Byla 2A-268/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vinco Versecko ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Algimantui Deguliui, atsakovo atstovams adv. Kristinai Gontienei, Egidijui Vitui Perevičiui, viešajame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 11 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1180-378/2006 pagal ieškovo akcinės bendrovės „YIT Kausta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Stoties turgus“, dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas AB „YIT Kausta“ kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 197 436,60 Lt skolą, 11 600 Lt delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 1999 m. lapkričio 16 d. sudarė statybos generalinės rangos sutartį Nr. 266 (toliau tekste – Rangos sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti Prekybos ir paslaugų komplekso statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir sumokėti už juos. Ieškovas darbus atliko ir juos priėmė, tačiau laiku nesumokėjo už juos. Atsakovas skolą pripažino pasirašydamas atsiskaitymų suderinimo aktus. Šalys 2006 m. sausio 7 d. atsiskaitymų suderinimo aktu (toliau tekste – Suderinimo aktas), pripažino 407 436,60 Lt atsakovo įsiskolinimą ieškovui. Atsakovas sumokėjo 210 000 Lt, tačiau ieškinio padavimo dienai dar liko skolingas 197 436,60 Lt. Rangos sutartimi šalys buvo sutarę, kad atsakovas mokės 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, todėl iš atsakovo priteistina 11 6000 Lt delspinigių.

4Kauno apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 1 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino pilnutinai, priteisė iš atsakovo ieškovui: 197 436,60 Lt skolos, 11 600 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat priteisė 2590,37 Lt žyminio mokesčio, 1000 Lt advokato atstovavimo išlaidų ieškovui.

5Atsakovas UAB „Stoties turgus“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriuo prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovas buvo sustabdęs mokėjimus, nes ieškovo atlikti darbai buvo su trūkumais, kurie iki šiol neištaisyti. Atsakovas nelaikytinas pažeidusiu prievolės mokėti, kol ieškovas neištaisė darbų trūkumų (CK 6.665 str.). Be to, skola ieškovui yra mažesnė, nes atsakovas yra sumokėjęs dalį skolos, todėl likusi neapmokėta skola yra 137 436,60 Lt.

6Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 11 d. galutiniu sprendimu nusprendė Kauno apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 01 d. preliminarų sprendimą pakeisti. Taip pat nusprendė iš atsakovo UAB “Stoties turgus“ ieškovui AB “YIT Kausta“ priteistą skolą sumažinti iki 72 436,60 Lt, priteistus delspinigius sumažinti iki 9 944 Lt; iš atsakovo UAB “Stoties turgus“ priteistą žyminį mokestį ieškovui AB “YIT Kausta“, sumažinti iki 2565,53 Lt. O taip pat nusprendė priteisti iš atsakovo UAB “Stoties turgus“ 11,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Likusią preliminaraus sprendimo dalį paliko nepakeistą.

7Teismas sprendime nurodė, kad šalių prievolės yra atsiradusios iš sandorio - Rangos sutarties. Šalys neginčija, kad visi sutartimi numatyti darbai yra atlikti. Suderinimo aktu nustatyta, kad atsakovo UAB „Stoties turgus“ skola ieškovui AB „YIT Kausta“ 2005 m. gruodžio 31 d. buvo 407 435,60 Lt ir skolos dydžio šalys neginčija. Į suderintos skolos dydį yra įtraukta ne tik atsakovo neapmokėta skola už ieškovo atliktus darbus, bet ir nuo šios sumos priskaičiuoti delspinigiai. Iki ieškinio pareiškimo teisme dienos pagal Suderinimo aktą atsakovas buvo sumokėjęs 210 000 Lt, po preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovas sumokėjo ieškovui 125 000 Lt. Likusi neapmokėta skola ieškovui pagal Suderinimo aktą yra 35 000 Lt, kuriuos sudaro delspinigiai. Teismo nuomone, Suderinimo aktas yra šalių sudarytas sandoris, kuris yra išvestinis iš pirminės rangos sutarties. Tokie aktai paprastai surašomi vienai iš šalių nevykdant sutarties sąlygų. Todėl teismas konstatavo, kad kai dėl praleidusio sutartinius terminus skolininko yra sudaroma atskira sutartis (aktas), joje užfiksuotas skolos dydis tampa šalims privalomu. Skolos prigimties elementai nereikšmingi, nes šalys susitarė dėl skolos dydžio. Todėl teismo manymu, Suderinimo aktu atsakovas pripažino skolą ieškovui. Tokiu būdu, ieškinio senaties termino eiga buvo nutraukta atsakovui atlikus tokius veiksmus, kurie liudijo, kad jis pripažino skolą (CK 1.130 str. 2 d.). Be to, teismas konstatavo, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas nėra naikinamasis terminas, todėl atnaujinus terminą, pažeistoji teisė turi būti ginama tam, kad būtų apginti sąžiningų asmenų teisėti interesai, o skolininkas negalėtų išvengti prievolės įvykdymo remdamasis vien ieškinio senaties terminu. Teismas nustatė, kad atsakovo skola ieškovui, ieškinio pateikimo teisme metu, sudarė 197 436,60 Lt. Iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos atsakovas sumokėjo ieškovui 125 000 Lt, todėl liko skolingas 72 436,60 Lt ir ši suma ieškovui iš atsakovo priteistina. Preliminariu teismo sprendimu iš atsakovo ieškovui buvo priteista 197 436,60 Lt skolos, todėl sprendimas šioje dalyje keistinas, priteista suma mažintina iki nurodytosios. Prašydamas priteisti delspinigius ieškovas juos skaičiavo nuo 2006 m. sausio 30 d. iki 2006 m. rugpjūčio 23 d. Ieškiniams dėl delspinigių išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį reikalavimui, teismas ją taikė ir sumažino priteisiamus delspinigius. Pakeitus preliminariu sprendimu priteistų sumų dydžius, teismas proporcingai sumažino priteisiamas bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas UAB „Stoties turgus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 11 d. galutinio sprendimo dalį, kuria priteista 72 436,60 Lt skola ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti 35 000 Lt skolą, proporcingai sumažinti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas dėl šių argumentų:

91. teismas nepagrįstai manė, kad Suderinimo akte nurodyti 37 435,60 Lt pagal sąskaitą Nr. SMD0000018 išrašyti delspinigiai po akto pasirašymo tampa skola, kurią atsakovas privalo sumokėti. Aiškinant Suderinimo akto sudarymo pasekmes reikia atsižvelgti į šalių ketinimus ir santykių visumą. Skola atsirado vykdant Rangos sutartį, laiku nepilnai atsiskaitant už atliktus darbus. Suderinimo akte yra įtraukti 37 435,60 Lt delspinigiai, tačiau akto pasirašymu atsakovas neatsisakė taikyti sutrumpintą ieškinio senatį delspinigiams, kadangi tai draudžia CK 1.126 straipsnio 3 dalis. Aplinkybę, kad 37 435,60 Lt delspinigių ieškovas nelaikė skola patvirtina faktas, jog ieškovas pateikdamas ieškinį delspinigius už 2006 metus skaičiavo tik nuo skolos už darbus sumos, neįtraukdamas į ją 37 435,60 Lt delspinigių, todėl teismas nepagrįstai priteisė 37 436,60 Lt delspinigių;

102. teismas nepagrįstai nurodė, jog suderinimo aktai surašomi vienai iš šalių nevykdant sutarties, nes suderinimo aktu gali būti atliekami kiti veiksmai, pvz. įskaitomi priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai ir pan. Suderinimo aktas nereiškia Rangos sutarties pakeitimo, nes aktą pasirašė ne direktorius, o buhalteris. Suderinimo akto pasirašymas delspinigių nepavertė skola, todėl atsakovui išliko teisė remtis senaties terminais delspinigių išieškojimui. Priešingu atveju reikštų, jog atsakovas Suderinimo aktu atsisakė taikyti senaties terminą, o tai draudžia įstatymas (CK 1.126 str. 3 d.);

113. po Suderinimo akto pasirašymo atsakovas, atlikdamas mokėjimus, nurodydavo, jog apmoka už atliktus darbus, ieškovas mokėjimus priėmė, t.y. sutiko su tokia mokėjimų tvarka. Atsakovas per 6 mėnesius nepasinaudojo teise reikalauti delspinigių priteisimo, todėl prarado teisę jų reikalauti ir teismas negalėjo laikyti, jog reikalaujama suma yra skola, o ne delspinigiai. Todėl teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą taikyti senaties terminą reikalaujamiems delspinigiams;

124. teismas neatsižvelgė į tai, jog ieškovui mokėjimai buvo sustabdyti dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo. Taip pat teismas neįvertino, kad ieškovas nepatyrė tokių nuostolių, kokių delspinigių reikalauja;

135. teismas nesvarstė klausimo dėl delspinigių mažinimo, nors atsakovas to reikalavo.

14Ieškovas AB „YIT Kausta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas dėl šių motyvų:

151. teismas pagrįstai Suderinimo aktą laikė išvestiniu iš Rangos sutarties šalių sudarytu sandoriu, kuriuo atsakovas pripažino skolą;

162. Rangos sutartimi šalys sulygo, kad delspinigių dydis yra minimali neįrodinėtina nuostolių dydžio riba, kuri praktiškai atitinka banko palūkanų normą, ieškovui skolinantis pinigus iš banko;

173. atsakovas nepagrįstai nurodo, jog mokėjimai buvo sustabdyti dėl netinkamos darbų kokybės, nes gavęs ieškovo atsakymą atsakovas tęsė mokėjimus, nereikalavo ištaisyti defektų, nesamdė kito rangovo. Atsakovas priešieškinio dėl darbų kokybės nereiškė, todėl teismas šios aplinkybės neprivalėjo nagrinėti.

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

20Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

21Apeliantas ginčija tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria priteista 37 435,60 Lt suma, todėl teismas nagrinėja bylą tik šioje dalyje.

22Teismas nustatė, kad iš ieškovo 2005 m. gruodžio 31 d. sąskaitos (I T., b.l. 66) matyti, jog ieškovas priskaičiavo 37 435,60 Lt delspinigių. Ši delspinigių suma buvo įtraukta į 2006 m. sausio 6 d. šalių pasirašytą skolų suderinimo aktą (I T., b.l. 71). Šalys sumų, nurodytų skolų suderinimo akte, neginčija. Ginčo tarp šalių, jog 37 435,60 Lt skola susidarė atsakovui nemokant delspinigių, nėra.

23Pagal CK 1.124 straipsnį ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tuo pačiu įstatymas imperatyviai draudžia pakeisti ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką (CK 1.125 str. 12 d.). Be to įstatymas draudžia iš anksto atsisakyti taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 3 d.). Kadangi įstatymas imperatyviai nustato ieškinio senaties terminus ir skaičiavimo tvarką bei draudžia ją keisti ar atsisakyti, todėl šalys negali jokiais savo susitarimais pakeisti ieškinio senaties skaičiavimo terminų ir tvarkos ar atsisakyti ją taikyti.

24Pirmosios instancijos teismas manė, jog šalims pasirašius skolų suderinimą aktą, kuris laikytinas sandoriu, skolos sumos prigimtis neteko reikšmės ir skolos dydis tapo šalims privalomu. Apeliantas teisingai nurodo, jog šie teismo teiginiai nepagrįsti. Atsisakyti taikyti ieškinio senatį draudžiama, todėl skolos suderinimo aktu šalys negalėjo susitarti dėl ieškinio senaties netaikymo. Byloje esančiame skolų suderinimo akte (I T., b.l. 71) yra tik patvirtintas šalių suderintas ir neginčijamas skolos dydis, juo nebuvo sprendžiami jokie kiti klausimai. Byloje nėra duomenų, jog šalys būtų atlikę kokius nors teisinius veiksmus pakeičiant atsakovo turėtą prievolę mokėti delspinigius, kita ar kitokia prievole, t.y. šios prievolės nemodifikavo. Todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog sudarius skolos suderinimo aktą jame nurodytas skolos dydis tapo visas pilnutinai privalomas ir įpareigojantis atsakovą, nepaisant atskirų skolos elementų kilmės.

25Taigi, remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog skolos suderinimo aktu šalys galėjo ir sutarė dėl skolos dydžio, atsakovas pripažino skolą, bet negalėjo ir nepakeitė skolos atskirų elementų prigimties ir nenustatė kitokios senaties skaičiavimo tvarkos. Todėl 37 435,60 Lt suma buvo atsakovo prievolė ieškovui sumokėti delspinigius ir liko atsakovo prievole sumokėti delspinigius.

26Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (CK 1.127 str. 5 d.). Ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo tesiės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Nors delspinigių senaties terminas skaičiuojamas kiekvieną dieną ir ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužino kiekvieną dieną nuo pradelsto sumokėti skolą dienos, tačiau, atsižvelgiant, kad skolininkas (atsakovas) pasirašydamas skolos suderinimo aktą atliko veiksmus liudijančius, jog jis pripažįsta skolą (CK 1.130 str. 2 d.), ieškinio senaties terminas delspinigiams skaičiuoti pradėtinas skaičiuoti nuo 2006 m. sausio 6 d.

27Ieškovas ieškinį pareiškė 2006 m. rugpjūčio 24 d. (I T., b.l. 4-6), t.y. praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, todėl ieškinio senaties terminas ieškiniui dėl delspinigių priteisimo yra praleistas. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senaties terminą (II T., b.l. 44) delspinigiams priteisti, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti ieškinio senatį ir privalėjo ieškinį šioje dalyje atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Dėl šių aplinkybių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria priteista iš atsakovo 37 435,60 Lt delspinigių, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas - ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

28Patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį iš dalies, proporcingai mažintinas mokėtino žyminio mokesčio dydis iki 2004 Lt (2565,53-561,53=2004; CPK 93 str. 1 d.; CPK 425 str. 3 d.), o iš ieškovo priteistina 561,53 Lt žyminio mokesčio suma sumokėta pateikiant apeliacinį skundą (CPK 93 str. 1 d.).

29Atsakovas UAB „Stoties turgus“ prašė priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti patirtas apeliacinės instancijos teisme - 1000 Lt ir 112,20 Lt išlaidų pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str. 1 d.). Atsakovas pateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančią sąskaitą ir pavedimo kopiją 1000 Lt sumai (II T., b.l. 54, 57) Teismas, atsižvelgdamas, kad prašomos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija maksimalių teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų dydžių, kad atsakovas didžiąją dalį ieškinio pripažino ir neginčijo, mano, jog priteistinos atsakovui 1000 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atitinka teisingumo, rūpestingumo ir sąžiningumo kriterijus.

30Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą iš ieškovo AB „YIT Kausta“ priteistinos 6 Lt (II T., b.l. 64) procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės pajamas (CPK 92 str.).

31Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 11 d. galutinio sprendimo dalį, kuria buvo iš atsakovo UAB „Stoties turgus“ (įmonės kodas Nr. 233923260) priteista 37 435,60 Lt (trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki litai ir 60 ct) suma atsakovui AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411) bei priteista 2 565,53 Lt (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt penki litai ir 53 ct) žyminio mokesčio, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą.

33Ieškinio dalį, kuria prašoma priteisti 37 435,60 Lt (trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki litai ir 60 ct) delspinigių, atmesti.

34Priteisti iš atsakovo UAB „Stoties turgus“ (įmonės kodas Nr. 233923260) ieškovo AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411) naudai 2 004 Lt (du tūkstančius keturis litus) žyminio mokesčio sumokėto pateikiant ieškinį pirmosios instancijos teisme.

35Priteisti iš ieškovo AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411) atsakovo UAB „Stoties turgus“ (įmonės kodas Nr. 233923260) naudai 516,53 Lt (penkis šimtus šešiolika litų ir 53 ct) žyminio mokesčio sumokėto pateikiant apeliacinį skundą, o taip pat 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų patirtų advokato pagalbai apmokėti.

36Priteisti iš ieškovo AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411) 6 Lt (šešis litus) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

37Likusią galutinio sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas AB „YIT Kausta“ kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 1 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 5. Atsakovas UAB „Stoties turgus“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 6. Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 11 d. galutiniu sprendimu nusprendė... 7. Teismas sprendime nurodė, kad šalių prievolės yra atsiradusios iš sandorio... 8. Atsakovas UAB „Stoties turgus“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 9. 1. teismas nepagrįstai manė, kad Suderinimo akte nurodyti 37 435,60 Lt pagal... 10. 2. teismas nepagrįstai nurodė, jog suderinimo aktai surašomi vienai iš... 11. 3. po Suderinimo akto pasirašymo atsakovas, atlikdamas mokėjimus, nurodydavo,... 12. 4. teismas neatsižvelgė į tai, jog ieškovui mokėjimai buvo sustabdyti dėl... 13. 5. teismas nesvarstė klausimo dėl delspinigių mažinimo, nors atsakovas to... 14. Ieškovas AB „YIT Kausta“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 15. 1. teismas pagrįstai Suderinimo aktą laikė išvestiniu iš Rangos sutarties... 16. 2. Rangos sutartimi šalys sulygo, kad delspinigių dydis yra minimali... 17. 3. atsakovas nepagrįstai nurodo, jog mokėjimai buvo sustabdyti dėl... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 21. Apeliantas ginčija tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria... 22. Teismas nustatė, kad iš ieškovo 2005 m. gruodžio 31 d. sąskaitos (I T.,... 23. Pagal CK 1.124 straipsnį ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko... 24. Pirmosios instancijos teismas manė, jog šalims pasirašius skolų suderinimą... 25. Taigi, remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog... 26. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo... 27. Ieškovas ieškinį pareiškė 2006 m. rugpjūčio 24 d. (I T., b.l. 4-6), t.y.... 28. Patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus ieškinį iš dalies, proporcingai... 29. Atsakovas UAB „Stoties turgus“ prašė priteisti išlaidas advokato... 30. Patenkinus atsakovo apeliacinį skundą iš ieškovo AB „YIT Kausta“... 31. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 32. Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 11 d. galutinio sprendimo dalį, kuria... 33. Ieškinio dalį, kuria prašoma priteisti 37 435,60 Lt (trisdešimt septyni... 34. Priteisti iš atsakovo UAB „Stoties turgus“ (įmonės kodas Nr. 233923260)... 35. Priteisti iš ieškovo AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411)... 36. Priteisti iš ieškovo AB „YIT Kausta“ (įmonės kodas Nr. 133556411) 6 Lt... 37. Likusią galutinio sprendimo dalį palikti nepakeistą....