Byla e2-969-1026/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skaitmeniniai sprendimai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Skaitmeniniai sprendimai“ 13 935 Eur skolos, 439,29 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

52020 m. sausio 13 d. šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti, grąžinti žyminį mokestį.

6Prašymas tenkintinas.

7Procesinė šalių teisė sudaryti taikos sutartį ir tokiu būdu baigti teisminį ginčą yra viena iš civiliniame procese galiojančio šalių dispozityvumo principo išraiškų, suteikianti šalims teisę disponuoti ginčo dalyku ir procesinėmis teisėmis. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina. Kadangi ginčo tarp šalių nėra, byla nutrauktina. Šalys nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos (CK 6.985 straipsnis, CPK 294 straipsnio 2 dalis).

8Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio dalis – 242,25 Eur (323 Eurx75%). Likusi 25 procentų žyminio mokesčio dalis iš atsakovės ieškovei nepriteistina, kadangi šalys taikos sutartyje susitarė dėl skolos, delspinigių ir ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Byloje susidarė 10,90 Eur pašto išlaidos. Kadangi šalys taikos sutartyje nesusitarė dėl teismo patirtų pašto išlaidų sumokėjimo, atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, jos priteistinos iš šalių lygiomis dalimis, t.y. po 5,45 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei grąžintinas žyminis mokestis, paminėta suma įskaitytina ir mažintina, ieškovei grąžinat 236,80 Eur žyminio mokesčio.

10Šalims sudarius taikos sutartį parengiamasis posėdis, paskirtas 2020 m. sausio 27 d. 13 val., atšauktinas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140, 290-292, straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, 295 straipsniu, teismas

Nutarė

12prašymą patenkinti.

13Patvirtinti tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“, juridinio asmens kodas 111748081, (toliau – Kreditorius) ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeniniai sprendimai“, juridinio asmens kodas 303009662, (toliau – Skolininkas) sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

141.

15Skolininkas įsipareigoja grąžinti Kreditoriui 15 239,71 Eur (penkiolikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt devynių eurų 71 ct) skolos sumą tokia tvarka:

Mokėjimo terminas (sumokėti iki) Skolos mokėjimo suma (eurais
2020-02-28 4000,00
2020-03-31 4000,00
2020-04-30 4000,00
2020-05-29 3239,71
VISO 15 239,71

162.

17Šalys susitaria, jog kartu su paskutiniu mokėjimu, vykdomu 2020 m. gegužės 31 d. Skolininkas įsipareigoja ir privalo sumokėti Skolininko mokėtinas apskaičiuota 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo skolos sumos nuo bylos tarp šalių iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 19 d.) iki visiško prievolės įvykdymo.

183.

19Visi mokėjimai atliekami eurais bankinio mokėjimo pavedimu į Kreditoriaus Skolininkui nurodytą banko sąskaitą.

204.

21Šalys susitaria, kad bet kurios įmokos ar jos dalies nesumokėjimas šioje Taikos sutartyje nustatytu laiku yra esminis sutarties pažeidimas ir pagrindas Kreditoriui nedelsiant pareikalauti iš Skolininko visos likusios skolos grąžinimo.

225.

23Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Taikos sutarties, sprendžiami derybomis, gera valia, abiejų Šalių bendromis pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Taikos sutarties ar susiję su ja, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

246.

25Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Taikos sutartį, bus laikomi galiojančiais ir tinkamai įteiktais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu arba išsiųsti elektroniniu paštu šioje Taikos sutartyje nurodytais adresais (kontaktais).

267.

27Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi nedelsiant informuoti kitą Šalį raštu. Šalis, nepranešusi apie savo duomenų pasikeitimą, neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

288.

29Šiai Taikos sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

309.

31Skolininkas neturi teisės perleisti visų ar bet kurios dalies savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Taikos sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško Kreditoriaus sutikimo.

3210.

33Ši Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną tenką kiekvienai Šaliai ir vienas teismui.

3411.

35Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme teisinės pasekmės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnyje. Šalys taip pat žino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 straipsniu, teismo patvirtinta Taikos sutartis laikoma vykdytinu dokumentu.

36Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SLO Lithuania“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Skaitmeniniai sprendimai“ dėl skolos priteisimo, nutraukti.

37Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SLO Lithuania“, juridinio asmens kodas 111748081, 236,80 Eur (dviejų šimtų trisdešimt šešių eurų 80 ct) dalį žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. rugpjūčio 19 d., (81 Eur), 2019 m. liepos 2 d. (80,63 Eur), 2019 m. rugsėjo 6 d. (161,37 Eur). Žyminio mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

38Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeniniai sprendimai“, juridinio asmens kodas 303009662, 5,45 Eur (penkių eurų 45 ct) teismo turėtų išlaidų į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660) į vieną į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamųjų sąskaitų. Duomenis apie išlaidų sumokėjimą pateikti teismo raštinei.

39Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra laikoma vykdytinu dokumentu - gali būti įvykdyta priverstinai - suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą.

40Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

41Parengiamąjį posėdį, paskirtą 2020 m. sausio 27 d. 13 val., atšaukti.

42Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

43Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės... 5. 2020 m. sausio 13 d. šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Procesinė šalių teisė sudaryti taikos sutartį ir tokiu būdu baigti... 8. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei grąžintina 75 procentų... 9. Byloje susidarė 10,90 Eur pašto išlaidos. Kadangi šalys taikos sutartyje... 10. Šalims sudarius taikos sutartį parengiamasis posėdis, paskirtas 2020 m.... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 12. prašymą patenkinti.... 13. Patvirtinti tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SLO... 14. 1.... 15. Skolininkas įsipareigoja grąžinti Kreditoriui 15 239,71 Eur (penkiolikos... 16. 2.... 17. Šalys susitaria, jog kartu su paskutiniu mokėjimu, vykdomu 2020 m. gegužės... 18. 3.... 19. Visi mokėjimai atliekami eurais bankinio mokėjimo pavedimu į Kreditoriaus... 20. 4.... 21. Šalys susitaria, kad bet kurios įmokos ar jos dalies nesumokėjimas šioje... 22. 5.... 23. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Taikos... 24. 6.... 25. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali... 26. 7.... 27. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi... 28. 8.... 29. Šiai Taikos sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos... 30. 9.... 31. Skolininkas neturi teisės perleisti visų ar bet kurios dalies savo teisių ir... 32. 10.... 33. Ši Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) vienodą juridinę... 34. 11.... 35. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir... 36. Civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SLO... 37. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „SLO Lithuania“,... 38. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeniniai... 39. Išaiškinti šalims, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 40. Bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 41. Parengiamąjį posėdį, paskirtą 2020 m. sausio 27 d. 13 val., atšaukti.... 42. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 43. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...