Byla e2A-663-1120/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Tamošiūnienės, Agnės Tikniūtės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų A. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Negresko Investicijos“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1312-232/2018 pagal ieškovės O. O. S. ieškinį atsakovams A. S. ir uždarajai akcinei bendrovei „Negresko Investicijos“ (bankrutavusi) dėl hipotekos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia bei buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, trečiasis asmuo V. T. S., išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė O. O. S. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama: 1) pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2015 m. balandžio 7 d. maksimaliosios hipotekos sutarties (toliau – ir Hipotekos sutartis) dalį, kuria buvo įkeistas butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )); 2) pripažinti ieškovės ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Negresko Investicijos“ (toliau – ir Bendrovė) sudarytą 87,04 kv. m, 4 kambarių buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį.

72.

8Ieškovė paaiškino, kad iki Hipotekos sutarties sudarymo ji jau buvo sumokėjusi beveik visą buto kainą (apie 295 000 Lt), todėl įgijo į ginčo butą tam tikras daiktines teises, kurias Bendrovė Hipotekos sutartimi neteisėtai suvaržė. Ieškovė nurodė, kad nėra davusi Bendrovei sutikimo įkeisti butą, todėl Bendrovė Hipotekos sutartimi įkeitusi ieškovės butą, pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.401 straipsnio 6 dalį. Ieškovės nuomone, toks sandoris (prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms) yra niekinis ir negaliojantis pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, todėl tokį sandorį yra pagrindas pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Be to, ieškovės nuomone, Hipotekos sutartis (skundžiama jos dalis) yra niekinė ir negaliojanti taip pat ir pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį, kaip prieštaraujanti viešajai tvarkai ir gerai moralei, nes Bendrovės veiksmai yra nesąžiningi, atlikti silpnesnės, neinformuotos šalies atžvilgiu bei sukelia ieškovei skaudžius padarinius.

93.

10Ieškovė nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 14 d. sudarė su Bendrove Preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – ir Preliminarioji sutartis), kuria Bendrovė įsipareigojo iki 2016 m. vasario mėnesio pabaigos atlikti 87,69 kv. m, 3 kambarių buto statybos darbus name, esančiame ( - ) ir sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, o ieškovė įsipareigojo pirkti butą už 300 000 Lt. Ieškovė atsiskaitė su Bendrove, bute deklaravo savo gyvenamąją vietą, jame su šeima gyvena jau nuo 2016 m. vasaros, o Bendrovė nepagrįstai ir nesąžiningai vengia tinkamai įforminti sandorį (sudaryti pagrindinę sutartį notarine forma). Ieškovė paaiškino, kad butui yra taikomas areštas, susijęs su baudžiamuoju procesu. Buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimas sudarytų pagrindą areštą panaikinti, todėl šios sutarties pripažinimas turi didelę reikšmę. Ieškovės nuomone, šiuo atveju yra visos prielaidos taikyti CK 1.93 straipsnio 4 dalies nuostatas ir patvirtinti (įforminti) minėtą sandorį.

114.

12Atsakovė UAB „Negresko Investicijos“ atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti.

135.

14Bendrovė pastebėjo, kad didžiąją dalį sumos (156 000 Lt) ieškovė nurodė sumokėjusi grynaisiais pinigais buvusiam Bendrovės vadovui Z. Z., dėl kurio galimai nusikalstamų veikų yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Bendrovė neturi galimybės patvirtinti šių pinigų gavimo fakto. Ieškovei visiškai neatsiskaičius su Bendrove, nėra pagrindo taikyti CK 6.401 straipsnio 5 dalies nuostatas ir pripažinti ieškovės nuosavybės teisę į ginčo butą. Bendrovės nuomone, hipotekos pasibaigimas būtų galimas tik tuo atveju, jei ieškovė būtų visiškai atsiskaičiusi su Bendrove.

156.

16Bendrovė paaiškino, kad 2015 m. kovo 11 d. akcininkų sprendimu buvo nutarta, jog butas bus parduotas ne mažesne nei 97 777 Eur kaina, o Preliminariojoje sutartyje numatyta net 10 891 Eur mažesnė buto pardavimo kaina. Bendrovės buvęs vadovas Z. Z. pagal Bendrovės įstatus neturėjo teisės parduoti buto už 300 000 Lt. Ieškovė tinkamai nepasidomėjo sudaromu sandoriu, be kita ko, Bendrovės atstovo (Z. Z.) įgaliojimais dėl buto pardavimo, nors Bendrovės įstatai yra vieši ir nebuvo keisti nuo 2011 metų. Ieškovė, sudarydama šį sandorį, buvo nerūpestinga, neatidi ir veikė savo rizika.

177.

18Atsakovas A. S. atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti.

198.

20A. S. nurodė, kad Bendrovei pagal 2015 m. balandžio 7 d. paskolos sutartį suteikė 217 215 Eur paskolą. Bendrovės įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryta Hipotekos sutartis. A. S. nebuvo žinoma apie tai, kad Bendrovė su ieškove yra sudariusi sutartį, pagal kurią ieškovė Bendrovei yra įmokėjusi kokias nors įmokas. Bendrovė garantavo, kad Hipotekos sutarties sudarymo metu nėra jokių kliūčių ar aplinkybių, dėl kurių šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymas taptų neįmanomas ar pasunkėtų. Hipotekos sutartį patvirtino Vilniaus miesto 10-ojo notarų biuro notaras D. P., todėl šiai sutarčiai turėtų būti teikiamas prioritetas prieš preliminariąją, niekur neviešintą buto pirkimo-pardavimo sutartį.

219.

22Sandorį pripažinti negaliojančiu CK 1.81 straipsnio pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas sandorį, buvo nesąžiningas. Ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kodėl A. S. galėtų būti laikomas nesąžiningu. A. S. nuomone, jis laikytinas sąžininga Hipotekos sutarties šalimi, teisėtu hipotekos kreditoriumi. Savo daiktinę teisę (hipoteką) jis sąžiningai išviešino (hipoteka įregistruota viešame registre). A. S., kaip daiktinės teisės turėtojas, turi pirmenybės teisę savo turtinį reikalavimą Bendrovei tenkinti iš hipoteka įkeisto turto (ginčo buto). Be to, A. S. savo daiktinę teisę įgyvendino į įregistruotą objektą, o ieškovės sudaryta Preliminarioji sutartis buvo dėl neegzistuojančio objekto, kuris dar nebuvo pastatytas ir negalėjo būti identifikuotas. Ieškovė buvo nerūpestinga, savo Preliminariosios sutarties neišviešino valstybės įmonėje (toliau – VĮ) Registrų centre, nors tai galėjo nesunkiai padaryti.

2310.

24A. S. nuomone, šiuo atveju aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos priimta 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, kurioje buvo išaiškinta, kad preliminariosios sutarties negalima reikalauti įvykdyti natūra. Ieškovė, pasak A. S., turi teisę reikalauti tik to, kad Bendrovė sugrąžintų jos sumokėtą avansą.

2511.

26A. S. pastebėjo, kad ieškovės vyras V. T. S. mokėjo ne už butą Preliminariojoje sutartyje įvardintą indeksu 2.1, o už butą, įvardintą indeksu 5.2. Ieškovė už ginčo butą neatliko nei vieno mokėjimo, todėl neturi teisės reikalauti Preliminariąją sutartį pripažinti pagrindine pirkimo-pardavimo sutartimi. Ieškovė neturi jokio įrodymo, kad jai kokiu nors būdu buvo suteikta teisė disponuoti butu nuosavybės teise. Ieškovė ir Bendrovė niekada nesudarė buto priėmimo-perdavimo akto, todėl ieškovė neturi teisėto pagrindo disponuoti butu. Savavališkai užvaldžiusi butą, ieškovė negali tuo remtis įrodinėdama nuosavybės įgijimą. Be to, ieškovė laiku (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) nebuvo visiškai atsiskaičiusi su Bendrove, todėl Bendrovė turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Preliminarioji sutartis nustojo galioti ieškovei pažeidus esminę šios sutarties sąlygą – mokėjimo terminus.

2712.

28A. S. pažymėjo, kad nekilnojamasis turtas gali būti laikomas šeimos turtu tik tokiu atveju, jei toks faktas yra išviešintas, t. y. įregistruotas VĮ Registrų centre (CK 3.84 straipsnio 4 dalis).

2913.

30A. S. taip pat pažymėjo, kad grynuosius pinigus V. T. S. perdavė asmeniškai Z. Z., todėl negali būti laikoma, kad ieškovė finansavo buto statybas. Patenkinus ieškinį, būtų pažeistos Bendrovės kreditorių turtinės teisės bankroto procese, nes ieškovė įgytų vertingesnį turtą už 28 000 Eur žemesnę kainą.

3114.

32Išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – nurodė, kad išvados dėl ieškovės keliamų reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo negali pateikti, nes ginčas byloje yra kilęs dėl ikisutartinių santykių modifikavimo į sutartinius pirkimo-pardavimo santykius bei sandorio nuginčijimo, o ne dėl prekių ar paslaugų kokybės.

33II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3415.

35Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino, Hipotekos sutarties dalį, kuria A. S. naudai įkeistas butas, pripažino negaliojančia bei pripažino sudaryta 87,04 kv. m, 4 kambarių buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį tarp pirkėjos (ieškovės) ir pardavėjo atsakovo (bankrutavusios Bendrovės). Teismas bankrutavusios Bendrovės naudai iš ieškovės priteisė 1 000 Eur nesumokėtos kainos už butą dalį bei ieškovės naudai iš bankrutavusios Bendrovės priteisė 1 519,50 Eur ieškovės sumokėto žyminio mokesčio bei ieškovės patirtų 1 385 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

3616.

37Teismas nustatė, kad pagal Preliminariąją sutartį Bendrovė įsipareigojo daugiabučiame name (antrame aukšte) pastatyti 3 kambarių butą, kurio preliminarus plotas 87,69 kv. m ir kuris aukšto plane pažymėtas indeksu 2.1, o ieškovė Preliminariąja sutartimi įsipareigojo iki 2014 m. gruodžio 31 d. sumokėti (pavedimu arba grynaisiais pinigais) 300 000 Lt. Teismas konstatavo, kad ši pirkimo-pardavimo sutartis atitinka CK 6.401 straipsnyje numatytos sutarties kvalifikuojančius požymius ir sąlygas, nes šalys susitarė, kad ieškovė visą buto kainą sumokės daugiau nei metais anksčiau, nei Bendrovė pastatys ieškovės perkamą butą.

3817.

39Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus (kasos pajamų orderių kvitus, mokėjimo pavedimų kopijas) nustatė, kad ieškovės šeima (jos sutuoktinis) iki 2015 m. sausio 30 d., t. y. dar iki 2015 m. kovo 11 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, sumokėjo beveik visą Preliminariojoje sutartyje aptartą buto kainą.

4018.

41Teismas nurodė, kad Z. Z. 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimas, jog ieškovė yra teisėta buto valdytoja ir naudotoja, reiškia, kad Bendrovė sutiko, jog Preliminariojoje sutartyje aptartas butas būtų pakeistas kitu analogiško ploto butu. Teismas nenustatė, kad ieškovė, sumokėjusi beveik visą sutartą kainą už buto plotą, su Bendrovės buvusio vadovo leidimu atlikusi ginčo buto apdailos darbus, elgėsi nesąžiningai.

4219.

43Teismas atmetė atsakovų teiginius dėl grynųjų pinigų mokėjimo ydingumo, pastebėdamas, kad tokią galimybę numatė Preliminariosios sutarties sąlygos.

4420.

45Teismas pripažino nesąžiningais Bendrovės buvusio vadovo Z. Z. veiksmus, kuriais jis, nepaisydamas CK 6.401 straipsnio 6 dalyje nustatyto draudimo, be didžiąją dalį buto kainos sumokėjusios ieškovės sutikimo, butą įkeitė atsakovui A. S.. Teismas konstatavo, kad byloje nepaneigta, jog ieškovė yra sąžiningai įvykdžiusi beveik visą įsipareigojimą sumokėti sutartą kainą už atitinkamą Preliminariojoje sutartyje aptarto ploto butą. Teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas A. S. elgėsi nesąžiningai, tačiau nurodė, kad A. S., kaip hipotekos gavėjo, pirmumo teisės gauti visą negrąžintą paskolos dalį, daugiau nei du kartus viršijančią ginčo buto vertę, yra apgintos bankrutavusios Bendrovės bankroto byloje ir negali būti kvestionuojamos, jo kreditoriniai reikalavimai yra įtraukti į bankrutavusios Bendrovės hipotekos kreditorių eilę ir bus tenkinami pirmoje eilėje, bankroto byloje pardavus bankrutavusios Bendrovės turtą.

4621.

47Teismas konstatavo, kad atsakovui A. S. bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, nes į bylą nepateikta duomenų, jog advokato P. V. pateikta sąskaita yra apmokėta, t. y. kad šios išlaidos A. S. buvo realiai patirtos.

48III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4922.

50Atsakovė bankrutavusi UAB „Negresko Investicijos“, atstovaujama bankroto administratorės mažosios bendrijos (šiuo metu pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę) „Nemokumo valdymas“ (toliau – Bankroto administratorė), apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

5122.1.

52Preliminarioji sutartis turėjo būti kvalifikuota pagal CK 6.165 straipsnį. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad ieškovė butą pirko išskirtinai investiciniais tikslais, o ne siekdama patenkinti savo poreikį į gyvenamąjį būstą. Tai yra viena esminių sąlygų sutarties kvalifikavimui pagal CK 6.401 straipsnį, kuris šiuo atveju neturėjo būti taikytas, nes ieškovė negali būti laikoma vartotoja. Šis straipsnis taip pat negalėjo būti taikytas, nes Preliminariosios sutarties sudarymo metu ginčo butas jau buvo pastatytas (buvo likę atlikti tik vidaus apdailos darbus). Butas kaip atskiras nekilnojamasis daiktas buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2015 m. vasario mėnesį, nurodant 86 proc. baigtumą, todėl ieškovė negalėjo finansuoti Buto statybos (ši aplinkybė taip pat nebuvo aiškiai aptarta Preliminariojoje sutartyje). Kad butas 2015 m. vasario-kovo mėnesiais jau buvo baigtas statyti teismo posėdyje patvirtino ir pati ieškovė bei jos sutuoktinis. Be to, nuosavybės teisių į butą perleidimui nebuvo gautas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas pagal Bendrovės įstatų 5.3 punktą, todėl ir galėjo būti sudaryta tik preliminarioji sutartis. Teismas nepagrįstai ignoravo minėtą Bendrovės įstatų pažeidimą. Ieškovė turėjo pasidomėti Bendrovės įstatuose numatytais ribojimais Bendrovės vadovui. Preliminarioji sutartis negali sukelti Bendrovei prievolės perleisti ieškovei nuosavybės teises į butą (CK 2.83 straipsnio 1 dalis).

5322.2.

54Ieškovė daugiau nei 2 metus po Preliminariosios sutarties sudarymo negynė savo teisių, nesiekė išviešinti minėtos sutarties, tikėjosi susigrąžinti sumokėtus pinigus, o į teismą dėl nuosavybės teisių į butą pripažinimo kreipėsi tik tuomet, kai tapo aišku, jog Bendrovės finansinė padėtis yra sunki (nepavyks atgauti sumokėtų pinigų). Net jei minėta Preliminarioji sutartis būtų kvalifikuojama pagal CK 6.401 straipsnio nuostatas, teismas neturėjo teisės pripažinti ieškovei nuosavybės teisių į ginčo butą, nes ji nėra sumokėjusi buto kainos. Ieškovės teismui pateikti dokumentai patvirtina atliktus mokėjimus ne dėl ginčo buto (pažymėto indeksu 2.1) įsigijimo, bet dėl kito buto (pažymėto indeksu 5.2), kurį siekė įsigyti ieškovės sutuoktinis V. T. S. pagal jo su Bendrove 2014 m. spalio 14 d. sudarytą preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tai, kad ieškovės siektas įsigyti butas turėjo būti ne trečiame, o antrame aukšte patvirtino ir teisme kaip liudytoja apklausta ieškovės mama L. S. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad Bendrovė ieškovės sutuoktiniui grąžino net 31 000 Eur, todėl darytina išvada, kad ieškovė kartu su sutuoktiniu atsisakė sudarytos sutarties ir jiems buvo grąžinta dalis sumokėtos kainos, todėl teismas neturėjo teisės pripažinti buto pirkimo-pardavimo sutarties sudaryta (CK 1.93 straipsnio 4 dalis, 6.309 straipsnio 3 dalis).

5522.3.

56Tai, kad ieškovė gyvena bute, neleidžia daryti išvados, kad butas jai buvo perduotas nuosavybės teise, kuri pagal teismų praktiką atsiranda tik nuo daikto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Be to, ginčo buto raktus ieškovė gavo ne iš Bendrovės, o iš UAB „Conresta“, kuri vykdė statybos darbus. 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimo metu butas jau buvo įkeistas hipoteka, todėl nuosavybės teisės ieškovei negalėjo pereiti. Priešinga teismo išvada pažeidžia sąžiningos trečiosios šalies (hipotekos kreditoriaus) teises ir interesus, Hipotekos sutarties nuostatas. Vadovaujantis CK 1.75 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.393 straipsnio 3 dalimi, neišviešinta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis negali būti panaudota prieš sąžiningas trečiąsias šalis bei negali sukelti joms jokių neigiamų pasekmių, juo labiau negali sudaryti pagrindo pripažinti notaro patvirtintus hipotekos sandorius negaliojančiais. Ieškovė neturi teisės reikalauti, kad Bendrovė sudarytų pagrindinę sutartį, taip pat neturi teisės reikalauti pripažinti jai nuosavybės teisę į butą, nes tai pažeistų sutarties laisvės principą. Ieškovė turi teisę reikalauti tik patirtų nuostolių atlyginimo.

5722.4.

58Teismo sprendimas prieštaringas, nes teismas, nors ir konstatavo, kad į hipotekos kreditorių eilę įtrauktas atsakovo A. S. reikalavimas negali būti kvestionuojamas, Hipotekos sutartį pripažino negaliojančia. Bendrovės nuomone, teismo sprendimu buvo pažeista CK 4.197 straipsnio 6 dalies nuostata, įtvirtinanti, kad sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Teismas, atsižvelgdamas į sprendime konstatuotą A. S. sąžiningumą, nepaisant hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, privalėjo konstatuoti, kad hipoteka negali būti išregistruota iš hipotekos registro.

5923.

60Atsakovas A. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti arba perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Apeliaciniame skunde taip pat prašoma bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (siekiant išsiaiškinti tikrąsias bylos aplinkybes) bei priteisti visas A. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6123.1.

62Preliminariąja sutartimi susitarta dėl 87,69 kv. m ploto, 3 kambarių buto, pažymėto 2.1 indeksu, esančio 2 aukšte, o ieškovės sutuoktinio ir Bendrovės 2014 m. spalio 14 d. sudaryta preliminariąja sutartimi susitarta dėl 74,32 kv. m ploto, 4 kambarių buto, pažymėto 5.2 indeksu, esančio 5 aukšte. Teismo išvada, kad ieškovė siekė finansuoti vieno buto statybą, jos sutuoktinis mokėjo už kitą butą, o ieškovė prašo pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį dar dėl kito (trečio) buto (87,04 kv. m, 4 kambarių, 3 aukšte) ir tai neturi reikšmės sprendžiant ginčą, yra ne tik teisiškai ir faktiškai nepagrįsta, bet ir paneigia įstatymais apibrėžtus nuosavybės įgijimo pagrindus. Teismas neturėjo patvirtinti ieškovės teisės į butą, dėl kurio ieškovė nebuvo sudariusi preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, ir už kurį nesumokėjo.

6323.2.

64Teismas ignoravo prie bylos prijungtą civilinės bylos Nr. S2-46921-101/2014 medžiagą, kuri vienareikšmiškai patvirtina, kad Preliminariojoje sutartyje nurodytame bute ieškovė neketino gyventi. Be to, už šį butą, ieškovė neatliko jokių mokėjimų ir minėta sutartis tapo negaliojančia, nepradėjus jos vykdyti (nepradėjus mokėti buto kainos), todėl ir nereikėjo ieškovės sutikimo įkeisti butą atsakovui A. S. Iš prijungtos bylos medžiagos matyti, kad 2014 m. spalio 14 d. kvitu serija 2014 Nr. 1 buvo įrodinėjama, jog mokama už butą, pažymėtą indeksu 5.2, o šioje byloje tuo pačiu kvitu ieškovė, ignoruodama kvite nurodytą mokėjimo paskirtį, įrodinėja, kad buvo mokėta už butą, pažymėtą indeksu 2.1. Teismas taip pat nepagrįstai ignoravo, kad ieškovės pateiktuose mokėjimuose aiškiai nurodyta, jog ieškovės sutuoktinis V. T. S. moka už butą ( - ), pažymėtą indeksu 5.2, o ne už butą Vilniuje( - ) ar butą, pažymėtą indeksu 2.1. Teismo išvada, kad mokėjimo pavedimuose nurodytą pavedimų paskirtis yra teisiškai nereikšminga, vertintina itin kritiškai.

6523.3.

66Teismas už butą, pažymėtą indeksu 5.2, sumokėtus pinigus neteisėtai užskaitė už butą, pažymėtą indeksu 2.1, be to, asmeniui, kuris mokėjimo dokumentuose visiškai neminimas (ieškovei). Teismas neturėjo teisės pats kurti juridinius faktus ir ieškovės naudai atlikti įskaitymą, suteikiant ieškovei nuosavybės teisę į visiškai kitą butą, dėl kurio ieškovė ir Bendrovė nebuvo susitarusios. Toks užskaitymas tuo metu kai yra vykdomos Bendrovės bankroto procedūros (ieškovė net nėra pripažinta Bendrovės kreditore) yra teisiškai negalimas (niekinis) (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, CK 1.1 straipsnio 2 dalis, CK 1.8 straipsnio 3 dalis), neatitinka sąžiningumo ir teisingumo principų, pažeidžia sąžiningo fizinio asmens (A. S.) turtinius interesus.

6723.4.

68Teismas ignoravo A. S. nurodytus faktus, kad Bendrovė ieškovės sutuoktiniui iš viso grąžino 86 000 Eur, todėl visiškai nepagrįsta teismo išvada, jog už ginčo butą yra sumokėta. Tai, kad ieškovės sutuoktinis V. T. S. ne tik mokėjo pinigus Bendrovei, bet ir gaudavo pinigus iš Bendrovės, patvirtina šių subjektų nuolatinį ir sistemingą bendradarbiavimą vykdant nekilnojamojo turto prekybos santykius.

6923.5.

70Teismas ne tik itin sureikšmino 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimą, bet ir įžvelgė jame tai, ko nėra, nurodydamas, kad šis patvirtinimas reiškia, jog ieškovė gavo Bendrovės sutikimą, kad Preliminariojoje sutartyje aptartas butas būtų pakeistas kitu analogiško ploto butu.

7123.6.

72Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo butui pirkti buvo naudojami pinigai, gauti už parduotą butą ( - ) bei iš giminaitės pasiskolintų pinigų, nes tokia išvada neatitinka byloje esančių įrodymų. Be to, teismas nepagrįstai neįtraukė į procesą trečiuoju asmeniu notaro D. P., patvirtinusio Hipotekos sutartį. Teismui panaikinus notaro patvirtintą sandorį, notarui gali kilti atsakomybė dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl teismo sprendimas turi įtakos minėto notaro teisėms ir pareigoms. Tai yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas.

7323.7.

74Byloje yra daug aplinkybių, rodančių, kad ieškovės pateikti kvitai gali būti suklastoti. Bankroto administratorė neturi jokių duomenų, kad Bendrovė būtų išdavusi tokius kvitus. Nors byloje buvo keliamas klausimas dėl teismui pateiktų neoriginalių kvitų kopijų autentiškumo ir tikrumo, tačiau teismas nepareikalavo ieškovės pateikti mokėjimo kvitų originalų ir neįsitikino jų tikrumu. Be to, teismas pripažino sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kurios į bylą yra pateikta tik apie 50 proc.

7523.8.

76Teismas pripažino A. S. pirmumo teisę į išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto (ginčo buto), tačiau tuo pačiu pripažino Hipotekos sutartį negaliojančia, atimdamas iš sąžiningo asmens realią (hipotekinę) ir įgyvendinamą reikalavimo užtikrinimo teisę. Toks prieštaringas teismo sprendimas turi būti panaikintas.

7723.9.

782018 m. rugpjūčio 27 d. teismo posėdžio metu advokatas P. V. pateikė teismui kvito originalą, kad iš A. S. buvo priimta 2 000 Eur. Šis dokumentas yra byloje (2 t., b. l. 215), o 2018 m. lapkričio 12 d. per elektroninių paslaugų portalą buvo pateiktas kvitas dar dėl 1 000 Eur, todėl teismas, neįsigilinęs į byloje pateiktus įrodymus, nepagrįstai sprendė, kad nepateikta duomenų, jog advokato sąskaita yra apmokėta (išlaidos realiai patirtos).

7924.

80Ieškovė O. O. S. atsiliepime prašo atsakovo A. S. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovė taip pat prašo iš A. S. priteisti 475 Eur bylinėjimosi išlaidų (už advokato pagalbą – atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą). Ieškovės nuomone, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra būtinybės. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8124.1.

82Preliminariąja sutartimi ieškovė įsipareigojo finansuoti 87,69 kv. m ploto buto statybą. A. S. niekuo nepagrindė argumentų, jog butas įsigytas verslo, o ne asmeniniais tikslais. Ieškovė pateikė įrodymus, kad bute ji yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą. Be jokios apgaulės ar klastotės ieškovė butą pradėjo valdyti kaip savą. Įstatymu nėra draudžiama turėti kelis nekilnojamuosius turtus.

8324.2.

84A. S. pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo dėl kvitų originalų nebuvimo, pirmosios instancijos teismas jų neprašė pateikti. Butas, pažymėtas indeksu 5.2, nei ieškovei, nei jos sutuoktiniui nebuvo perduotas, todėl klausimas dėl jo nebuvo iškeltas ir nėra susijęs su šia byla.

8524.3.

86A. S. su Bendrove 2015 m. balandžio 7 d. sudarė paskolos sutartį ir paskolino 217 215 Eur. Įsipareigojimų įvykdymas buvo užtikrintas maksimaliąja hipoteka įkeičiant 5 nekilnojamojo turto objektus. Nesuėjus paskolos grąžinimo terminui, A. S. atsisakė maksimaliosios hipotekos 4 objektams, o likusio vienintelio įkeičiamo objekto (ginčo buto) vertė nepadengė net pusės negrąžintos paskolos dalies. Teismas pagrįstai konstatavo, kad A. S. veiksmai atsisakant didžiosios dalies prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimo logiškai paaiškinami tuo, jog pardavus butus prievolės pagal paskolos sutartį dalinai galėjo būti vykdomos.

8725.

88Ieškovė O. O. S. atsiliepime prašo atsakovės bankrutavusios UAB „Negresko Investicijos“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Ieškovė taip pat prašo iš bankrutavusios UAB „Negresko Investicijos“ priteisti 190 Eur bylinėjimosi išlaidų (už advokato pagalbą – atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą).

8926.

90Pasak ieškovės, teismas objektyviai nustatė, jog ji prašė pripažinti sudarytą 87,04 kv. m, 4 kambarių buto pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovė nurodė, kad pagal Preliminariąją sutartį ji įsipareigojo finansuoti 87,69 kv. m ploto buto statybą, sumokėdama už 1 kv. m po 3 421,14 Lt (viso 300 000 Lt). Jeigu būtų tartasi ne dėl to buto arba būtų sumokėta ne už tą butą, Bendrovė nebūtų davusi ieškovei sutikimo gyventi ginčo bute. Be to, šis klausimas nebuvo keliamas pirmosios instancijos teisme. Ieškovė papildomai paaiškina, kad butas yra antrame aukšte name esančių gyvenamųjų patalpų aukštų prasme ir trečiame, jei atskaitos tašku būtų laikomas žemės (automobilių aikštelės) lygis.

9127.

92Bendrovės, kaip stipresnės sandorio šalies, atlikti neteisėti veiksmai kelia grėsmę tiek ieškovės teisėms, tiek jos trijų mažamečių vaikų interesams. Be to, vienos sąžiningos sutarties šalies (A. S.) egzistavimas savaime nedaro visų sutarties šalių sąžiningomis. Fizinis asmuo Z. Z. ne vieną kartą elgėsi nesąžiningai.

9328.

94Atsakovas A. S. atsiliepime nurodė, kad palaiko atsakovės bankrutavusios UAB „Negresko Investicijos“ apeliacinį skundą. A. S. atsiliepime pažymi, kad jo kaip hipotekos kreditoriaus teisė turėjo būti apginta taikant CK 4.197 straipsnio 6 dalyje numatytą išimtį. Ši taisyklė yra specialioji norma palyginti su CK 4.196 straipsniu ir CK 4.197 straipsnio 2 dalies 2 punktu, todėl hipotekos sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindas sąžiningo hipotekos kreditoriaus hipotekos teisei pasibaigti. Pirmosios instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo bylą ir nepagrįstai netaikė sąžiningo hipotekos kreditoriaus teises ginančių teisės normų.

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9729.

98Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

9930.

100Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas 87,04 kv. m, 4 kambarių buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį tarp pirkėjos O. O. S. (ieškovės) ir pardavėjo bankrutavusios UAB „Negresko Investicijos“ (atsakovės) pripažino sudaryta, o Hipotekos sutarties dalį, kuria ginčo butas minėtos Bendrovės buvo įkeistas A. S. (atsakovui), pripažino negaliojančia. Be to, teismas nustatė, kad už ginčo butą yra likę nesumokėta 1 000 Eur ir šią sumą priteisė iš ieškovės atsakovei (bankrutavusiai Bendrovei). Atsakovai su tokiu teismo sprendimu nesutinka, pažymėdami, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Preliminariąją sutartį kvalifikavo pagal CK 6.401 straipsnį (butas buvo jau pastatytas, o ieškovė negalėjo būti laikoma vartotoja). Atsakovai taip pat pažymėjo, kad ieškovė nėra sumokėjusi ginčo buto kainos, todėl negalėjo įgyti į butą nuosavybės teisės. Atsakovų nuomone, pirmosios instancijos teismas, pripažindamas Hipotekos sutartį (jos dalį) negaliojančia, pažeidė CK 4.197 straipsnio 6 dalį, ginančią sąžiningus hipotekos kreditorius (šiuo atveju – atsakovą A. S.).

101Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine

10231.

103Pirmosios instancijos teismas pripažino buto pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą, konstatavęs, kad ieškovės sutuoktinis yra sumokėjęs Bendrovei beveik visą (išskyrus 1 000 Eur) buto kainą. Apeliaciniuose skunduose pažymima, kad nepagrįstai vertinta kaip nereikšminga aplinkybė, jog ieškovės sutuoktinis mokėjo ne už tą butą, kurio nuosavybės teisių įgijimo siekė ieškovė, taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į nurodytas abejones dėl byloje esančių kasos pajamų orderių kvitų tikrumo.

10432.

105Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Pagal šio straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. CK reglamentuojama ir speciali preliminariosios sutarties rūšis – būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartis. CK6.401 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkėjas – fizinis asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. CK 6.401 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad preliminariojoje sutartyje gali būti numatyta, jog pirkėjas finansuoja gyvenamojo namo ar buto statybą sutartyje numatytomis sąlygomis, o pardavėjas atlieka užsakovo funkcijas. Šiuo atveju visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą pirkėjas įgyja nuo visos preliminariojoje sutartyje numatytos statybos kainos sumokėjimo.

10633.

107Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartis yra specifinė preliminariosios sutarties rūšis, turinti bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, išskiriančių ją iš kitų preliminariųjų sutarčių. CK 6.401 straipsnio reglamentavimas skirtas būtent pirkėjo – fizinio asmens, siekiančio įsigyti butą ar namą, t. y. patenkinti savo poreikį turėti gyvenamąjį būstą, interesams užtikrinti, kai jis sudaro preliminariąją sutartį dėl dar statomo (būsimo) gyvenamojo būsto pirkimo ir savo lėšomis finansuoja statybą. Svarbus būsimo gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties bruožas yra tas, kad viena būsimo būsto pirkimo–pardavimo sutarties šalis – pirkėjas – visada yra fizinis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-611/2017). Kai nekilnojamojo daikto pirkėjas – vartotojas – už pastatytą būstą yra sumokėjęs didesnę dalį sutartos būsto pirkimo kainos, perdavimas pirkėjui neįformintas sutartyje nustatyta tvarka, tačiau būstas faktiškai perduotas pirkėjui, tolesnis sutarties vykdymas nutrūksta dėl pardavėjo – rangovo – verslininko bankroto, vartotojas gali būti ginamas CK 6.401 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka pripažįstant pirkėjui nuosavybės teisę į statomą būstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2011).

10834.

109Nagrinėjamu atveju apeliantai ginčija aplinkybę, kad ieškovė ir jos sutuoktinis yra sumokėję didesnę dalį sutartos būsto pirkimo kainos. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju, ieškovė, siekdama, kad teismas pripažintų preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį pagrindine, įrodinėjo, kad Bendrovė, sudariusi su ieškove Preliminariąją sutartį, vengė sudaryti su ieškove pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, nors ieškovė (jos sutuoktinis) buvo sumokėjusi visą Preliminariojoje sutartyje sulygtą buto kainą. Sutartos kainos už butą sumokėjimą ieškovė įrodinėjo mokėjimo pavedimų bei kasos pajamų orderių kvitų kopijomis. Remdamasis šiais įrodymais, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovė įrodė jos nurodytą aplinkybę apie sumokėtą buto kainą.

11035.

111Įvertinus byloje esančius įrodymus, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovė (jos sutuoktinis) sumokėjo visą kainą ar didžiąją jos dalį už ginčo butą. Preliminariosios sutarties 1.1 punktu Bendrovė įsipareigojo daugiabučiame name pastatyti 3 kambarių butą, kuris bus antrame namo aukšte, ir kurio preliminarus bendras plotas – 87,69 kv. m (1 t., b. l. 14). Preliminariosios sutarties 1.1.1.4 ir 1.1.1.5 punktuose numatyta, kad buto planas pridedamas prie šios sutarties kaip priedas Nr. 1, ir kad butas aukšto plane, pridėtame prie šios sutarties kaip priedas Nr. 2, yra pažymėtas indeksu 2.1. Pagal Preliminariosios sutarties 3.1.1 punktą, Bendrovė įsipareigojo iki 2016 m. vasario 31 d. (rašymo apsirikimas datoje, nes vasario mėnuo neturi 31 dienos) atlikti buto statybos darbus, nurodytus šios sutarties priede Nr. 3 (1 t., b. l. 16). Ieškovė įsipareigojo buto kainą (300 000 Lt) sumokėti Bendrovei iki 2014 m. gruodžio 31 d. (Preliminariosios sutarties 4.1.1 ir 4.2.1 punktai). Numatyta, kad prie Preliminariosios sutarties pridedami priedai laikomi neatskiriama šios sutarties dalimi (Preliminariosios sutarties 8.7 punktas) (1 t., b. l. 11–12), tačiau ieškovė, pateikdama teismui Preliminariosios sutarties kopiją, nepateikė jos sudėtine dalimi esančių priedų, t. y. pateikė ne visos apimties Preliminariąją sutartį.

11236.

113Įrodinėdama buto kainos sumokėjimą, kartu su ieškiniu ieškovė pateikė teismui šiuos dokumentus: 1) AB DNB banko mokėjimo pavedimo kopiją, kuri patvirtina, kad V. T. S. 2014 m. lapkričio 25 d. iš sąskaitos Nr. ( - ) pervedė Bendrovei 94 000 Lt už butą 5.2, ( - ) (1 t., b. l. 19); 2) Bendrovės kasos pajamų orderio kvito Nr. 1 kopiją, iš kurios matyti, kad Bendrovės direktorius Z. Z. iš V. T. S. 2014 m. spalio 14 d. priėmė 30 000 Lt, kaip mokėjimą pagal preliminariąją buto 5.2 pirkimo-pardavimo sutartį (1 t., b. l. 22); 3) Bendrovės kasos pajamų orderio kvito Nr. 3 kopiją, iš kurios matyti, kad Bendrovės direktorius Z. Z. iš V.T. S. 2014 m. spalio 29 d. priėmė 70 000 Lt, kaip mokėjimą pagal preliminariąją buto 5.2 pirkimo-pardavimo sutartį (1 t., b. l. 21); 4) Bendrovės kasos pajamų orderio Nr. 4 kopiją, iš kurios matyti, kad Bendrovės direktorius Z. Z. iš V. T. S. 2014 m. lapkričio 24 d. priėmė 56 000 Lt, kaip mokėjimą pagal preliminariąją buto 5.2 pirkimo-pardavimo sutartį (1 t., b. l. 20). Šie su ieškiniu pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovės sutuoktinis už butą 5.2, esantį ( - ), Bendrovei sumokėjo iš viso 250 000 Lt (aplinkybės dėl Bendrovės buvusio direktoriaus Z. Z. galimai klastotų kasos pajamų orderių peržengia šios bylos nagrinėjimo ribas). Taigi, visi aukščiau minėti mokėjimai buvo atlikti už butą, plane pažymėtą numeriu 5.2. Iš prijungtos Vilniaus miesto apylinkės teismo bylos Nr. S2-46921-101/2014 matyti, kad ieškovės sutuoktinis su Bendrove 2014 m. spalio 14 d. buvo sudaręs preliminariąją statomo buto pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią Bendrovė įsipareigojo pastatyti 4 kambarių, preliminaraus 74.32 kv. m ploto butą penktame namo aukšte (plane pažymėtas indeksu 5.2) (prijungta byla, b. l. 9–12). Šia sutartimi ieškovės sutuoktinis įsipareigojo 2014 m. spalio 14 d. sumokėti 30 000 Lt (4.2.1 punktas). Prijungtoje byloje pateiktas tas pats Bendrovės 2014 m. spalio 14 d. kasos pajamų orderio kvitas Nr. 1 (jo kopija) dėl 30 000 Lt sumokėjimo, kurį nagrinėjamu atveju pateikė ieškovė nagrinėjamoje byloje, tvirtindama, jog yra sumokėjusi už kitą butą pagal savo sudarytą Preliminariąją sutartį (prijungta byla, b. l. 14).

11437.

115Kartu su 2016 m. lapkričio 23 d. pateiktu dubliku ieškovė pateikė papildomus dokumentus: 1) sąskaitos Nr. ( - ) AB DNB banke išrašą, iš kurio matyti, kad 2015 m. sausio 30 d. Bendrovei buvo pervesti 8 000 Eur už butą, pažymėtą indeksu 5.2 (( - )) (1 t., b. l. 66); 2) sąskaitos Nr. ( - ) AB DNB banke išrašą, iš kurio matyti, kad 2015 m. kovo 26 d. Bendrovei buvo pervesti 5 000 Eur už butą, esantį ( - ) (1 t., b. l. 71); 3) sąskaitos Nr. ( - ) AB DNB banke išrašą, iš kurio matyti, kad 2015 m. spalio 21 d. Bendrovė pervedė į minėtą banko sąskaitą 1 000 Eur (nurodyta paskirtis – „pervedimas“) (1 t., b. l. 72); 4) Danske Bank A/S Lietuvos filialo mokėjimo nurodymo grynais pinigais kopiją, kuri patvirtina, kad V. T. S. 2016 m. lapkričio 21 d. (t. y. jau po ieškinio teismui pareiškimo ir likus dviem dienoms iki dubliko teismui pateikimo) pervedė Bendrovei 482 Eur už butą ( - ) (pirmosios instancijos teismo sprendime klaidingai nustatyta, kad nebuvo įvardinta šio mokėjimo paskirtis) (1 t., b. l. 68). Taigi, su dubliku pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovės sutuoktinis sumokėjo Bendrovei 8 000 Eur už butą, pažymėtą indeksu 5.2 (nors šio buto preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties nei ieškovė, nei jos sutuoktinis, įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, teismui nepateikė, tačiau minėtos sutarties kopija yra prijungtoje byloje), 5 000 Eur už butą, esantį ( - ) ir tik prieš pateikiant teismui dubliką sumokėjo 482 Eur už butą, esantį ( - ), į kurį ir prašo pripažinti nuosavybės teisę.

11638.

117Iš byloje esančių įrodymų (nutarties 35–36 punktai) negalima daryti išvados, kad ieškovė (ar jos sutuoktinis) apskritai mokėjo kokias nors įmokas už butą, dėl kurio preliminaraus pirkimo-pardavimo buvo susitarta ieškovės ir Bendrovės sudarytoje Preliminariojoje sutartyje (nutarties 34 punktas). Po ieškinio pateikimo ieškovės sutuoktinio Bendrovei sumokėta 482 Eur suma taip pat nėra sumokėta pagal ieškovės ir Bendrovės sudarytą Preliminariąją sutartį, nes ši suma sumokėta už butą, esantį ( - ), kuris pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis yra 4 kambarių, trečiame aukšte, t. y. neatitinka buto aprašymo, nurodyto Preliminariojoje sutartyje (3 kambarių, antrame aukšte). Be to, šis butas pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis buvo baigtas statyti 2015 m. gruodžio 23 d. (1 t., b. l. 114), o Preliminariąja sutartimi, kaip minėta, Bendrovė įsipareigojo ieškovės perkamą butą pastatyti iki 2016 m. vasario mėnesio pabaigos.

11839.

119Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Bendrovės banko sąskaitos išrašas patvirtina, jog Bendrovė ieškovės sutuoktiniui grąžino dalį už butą sumokėtų pinigų, t. y. 2015 m. balandžio 24–27 d. ieškovės sutuoktiniui Bendrovė pervedė 20 000 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad grąžinamas avansinis mokėjimas už butą (3 t., b. l. 71). 2015 m. liepos 28 d. Bendrovė ieškovės sutuoktiniui pervedė 2 000 Eur ta pačia mokėjimo paskirtimi (3 t., b. l. 72), o 2015 m. rugsėjo 14 d. Bendrovė jam pervedė dar 1 500 Eur kaip avansinio mokėjimo už butą grąžinimą (3 t., b. l. 73). Byloje taip pat yra duomenys ir apie vėliau ieškovės sutuoktiniui Bendrovės pervestas pinigų sumas, tačiau jų paskirtyse nebuvo nurodyta, kad grąžinamas mokėjimas už butą. Taigi, kaip teisingai apeliaciniame skunde nurodė bankrutavusi Bendrovė (nutarties 22.2 punktas), ieškovės sutuoktiniui buvo grąžinta 23 500 Eur (81 140,80 Lt), sumokėtų už butą (be butą identifikuojančios informacijos) bei pervesta 7 500 Eur (25 896 Lt) mokėjimo paskirtyje nurodant „pervedimas“ (3 t., b. l. 75–80), iš viso 31 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime negalėjo daryti neabejotinos išvados, kad ieškovė (jos sutuoktinis) yra sumokėjusi beveik visą buto kainą pagal Preliminariąją sutartį, net ir nevertindamas kaip reikšmingos aplinkybės, kad ieškovės sutuoktinis mokėjo ne už tą butą, kuris nurodytas Preliminariojoje sutartyje.

12040.

121Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo spręsti, kad butas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )) yra tas pats turtinis vienetas, kuris Preliminariosios sutarties 1.1 punkte apibrėžtas kaip 3 kambarių butas, kuris bus antrame namo aukšte, kurio preliminarus bendras plotas – 87,69 kv. m ir kuris pažymėtas indeksu 2.1 (1 t., b. l. 14); taip pat nėra pagrindo ir išvadai, kad už butą, kuris ginčo Preliminarioje sutartyje apibrėžtas kaip butas antrame namo aukšte, kurio preliminarus bendras plotas – 87,69 kv. m (1 t., b. l. 14) yra sumokėta didžioji dalis kainos. Kadangi ieškovė neįrodė, kad yra sumokėjusi pagal Preliminariąją sutartį ar kokią kitą sutartį už butą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - )), todėl nepagrįstai reikalavo pripažinti sudarytą šio buto pirkimo-pardavimo sutartį CK 6.401 straipsnio 5 dalyje numatytu pagrindu, o pirmosios instancijos teismas neteisėtai ir nepagrįstai šį ieškovės reikalavimą tenkino bei, pripažinęs sutartį sudarytą, priteisė iš ieškovės bankrutavusiai Bendrovei 1 000 Eur. Tai, kad ginčo bute ieškovė yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą, sprendžiant dėl ieškovės nuosavybės teisės į šį butą, neturi teisinės reikšmės, todėl su tuo susiję ieškovės argumentai apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos atmetami.

122Dėl Hipotekos sutarties galiojimo

12341.

1242015 m. balandžio 8 d. valstybės įmonėje Centrinėje hipotekos įstaigoje butui, esančiam ( - ) (kadastro Nr. ( - )) įregistruota hipoteka (1 t., b. l. 114–115). Šį butą Bendrovė 2015 m. balandžio 7 d. įkeitė savo kreditoriui A. S. sutartine maksimaliąja hipoteka (2 t., b. l. 22–27), kurios 4.1 punkte nurodė, kad įkeičiamą daiktą be išankstinio rašytinio kreditoriaus sutikimo draudžiama bet kokiu būdu perleisti tiek nuosavybės, tiek valdymo teise (pagal dovanojimo, pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos ir kitas panašaus pobūdžio sutartis) tretiesiems asmenims. Taigi, Z. Z. (tuo metu dar veikdamas kaip Bendrovės vadovas) 2016 m. liepos 4 d. raštu, esant įregistruotai hipotekai ir nesant atsakovo A. S. išankstinio rašytinio sutikimo, patvirtino, kad ieškovė yra teisėta šio buto valdytoja ir naudotoja (1 t., b. l. 37). Be to, kaip teisingai pastebėjo atsakovas A. S. apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai (nesant tam objektyvaus faktinio pagrindo) sprendė, kad šis patvirtinimas reiškia, jog Bendrovė sutiko, kad Preliminariojoje sutartyje aptartas butas būtų pakeistas kitu butu.

12542.

126Kaip jau buvo minėta, nėra pagrindo teigti, kad ginčo Preliminarioji sutartis buvo sudaryta dėl buto, esančio ( - ), kuriam ir buvo įregistruota ginčo hipoteka, todėl nebuvo pagrindo spręsti ir dėl hipotekos negaliojimo. Atkreiptinas dėmesys, kad net ir tuo atveju, jei ieškovė būtų įrodžiusi, kad hipoteka buvo įregistruota butui, kurį ji siekė įgyti Preliminariąja sutartimi, pats preliminariosios sutarties buvimo faktas negalėtų būti panaudotas prieš sąžiningus trečiuosius asmenis. CK 1.75 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendrą taisyklę, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais. Šią taisyklę nekilnojamųjų daiktų atžvilgiu sukonkretina CK 6.393 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta, kad prieš trečiuosius asmenis nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis gali būti panaudota ir jiems sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre, taigi neišviešinta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis negali būti panaudota prieš sąžiningas trečiąsias šalis bei negali sukelti joms jokių neigiamų pasekmių, juo labiau negali sudaryti pagrindo pripažinti notaro patvirtintus hipotekos sandorius negaliojančiais. Taigi neišviešintos nekilnojamojo turto sutarties šalys gali ginti savo teises tik tomis teisinėmis priemonėmis, kurios nepažeidžia sąžiningų trečiųjų asmenų teisių.

12743.

128Be to, CK 4.197 straipsnio 6 dalyje imperatyviai įtvirtintas sąžiningo kreditoriaus teisių gynimo institutas. Šioje normoje nustatyta, kad sąžiningo hipotekos kreditoriaus teisė lieka galioti net ir tuo atveju, kai hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu tokiu pagrindu, už kurį hipotekos kreditorius neatsako. Taigi, hipotekos teisė sąžiningam hipotekos kreditoriui išlieka, net jeigu hipotekos sandoris pripažįstamas negaliojančiu. Šia teisės norma nustatomas hipotekos kreditoriaus, kaip daiktinės teisės turėtojo, specialus teisės gynimo būdas, kai nuginčijamas hipotekos sandoris.

12944.

130Konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl ieškovės įvykdytos prievolės atsiskaityti už butą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat pripažįsta nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo išvadą dėl neteisėto (be ieškovės sutikimo) ginčo buto įkeitimo atsakovui A. S. Nagrinėjamoje situacijoje ieškovės sutikimo dėl buto įkeitimo bendrovė neturėjo gauti, bet net ir tuo atveju, jei bendrovė šią pareigą būtų pažeidusi, šio fakto negalėtų panaudoti prieš sąžiningą hipotekos kreditorių. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime A. S. nesąžiningumo nekonstatavo (nutarties 20 punktas). Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu neteisėtai ir nepagrįstai pripažino negaliojančia Hipotekos sutarties dalį, kuria minėtas butas buvo įkeistas A. S. naudai.

13145.

132Byloje esantys duomenys apie A. S. atsisakymą hipotekos kitiems įkeistiems daiktams (butams) nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo ginčo ribose, todėl su tuo susiję ieškovės argumentai teisėjų kolegijos atmetami.

133Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

13446.

135Teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino tarp ginčo šalių susiklosčiusią faktinę situaciją ir dėl to netinkamai ją teisiškai kvalifikavo, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13647.

137Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, sprendimas yra priimtas atsakovų naudai, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

13848.

139Atsakovas A. S. 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą priteisti iš ieškovės 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų (4 t., b. l. 89–91). Prie prašymo A. S. pridėjo advokato P. V. 2018 m. rugpjūčio 22 d. PVM sąskaitą, kurioje nurodytas suteiktų teisinių paslaugų pobūdis (atsiliepimo rengimas, atstovavimas teisme ir kt.) (4 t., b. l. 92). 2018 m. lapkričio 14 d. atsakovas A. S. Vilniaus apygardos teismui pateikė dar vieną prašymą, kuriuo prašė iš ieškovės priteisti dar 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų (5 t., b. l. 57–58). Prie šio prašymo A. S. pridėjo advokato P. V. 2018 m. lapkričio 12 d. PVM sąskaitą už papildomas advokato suteiktas teisines paslaugas (5 t., b. l. 59). Pirmosios instancijos teismas šių A. S. bylinėjimosi išlaidų nepriteisė, konstatavęs, kad byloje nėra pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad minėtos išlaidos atsakovo buvo realiai patirtos (nutarties 21 punktas). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pastebi, kad byloje yra duomenys apie atsakovo A. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. teismui buvo pateiktas 2018 m. rugpjūčio 22 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 1024452 (2 000 Eur) (popierinės bylos 2 t., b. l. 2015) bei 2018 m. lapkričio 12 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 1024453 (1 000 Eur) (5 t., b. l. 60). Atsižvelgdama į tai, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė nepagrįstą išvadą dėl to, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog atsakovas A. S. realiai patyrė bylinėjimosi išlaidas.

14049.

1412019 m. lapkričio 25 d. atsakovas A. S. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą priteisti iš ieškovės 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Teismui buvo pateikta advokato P. V. išrašyta sąskaita bei 2019 m. lapkričio 25 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 1024457 (500 Eur).

14250.

143CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šios rekomendacijos buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu. Atsakovo A. S. patirtos bylinėjimosi išlaidos (3 000 Eur pirmosios instancijos teisme ir 500 Eur apeliacinės instancijos teisme) neviršija minėtose rekomendacijose nustatytų maksimalių rekomenduojamų priteisti dydžių, atitinka šios bylos sudėtingumą, todėl priteisiamos atsakovui A. S. iš ieškovės.

14451.

145Atsakovas A. S. už apeliacinį skundą 2019 m. sausio 4 d. sumokėjo 1 519,50 Eur žyminio mokesčio. Šios bylinėjimosi išlaidos taip pat priteistinos minėtam atsakovui.

146Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi ir 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

147Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

148Ieškovės O. O. S. ieškinį atsakovams A. S. ir bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Negresko Investicijos“ dėl hipotekos sutarties dalies pripažinimo negaliojančia bei buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo sudaryta, trečiasis asmuo V. T. S., išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atmesti.

149Priteisti atsakovui A. S. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės O. O. S. (asmens kodas ( - ) 3 500 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų 00 ct) atstovavimo išlaidų ir 1 519,50 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus devyniolika eurų 50 ct) atsakovo A. S. sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė O. O. S. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 7. 2.... 8. Ieškovė paaiškino, kad iki Hipotekos sutarties sudarymo ji jau buvo... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 14 d. sudarė su Bendrove... 11. 4.... 12. Atsakovė UAB „Negresko Investicijos“ atsiliepime prašė ieškovės... 13. 5.... 14. Bendrovė pastebėjo, kad didžiąją dalį sumos (156 000 Lt) ieškovė... 15. 6.... 16. Bendrovė paaiškino, kad 2015 m. kovo 11 d. akcininkų sprendimu buvo nutarta,... 17. 7.... 18. Atsakovas A. S. atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti.... 19. 8.... 20. A. S. nurodė, kad Bendrovei pagal 2015 m. balandžio 7 d. paskolos sutartį... 21. 9.... 22. Sandorį pripažinti negaliojančiu CK 1.81 straipsnio pagrindu galima tik tuo... 23. 10.... 24. A. S. nuomone, šiuo atveju aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 25. 11.... 26. A. S. pastebėjo, kad ieškovės vyras V. T. S. mokėjo ne už butą... 27. 12.... 28. A. S. pažymėjo, kad nekilnojamasis turtas gali būti laikomas šeimos turtu... 29. 13.... 30. A. S. taip pat pažymėjo, kad grynuosius pinigus V. T. S. perdavė asmeniškai... 31. 14.... 32. Išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 33. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 15.... 35. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškovės... 36. 16.... 37. Teismas nustatė, kad pagal Preliminariąją sutartį Bendrovė įsipareigojo... 38. 17.... 39. Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus (kasos pajamų orderių... 40. 18.... 41. Teismas nurodė, kad Z. Z. 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimas, jog ieškovė yra... 42. 19.... 43. Teismas atmetė atsakovų teiginius dėl grynųjų pinigų mokėjimo ydingumo,... 44. 20.... 45. Teismas pripažino nesąžiningais Bendrovės buvusio vadovo Z. Z. veiksmus,... 46. 21.... 47. Teismas konstatavo, kad atsakovui A. S. bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos,... 48. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 49. 22.... 50. Atsakovė bankrutavusi UAB „Negresko Investicijos“, atstovaujama bankroto... 51. 22.1.... 52. Preliminarioji sutartis turėjo būti kvalifikuota pagal CK 6.165 straipsnį.... 53. 22.2.... 54. Ieškovė daugiau nei 2 metus po Preliminariosios sutarties sudarymo negynė... 55. 22.3.... 56. Tai, kad ieškovė gyvena bute, neleidžia daryti išvados, kad butas jai buvo... 57. 22.4.... 58. Teismo sprendimas prieštaringas, nes teismas, nors ir konstatavo, kad į... 59. 23.... 60. Atsakovas A. S. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 61. 23.1.... 62. Preliminariąja sutartimi susitarta dėl 87,69 kv. m ploto, 3 kambarių buto,... 63. 23.2.... 64. Teismas ignoravo prie bylos prijungtą civilinės bylos Nr. S2-46921-101/2014... 65. 23.3.... 66. Teismas už butą, pažymėtą indeksu 5.2, sumokėtus pinigus neteisėtai... 67. 23.4.... 68. Teismas ignoravo A. S. nurodytus faktus, kad Bendrovė ieškovės sutuoktiniui... 69. 23.5.... 70. Teismas ne tik itin sureikšmino 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimą, bet ir... 71. 23.6.... 72. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ginčo butui pirkti buvo naudojami pinigai,... 73. 23.7.... 74. Byloje yra daug aplinkybių, rodančių, kad ieškovės pateikti kvitai gali... 75. 23.8.... 76. Teismas pripažino A. S. pirmumo teisę į išieškojimą iš hipoteka įkeisto... 77. 23.9.... 78. 2018 m. rugpjūčio 27 d. teismo posėdžio metu advokatas P. V. pateikė... 79. 24.... 80. Ieškovė O. O. S. atsiliepime prašo atsakovo A. S. apeliacinį skundą... 81. 24.1.... 82. Preliminariąja sutartimi ieškovė įsipareigojo finansuoti 87,69 kv. m ploto... 83. 24.2.... 84. A. S. pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo dėl kvitų originalų... 85. 24.3.... 86. A. S. su Bendrove 2015 m. balandžio 7 d. sudarė paskolos sutartį ir... 87. 25.... 88. Ieškovė O. O. S. atsiliepime prašo atsakovės bankrutavusios UAB „Negresko... 89. 26.... 90. Pasak ieškovės, teismas objektyviai nustatė, jog ji prašė pripažinti... 91. 27.... 92. Bendrovės, kaip stipresnės sandorio šalies, atlikti neteisėti veiksmai... 93. 28.... 94. Atsakovas A. S. atsiliepime nurodė, kad palaiko atsakovės bankrutavusios UAB... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 97. 29.... 98. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 99. 30.... 100. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas 87,04 kv. m, 4 kambarių... 101. Dėl preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine... 102. 31.... 103. Pirmosios instancijos teismas pripažino buto pirkimo-pardavimo sutartį... 104. 32.... 105. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalį preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 106. 33.... 107. Pagal kasacinio teismo praktiką CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama... 108. 34.... 109. Nagrinėjamu atveju apeliantai ginčija aplinkybę, kad ieškovė ir jos... 110. 35.... 111. Įvertinus byloje esančius įrodymus, negalima sutikti su pirmosios... 112. 36.... 113. Įrodinėdama buto kainos sumokėjimą, kartu su ieškiniu ieškovė pateikė... 114. 37.... 115. Kartu su 2016 m. lapkričio 23 d. pateiktu dubliku ieškovė pateikė... 116. 38.... 117. Iš byloje esančių įrodymų (nutarties 35–36 punktai) negalima daryti... 118. 39.... 119. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad Bendrovės... 120. 40.... 121. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo spręsti, kad butas,... 122. Dėl Hipotekos sutarties galiojimo... 123. 41.... 124. 2015 m. balandžio 8 d. valstybės įmonėje Centrinėje hipotekos įstaigoje... 125. 42.... 126. Kaip jau buvo minėta, nėra pagrindo teigti, kad ginčo Preliminarioji... 127. 43.... 128. Be to, CK 4.197 straipsnio 6 dalyje imperatyviai įtvirtintas sąžiningo... 129. 44.... 130. Konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą... 131. 45.... 132. Byloje esantys duomenys apie A. S. atsisakymą hipotekos kitiems įkeistiems... 133. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 134. 46.... 135. Teisėjų kolegijai konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 136. 47.... 137. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 138. 48.... 139. Atsakovas A. S. 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikė Vilniaus apygardos teismui... 140. 49.... 141. 2019 m. lapkričio 25 d. atsakovas A. S. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė... 142. 50.... 143. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 144. 51.... 145. Atsakovas A. S. už apeliacinį skundą 2019 m. sausio 4 d. sumokėjo 1 519,50... 146. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 147. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti ir... 148. Ieškovės O. O. S. ieškinį atsakovams A. S. ir bankrutavusiai uždarajai... 149. Priteisti atsakovui A. S. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės O. O. S. (asmens...