Byla 2YT-5087-853/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui S. D., uždarajai akcinei bendrovei „(duomenys neskelbtini)“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

3pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – UAB „(duomenys neskelbtini)“) kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio S. D. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0156/16/1034 dėl 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymo Nr. S002850 Dėl informacijos į R-16/10/27/RS prašymą panaikinimo.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-925-357/2016 priėmė jos pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir 2016 m. spalio 17 d. nutartimi sustabdė UAB „(duomenys neskelbtini)“ turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos leidžiant iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini), esančių AB SEB banke, atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, nustatant 165 044,5 Eur didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti. Pareiškėja, įsiteisėjus 2016 m. spalio 17 d. nutarčiai, teikė antstoliui prašymą sugrąžinti į jos sąskaitas lėšas, antstolio nurašytas. Antstolis prašymo netenkino, surašydamas 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkymą Nr. S002850 Dėl informacijos į R-16/10/27/RS. Pasak pareiškėjos, antstolis, atsisakydamas grąžinti depozitinėje sąskaitoje esančias UAB „(duomenys neskelbtini)“ lėšas, pažeidė Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį, kadangi nesudaro galimybės įmonei disponuoti nutartyje nurodyta lėšų suma ir apriboja galimybę įmonei tęsti veiklą iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

5Antstolis S. D. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 510-513 ir 613 straipsniuose numatytais reikalavimais išnagrinėjo skolininkės skundą, 2016 m. lapkričio 16 d. patvarkymu Nr. S027911 atsisakė jį tenkinti, nustatęs, jog skundas nepagrįstas bei pareiškėjos skundą ir vykdomąją bylą perdavė Mažeikių rajono apylinkės teismui.

6Skundas atmestinas.

7Vykdomajam procesui išimtinai vadovauja antstolis (CPK 585 straipsnis), jis sprendžia kokius konkrečiai veiksmus vykdomojoje byloje reikia atlikti.

8Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Taigi antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas.

9Pažymėtina, kad skolininkui neįvykdžius teismo sprendimo geruoju, pradedamas priverstinis teismo sprendimo vykdymas. Skolininkas turi suvokti, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad antstolis S. D. vykdomojoje byloje Nr. 0156/16/01564 vykdo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-653-368/2016 dėl 44480,25 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo teismo sprendimo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2016 m. balandžio 4 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 442 Eur žyminio mokesčio ir 800 Eur advokato pagalbos išlaidų išieškojimo iš skolininkės UAB „(duomenys neskelbtini)“ išieškotojos uždarosios akcinės bendrovės „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – UAB „(duomenys neskelbtini)“) naudai (vyk. b. 31–32 b. l.). 2016 m. birželio 6 d. patvarkymu priimtas vykdyti išieškotojos pateiktas vykdomasis dokumentas (vyk. b. 35 b. l.). 2016 m. birželio 6 d. raginimu skolininkė paraginta per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti skolą (v. b. 32 b. l.). Antstolis, nesuėjus raginime nustatytam prievolės įvykdymo geruoju terminui, 2016 m. birželio 9 d. surašė turto arešto aktą Nr. 335, areštavo skolininkės turtą, taikant disponavimo teisės apribojimą skolininkės kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui (v. b. 14–18 b. l.). Antstolis 2016 m. birželio 20 d. patvarkymu areštuoti lėšas Nr. S-16-156-4737, nurodė priverstinai nurašyti skolininkės piniginių lėšų 48032,25 Eur sumą į antstolio depozitinę sąskaitą (vyk. b. 24 b. l.). Antstolis, 2016 m. birželio 29 d., 2016 m. liepos 18 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymais paskirstė išieškotas iš skolininkės lėšas (vyk. b. 19–21 b. l.). 2016 m. spalio 26 d. antstolio kontoroje gavus Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-925-357/2016, kuria sustabdytas skolininkės turto realizavimas ir išieškojimas bei paskirstymas pagal išduotus vykdomuosius dokumentus iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą dienos (vyk. b. 8–9 b. l.), antstolis 2016 spalio 26 d. priėmė nurodymą Nr. S-16-156-8420, kuriuo atšaukė piniginių lėšų išieškojimą iš skolininkės sąskaitų (vyk. b. 7 b. l.). Pareiškėja UAB „(duomenys neskelbtini)“ 2016 m. spalio 27 d. prašymu, kreipėsi į antstolį prašydama nenurašyti piniginių lėšų iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ priklausančių sąskaitų bei grąžinti pinigines lėšas į sąskaitas, iš kurių buvo nurašytos lėšos (5 b. l.). Antstolis 2016 m. lapkričio 2 d. patvarkyme Nr. S002850, nurodė skolininkei, jog iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, lėšos negali būti grąžinamos, nes 2016 m. spalio 17 d. nutartyje nėra nurodyta, jog išieškotos lėšos turi būti grąžinamos skolininkei (vyk. b. 4 b. l.).

11Pareiškėja yra įsitikinusi, kad antstolis atsisakydamas grąžinti depozitinėje sąskaitoje, esančias lėšas, pažeidžia 2016 m. spalio 17 d. nutartį, kadangi apriboja galimybe disponuoti nutartyje nustatyta 165044,50 Eur suma. Su tokia pareiškėjos nuomone teismas nesutinka.

12Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi, civilinėje byloje Nr. B2-925-357/2016, sustabdė UAB „(duomenys neskelbtini)“ turto (lėšų) realizavimą ir (ar) išieškojimą bei paskirstymą pagal teismų ar kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus iki teismo nutarties iškelti ar atsisakyti iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos leidžiant iš UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų Nr. (duomenys neskelbtini), ( - ), ( - ), (duomenys neskelbtini), esančių AB SEB banke, atlikti visus įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, nustatant 165 044,5 Eur didžiausią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti. Antstolio S. D. kontoroje gavus minėtą įsiteisėjusią nutartį, antstolis 2016 m. spalio 26 d. nurodymu vykdomojoje byloje atšaukė priverstinį pinginių lėšų 48032,25 Eur sumai nurašymą iš visų UAB „(duomenys neskelbtini)“ sąskaitų. Nuo 2016 m. birželio 20 d., kai buvo priimtas patvarkymas areštuoti skolininkės lėšas, esančias visose sąskaitose 48032,25 Eur sumai, iki 2016 m. spalio 26 d. į antstolio depozitinę sąskaitą pervestų ir nepaskirstytų lėšų suma yra 6879,08 Eur (vyk. b. 4 b. l.). Iš šių paminėtų aplinkybių nustatyta, kad priverstiniai skolos išieškojimo veiksmai vykdomojoje byloje buvo atliekami iki 2016 m. spalio 26 d., kai antstolis buvo informuotas apie pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimą priėmimą Šiaulių apygardos teisme. Byloje nėra duomenų, kad antstolis gavęs įsiteisėjusią 2016 m. spalio 17 d. nutartį, būtų vykdęs pervestų į jo depozitinę sąskaitą skolininkės lėšų paskirstymą ir jas pervedęs kreditorei.

13Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – LR ĮRĮ) 7 straipsnio 2 dalies nuostatas, nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. birželio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-318-916/2016 ir 2016 m. birželio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-302-686/2016 konstatavo, kad tokia nuostata reiškia, jog nuo teismo nutarties priėmimo antstolis negali atlikti jokių turto realizavimo ar išieškojimo iš jo veiksmų (CPK 626 straipsnio 2 dalies 3 punktas), tačiau jos pagrindu vykdomoji byla nestabdoma (CPK 626 straipsnio 1 dalis). Tuo metu antstolis gali imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti ar atlikti kitus su turto realizavimu ar išieškojimu nesusijusius vykdymo veiksmus. Vienas tokių – į antstolio depozitinę sąskaitą atliekamų mokėjimų priėmimas. Kol teisme sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, antstoliui leidžiama priimti į jo depozitinę sąskaitą atliekamus mokėjimus. Tuo pagrindu gautos lėšos, galiojant išieškojimo sustabdymui, nėra paskirstomos išieškotojams, bet antstolio yra saugomos iki nustos galioti pirmiau aptarti draudimai.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje tai pat išaiškinta, jog kol pinigai yra antstolio depozitinėje sąskaitoje, tol nuosavybės teisė į juos išlieka pinigų savininkui – skolininkui. Antstolis vykdymo proceso metu netampa iš skolininko išieškotų lėšų savininkas šioms patekus į antstolio depozitinę sąskaitą. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojo nuosavybe tampa nuo jų perdavimo išieškotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2010). Tai reiškia, kad nors nagrinėjamu atveju lėšos buvo pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, tačiau jos liko skolininkės (pareiškėjos) nuosavybė ir nuo 2016 m. spalio 17 d. nutarties įsiteisėjimo, t. y. nuo 2016 m. spalio 26 d., antstolio šios lėšos nebuvo paskirstytos ir neperduotos išieškotojai.

15Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismas daro išvada, kad 2016 m. spalio 17 d. nutartyje nesant nurodymui išieškotas lėšas grąžinti skolininkei, antstolis pagrįstai skundžiamu patvarkymu atsisakė iki nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo grąžinti į skolininkės sąskaitas jo depozitinėje sąskaitoje, esančias skolininkės lėšas. Todėl teismas pripažįsta, jog antstolis nepažeidė CPK vykdymo procesą reglamentuojančių normų ir nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo reikalavimų, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

17pareiškėjos UAB „(duomenys neskelbtini)“ skundą atmesti.

18Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą grąžinti antstolei.

19Nutartis per septynias dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai