas“ iš sąskaitose esančių... 15. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ieškovo R. M., asmens kodas ( - )... 16. Nutarties vykdymą pavesti ieškovės pasirinktam antstoliui CPK nustatyta... 17. Areštuoto turto savininką paskirti areštuoto turto saugotoju ir apriboti... 18. Atsakovei išaiškinti, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą... 19. Ieškovui išaiškinti, kad dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo jis... 20. Nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Centrinės hipotekos įstaigos Turto...