Byla 2-65-446/2015
Dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Linai Normantaitei, dalyvaujant ieškovui A. D., jo atstovui advokatui Petrui Simėnui, atsakovei R. D., jos atstovui advokatui Vidmantui Lazickui, institucijos, teikiančios išvadą, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Tomui Bimbai,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei R. D., išvadą teikiančiai institucijai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

3Ieškovas A. D. teismui pateiktu ieškiniu (2-6 b. l.) prašė nustatyti nepilnamečio M. D., gimusio 2003 m. birželio 1 d., nuolatinę gyvenamąją vietą su tėvu (ieškovu) A. D., pakeičiant Kelmės rajono apylinkės teismo 2013-02-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-193-471/2014 patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių dalyje dėl sūnaus M. D. gyvenamosios vietos nustatymo ir lėšų jam išlaikyti; priteisti iš atsakovės R. D. nepilnamečiui sūnui M. D. išlaikymą kas mėnesį mokamomis 250 Lt dydžio periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo dienos iki vaiko pilnametystės.

4Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Parengiamojo posėdžio metu šalys pateikė teismui taikos sutartį (56-57 b. l.), kurią prašė patvirtinti ir bylą nutraukti.

6Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas nurodė, kad šalių taikos sutartis nepažeidžia vaikų interesų.

7Šalių pasirašyta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

82014 m. vasario 13 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu santuoka tarp R. D. ir A. D. nutraukta, patvirtina šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią nepilnamečių vaikų M. D., gimusio 2003 m. birželio 1 d., ir G. D., gimusios 2005 m. lapkričio 13 d., gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo nustatyta su vaikų motina R. D.. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) patvirtinta taikos sutartis gali būti pakeista tik dviem būdais: abipusiu šalių sutikimu arba sprendžiant klausimą dėl taikos sutarties pakeitimo atnaujinus procesą byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis. Remiantis tokia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika konstatuojama, kad šalys, pateikdamos abiejų pasirašytą taikos sutartį, pasirinko tinkamą būdą pakeisti ankstesnės sutarties sąlygas dėl vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo. Lietuvos Respublikos CK 6.983 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad taikos sutartimis šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Remiantis CK 6.985 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

9Iš šalių pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalys dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių nusprendė pakeisti savo susitarimą dėl sūnaus M. D. gyvenamosios vietos, jo gyvenamąją vietą nustatant su tėvu A. D.. Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadoje (41-42 b. l.) nurodyta, jog sūnui tėvo namuose sudarytos patenkinamos buities ir gyvenimo sąlygos, Užvenčio seniūnijos socialinių darbuotojų teigimu, A. D. tinkamai tvarkosi buityje, rūpinasi savo sūnumi, ūkininkas A. V., kurio ūkyje dirba A. D., pastarąjį charakterizuoja kaip draugišką, pareigingą, nekonfliktišką, atsakingai vykdantį savo pareigas darbuotoją. Nepilnametis šalių sūnus M. D. raštu patvirtino, kad nori gyventi su savo tėvu A. D., kuris labiau nei mama juo rūpinasi (43 b. l.). A. D. ir R. D. gyvena toje pačioje gyvenamojoje vietoje – ( - ), dėl bendravimo su vaikais jokių apribojimų jie vienas kitam nėra numatę, todėl yra pagrindo manyti, kad brolis ir sesuo gyvendami skyrium - vienas pas motiną, kitas pas tėvą, nepraras artimo ryšio, jų bendravimas nenutrūks. Šalims apsisprendus, kad vienas jų vaikas gyvens su vienu iš tėvų, kitas – su kitu, teisingas jų sprendimas nereikalauti vienam iš kito lėšų vaikų išlaikymui, kiekvienam prisiimti atsakomybę už visišką vaiko, gyvenančio su kiekvienu iš jų, išlaikymą.

10Įvertinus šalių taikos sutarties nuostatas, daroma išvada, kad pateikta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia šalių ir jų nepilnamečių vaikų teisių ir įstatymo saugomų interesų, šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis yra tvirtinama, o civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 5 punktas).

11Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. liepos 4 d. ir 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (30-32, 44-45 b. l.) ieškovui ir atsakovei buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, 100 procentų atleidžiant juos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Kadangi abi bylos šalys atleistos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl valstybei bylinėjimosi išlaidos (55 b. l.) nepriteistinos (Lietuvos Respublikos CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 87 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 99 straipsnio 2 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu ir 294 straipsniu, teismas

Nutarė

13Patvirtinti taikos sutartį, pakeičiant 2014 m. vasario 13 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-193-471/2014 patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tarp A. D., a. k. ( - ), ir R. D., a. k. ( - ), tokiomis sąlygomis :

141. Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus M. D., a. k. (duomenys neskelbtini), gimusio 2003 m. birželio 1 d., gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu A. D., a. k. ( - ).

152. Šalys susitaria, kad nepilnametės dukters G. D., a. k. ( - ), gimusios 2005 m. lapkričio 13 d., gyvenamoji vieta nustatoma su motina R. D., a. k. ( - ).

163. Šalys susitaria ir įsipareigoja sudaryti viena kitai sąlygas ir galimybes netrukdomai matytis ir bendrauti su pas jas atskirai gyvenančiais vaikais ir dalyvauti juos auklėjant be jokių apribojimų ir be atskiro grafiko, atžvelgiant į vaikų interesus.

174. Šalys susitaria ir įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą savo vaikams: ieškovas įsipareigoja teikti pilną materialinį išlaikymą pas jį gyvenančiam sūnui M. D., a. k. ( - ), gimusiam 2003 m. birželio 1 d., iki sūnaus pilnametystės, o atsakovė R. D., a. k. ( - ), įsipareigoja teikti pilną materialinį išlaikymą pas ją gyvenančiai dukrai G. D., a. k. ( - ), gimusiai 2005 m. lapkričio 13 d., iki dukters pilnametystės, nuo šios taikos sutarties pasirašymo ir jos patvirtinimo teisme dienos, t. y. 2015 m. sausio 16 d.

185. Šalys patvirtina, kad pretenzijų dėl vaikams skirtino ir teiktino išlaikymo viena kitai neturi.

196. Šalys lieka prie savo asmeninių bylinėjimosi išlaidų ir neprašo priteisti viena iš kitos.

207. Sutartį sudariusios šalys, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kurios būtų susijusios su vaikų teisėmis ir teisėtais interesais, pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo.

218. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos Respublikos CK 6.985 straipsnyje, t. y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

229. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos, ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

2310. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

24Civilinę bylą Nr. 2-65-446/2015 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei R. D., išvadą teikiančiai institucijai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nutraukti.

25Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas A. D. teismui pateiktu ieškiniu (2-6 b. l.) prašė nustatyti... 4. Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Parengiamojo posėdžio metu šalys pateikė teismui taikos sutartį (56-57 b.... 6. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas nurodė, kad šalių... 7. Šalių pasirašyta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 8. 2014 m. vasario 13 d. Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu santuoka tarp... 9. Iš šalių pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalys dėl pasikeitusių... 10. Įvertinus šalių taikos sutarties nuostatas, daroma išvada, kad pateikta... 11. Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2014 m. liepos 4... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 5... 13. Patvirtinti taikos sutartį, pakeičiant 2014 m. vasario 13 d. Kelmės rajono... 14. 1. Šalys susitaria, kad nepilnamečio sūnaus M. D., a. k. (duomenys... 15. 2. Šalys susitaria, kad nepilnametės dukters G. D., a. k. ( - ), gimusios... 16. 3. Šalys susitaria ir įsipareigoja sudaryti viena kitai sąlygas ir galimybes... 17. 4. Šalys susitaria ir įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą savo... 18. 5. Šalys patvirtina, kad pretenzijų dėl vaikams skirtino ir teiktino... 19. 6. Šalys lieka prie savo asmeninių bylinėjimosi išlaidų ir neprašo... 20. 7. Sutartį sudariusios šalys, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, kurios... 21. 8. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir... 22. 9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme... 23. 10. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 24. Civilinę bylą Nr. 2-65-446/2015 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovei R.... 25. Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama...