Byla 2-3602-647/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Alfredas Juknevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „RE Projektai“ ieškinį atsakovui UAB „Vilniaus statybos trestas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „RE Projektai“ pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad 2013-03-13 su atsakovu UAB „Vilniaus statybos trestas“ sudarė Rangos sutartį Nr. ( - ), o 2013-03-21 – rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurias ieškovas įsipareigojo atsakovo nurodytame objekte adresu ( - ), sumontuoti apsauginę signalizaciją, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą. Aplinkybes, kad tinkamai atliko sutartyse numatytus darbus, ieškovas grindžia 2013-03-29 Atliktų darbų aktu Nr. ( - ) bei 2013-05-28 Atliktų darbų aktais Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Teigia, kad atsakovas priėmė ieškovo išrašytą 2013-03-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) bei 2013-05-28 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ), tačiau, net ir po raginimo išsiuntimo, jų neapmokėjo. Remdamasis CK 6.71 str., 6.258 str. 1 d, sutarčių 5.2 p. ieškovas paskaičiavo 369,16 Lt delspinigių. Procesines palūkanas prašo priteisti remdamasis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu.

3Prašo priteisti iš atsakovo 10382,83 Lt skolos, 369,16 Lt delspinigių; 9,5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito paruošiamojo dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l 44). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d). Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą nustatyta, kad šalys 2013-03-13 sudarė Rangos sutartį Nr. ( - ), kuria užsakovas (UAB „Vilniaus statybos trestas“) pavedė, o rangovas (UAB „RE Projektai“) įsipareigojo užsakovo nurodytame objekte, ( - ) sumontuoti kortelinę praėjimo ir video stebėjimo sistemas (b.l. 20-22). 2013-03-21 Rangos sutartimi atsakovas pavedė ieškovui tame pačiame objekte sumontuoti apsauginę signalizaciją (b.l. 23-25). Sutarčių 1.3 punktuose užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokėti rangovui atitinkamai 6140,77 Lt (2013-03-13 sutartis) bei 4747,12 Lt (2013-03-31 sutartis), pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą. Taip pat numatyta, kad atsiskaitymas yra vykdomas per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos –faktūros gavimo dienos (sutarčių 5.1 p.). 2013-03-29 šalys pasirašė Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) (3306,98 Lt sumai), ir tą pačią dieną minėtai sumai ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) (b.l. 26, 30). 2013-05-28 šalys pasirašė Atliktų darbų aktus Nr. ( - ) (1337,05 Lt sumai), Nr. ( - ) (2727,44 Lt sumai) ir Nr. ( - ) (3011,36 Lt), ir tą pačią dieną ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - )– 7075,85 Lt sumai (b.l. 27-29, 31). Sąskaitas priėmė ir pasirašė atsakovo įmonės generalinis direktorius.

8Ieškovas UAB „RE Projektai“ 2013-07-31 raštu ragino atsakovą iki 2013-08-08 sumokėti 10382,83 Lt skolą, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė. Pagal sutarčių 5.2 p., - užsakovas moka 0,05 procentų delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Vadovaujantis šiomis sutartinėmis nuostatomis ieškovas už uždelstą atsiskaityti laiką (iki 2013-08-18) paskaičiavo 369,16 Lt delspinigių (b.l. 33). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kad atsakovas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka už atliktus darbus su ieškovu neatsiskaitė, laikytina, kad prievolių pagal 2013-03-13 bei 2013-03-21 Rangos sutartis tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovui UAB „RE Projektai“ iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ priteistina 10382,83 Lt skolos ir 369,16 Lt delspinigių (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.71 str.).

9Ieškovas, vadovaudamasis CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti 9,50 procento dydžio procesines palūkanas. Minėto įstatymo 3 str. 2 d. numato, jog palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Kadangi atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos, o kreditoriaus pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo priimtas 2013-08-22, t.y. antrą metų pusmetį; Lietuvos banko nustatytas vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma 2013-07-01 buvo 1 procentas (ne 1,5 %), todėl ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, iš atsakovo priteistinos 9 % metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 242 Lt žyminio mokesčio (b.l. 34, 38) ir 484 Lt išlaidų už teisines paslaugas (b.l. 35-37) (LR CPK 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus statybos trestas“ (į.k. ( - )) ieškovui UAB „RE Projektai“ (į.k. ( - )) 10382,83 Lt skolos ir 369,16 Lt delspinigių, iš viso 10751,99 Lt (dešimt tūkstančių septynis šimtus penkiasdešimt vieną litą 99 ct), 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 10751,99 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-08-22, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus rajono apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

17Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai