Byla B2-1109-460/2017
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Lemora“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ atstovui advokatui Remigijui Bukėnui,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ direktoriaus Šarūno Nedzvecko pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Lemora“,

Nustatė

4Klaipėdos apygardos teisme 2017-03-14 priimtas pareiškėjos pareiškimas, juo prašo atsakovei UAB „Deglas“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratore paskirti UAB Klaipėdos administratorių biurą. Nurodo, jog įmonė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais. Pareiškėja įsitikinusi, kad įmonė formuodama uždavinius ir pradėjusi restruktūrizavimo procesą turi realias galimybes atstatyti įmonės mokumą, sugrįžti į aktyvią rinką ir tęsti savo veiklą, atsiskaityti su kreditoriais.

5Trečiasis asmuo UAB „Lemora“ 2017-05-17 pateikė teismui prašymą pašalinti juos iš civilinės bylos, nes UAB „Deglas“ atsiskaičius su UAB „Lemora“, šios bylos išsprendimas jokios įtakos UAB „Lemora“ teisėms ir pareigoms neturės.

6Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Deglas“. Mano, kad metmenys nepagrindžia sėkmingos UAB „Deglas“ mokumo atstatymo galimybės, todėl restruktūrizavimo bylos iškėlimas, nesant realaus įmonės mokumo atkūrimo plano, tik dar labiau pažeistų įmonės kreditorių interesus.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė savo prašymą, prašė jai iškelti restruktūrizavimo bylą.

8Prašymas tenkintinas – atsakovei UAB „Deglas“ iškeltina restruktūrizavimo byla.

9Tretysis asmuo UAB „Lemora“ iš bylos šalintina.

10Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

11Pažymėtina tai, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant klausimą dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, darbo vietas – ypač svarbūs šiuo sudėtingu valstybės ūkiui laikotarpiu.

12Dėl materialinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

13Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Restruktūrizavimo proceso materialinės sąlygos yra šios: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnis).

14Įmonės direktorius pareiškime sutinka ir neginčija, kad bendrovė turi finansinių sunkumų, t. y. trūksta apyvartinių lėšų. Bendrovės vadovas, išanalizavęs bendrovės praėjusių ir einamųjų metų veiklos rezultatus, nustatė, jog optimaliausias būdas, kurį taikant bendrovė turėtų galimybę įgyvendinti naujas verslo galimybes ir tuo pačiu galėtų padengti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, yra restruktūrizavimo bylos iškėlimas.

15Analizuojant pateiktus atsakovės duomenis, pabrėžtina, kad įmonė yra suformavusi uždavinius, kurie stabilizuotų vykdomą veiklą, tuo siekiama pelningumo padidėjimo, naujų užsakovų pritraukimo.

16Bendrovės pateikiami balansai ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2015 –2016 metus bei 2017-02-28 (t. 1, b. l. 15–39) patvirtina, kad įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, įmonė nuo 2016 metų dirba nuostolingai. Pagal pateiktą naujausią 2017-05-31 UAB „Deglas” balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 549 236 Eur, iš viso įsipareigojimų dydis sudarė 744 374 Eur. Bendrovei priklausančio turto vertė sudarė 1 089 329 Eur. Pažymėtina, kad įmonės balansas yra svarbiausias įmonės finansinis dokumentas, tačiau akcentuotina, kad reali ir tiksli įmonės finansinė padėtis nagrinėjamu atveju gali būti nustatoma tik iš visų byloje esančių duomenų viseto (CPK 12, 178 197 straipsniai). Svarbu ir tai, kad pelninga sutartis gali iš esmės pakeisti ir pagerinti įmonės finansinį stabilumą ir konkurencingumą rinkoje, to pačiu ir balansinius duomenis.

17Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog UAB „Deglas” 2017-02-08 ir 2017-03-17 su UAB „Gensera“ pasirašė Ketinimų protokolus, juo ketinama bendradarbiauti vykdant statybos darbus UAB „Šilutės vandenys“ ir UAB „Giraitės vandenys“ organizuojamuose konkursuose (t. 2, b. l. 17–18, 19-20). Be to, UAB „Deglas” 2016-10-24 su AB „Axis Industries“, UAB „Veikmės statyba“, UAB „Realeo statyba“, UAB „Axis Power“ pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, ja numatoma bendromis pajėgomis vykdyti statybos darbus (t. 2, b. l. 21–30). Tai reiškia, kad įmonė turi potencialias galimybes didinti veiklos apimtis, tuo pačiu didinti pajamas. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovei esant sunkioje finansinėje situacijoje kiti rinkos dalyviai neatsisako vesti derybų, sudarinėti sutartis, tai rodo atsakovės patikimumą ir gebėjimą spręsti susidariusias problemas ir uždavinius, rengti įmonės strategiją.

18Tretieji asmenys nors ir nurodo, jog atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Deglas“ nestabdydama veiklos tęsia įvairius projektus, vykdo sutartinius įsipareigojimus užsakovams, tai patvirtina naujausi atsakovės pateikti duomenys (T. 2, b. l. 11–16). Papildomai pažymėtina, kad atsakovė mažina skolą valstybės (Sodros) biudžetui (t. 2, b. l. 31).

19Negalima nepaminėti ir to, kad įmonės pasiekė finansinių susitarimų su kai kuriais kreditoriais. Atsakovė 2017-05-18 pasirašė susitarimą dėl 115 596,68 Eur mokėjimo atidėjimo iki 2018-06-01 su UAB „Vakarų verslo projektai“. Atsakovė 2017-05-25 pasirašė susitarimą dėl 79 541,19 Eur mokėjimo atidėjimo iki 2018-06-01 su UAB „Deglo transportas“ (t. 2, b. l. 9, 10).

20Pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog įmonės, siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Be to, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalis numato, kad plano metmenis turi patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tačiau restruktūrizavimo bylai iškelti neprivalu gauti kreditorių sutikimą. Pažymėtina ir tai, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas įmonės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taip pat turi būti įvertinta ir konkrečios faktinės situacijos specifika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Iš restruktūrizavimo plano metmenų (t. 1, b. l. 44–102) ir atsakovės papildomai pateiktų metmenis papildančių duomenų matyti, kad bendrovė restruktūrizavimo metu ketina tęsti vykdomą veiklą, ją optimizuoti, parduoti kai kurį turtą, perkelti gamybinę bazę į pigiau kainuojančias patalpas, kt. Tai lemtų UAB „Deglas“ ūkinės-komercinės veiklos plėtrą, o tuo pačiu užtikrintų pajamas, iš kurių restruktūrizuojama bendrovė galėtų atsiskaityti su kreditoriais, padengti savo einamąsias išlaidas bei atkurti mokumą restruktūrizavimo metu.

21Svarstant trečiųjų asmenų argumentus dėl metmenų realumo, svarbu tai, jog metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiu nustatomos restruktūrizavimo plane (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12 straipsnis).

22Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu pažymėti ir tai, jog teismui kreditoriai rašytinių duomenų ar įrodymų, kokie skaičiavimai ar apibendrinimai dėl priemonių ilgalaikiam mokumui atkurti yra neteisingi ar nerealūs, nepateikia (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis). Priešingai, metmenyse yra pateikti planuojamų lėšų skaičiavimai, analizuojamas sutarčių vykdymas, nurodyta kreditorių reikalavimų tenkinimo apimtis ir trukmė bei kiti skaičiavimai (CPK 178 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

23Pabrėžtina, kad neiškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylos, įmonei bus sudėtinga tęsti veiklą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tai paliestų kitų kreditorių interesus ir būtų socialiai neteisinga įmonės darbuotojų atžvilgiu.

24Atskirai pabrėžtina, jog tiek Įmonių bankroto įstatymas (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnio 3 dalies 2 punktas), tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio 3 punktas) prioritetą teikia restruktūrizavimo, o ne bankroto procesui.

25Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas pagal byloje turimus duomenis pažymi, kad įmonė nėra nemoki, nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, dauguma kreditorių neprieštarauja, jog atsakovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla, mano, jog įmonė turi realių galimybių esant finansiniams sunkumams pagerinti savo veiklos rezultatus, optimizuodama veiklą bei padidindama įmonės pelningumą ir užtikrindama gautinas pajamas, todėl galima tikėtis atsakovės ilgalaikio mokumo atkūrimo, normalios veiklos stabilizavimo, skolų sumažinimo, bendrovės konkurencingumo išsaugojimo (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis, CPK 197 straipsnis).

26Dėl procesinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų

27Įmonių restruktūrizavimo įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę iniciatyvos teisę suteikia subjektams – dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, jei jo (jų) reikalavimai atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnio reikalavimus (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju 2017-03-13 visuotiniame neeiliniame akcininkų susirinkime įmonės akcininkai, turintys 100 procentų įmonės akcijų (t. 1, b. l. 11–13), vienbalsiai nusprendė kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtino restruktūrizavimo plano metmenis, raštu kreipėsi į įmonės kreditorius bei įvykdė kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytus reikalavimus, teismas pažymi, jog nebuvo pažeistos procesinės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4, 5, 6 straipsniai).

28Dėl administratoriaus kandidatūros

29Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodoma, jog pareiškime iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą pateikiama restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedamas restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras.

30Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Pareiškėjas siūlo administratore skirti UAB Klaipėdos administratorių biurą, šiam siūlymui pritarė ir įmonės akcininkai. UAB Klaipėdos administratorių biuras sutinka teikti UAB „Deglas“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas ir yra pateikusi teismui sutikimą, administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą bei kitus dokumentus (t. 1, b. l. 40–43).

31Teismas neturi duomenų, kad kandidatė į administratores prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies imperatyvioms normoms.

32Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Deglas“ restruktūrizavimo administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui skirtina UAB Klaipėdos administratorių biuras.

33Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki, todėl atsakovei UAB „Deglas“ iškeltina restruktūrizavimo byla.

34UAB „Deglas“ atsiskaitė su trečiuoju asmeniu UAB „Lemora“. Kadangi šios bylos išsprendimas neturės jokios įtakos UAB „Lemora“ teisėms ir pareigoms, UAB „Lemora“ pašalintina iš bylos ( CPK 47 str.5d.)

35Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–6 straipsniais, CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

361. Iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Deglas“, įmonės kodas 140050663, buveinės adresas Liepų g. 87D, Klaipėda.

372. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirti uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą, adresas H. Manto g. 2/ Vytauto g. 17, Klaipėda, sąrašo eil. Nr. R-JA02.

383. Įpareigoti įmonės administratorę uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą per 6 mėnesius nuo šios nutarties priėmimo datos pateikti teismui restruktūrizavimo planą.

394. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos.

405. Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu įmonės valdymo organai (vadovas) įmonės turto realizavimo ir kitus veiksmus, susijusius su įmonės išlaidomis, privalo derinti su paskirtuoju restruktūrizavimo administratoriumi.

416. Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 1 200 EUR + PVM administratorės atlyginimui per mėnesį nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

427. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“ administratorę uždarąją akcinę bendrovę Klaipėdos administratorių biurą atlikti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus šio įstatymo nuostatose jos kompetencijai priskirtus veiksmus.

439. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti šalims, administratorei, Juridinių asmenų registrui.

4410. Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiųsti įmonei ir administratorei, kurią įpareigoti pranešti apie šios nutarties įsiteisėjimą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 3–6 punktuose nurodytiems asmenims.

4511. Pašalinti trečiajį asmenį UAB „Lemora“ iš bylos.

46Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą. Nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra vykdytina skubiai, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 4. Klaipėdos apygardos teisme 2017-03-14 priimtas pareiškėjos pareiškimas, juo... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lemora“ 2017-05-17 pateikė teismui prašymą... 6. Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė savo prašymą, prašė jai... 8. Prašymas tenkintinas – atsakovei UAB „Deglas“ iškeltina... 9. Tretysis asmuo UAB „Lemora“ iš bylos šalintina.... 10. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 11. Pažymėtina tai, kad įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita... 12. Dėl materialinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų... 13. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nustatytos tam tikros sąlygos įmonės... 14. Įmonės direktorius pareiškime sutinka ir neginčija, kad bendrovė turi... 15. Analizuojant pateiktus atsakovės duomenis, pabrėžtina, kad įmonė yra... 16. Bendrovės pateikiami balansai ir pelno (nuostolių) ataskaita už 2015 –2016... 17. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu tai, jog UAB „Deglas” 2017-02-08... 18. Tretieji asmenys nors ir nurodo, jog atsakovė turi finansinių sunkumų,... 19. Negalima nepaminėti ir to, kad įmonės pasiekė finansinių susitarimų su... 20. Pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje... 21. Svarstant trečiųjų asmenų argumentus dėl metmenų realumo, svarbu tai, jog... 22. Šiai teisinei situacijai spręsti svarbu pažymėti ir tai, jog teismui... 23. Pabrėžtina, kad neiškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylos, įmonei bus... 24. Atskirai pabrėžtina, jog tiek Įmonių bankroto įstatymas (Įmonių bankroto... 25. Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas pagal byloje turimus... 26. Dėl procesinių restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų... 27. Įmonių restruktūrizavimo įstatymas siūlymo restruktūrizuoti įmonę... 28. Dėl administratoriaus kandidatūros ... 29. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 4... 30. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalį įmonės... 31. Teismas neturi duomenų, kad kandidatė į administratores prieštarautų... 32. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, UAB „Deglas“ restruktūrizavimo... 33. Apibendrindamas tai, kas anksčiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad... 34. UAB „Deglas“ atsiskaitė su trečiuoju asmeniu UAB „Lemora“. Kadangi... 35. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4–6... 36. 1. Iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei... 37. 2. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Deglas“... 38. 3. Įpareigoti įmonės administratorę uždarąją akcinę bendrovę... 39. 4. Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę per 45 dienas nuo nutarties... 40. 5. Nustatyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu... 41. 6. Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 1 200 EUR + PVM... 42. 7. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 43. 9. Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti šalims, administratorei,... 44. 10. Įsiteisėjus šiai nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 45. 11. Pašalinti trečiajį asmenį UAB „Lemora“ iš bylos.... 46. Nutartis per septynias kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju...