Byla 2A-136-390/2011
Dėl pažeistų teisių atstatymo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Arvydo Žibo, sekretoriaujant Daivai Danylienei, dalyvaujant atsakovo AB Lesto atstovui advokatui Daliui Baranauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo Č. G. ir atsakovo AB LESTO apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Č. G. ieškinį atsakovui AB LESTO dėl pažeistų teisių atstatymo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas Č. G. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti UAB „Vakarų skirstomųjų tinklų“ Kauno skyrių, pajungti elektros energiją prie sodo sklypo statinio Nr.( - ), priklausančio Č. G., esančio sodininkų bendrijoje ( - ); priteisti Č. G. iš UAB „Vakarų skirstomieji tinklai“ Kauno skyriaus neturtinės žalos atlyginimui 15 000 Lt ir bylinėjimosi išlaidas ( b.l.27, t.1.). Nurodė, kad sodininkų bendrijoje ieškovas turi žemės sklypą bei vasarnamį. Vasarnamis 1980 m. buvo prijungtas prie elektros tinklų. Nuo to laiko ieškovui buvo teikiama elektros energija. Pastačius naują pastotę 2008 m. rugsėjo mėn. pabaigoje elektros energijos tiekimas į ieškovo sodo namelį buvo nutrauktas, nors pati sutartis nebuvo nutraukta. Mano, kad elektros tiekimas per senąją pastotę buvo nutrauktas neteisėtai. Teigia, jog atjungus elektrą ieškovui taip pat buvo padaryta neturtinė žala. Ieškovas yra ligonis, todėl jam reikia vartoti vaistus, sveiką maistą, turėti gerą poilsį. Tačiau dėl elektros nebuvimo negali pasigaminti vaistų (arbatžolių), pasidaryti arbatos, naudotis virykla, kad pasigamintų maisto, pajungti šaldytuvą, pasišildyti vandens praustis ir drabužiams skalbtis, žiūrėti televizijos laidų, klausytis radijo. Taigi, atjungus elektros energiją, ieškovui buvo sudarytos itin nepatogios sąlygos gyventi.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 2d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą AB „VST“ pajungti elektros energiją prie sodo sklypo statinio Nr.( - ), priklausančio Č. G., esančio sodininkų bendrijoje .( - ), priteisė iš atsakovo 300 Lt neturtinės žalos atlyginimo ieškovui. Iš atsakovo AB „VST“ priteisė 141 Lt žyminio mokesčio valstybei; atleido ieškovą nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo; priteisė iš ieškovo ir atsakovo po 60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad SB .( - ) visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2007 m. rugpjūčio 19 d., dalyvavusių narių balsų dauguma buvo nuspręsta teikti paraišką AB „VST“ dėl naujos elektros perdavimo linijos tiesimo, pastatant kiekvienam sodininkui individualų apskaitos prietaisą (abonentą). Už šį nutarimą balsavo 87 prieš 4 (t.1.b.l.73-74,90). SB .( - ) 2007 m, rugsėjo 11 d. pateikė paraišką prijungti elektros įrenginius prie AB „VST“ elektros skirstomojo tinklo (t.1.b.l.65). Techninės sąlygos Nr. TS-07-02-2453, kurių pagrindu SB .( - ) nariams, sutikusiems renovuoti elektros tinklą bendrijos teritorijoje, buvo rengiamas elektros įrenginių prijungimo projektas, ir kiti reikiami dokumentai išduoti 2007 m. spalio 26 d. (t.1.b.l. 78-80). Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartis Nr. NV-07-02-2453 tarp SB .( - ) ir AB „VST“ sudaryta 2008 m. kovo 21 d. (b.l. 81-87). Įrenginiai pripažinti tinkamais naudoti 2008 m. rugpjūčio 8 d.(b.l. 34, 32-33). Atlikus sodininkų bendrijoje .( - ) darbus, elektros energijos vartotojai, nurodyti sodininkų bendrijos .( - ) pirmininko V. B. pateiktame sąraše su AB „VST” pasirašė elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartis ir jų elektros įrenginiai buvo prijungti prie operatoriaus skirstomųjų tinklų (b.l.36-37, t.1.). AB „VST” pateiktame sąraše apie vartotojus, ieškovas neįrašytas (b.l.66-72). Teismas konstatavo, jog bendrija nusprendė tik dėl naujos linijos tiesimo, pastatant kiekvienam sodininkui individualų apskaitos prietaisą, bei sumokant už projektavimo darbus ir 40 proc. sumos už linijos tiesimo darbus. Senoji transformatorinė pastotis buvo perduota VST nuosavybėn dar 1980m. (t.1., b.l. 20,31). Senoji elektros perdavimo linija liko nepaliesta, tuo būdu palikta teisė kitiems Bendrijos nariams toliau ją eksploatuoti. Šia teise du bendrijos nariai pasinaudojo (b.l.28). Teismas nurodė, jog Nutarime dėl 2000 m. energijos pirkimo- pardavimo sutarties nutraukimo keliems asmenims, nesutikusiems prisidėti prie naujos linijos tiesimo, nieko neužsiminta ir toks nutarimas nepriimtas. Įstatymas nesuteikia teisės energijos tiekėjui savo iniciatyva nutraukti sutartį su vartotoju (fiziniu asmeniu, naudojančiu energiją buitinėms reikmėms). Energijos tiekimo įmonei energijos tiekimą nutraukti, sustabdyti ar apriboti leidžiama tik sutarties šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai valstybinės energetikos priežiūros institucijos nustato tokius abonento įrenginių trūkumus, dėl kurių gresia avarija ar kyla pavojus žmonių gyvybei ir saugumui. Duomenų, kad jog egzistavo aplinkybės numatytos LR CK 6.390 str.3,4d. nei tiriant skundus įvairiose institucijose nei nagrinėjant bylą teisme, nepateikta. Teismo nuomone, atsakovas būdamas atsakingas už išduodamas projektavimo technines sąlygas, jas išduodamas privalėjo laikytis įstatymų reikalavimų ir pareikalauti bendrasavininkių sąrašo, jų sutikimo, jų sprendimo konkrečiu klausimu dėl elektros energijos tiekimo tiems savininkams, kurie nepritaria naujos linijos tiesimui. Tačiau byloje nėra duomenų jog atsakovas būtų pareikalavęs duomenų apie visus bendrasavininkius. Tiekėjas negali remtis ta aplinkybe, jog jam nebuvo žinoma ar atjungus pastotę ir ją išvežus dalis sodo sklypo savininkų neliks be elektros energijos tiekimo, jis privalėjo šias aplinkybes numatyti. Juo labiau, atsakovas rėmėsi bendrijos nutarimu, iš kurio taip pat matyti, jog buvo asmenų nepritariančių bendrijos priimtam sprendimui. Teismas konstatavo, jog Sodininkų bendrijų įstatymas, LR CK, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės bei kiti teisės aktai nenumato teisės elektros energijos tiekėjams nutraukti elektros tiekimą tiems sodininkams, kurie atsisakė dalyvauti ( t.y. finansiškai prisidėti) naujos elektros linijos tiesime. Esant šioms aplinkybėms ir atsakovo kaltei dėl elektros energijos nutraukimo į ieškovui priklausantį sodo sklypą, ieškinio reikalavimą elektros pajungimo tenkintino. Kadangi ieškovas neprašo padidinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti elektros aprūpinimo patikimumą ar pakeisti įrengtąjį vienfazį atvadą trifaziu, ieškovo nelaikė naujuoju vartotoju. Ieškovo teisės atstatytinos į padėtį buvusią tomis pačiomis sąlygomis kokios buvo iki teisės pažeidimo, tai yra pajungta elektros energija prie sodo sklypo statinio Nr. .( - ). Taip pat nurodė, kad byloje pateikti duomenys patvirtina aplinkybes, jog ieškovui buvo nutrauktas elektros tiekimas į jo sodo namelį, tiekimą nutraukė atsakovas, ieškovas yra senatvės pensininkas, ir kad jam 2009m. jam buvo atlikta aortokoronarinio šuntavimo operacija (b.l.8, t.1.,39). Teismas sutiko, jog netekus elektros energijos, kai ja buvo kuris laikas naudojamasi, ieškovas patyrė nepatogumus, kuriuos teismas vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais vertino 300 litų. Ieškinį kitoje dalyje teismas atmetė, nes byloje nepateikti įrodymai, jog sodo namelyje buvo elektriniai buitiniai prietaisai, tokie kaip šaldytuvas, televizorius ar radijas, nepateikti įrodymai, kad ieškovas naudojosi elektrine virykle, kaip dažnai būdavo sodo namelyje. Nesant įrodymų ir siekiant kompensuoti nepatogumus, dėl šviesos sodo namelyje nebuvimo, atsižvelgiant į tai, jog sodo namelis šiuo konkrečiu atveju nėra ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta, o tik sezoninė laiko praleidimo vieta, teismas ieškinį dėl šio reikalavimo sumažino iki 300 Lt, o likusioje dalyje ieškinį atmetė, kaip neįrodytą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas Č. G. prašo 2010-06-02 sprendimą pakeisti, ieškovui iš atsakovo priteistus 300 Lt neturtinės žalos atlyginimui padidinti iki 15 000 Lt, priteisti bylinėjimosi išlaidas, kviesti ir apklausti liudytojais M. S., O. K., A. L.. Nurodo, jog daugiau kaip dvejus metus negalėjo naudotis elektros energija, tačiau teismas netiki, jog ieškovas turėjo galimybę ja naudotis, nes nepateikė įrodymų, kad sodo namelyje galėjo gyventi, turėti buitinius elektrinius prietaisus. Vadovaujantis CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti, o būtent: sodo namelis-vasarnamis yra viena iš priemonių, teikiančių patogumus, dėl to nesinaudojimas juo ir būtų nepatogumų netekimas. Elektros energijos tiekimo į sodo namelį nutraukimas yra trukdymas naudotis sodo nameliu, t.y. trukdymas naudotis nuosavybe, todėl ieškovas turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą. Taip pat nurodo, jog ieškovas neteigia to ko nebuvo bei nemanė, kad teismas gali nesuprasti, jog XXI amžiuje negalima gyventi taip, kaip žmogus gyveno XVIII amžiuje, kai dar nebuvo elektros. Teismo sprendime nustatyta, jog ieškovas yra pensininkas, neįgalus, o teismas elektrinius buitinius prietaisus priskyrė prie prabangos dalykų, dėl to ir nepatikėjo, kad dėl ieškovo turtinės padėties jis gali naudotis ir elektros energija. Ieškovo nuomone elektriniai buitiniai prietaisai nėra prabangos dalykai, ir tai yra visuotinai žinomos aplinkybės, todėl joms įrodinėti į teismą liudytojų nesikvietė, esant šioms aplinkybėms ieškovo prašymas iškviesti į apeliacinės instancijos teismo posėdį asmenis ir juos apklausti liudytojais, neprieštaraus CPK 314 str. nuostatoms.

6Apeliaciniu skundu atsakovas AB VST prašo priimti papildomus įrodymus – valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2010-06-10 raštą Nr. 13-203, sprendimą toje dalyje, kurioje atsakovas įpareigotas pajungti elektros energiją prie sodo sklypo statinio Nr. .( - ) ir iš atsakovo ieškovui priteista 300 Lt neturtinės žalos atlyginimui panaikinti ir ieškinį šioje dalyje atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismo sprendimas toje dalyje, kurioje akcinė bendrovė „VST“ buvo įpareigota pajungti elektros energiją ir atsakovo ieškovui priteista 300 litų neturtinės žalos atlyginimui yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas netinkamai išsiaiškinus faktines bylos aplinkybes, pažeidus Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisykles, patvirtintas Ūkio ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 4-388, pažeidus procesines teisės normas, o būtent LR CPK 41 str., 47 str., 197 str., 267 str., ir materialines teisės normas, t.y. 6.250 str., 6.293 str., Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 98.1 p., LR Energetikos įstatymo 12 str. 3 d., LR Elektros energetikos įstatymo 21 6 p., be įstatyminio pagrindo paneigus oficialius rašytinius įrodymus bei Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išvadą, bei įpareigojus atlikti veiksmus, kurių realiai negalima atlikti, įpareigojus pajungti elektros energijos tiekimą nuo sodininkų bendrijos .( - ) nariams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio elektros energijos tiekimo tinklo, kurį draudžiama eksploatuoti, dėl turi būti panaikintas dėl žemiau nurodytų, tarp jų ir absoliučių sprendimo negaliojimo priežasčių. Pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, kad per sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamą ir šios bendrijos nariams (bendraturčiams) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį elektros energijos tiekimo tinklą draudžiama tiekti elektros energiją, kad Č. G. niekada nebuvo akcinės bendrovės „VST“ abonentas, kad tiek sodininkų bendrija .( - ) tiek jos nariai prie akcinės bendrovės „VST“ elektros energijos tiekimo tinklo buvo prijungti kaip „Naujieji vartotojai“ remiantis Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklėmis, patvirtintomis Ūkio ministro 2004 m. spalio 26 d. įsakymu 4-388, neišsiaiškino ar Č. G. turi teisės aktų reikalavimus atitinkančius elektros energijos apskaitos prietaisus ir elektros energijos tiekimo vidaus tinklą, todėl skundžiamo sprendimo negalima laikyti priimto visapusiškai ir pilnutinai išnagrinėjus faktines bylos aplinkybes. Ieškovo įrenginiai niekada nebuvo prijungti prie akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklo (buvo prijungta prie sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamo ir minėtos bendrijos nariams bendrosios nuosavybės teise priklausančio elektros tinklo), o sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamas tinklas nebuvo parduotas akcinei bendrovei „VST“ ir išliko sodininkų bendrijos .( - ) narių dalinė nuosavybė. Todėl visi ginčai dėl Č. G. elektros įrenginių prijungimo prie sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamo minėtos bendrijos nariams priklausančio elektros tinklo turėjo būti sprendžiami tarp minėtų asmenų, į ginčo sprendimą neįtraukiant akcinės bendrovės „VST“. Teismas, sprendimu įpareigojo akcinę bendrovę „VST“ prijungti elektros energijos tiekimą prie ieškovo sodo sklypo per tretiesiems asmenims (sodininkų bendrijos .( - ) nariams), kurie nebuvo įtraukti į bylos nagrinėjimą, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ir trečiojo asmens įtraukto į bylos nagrinėjimą (sodininkų bendrijos .( - )) eksploatuojamą elektros energijos tiekimo tinklą, t.y. teismas įpareigojo į bylos nagrinėjimą įtrauktus ir neįtrauktus trečiuosius asmenis prieš savo valią eksploatuoti elektros energijos tinklą, apmokėti jo eksploatacijos išlaidas, apmokėti juo tiekiamos elektros energijos tiekimo nuostolius, prižiūrėti ir remontuoti jį bei atsakyti, jeigu dėl netinkamo sodininkų bendrijos .( - ) nariams priklausančio ir sodininkų bendrijos eksploatuojamo elektros energijos tiekimo tinklo tretieji asmenys patirs nuostolių ar žalą. Kadangi teismo sprendimu buvo nuspręsta dėl į bylos nagrinėjimą neįtrauktų trečiųjų asmenų teisių ir pareigų sukūrimo teismo sprendimas skundžiamoje apimtyje pažeidžia LR CPK 41 str. ir 47 str., todėl turi būti panaikintas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų remiantis LR CPK 329 str. Apelianto nuomone teismas netinkamai išsiaiškino sprendimų sodininkų bendrijoje priėmimo ir jų teisinės galios bei privalomumo visiems sodininkų bendrijos nariams klausimus. Sodininkų bendrijos .( - ) narių aktualius klausimus turėtų spręsti sodininkų bendrijos .( - ) valdymo organai, o tie sodininkų bendrijos nariai, kurie nebuvo nurodyti valdybos pirmininko pateiktame sąraše, teisės aktų nustatyta tvarka, gali kreiptis į akcinę bendrovę „VST“, kad būtų išduotos techninės sąlygos naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklo (Sodininkų bendrijų įstatymo 7 str. 3 d., 22 str. 4 d. 5 p.). Teigia, jog laikinas elektros energijos tiekimo atjungimas sodininkų bendrijai bei senosios transformatorinės demontavimas bei išvežimas, nebuvo savavališkas akcinės bendrovės „VST“ darbuotojų atliktas darbas, nes visi aukščiau išvardinti darbai buvo numatyti sodininkų bendrijos .( - ) rengtame projekte, ir buvo atlikti tik vykdant sodininkų bendrijos .( - ) valią. Sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamos elektros energijos tiekimo tinklo savininkams - sodininkų bendrijos nariams atsisakius toliau eksploatuoti minėtą elektros energijos tiekimo tinklą ir sodininkų bendrijos nariams, kurie pageidavo prisijungti prie akcinės bendrovės „VST“ elektros energijos tiekimo tinklo, pasirašius elektros energijos pirkimo -pardavimo sutartis jų elektros įrenginiai buvo prijungti prie akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklų. Taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išsiaiškino Prijungimo taisyklių 44 p., kuriame nurodyta, kad, jei vartotojas nepageidauja keisti vienfazio atvado trifaziu, didinti aprūpinimo elektros energija patikimumą ir jo pageidaujama leistinoji naudoti galia ne didesnė, negu nurodyta leistinosios naudoti galios paskirstymo akte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga suteikiama nemokamai, būtų taikomas tik tuomet, jei atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka būtų išpirkęs sodininkų bendrijos .( - ) priklausantį elektros energetikos objektą Išpirkimo taisyklėse nustatyta tvarka, o ne būtų prijungusi, vadovaujantis Jungimo taisyklių nuostatomis. Taigi, Prijungimo taisyklių 44 p. Č. G. atveju negali būti taikomas, kadangi, sodininkų bendrijos .( - ) energetikos objektas akcinės bendrovės „VST“ buvo ne išpirktas, o prijungtas bendrąja naujųjų vartotojų prijungimo tvarka. Energetikos įstatymo 12 str. 3 d. ir LR Elektros energetikos įstatymo 21 str. 6 p. įpareigoja akcinę bendrovę „VST“ prijungti elektros energijos vartotojų ir gamintojų įrenginius prie skirstomųjų elektros tinklų, pastariesiems išreiškus tokį pageidavimą, todėl atsakovas, gavęs nustatyta tvarka įformintą sodininkų bendrijos ( - ), kuri eksploatavo jos nariams priklausantį elektros energijos tiekimo tinklą, paraišką ir, vėliau, tinkamai parengtą projektinę dokumentaciją, privalėjo atjungti sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamą elektros energijos tiekimo tinklą nuo akcinės bendrovės „VST“ elektros energijos tinklo, ir sudaryti su sodininkų bendrija ir su jos nariais, išreiškusiais tokį norą, sutartis dėl sodininkų bendrijai .( - ) ir jos nariams priklausančių elektros įrenginių prijungimo prie akcinei bendrovei „VST“ priklausančio elektros tinklo tuo metu galiojusios Prijungimo taisyklių redakcijos nustatytomis sąlygomis. Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinis skyrius 1010 m. birželio 10 d. raštu Nr. 13-203 konstatavo, kad draudžiama pajungti elektros energijos tiekimą prie statinio sodo sklype Nr. .( - ), priklausančio Č. G. per sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamą ir šios bendrijos nariams (bendraturčiams) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį elektros energijos tiekimo tinklą, todėl atsakovas turėjo dar vieną pagrindą nutraukti elektros energijos tiekimą. Kadangi sodininkų bendrijai priklausantį tinklą draudžiama eksploatuoti – energijos tiekimas turėjo būti nutrauktas be išankstinio įspėjimo. Teismui pateiktame Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2009 m. balandžio 20 rašte Nr. 13-71, kuris remiantis LR CPK 197 str., yra oficialus rašytinis įrodymas, konstatuota, kad: Č. G. elektros įrenginiai niekada nebuvo prijungti prie akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklo; sodų bendrijos eksploatuojami elektros įrenginiai nebuvo parduodami AB „VST“; Č. G. nevykdė sodininkų bendrijos narių susirinkimo nutarimo, kuris visiems bendrijos nariams yra privalomas, nesumokėjo naujų vartotojų prijungimo mokesčio, todėl Č. G. elektros įrenginiai nebuvo prijungti prie akcinei bendrovei „VST“ priklausančio elektros tinklo; kadangi sodininkų bendrijos elektros energijos perdavimo linija buvo susidėvėjusi ir bendrijai tapo nereikalinga bei niekas nepareiškė noro jas eksploatuoti, sodų bendrijos .( - ) elektros linija buvo atjungta nuo AB „VST“ elektros tinklo. Kadangi aplinkybės, nurodytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymais, įrodymais, o ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių priešingas aplinkybes, ieškovo ieškinys turėjo būti atmestas. Apelianto nuomone, skundžiamas teismo sprendimas yra sąlyginis (LR CPK 267 str.) - sprendimas priklauso ne tik nuo to ar tam tikras sąlygas įvykdys ieškovas, bet ir nuo to ar tam tikras sąlygas įvykdys trečiasis asmuo sodininkų bendrija .( - ) ir į bylos nagrinėjimą neįtraukti tretieji asmenys sodininkų bendrijos eksploatuojamo elektros energijos tiekimo tinklo bendraturčiai: sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuotas elektros energijos tiekimo tinklas nuosavybės teise priklauso sodininkų bendrijos .( - ) nariams, tai teismo sprendimo įvykdymas įklausys nuo sąlygos - sutiks ar nesutiks sodininkų bendrijos eksploatuoto elektros energijos tiekimo tinklo savininkai vėl pradėti jį eksploatuoti; paaiškėjus, jog draudžiama pajungti elektros energijos tiekimą prie statinio sodo sklype Nr. .( - ) per sodininkų bendrijos eksploatuojamą tinklą - teismo sprendimo įvykdymas priklausys nuo sąlygos sutiks ar nesutiks sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuoto elektros energijos tiekimo tinklo savininkai savo lėšomis atstatyti minėtą elektros tinklą iki tokios būklės, kad jį būtų galima saugiai eksploatuoti. Kadangi prieš pradedant tiekti elektros energiją privalo būti sudaryta elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis, tai teismo sprendimo įvykdymas priklausys nuo sąlygos - sutiks ar nesutiks Č. G. įsigyti tinkamus elektros energijos apskaitos prietaisus ir sutvarkyti savo vidaus elektros energijos tiekimo tinklą, kad jis atitiktų įstatymų reikalavimus bei sudaryti elektros pirkimo pardavimo sutartį ir pasirašyti elektros tinklo nuosavybės ir atsakomybės ribų aktą. Bendrijos nariai nusprendė atsisakyti senojo sodininkų bendrijoje įrengto elektros energijos tiekimo tinklo eksploatacijos dėl to, kad tiekiant elektros energiją per minėtą tinklą, susidarydavo dideli elektros energijos nuostoliai, kuriuos privalėjo padengti sodininkų bendrijos .( - ) nariai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu tik keli sodininkų bendrijos .( - ) nariai siekia toliau eksploatuoti minėtus elektros tiekimo tinklus, darytina išvada, jog šiems nariams teks ir elektros energijos tiekimo nuostolių padengimo pareiga ir teismo sprendimo įvykdymas priklausys nuo sąlygos - sutiks ar nesutiks ieškovas apmokėti elektros energijos tiekimo nuostolius. Apelianto nuomone, teismo sprendimas yra ne tik sąlyginis, bet ir neaiškus. Kadangi ieškovui turi būti prijungta tokios leistinos naudoti galios elektros energija, kokią jis turėjo iki elektros energijos tiekimo atjungimo, o AB „VST“ ir sodininkų bendrijos nariai nebuvo sudarę atskirų elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių, neaišku, kaip turi būti vykdomas teismo sprendimas ir kokios leistinos naudoti galios elektros energija turi būti prijungta prie Č. G. statinio. Teigia, jog eismas nenurodė tinkamo įstatymo, kuriuo remiasi priteisdamas neturtinės žalos atlyginimą, todėl teismo sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas. Reikalavimą priteisti neturtinę žalą ieškovas kildino iš netinkamo paslaugų suteikimo – ieškovo elektros įrenginių atjungimo nuo sodininkų bendrijos eksploatuojamo tinklo. LR CK 6.293 str. nustatyta, kad LR CK 6 knygos II dalies XXII skyriaus 4 skirsnyje vartojamas terminas „paslauga“ reiškia veiklą, kuria tenkinamas konkretus materialus ar nematerialus vartotojo reikis, o LR CK 6.299 str. 1 d. 1 p. nustato, kad neturtinė žala kuri galėjo atsirasti dėl netinkamo paslaugų suteikimo neatlyginama, išskyrus jeigu ji atsirado dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos žalojimo. Kadangi ieškovas nepateikė duomenų ir nepateikė reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo, susijusio su gyvybės atėmimu ar sveikatos sužalojimu, jo reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo turėjo būti atmesti. Akcinė bendrovė „VST“ neturi atlyginti neturtinės žalos, jeigu tokia iš tikrųjų buvo patirta, susijusios su tuo, kad ieškovas neturėjo galimybės išsivirti arbatos, privalėjo vartoti sausą maistą, neturėjo galimybės nusiprausti ir išsiskalbti drabužių, neturėjo galimybės klausyti radijo ir žiūrėti televizoriaus, o ypač žinių laidų. Kadangi joks įstatymas nenumato, jog minėtais atvejais yra patiriama neturtinė žala ir nenumato jos atlyginimo. Pažymi, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie yra nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant pažeidžiamų vertybių pobūdį, intensyvumą, trukmę. Įrodyti neturtinės žalos faktą, kaip ir kitas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas, yra ieškovo pareiga. Prašo priimti valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2010-06-10 raštą Nr. 13-203, kadangi tik bendrija .( - ) ar jos prašymu valstybinės institucijos galėjo pateikti įrodymus apie minėto energijos tiekimo tinklo būklę ir galimybę eksploatuoti, o Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos Kauno teritorinis skyrius tik 2010 m. birželio 10 d. raštu Nr. 13-203 konstatavo, kad draudžiama pajungti elektros energijos tiekimą prie statinio sodo sklype Nr. .( - ), per sodininkų bendrijos .( - ) eksploatuojamą elektros energijos tinklą.

7Atsiliepimu į ieškovo Č. G. apeliacinį skundą atsakovas AB VST prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad apeliantas sodo name turėjo kokius nors elektros prietaisus, o Č. G., kaip ir kitiems bendrijos nariams buvo skirta po 0,19 kW, t.y. apie 200W galios elektros energijos. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nedalyvavo nei viename teismo posėdyje ir dėl šios priežasties nepateikė įrodymų nei apie tai kaip dažnai ir ar iš viso lankydavosi sodo name, nei apie ar ieškovui skirtos 0,19 kW galios energijos būtų užtekę naudoti apelianto minimus elektros prietaisus (jeigu jis tokius turėjo). 0,19 kW galios energijos net teoriškai negali pakakti televizijos laidų žiūrėjimui ir kitų elektros prietaisų naudojimui.

8Institucija, duodanti išvadą byloje, Valstybinės Energetikos Inspekcija prie Energetikos Ministerijos raštu nurodė, kad sutinka su atsakovo apeliaciniu skundu, dėl ieškovo apeliacinio skundo nepasisako. Pažymi, jog šiuo atveju negali būti taikomas Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. 4-388, 44 p. Atsakovas neprijungdamas ieškovo elektros įrenginių prie AB „VST“ elektros tinko, nepažeidė galiojančių teisės aktų. Ieškovui neišreiškus noro kartu su kitais sodininkų bendrijos nariais prijungti sodininkų bendrijos elektros įrenginius prie AB „VST“ elektros tinko, jam priklausantys elektros įrenginiais liko prijungti prie sodininkų bendrijai nuosavybės teise priklausančio, tačiau nebeeksploatuojamo elektros energijos tiekimo tinko. Sodininkių bendrijai atsisakius eksploatuoti jai priklausantį tinklą, sodininkų bendrijos prašymu, AB „VST“ šį tinklą atjungė nuo AB „VST“ energijos tiekimo tinklo bei išmontavo apskaitos prietaisus.

9Institucija, duodanti išvadą byloje, vartotojų teisių apsaugos tarnyba raštu nurodė, kad palaiko Kauno miesto apylinkės teismui pateiktoje išvadoje išdėstytą poziciją.

10Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad AB VST procesines teises ir pareigas perėmė A B LESTO, todėl byloje atsakovas A B VST pakeistinas atsakovu AB LESTO ( CPK 48 straipsnis).

11Taip pat nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje ieškovo Č. G. įgaliota atstovė B. G. pateikė rašytinį atsisakymą nuo ieškinio.

12Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.

13Ieškinio (pareiškimo) atsisakymas – procesinis veiksmas, kuriuo ieškovas išreiškia valią ir atsisako nuo ieškinyje (pareiškime) pareikšto materialiojo teisinio reikalavimo. Proceso teisės normos suteikia teisę ieškovui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo pateikti bet kurioje proceso stadijoje tiek raštu, tiek ir žodžiu teismo posėdyje, ieškovui parašu patvirtinant tokio pareiškimo tikrumą (CPK 140 str. 1 d.). Teismas automatiškai netvirtina ieškinio atsisakymo, o turi pareigą patikrinti, ar šis procesinis veiksmas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, ar ieškovas žino ieškinio atsisakymo teisinius padarinius. Kitaip tariant, teismas turi įsitikinti, kad ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo išreikštas laisva valia ir nepažeidžia nei dalyvaujančių byloje asmenų, nei kitų asmenų interesų. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas dėl to, jog ieškinio atsisakymo atveju teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

14Galiojančios proceso teisės normos neįpareigoja teismo aiškintis priežasčių, dėl kurių ieškovas apsisprendė atsisakyti materialaus teisinio reikalavimo. Preziumuojama, kad ieškovas, pateikęs rašytinį pareiškimą, apsvarstė tokio proceso veiksmo reikšmę, žino ir suvokia jo sukeliamus procesinius teisinius padarinius. Nagrinėjamoje byloje ieškovo atstovė apeliacinėje instancijoje pateikė rašytinį atsisakymą nuo ieškinio. Byla yra dispozityvi, joje nėra viešojo intereso, bylinėjasi du privatūs asmenys. Esant tokioms aplinkybėms, abejoti, jog ieškovas nesuvokia atsisakymo nuo ieškinio teisinių padarinių nėra pagrindo. Teisėjų kolegija nenustatė, kad atsisakius nuo ieškinio tokioje byloje, būtų pažeistos imperatyviosios įstatymų normos, viešoji tvarka ar priešingos šalies teisėti interesai ( CPK 42 straipsnio 2 dalis). Todėl ieškovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo ieškinio priimtinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina ( CPK 140 straipsnio 1d., CPK 293 straipsnio 4 punktas).

15Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui grąžintina 75 procentai už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio. Pateikiant ieškinį turėjo būti sumokėtas 581 Lt dydžio žyminis mokestis. Paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo 230 Lt ( t. 1., b.l. 11), Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-02 nutartimi ieškovui žyminio mokesčio dalies – 351 Lt sumokėjimas atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo dienos (t. 1., b.l. 41). Kauno miesto apylinkės teismo 2010-06-02 sprendimu ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio dalies – 210 Lt mokėjimo (t. 1., b.l. 155,156). Pateikiant apeliacinį skundą turėjo būti sumokėtas 441 Lt dydžio žyminis mokestis. Apeliantas (ieškovas) sumokėjo 100 Lt (t. 3., b.l. 27), Kauno miesto apylinkės teismo 2010-07-08 nutartimi ieškovui žyminio mokesčio dalies – 341 Lt už apeliacinį skundą sumokėjimas atidėtas iki procesinio sprendimo priėmimo dienos (t. 3., b.l. 38). Kadangi ieškovui dalies žyminio mokesčio mokėjimas buvo atidėtas, ieškovui grąžinama sumokėto žyminio mokesčio dalis atskaičius už ieškinį bei apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio dalį, t.y. grąžinama 127 Lt sumokėto žyminio mokesčio. Šalims neprašant priteisti jų turėtų bylinėjimosi išlaidų, šios išlaidos nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 4 p., 326 str. 1 d. 5 p., CPK 87 str. 2 d. kolegija,

Nutarė

17Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti.

18Ieškovo Č. G. atsisakymą nuo ieškinio atsakovui AB LESTO dėl pažeistų teisių atstatymo ir neturtinės žalos atlyginimo priimti ir civilinę bylą nutraukti.

19Grąžinti ieškovui Č. G. (a/k ( - ) gyv. .( - )) dalį žyminio mokesčio – 127 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis litus), kuris buvo sumokėtas paduodant ieškininį pareiškimą ir apeliacinį skundą 2009-07-02 ir 2010-07-01 Swedbank AB.

20Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas Č. G. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti UAB... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 2d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas Č. G. prašo 2010-06-02 sprendimą pakeisti,... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas AB VST prašo priimti papildomus įrodymus –... 7. Atsiliepimu į ieškovo Č. G. apeliacinį skundą atsakovas AB VST prašo... 8. Institucija, duodanti išvadą byloje, Valstybinės Energetikos Inspekcija prie... 9. Institucija, duodanti išvadą byloje, vartotojų teisių apsaugos tarnyba... 10. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad AB VST... 11. Taip pat nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje ieškovo Č. G.... 12. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas ir civilinė byla nutrauktina.... 13. Ieškinio (pareiškimo) atsisakymas – procesinis veiksmas, kuriuo ieškovas... 14. Galiojančios proceso teisės normos neįpareigoja teismo aiškintis... 15. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi ieškovui grąžintina 75 procentai... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 4 p., 326 str. 1 d. 5 p., CPK... 17. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti.... 18. Ieškovo Č. G. atsisakymą nuo ieškinio atsakovui AB LESTO dėl pažeistų... 19. Grąžinti ieškovui Č. G. (a/k ( - ) gyv. .( - )) dalį žyminio mokesčio... 20. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei...