Byla P2-283-794/2015
Dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Sostinės kreditai“ prašymą suinteresuotiems asmenims I. G., T. G., antstolei Santai Selezniovienei dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo nustatyti, kad skolininkės I. G. sutuoktinio T. G. gaunamas darbo užmokestis yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir ½ šių pajamų priklauso skolininkei I. G.. Nurodė, kad Tauragės rajono apylinkės teismas išdavė teismo įsakymą Nr. L2-2283-799/2014 dėl išieškojimo iš skolininkės I. G. kreditorės UAB „Sostinės kreditai“ naudai, kuris pateiktas vykdyti antstolei Santai Selezniovienei. Vykdydama išieškojimą 2015-01-19 turto arešto aktu antstolė areštavo turtą – skolininkės sutuoktiniui UAB „Laukobaldis“ mokamą darbo užmokestį, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir įpareigojo kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.

3Pareiškėjos prašymo nuorašai ir teismo pranešimai dėl atsiliepimų pateikimo bei pranešimai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką suinteresuotiems asmenims I. G., T. G. ir antstolei Santai Selezniovienei įteikti tinkamai. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į prašymą nepateikė.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolė Santa Selezniovienė vykdo Tauragės rajono apylinkės teismo 2014-11-11 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-2283-799/2014 dėl 850,52 Lt skolos, 2,48 Lt delspinigių, 165,24 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės I. G. išieškotojos UAB „Sostinės kreditai“ naudai. Vykdant išieškojimą 2015-01-19 turto arešto aktu Nr. S1-8777 areštuotas skolininkei I. G. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas – darbo užmokestis, mokamas sutuoktiniui T. G. įmonėje UAB „Laukobaldis“, išskaičiuojant 1/2 dalį nuo 70 proc. gaunamų pajamų dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA) ir 1/2 dalį LR CPK 736 str. numatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA. Turto arešto aktu antstolė įpareigojo skolininką, išieškotoją ir bendrosios nuosavybės turėtoją CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies areštuotame turte nustatymo.

6Vykdymo proceso reglamentuojančios CPK nuostatos numato, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

7Iš vykdomosios bylos Nr. 00184/14/00660 medžiagos nustatyta, kad išieškojimas pagal Tauragės rajono apylinkės teismo 2014-11-11 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-2283-799/2014 yra vykdomas iš skolininkės I. G., kuri nuo 2013-10-25 yra sudariusi santuoką su suinteresuotu asmeniu T. G. (v.b.l. 1, 30, 38, 43). Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal sutartį (CK 3.87, 3.101 str.). Tuo atveju, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, pagal kurį turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). Pagal CK 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Byloje nėra duomenų apie tai, jog sutuoktiniai I. G. ir T. G. būtų sudarę vedybų sutartį, todėl laikytina, jog jų atžvilgiu taikytinas įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas.

8Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad suinteresuotas asmuo T. G. nuo 2012-08-01 dirba UAB „Laukobaldis“ (v.b.l. 39). Esant nustatytoms aplinkybėms bei nurodytam teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, kad suinteresuoto asmens T. G. pajamos, gaunamos iš jo darbinės veiklos, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik CK numatytais atvejais (CK 3.117 str. 2 d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo, todėl pripažintina, jog sutuoktinių I. G. ir T. G. bendro turto dalys yra lygios.

9Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų sutuoktinių turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, taip pat tai, jog nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad suinteresuotam asmeniui I. G. priklauso 1/2 dalis T. G. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CPK 667 str., CK 3.88 str. 1 d. 5 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkei) I. G. priklauso 1/2 dalis jos sutuoktinio T. G. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 00184/14/00660 grąžinti antstolei Santai Selezniovienei.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai