Byla 2S-1165-221/2012
Dėl statybos leidimų panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė DNB bankas

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovams Alytaus rajono savivaldybės administracijai, J. V. ir L. V. dėl statybos leidimų panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė DNB bankas.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono savivaldybės administracijos Architekto tarnybos 2008 m. liepos 10 d. atsakovėms L. V. bei J. V. išduotą statybos leidimą Nr. SL-6.5.NS tvarto priestato-karvidės statybai žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ), Alytaus r.; pripažinti negaliojančiu Alytaus rajono savivaldybės administracijos Architekto tarnybos 2011 m. gruodžio 7 d. statytojai J. V. išduotą leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-13-111207-00168 tvarto priestato-karvidės statybai žemės sklype (unikalus Nr. ( - )) ( - ) Krokialaukio mstl., Alytaus r.; pašalinti statybos padarinius - įpareigoti atsakoves L. V. bei J. V. per teismo nustatytą terminą nugriauti tvarto priestatą- karvidę, esančią ( - ) Alytaus r. (žemės sklypo unikalus Nr. ( - )) bei sutvarkyti statybvietę (b.l. 26-36).

62012 m. kovo 6 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovių J. V. ir L. V. atstovas, advokatas Vytautas Kucevičius prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki 2012 m. gruodžio 31 d. Nurodė, kad naujai priimta LR statybos įstatymo redakcija (įsigaliojo 2010 m. spalio 1 d.) numato galimybę įteisinti neteisėtus statybos padarinius iki 2012 m. gruodžio 31 d., todėl ieškovo prašymas panaikinti išduotą statybą leidžiančius dokumentus bei nugriauti, jų nuomone, neteisėtai pastatytą statinį yra nepagrįstas (b.l. 53).

7Ieškovo atstovas su prašymu nesutiko (b.l. 53).

8Atsakovės Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovės prašymą palaikė (b.l. 54).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi prašymą tenkino, civilinę bylą Nr. 2-113-835/2012 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovams Alytaus rajono savivaldybės administracijai, J. V., L. V., trečiajam asmeniui AB DnB NORD bankui dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių šalinimo sustabdė iki 2012 m. gruodžio 31 d. Teismas nutartyje nurodė, kad administracinių aktų priėmimo metu ir ieškinio padavimo metu nuo 2006 m. spalio 31 d. įsigaliojusioje LR statybos įstatymo 28 straipsnio redakcijose buvo įtvirtintas vienintelis savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas – nugriovimas, tačiau nagrinėjant bylą įsigaliojo LR 2010 m. liepos 2 d. įstatymas Nr. XI-992 dėl Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo, kurio 24 straipsnio 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo (b.l. 55-56).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskiruoju skundu prašė panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovių prašymo sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-113-835/2012 netenkinti. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

131. Netinkamai pritaikytos materialinės teisės normos. Civilinės bylos ginčo objektas - ieškinio dalykas nėra savavališkos statybos padarinių šalinimas. Šioje byloje sprendžiamas statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimo klausimas.

142. Teismas neteisingai vadovavosi LR statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24 straipsnio

154 dalies, kurioje nustatyta, kad jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Nuostata taikoma tada, kai padarinių šalinimo procedūra nepradėta, o pats statytojas savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją.

163. Savavališkos statybos padarinių šalinimas ir statybos pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus padarinių šalinimas nėra tapatūs institutai, todėl taikomos skirtingos teisės aktų nuostatos ir vykdomi skirtingi veiksmai.

17Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad nesutinka su ieškovės atskiruoju skundu, teismas sustabdė civilinę bylą CPK 164 straipsnio 4 punkto fakultatyviu sustabdymo pagrindu, kurį sudarančių aplinkybių vertinimas paliktas teismo diskrecijai. Įsigaliojus naujai LR statybos įstatymo redakcijai, atsirado galimybė įteisinti savavališkos statybos padarinius ir numatyta statytojo galimybė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki

182012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl pradėtos savavališkos statybos įteisinimo. Alytaus rajono apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad įstatymo leidėjui, nustačius ikiteisminę savavališkų statybų įteisinimo tvarką ir atsakovėms galint šia tvarka pasinaudoti, civilinę bylą būtina sustabdyti.

19Atsakovės J. V., L. V. bei trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. liepos 10 d. statytojoms L. V. ir J. V. išduotas statybos leidimas Nr. SL-6.5.NS tvarto priestato – karvidės, esančios Maštalierių kaime, Alytaus rajone, statybai, 2011 m. gruodžio 7 d. vietoje minėto leidimo buvo išduotas leidimas Nr. LNS-13-111207-00168. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus skyrius kreipėsi į teismą dėl minėtų statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais, nurodydamas, kad ginčijami leidimai negalėjo būti išduoti, nes teisės aktai nesuteikia galimybės statyti kitos (fermų) paskirties pastato žemės sklype, kurio paskirtis – kita bei prašydamas pašalinti statybos padarinius.

23Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Taigi, byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

24Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, t.y. neprivalomu fakultatyviu sustabdymo pagrindu, kurį sudarančių aplinkybių vertinimas yra paliktas teismo diskrecijai. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punktą, turi vadovautis nuostatomis, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2008). Pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad buvo priimtas Lietuvos Respublikos 2010 m. liepos 2 d. įstatymas Nr. XI-992 dėl Statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo, kurio 24 straipsnio 4 dalyje numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo.

25Ginčo esmė – ar Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi pagrįstai sustabdė civilinę bylą dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ir statybos padarinių pašalinimo.

26Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tam, kad atsirastų galimybė nugriauti ginčo statinį (šalinti padarinius), būtina pirmiausiai konstatuoti (nustatyti) išduotų statybos leidimų neteisėtumą, kurių pagrindu atlikta statyba ir šalintini padariniai. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos sustabdymą reglamentuojančias teisės normas ir paskirtį, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis), į pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartyje nurodytus bylos sustabdymo pagrindą bei aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė bylos sustabdymo institutą reglamentuojančias normas.

27LR statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punkte apibrėžta savavališkos statybos sąvoka, t.y. statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Tai reiškia, kad statybos teisėtumo aspektas vertintinas atsižvelgiant į statybą leidžiančio dokumento galiojimą. Šiuo atveju, kadangi statybą leidžiantys dokumentai – 2008 m. liepos 10 d. ir 2011 m. gruodžio 7 d. statybos leidimai, esantys civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, dar nėra pripažinti neteisėtais ir, nesant priimto ir įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo, yra galiojantys, todėl darytina išvada, kad atlikti statybų veiksmai nėra savavališki.

28Įsigaliojus naujai LR statybos įstatymo redakcijai numatyta galimybė legalizuoti neteisėtą statybą, t.y. Lietuvos Respublikos 2010 m. liepos 2 d. įstatyme Nr. XI-992 dėl LR statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo 24 straipsnio 4 dalyje, numatyta statytojo teisė nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos <...>. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis minėta teisės norma, nepagrįstai sustabdė civilinę bylą iki 2012 m. gruodžio 31 d., t.y. suteikdamas atsakovėms galimybę pasinaudoti savavališkos statybos įteisinimo teise, kai realiai dar nėra nustatytas savavališkos statybos neteisėtumo (teisėtumo) faktas. Esant galiojantiems (teismo nepripažintiems negaliojančiais) statybos leidimams, konstatuoti savavališkos statybos ieškovo nurodytu pagrindu nėra galimybės, tai galima būtų padaryti tik pripažinus statybos leidimus negaliojančiais, kas šioje civilinėje byloje nėra padaryta. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai sustabdė civilinę bylą susietai su įstatyme reglamentuotu savavališkos statybos įteisinimo pabaigos terminu (t.y. 2012 m. gruodžio 31 d.), nenagrinėdamas savavališkos statybos leidimų teisėtumo klausimo, ir tokiu būdu įpareigodamas atsakovus atlikti įstatyme reglamentuotus veiksmus.

29Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad patikslinto ieškinio reikalavimas dėl statybos padarinių pašalinimo yra išvestinio pobūdžio reikalavimas ir yra tiesiogiai susijęs su reikalavimais dėl pripažinimo negaliojančiais Alytaus rajono savivaldybės administracijos Architekto tarnybos 2008 m. liepos 10 d. atsakovėms L. V. bei J. V. išduotą statybos leidimą Nr. SL-6.5.NS ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos Architekto tarnybos 2011 m. gruodžio 7 d. statytojai J. V. išduotą leidimą statyti naują statinį Nr. LNS-13-111207-00168. Todėl pažymėtina, kad nagrinėjant bylą dėl statybos leidimų pripažinimo negaliojančiais ir padarinių šalinimo, teismas gali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas ir, iki bus išspręstas statybos leidimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, sustabdyti padarinių šalinimo procesą, kadangi pripažinus statybos leidimus teisėtais, teismo sprendimo įvykdymas dėl jau atliktų padarinių šalinimo veiksmų gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

30Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

31Kauno apygardos teismo teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

32Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė kreipėsi į teismą patikslintu ieškiniu, prašydama pripažinti... 6. 2012 m. kovo 6 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovių J. V. ir L. V.... 7. Ieškovo atstovas su prašymu nesutiko (b.l. 53).... 8. Atsakovės Alytaus rajono savivaldybės administracijos atstovės prašymą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi prašymą... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 13. 1. Netinkamai pritaikytos materialinės teisės normos. Civilinės bylos ginčo... 14. 2. Teismas neteisingai vadovavosi LR statybos įstatymo pakeitimo įstatymo 24... 15. 4 dalies, kurioje nustatyta, kad jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki... 16. 3. Savavališkos statybos padarinių šalinimas ir statybos pagal neteisėtai... 17. Atsakovė Alytaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 18. 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreiptis į savivaldybės administraciją... 19. Atsakovės J. V., L. V. bei trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepimų į... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. liepos 10 d. statytojoms L. V. ir... 23. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 24. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi sustabdė bylos... 25. Ginčo esmė – ar Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 6 d.... 26. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog tam, kad atsirastų galimybė... 27. LR statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punkte apibrėžta savavališkos statybos... 28. Įsigaliojus naujai LR statybos įstatymo redakcijai numatyta galimybė... 29. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad patikslinto ieškinio... 30. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos... 31. Kauno apygardos teismo teisėja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 32. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir...