Byla e2VP-761-368/2016
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Adista“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Adista“ prašo išduoti 58 748,61 Eur ir 0,02 proc. palūkanų sumos vykdomąjį raštą pagal Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-615-368/2016. Nurodė, kad atsakovas pažeidė taikos sutartį sąlygas.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš civilinės bylos Nr. e2-615-368/2016 matyti, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi patvirtino tarp ieškovo UAB „Adista“ ir atsakovo UAB „CCM Baltic“ 2016-04-22 pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė.

5Pagal taikos sutarties 1.4 punktą šalys sutarė, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 54002,53 Eur per 14 darbo dienų, po to kai ieškovas baigs statybos rangos darbus pagal 2015 m. rugpjūčio 05 d. subrangos sutartį ir pateiks atsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Iš pareiškimo priedų matyti, kad ieškovas pateikė atsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Sutarties 1.7 punkte nurodyta, kad, jeigu atsakovas nesumoka ieškovui taikos sutarties 1.2. punkte nurodytos sumos taikos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai sumai įskaitant ir atsakovui taikomą nuolaidą (58748,61 Eur).

6Pagal taikos sutarties 1.8 punktą, jeigu atsakovas nesumoka ieškovui taikos sutarties 1.2. punkte nurodytos sumos taikos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, atsakovas moka 0,02 proc. palūkanas nuo pradelstos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

7Minėta, kad ieškovas UAB „Adista“ nurodė, kad atsakovas UAB „CCM Baltic“ neįvykdė taikos sutarties sąlygų.

8Teismas sprendžia, kad nėra kliūčių tenkinti kreditoriaus (ieškovo) UAB „Adista“ prašymui.

9Pažymėtina, kad taikos sutartis – tai šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (CPK 6.983 str.). Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią. Įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyta taikos sutartis CK 6.189 straipsnio prasme šalims turi įstatymo galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 3 d.).

10Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai nurodytas aplinkybes, minėtą teisinį reglamentavimą ir į tai, kad atsakovas UAB „CCM Baltic“ neįvykdė teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų, t. y. nustatyta tvarka nesumokėjo skolos, sprendžia, jog ieškovui išduotinas vykdomasis raštas (CPK 646 str. 3 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

12Prašymą patenkinti.

13Išduoti kreditoriui (ieškovui) UAB „Adista“ (juridinio asmens kodas 302903990, Dubijos g. 16, Šiauliai) vykdomąjį raštą dėl 58748,61 Eur ir 0,02 proc. nuo pradelstos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną palūkanų išieškojimo ieškovui iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ (juridinio asmens kodas 145417921, Žalgirio g. 8, Šiauliai) pagal Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai