Byla 2-1063-666/2008

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjui R. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Klaipėdos apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėjas teisminio nagrinėjimo metu paaiškino, kad su žmona D. K. susituokė 1966-12-10 d.. Susituokę su žmona gyveno jos tėvui A. A. (mirusiam 2000-05-16d.) gyvenamajame name, esančiame ( - ). Vedė bendrą ūkį, rūpinos vienas kitu. Po A. A. mirties, žmona D. K., pagal 1986-03-10d. Kretingos rajono, Imbarės apylinkės vykdomojo komiteto patvirtintą testamentą (reg. Nr.61), paveldėjo jos tėvui priklausiusį turtą. Pagal 2000-l1-20d. Kretingos rajono notarų biuro notarės S.Nekrošytės patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą, žmona D. K. paveldėjo gyvenamąjį namą, pažymėtą plane 1 Alp, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 88,61 kv.m. bei šiam namui priklausančius kitus kiemo statinius: tvartą, pažym. plane 2Ilp, unikalus Nr.( - ), daržinę, pažym. plane 3Ilp, unikalus Nr.( - ), pagalbinio ūkio viralinę, pažym. plane 4Ilp, unikalus Nr.( - ) ir šulinį unikalus Nr.( - ), esančius ( - ). Šį paveldėtą turtą žmona įregistravo Valstybės įmonės registrų centre, įrašo Nr 50/110472. Žemės sklypas, kuriame yra pastatai neregistruotas. Be to, pagal minėtą testamentą ir 2004-02-03d. tos pačios notarės patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimą, žmona paveldėjo jos tėvui, A. A. priklausiusius: 3,0000 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis adresas Nr.( - ), ( - ) sklypo unikalus Nr.( - ), Valstybės įmonės registrų centre suteiktas registro įrašo Nr.( - ) bei 3.8400 ha ploto žemės sklypą, iš jo ariamos žemės plotas 2.9100 ha, miško žemės plotas 0.8700 ha, kadastrinis adresas ( - ) sklypo unikalus Nr. ( - ), Valstybės įmonės registrų centre suteiktas registro įrašo Nr.( - ). Pareiškėjas su žmona vaikų neturėjo. 2005-07-21d. žmona mirė. Mirus žmonai dėl jos turto paveldėjimo į notarų biurą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nėra užvesta. Po žmonos mirties pareiškėjas faktiškai pradėjo valdyti visą jos vardu buvusį turtą, juo rūpinasi kaip savo turtu, saugo jį, gyvena, prižiūri ir remontuoja gyvenamąjį namą, ūkinius bei pagalbinius pastatus, valdo žemę, dirba ją, augina įvairius pasėlius, gano gyvulius, todėl mano, kad kaip įpėdinis yra priėmęs mirusios žmonos D. K. palikimą.

6Kitokia tvarka gauti juridinę rekšmę turintį faktą patvirtinantį reikiamą dokumentą, apie paveldėjimo priėmimą, negali, todėl kreipiasi į teismą. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, paveldėjimo priėmimo reiklau, kad jis, po žmonos mirties priėmė ir valdo jo palikimą, pastatus ir žemės sklypus, esančius ( - ).

7Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija savo atsiliepime su pareiškimu sutiko visiškai ir prašo jį tenkinti. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Liudytoja D. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji yra pareiškėjo kaimynė. Jai žinoma, kad pareiškėjo žmona, po savo tėvo mirties, paveldėjo jo turtą. Pareiškėjas su žmona vaikų neturėjo. Po žmonos mirties pareiškėjas paveldėjo žmonos turtą : gyvenamą namą su priklausiniais ir žemės sklypus, esančius ( - ). Nekilnojamą turtą valdo, t.y. gyvena name, moka mokečius, dirba žemę.

9Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

10Bylos medžiagoje yra pareiškėjos santuokos liudijimo kopija, iš kurios matyti, kad pareiškėjas ir D. K. buvo sutuoktiniai (tom. 1, b.l. 7). Iš mirties liudijimo kopijos matyti, kad D. K., mirė 2005-07-21 ( tom. 1., b.l. 8). Bylos maežiagoje yra paveldėjimo liudijimai pagal testamentą ( b.l. 12-13), iš kurių matyti, kad D. K., po savo tėvo A. A. mirties, paveldėjo jo turtą. Iš pažymos apie paskutinę gyvenamą vietą matyti, kad D. K. iki mirties gyveno ( - ) ( b.l. 9). Iš pažymos apie šeimos sudėtį ( b.l. 10) matyti, kad R. K. ( - ), gyvena vienas. Iš VĮ Registro centro nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko 2008-07-29 išrašų ir pažymėjimo matyti D. K. vardu nekilnojamo turto registre įregistruota nuosavybė į pastatus ir žemės sklypus ( tom. 1., b.l.14-19). Iš Kretingos rajono 2-ojo notaro 2008-07-08 pažymos matyti, kad po D. K. mirties dėl palikimo priėmimo į notarą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta ( tom. 1, b.l. 11).

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. 5.51 str. l d. laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. Iš rašytinių įrodymų ir liudytojų parodymų matyti, kad pareiškėjas po žmonos mirties priėmė palikimą ir valdo pastatus ir žemės sklypus.

12Pareiškėjas kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinančių šį faktą, todėl CPK 444 str. 2 d. 8 p., yra pagrindas pareiškimui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymui patenkinti.

13Vadovaujantis CPK 87 str. 1d. 1p., pareiškėjui grąžintina 123 Lt paduodant pareiškimą daugiau sumokėto žyminio mokesčio, kurį grąžina VMI.

14Vadovaudamasis CPK 87 str. 1d. 1p., 259 str., 263 str., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad R. K., a.k. ( - ) po žmonos D. K. mirties 2005-07-21, priėmė ir valdo jos turtą : gyvenamąjį namą, pažymėtą plane 1 Alp, unikalus numeris ( - ), bendras plotas 88,61 kv.m. bei šiam namui priklausančius kitus kiemo statinius: tvartą, pažym. plane 2Ilp, unikalus Nr.( - ), daržinę, pažym. plane 3Ilp, unikalus Nr.( - ), pagalbinio ūkio viralinę, pažym. plane 4Ilp, unikalus Nr.( - ) ir šulinį unikalus Nr.( - ), esančius ( - ) bei 3,0000 ha ploto žemės sklypą, kadastrinis adresas Nr.( - ), ( - ) sklypo unikalus Nr.( - ), Valstybės įmonės registrų centre suteiktas registro įrašo Nr.( - ) bei 3.8400 ha ploto žemės sklypą, iš jo ariamos žemės plotas 2.9100 ha, miško žemės plotas 0.8700 ha, kadastrinis adresas ( - ) sklypo unikalus Nr. ( - ), Valstybės įmonės registrų centre suteiktas registro įrašo Nr.( - ), esančius ( - ).

17R. K. grąžinti 123 Lt daugiau sumokėto žyminio mokesčio ( 2008-07-29 pavedimas, AB “Hansabankas”), kurį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai