Byla Iv-3149-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su Md. Rashedul Islam skundu,

Nustatė

2Md. Rashedul Islam 2011-06-20 paštu išsiuntė skundą dėl sprendimo panaikinimo.

3Pareiškėjo skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus, todėl 2011-06-22 nutartimi teismas nustatė terminą iki 2011-07-15 skundo trūkumams pašalinti, t.y. 1) tris patikslinto skundo egzempliorius lietuvių kalba su pilnai suformuluotu skundo reikalavimu, nurodytomis bylos proceso šalimis; 2) skundo priedus, išverstus į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtintus; 3) mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

4Teisme 2011-07-15 elektroniniu paštu gautas Md. Rashedul Islam skundas. Analogišką skundą pareiškėjas 2011-07-16 išsiuntė paštu, kuriame nurodo, kad nesutinka su Lietuvos Respublikos ambasados Londone 2011-06-07 sprendimu.

5Patikslintas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytus reikalavimus, todėl pareiškėjui dar kartą 2011-08-04 nutartimi nustatytas terminas iki 2011-08-29 pašalinti skundo trūkumus, t.y. pateikti teismui: 1) tris patikslinto skundo egzempliorius su aiškiai suformuluotu skundo reikalavimu, nurodytomis bylos proceso šalimis; 2) skundo priedus, išverstus į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtintus; 3) mokėjimo dokumento, patvirtinančio 100 litų žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir atitinkamais įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

7Informacijos apie 2011-08-04 nutarties įteikimą, siųstą pareiškėjo nurodytu adresu, teismas neturi. Duomenų apie adreso pasikeitimą pareiškėjas teismui nepateikė, todėl tikėtina, kad šią nutartį gavo. Md. Rashedul Islam nustatyti skundo trūkumai iki 2011-08-29 liko nepašalinti, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

9Md. Rashedul Islam skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti Md. Rashedul Islam.

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai