Byla 1A-162-361-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Miliuvienės, teisėjų Rasos Valentinienės ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Jūratei Dužinskienei, dalyvaujant prokurorui Audriui Pėstininkui, gynėjai advokatei Daivai Rocevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. Š. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 01 29 nuosprendžio, kuriuo J. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. 1 metams ir 3 mėnesiams laisvės atėmimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3J. Š. nuteistas už tai, kad 2006 m. rugpjūčio 21 d. laikotarpyje nuo 06.00 val. iki 10.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio bute, ( - ), N. M. užmigus, nuo jos kaklo pagrobė 450 litų vertės auksinę grandinėlę.

4Apeliaciniame skunde nuteistasis J. Š. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 01 29 nuosprendį ir paskirtą bausmę sušvelninti. Nurodo, kad nusikalsti privertė bedarbystė ir sunki materialinė padėtis. Taip pat teigia, kad auksinę grandinėlę nepagrobė nuo kaklo, o rado ant žemės.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde prokuroras prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 29 d. nuosprendį pakeisti ir J. Š. pagal LR BK 178 str. l d. paskirti 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis LR BK 63 str. l d. 3 d. 9 d. ir 65 str. l d. l p. a papunkčiu paskirtą bausmę visiško sudėjimo būdu subendrinti su 2006 08 25 Klaipėdos miesto apylinkės nuosprendžiu paskirta 40 parų arešto bausme ir paskirti galutinę 2 metų l mėnesio ir 10 parų laisvės atėmimo bausmę. Į bausmės laiką įskaityti bausmę visiškai atliktą pagal 2006 08 25 nuosprendį.

6Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas teisingai kvalifikavo kaltinamojo nusikalstamą veiką, teisingai parinko bausmės rūšį, jos atlikimo vietą, tačiau nustatydamas bausmės dydį neįvertino, kad J. Š. 1980 08 29 teismo nuosprendžiu buvo pripažintas itin pavojingu recidyvistu ir nepagrįstai paskyrė jam švelnesnę bausmę nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis.

7Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde teigiama, kad 1980 08 29 nuosprendžiu J. Š. pripažintas itin pavojingu recidyvistu. Po šio nuosprendžio dėl naujai padarytų nusikalstamų veikų teistumas jam neišnyko bei nebuvo panaikintas teismo sprendimu. Vadovaujantis 2002 10 29 Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 09 26 įstatymu Nr.VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 03 14 įstatymu Nr.IX-785, ir Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 06 27 įstatymu Nr.IX-994 įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr.IX-1162 9 str. 2 d. asmenys pagal senąjį Baudžiamąjį kodeksą pripažinti itin pavojingais recidyvistais, po naujojo Baudžiamojo kodekso įsigaliojimo laikomi pavojingais recidyvistais. Todėl J. Š. laikytinas pavojingu recidyvistu ir skiriant jam bausmę už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas privalėjo vadovautis LR BK 56 str. 2 d. Nors teismas nuosprendyje nurodė, kad skiriant bausmę vadovavosi LR BK 27 str. ir 56 str., tačiau akivaizdu, kad vadovavosi šiomis normomis ta apimtimi, kuria reguliuojamas bausmės skyrimas recidyvistui bet ne pavojingam recidyvistui. LR BK 56 str. 2 d. numato, kad pavojingam recidyvistui už tyčinį nusikaltimą skiriama griežtesnė nei straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmė. Kitokia bausmė pavojingam recidyvistui gali būti skiriama tik šio kodekso 62 straipsnyje numatytais pagrindais. Tačiau teismas BK 62 str. numatytų pagrindų nenustatė, o jų byloje ir nėra. Todėl atsižvelgiant į LR BK 56 str. 2 d. bei kitas teismo nustatytas aplinkybes, kurios buvo vertinamos nustatant bausmės dydį (padaryta tyčinė savanaudiška veika, žala neatlyginta, daug kartų teistas už vagystes, nėra atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių) J. Š. skirtina 2 metų laisvės atėmimo bausmė.

8Toliau prokuroras pažymi, jog skiriant galutinę bausmę teismas neįvertino, kad veika, dėl kurios asmuo pripažintas kaltu, buvo padaryta prieš priimant ankstesnį nuosprendį, todėl, vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., teismas turėjo spręsti bausmių subendrinimo ir įskaitymo klausimus.

9Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo, kad skundžiamu nuosprendžiu J. Š. nuteistas už veiką padarytą 2006 08 21. Laikotarpiu tarp šios veikos ir skundžiamo nuosprendžio priėmimo 2006 08 25 jo atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal LR BK 22 str. l d. ir 178 str. 4 d. ir nuteistas 40 parų arešto bausme. Bausmė šiai dienai yra atlikta. LR BK 63 str. 9 d. numatyta, kad nustačius, jog asmuo nusikalstamą veiką padarė iki nuosprendžio ankstesnėje byloje priėmimo jam bausmė skiriama pagal LR BK 63 str. taisykles, t.y. pagal nusikalstamų veikų sutaptį. Tai, kad jis jau atlikęs bausmę BK 63 str. taikymui įtakos neturi, nes šio straipsnio 9 d. antrajame sakinyje numatyta, jog šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. Todėl taikant LR BK 63 str. 9 d. nuostatas teismas privalėjo skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę bendrinti su 2006 08 25 nuosprendžiu paskirta bausme. Nesant BK 63 str. 5 d. numatytų pagrindų bausmes bendrinti apėmimo būdu ir atsižvelgiant į tai, kad ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausmė atlikta, bausmės bendrintinos visiško sudėjimo būdu (BK 63 str. 3 d.).

10Nuteistasis J. Š. atsikirtimuose į apeliacinį skundą prašo atmesti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą, be to pažymi, kad teismas yra panaikinęs jo pripažinimą itin pavojingu recidyvistu.

11Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, o nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nuteistojo gynėja prašo J. Š. apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

12Nuteistojo J. Š. apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str.1 p.).

13Prokuroras neatkreipė dėmesio į tai, kad 2003 10 14 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ( b.l.57) J. Š. pripažinimas itin pavojingu recidyvistu yra panaikintas, tad skiriant bausmę jam negalėjo būti taikomos BK 56 str. 2 d. numatytos taisyklės. Tad apylinkės teismo paskirta laisvės atėmimo bausmė savo dydžiu nėra aiškiai per švelni, skirdamas bausmę apylinkės teismas ją pakankamai išsamiai motyvavo.

14Kita apeliacinio skundo dalis yra iš dalies pagrįsta.

15J. Š. nuteistas už veiką padarytą 2006 08 21. Laikotarpiu tarp šios veikos ir skundžiamo nuosprendžio priėmimo 2006 08 25 dėl jo buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal LR BK 22 str. l d. ir 178 str. 4 d. ir nuteistas 40 parų arešto. Bausmė jau yra atlikta. LR BK 63 str. 9 d. numatyta, kad nustačius, jog asmuo nusikalstamą veiką padarė iki nuosprendžio ankstesnėje byloje priėmimo jam bausmė skiriama pagal LR BK 63 str. taisykles, t.y. pagal nusikalstamų veikų sutaptį. Tai, kad jis jau atlikęs bausmę BK 63 str. taikymui įtakos neturi, nes šio straipsnio 9 d. numatyta, jog šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį. Todėl taikant LR BK 63 str. 9 d. nuostatas teismas privalėjo skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę bendrinti su 2006 08 25 nuosprendžiu paskirta bausme. Tačiau prokuroras yra neteisus, teigdamas, jog nėra BK 63 str. 5 d. numatytų pagrindų bausmes bendrinti apėmimo būdu. BK 178 str. 4 d. yra numatyta baudžiamoji atsakomybė už nusižengimą, o BK 178 str. 1 d.- už nusikaltimą. Taigi tai atskiros nusikalstamos veikos rūšys, be to ankstesniu nuosprendžiu J. Š. buvo teistas už pasikėsinimą padaryti nedidelės vertės turto vagystę, tad ir veika labai skiriasi pagal pavojingumą, todėl skiriant subendrintą bausmę taikomas bausmių apėmimas.Tai lengvina nuteistojo padėtį, kadangi į galutinę subendrintą bausmę yra įskaitoma visiškai atlikta arešto bausmė.

16Dėl nuteistojo skundo.

17J. Š. anksčiau daug kartų teistas, iš jų ne kartą už nusikaltimus nuosavybei, nusikalstamas veikas daro sistemingai, teistumui neišnykus padarė naują tyčinį nusikaltimą nuosavybei, padarytos žalos neatlygino, pastovios gyvenamos vietos neturi. Šie duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad J. Š. jokių išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, nesistengia rasti teisėtą pragyvenimo šaltinį ir keisti nusikalstamą gyvenimo būdą, stoti į dorą ir sąžiningą gyvenimo kelią. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas nuteistajam 1 metų 3 mėnesių bausmę laikėsi BK 54 str. ir 56 str. 1 d. nuostatų. Veikos kvalifikavimui ir bausmės skyrimui neturi reikšmės, iš kur buvo pagrobta N. M. grandinėlė. Švelninti bausmę nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 29 d. nuosprendį pakeisti.

20Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006 08 25 nuosprendžiu paskirtą pagal BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 4 d. 40 parų arešto bausmę apėmimo būdu subendrinti su 2007 01 29 Klaipėdos miesto apylinkės teismo paskirta pagal BK 178 str. 1 d. 1 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme ir nustatyti J. Š. subendrintą bausmę- laisvės atėmimą 1 ( vieneriems) metams 3 ( trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

21Į bausmės atlikimo laiką įskaityti visiškai atliktą 2006 08 25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą 40 parų arešto bausmę.

22Nuteistojo J. Š. apeliacinį skundą atmesti.

23Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. J. Š. nuteistas už tai, kad 2006 m. rugpjūčio 21 d. laikotarpyje nuo 06.00... 4. Apeliaciniame skunde nuteistasis J. Š. prašo pakeisti Klaipėdos miesto... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde prokuroras... 6. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas teisingai kvalifikavo... 7. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde teigiama, kad... 8. Toliau prokuroras pažymi, jog skiriant galutinę bausmę teismas neįvertino,... 9. Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo, kad skundžiamu nuosprendžiu J. Š.... 10. Nuteistasis J. Š. atsikirtimuose į apeliacinį skundą prašo atmesti... 11. Teismo posėdyje prokuroras prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti... 12. Nuteistojo J. Š. apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos miesto apylinkės... 13. Prokuroras neatkreipė dėmesio į tai, kad 2003 10 14 Klaipėdos miesto... 14. Kita apeliacinio skundo dalis yra iš dalies pagrįsta.... 15. J. Š. nuteistas už veiką padarytą 2006 08 21. Laikotarpiu tarp šios veikos... 16. Dėl nuteistojo skundo.... 17. J. Š. anksčiau daug kartų teistas, iš jų ne kartą už nusikaltimus... 18. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 29 d. nuosprendį pakeisti.... 20. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p., 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės... 21. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti visiškai atliktą 2006 08 25 Klaipėdos... 22. Nuteistojo J. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 23. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....