Byla 2-2035-828/2016
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovei E. L. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1704,39 Eur išlaidų atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2016-03-07 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (CPK 130 str.). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovė be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.). Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą, teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.). Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2015-05-14 ieškovas ir atsakovė sudarė Dvišalę mokymo sutartį Nr. IDR18(P27)-44, pagal kurią atsakovė įsipareigojo įsidarbinusi nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo įsidarbinimo dienos arba pradėjusi individualią veiklą, jos nenutraukti be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo individualios veiklos pradėjimo dienos (b. l. 7-10, sutarties 7.6. p.). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis 2015-10-29 atsakovė nutraukė darbo sutartį pagal LR DK 127 str. 1 d. Ieškovas atsakovę informavo apie galimybę tęsti sutartinius įsipareigojimus įsidarbinant ar pradedant vykdyti individualią veiklą pagal sutarties pagrindu įgytą kvalifikaciją per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos, tačiau darbinės veiklos atsakovė nepradėjo ir į ieškovą nesikreipė. 2015-12-08 raštu Nr. S-2884-(1.20/10) ieškovas informavo atsakovę, jog jai nevykdant sutarties 7.6 p. numatytų įsipareigojimų, sutartis nuo 2015-12-18 nutraukiama, vadovaujantis sutarties 7.7. p. atsakovė iki 2016-01-22 įpareigota atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, susijusias su atsakovės profesiniu mokymu – 1704,39 Eur (b. l. 6). Ieškovas profesinio mokymo tiekėjui – VšĮ „Panevėžio darbo rinkos mokymo centras“ už atsakovei suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal mėsos išpjaustytojo mokymo programą sumokėjo 1022,07 Eur (b. l. 11-23). Be to, remdamasis sutarties 5.2. p. ieškovas atsakovei sumokėjo 682,32 Eur stipendiją (b. l. 24-28). Viso ieškovas patyrė 1704,39 Eur išlaidų. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.189, 6.256 str.). Bylos duomenimis atsakovė pažeidė tarp šalių sudarytos sutarties 7.6. punkte nustatytą įsipareigojimą – ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį nuo įsidarbinimo dienos arba individualios veiklos pradėjimo dienos, darbo/veiklos nenutraukti be svarbių priežasčių, remiantis sutarties 7.7. punktu, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės atlyginti visas patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievolę ieškovui - atlyginti patirtas išlaidas, susijusias atsakovės profesiniu mokymu, nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176-179 str.). Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės patirtas 1704,39 Eur išlaidas pagrįstas, atitinka įstatymo nuostatas, todėl tenkinamas. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu. Ieškinys tenkintinas (CK 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.210, 6.256 str.). Iš atsakovės ieškovui priteistina 1704,39 Eur išlaidų atlyginimas, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2016-02-12 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CPK 96 str. 1 d. nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės priteistinas 51 Eur žyminis mokestis ir 1,44 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 79, 80, 96 str.). Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

3ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės E. L., asmens kodas ( - ) 1704,39 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai keturi eurai 39 ct) išlaidų atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - ieškovo Panevėžio teritorinė darbo birža, įstaigos kodas 191435593, naudai. Priteisti iš atsakovės E. L., asmens kodas ( - ) 52,44 Eur (penkiasdešimt du eurai 44 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai