Byla e2-16795-950/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Baldų projektai.LT“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pareiškė ieškinį teisme dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš atsakovės, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 4086,41 Eur skolą, 371,35 Eur delspinigius, 8,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 100,00 Eur žyminį mokestį, 236,00 Eur išieškojimo išlaidas, sumokėtas už teisines paslaugas.

5Ieškinyje nurodė, kad UAB „Trukmė“ kaip pardavėja ir UAB „Baldų projektai.LT“ kaip pirkėja, 2012 m. gruodžio 6 d. sudarė Prekių pardavimo sutartį Nr. DP-12082, kurios pagrindu ieškovė pardavė atsakovei įvairių medienos gaminių ir detalių baldams gaminti. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už įsigytas prekės, tačiau iki šios dienos atsakovė už įsigytas prekes su ieškove neatsiskaitė. Atsakovė liko skolinga ieškovei už ieškovės išrašytas sąskaitas-faktūras 4086,41 Eur. Sutarties 19 punkte numatyta, kad atsakovė (pirkėja) laiku ir tinkamai neatsiskaičiusi su ieškove (pardavėja) už gautas prekes, moka ieškovei (pardavėjai) 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovei priskaičiuoti 371,35 Eur dydžio delspinigiai.

6Atsakovei adresuoti ieškinio kopija bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti tinkamai 2017 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka – juridinio asmens vadovo kartu su juo gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui. Atsakovė per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9Iš ieškovės ieškinyje nurodytų aplinkybių ir civilinėje byloje pateiktų rašytinių įrodymų –2012 m. gruodžio 6 d. Prekių pardavimo sutarties Nr. DP-12082, PVM sąskaitų-faktūrų, delspinigių paskaičiavimo lentelės, raginimų ir priminimų ir kitų, matyti, kad ieškovė ir atsakovė 2012 m. gruodžio 6 d. sudarė Prekių pardavimo sutartį Nr. DP-12082, kurios pagrindu ieškovė pardavė atsakovei įvairių medienos gaminių ir detalių baldams gaminti. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už įsigytas prekės, tačiau atsakovė už įsigytas prekes su ieškove neatsiskaitė. Atsakovė liko skolinga ieškovei už ieškovės išrašytas sąskaitas-faktūras 4086,41 Eur. Vadovaujantis sutarties 19 punktu, ieškovė atsakovei paskaičiavo 371,35 Eur dydžio delspinigius.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovės pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jos ieškovei priteistina 4086,41 Eur skola.

11Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė prievolės ieškovei tinkamai neįvykdė, laiku neatsiskaitė, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 371,35 Eur delspinigių.

12Ieškovės reikalavimai dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų priteisimo iš atsakovės laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.136 straipsnis, 1.138 straipsnis, 6.1 straipsnis, 6.37 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.314 straipsnis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, Sutarties 19 punktas).

13Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei – 100,00 Eur žyminis mokestis, 236,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 6,95 Eur, todėl jos valstybei priteistinos iš atsakovės (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Baldų projektai.LT“, į. k. 302754685, buveinės adresas Vytauto pr. 52-1, Kaunas, 4086,41 Eur (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt šešis eurus 41 ct) skolą, 371,35 Eur (tris šimtus septyniasdešimt vieną eurą 35 ct) delspinigius, 8,00 (aštuonis) proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. kovo 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) žyminį mokestį, 236,00 Eur (du šimtus trisdešimt šešis eurus 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Trukmė“”, į. k. 159892440, buveinės adresas J. Šimkaus g. 21, Garliavos m., Kauno r. sav., a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai