Byla I-6591-580/2013
Dėl 4 721,71 Lt neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, išskyrė į atskirą bylą ir jai suteikė Nr. I-6591/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, susipažinusi su E. M. skundu,

Nustatė

2Pareiškėja E. M. 2013-09-30 padavė skundą, kuriame prašė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo priteisti nuo 2009-05-01 iki 2013-09-30 neišmokėtą 43 392 Lt darbo užmokesčio dalį.

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-10-07 nutartimi priėmė pareiškėjos skundo dalį, kurioje prašoma iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos apeliacinio teismo, neišmokėtą 38 697,29 Lt darbo užmokesčio dalį, o skundo dalį dėl 4 721,71 Lt neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, išskyrė į atskirą bylą ir jai suteikė Nr. I-6591/2013.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus. Taigi tarnybiniai ginčai dėl valstybės tarnautojams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo yra teismingi administraciniam teismui. Vienu iš atsakovės Lietuvos valstybės atstovu bei trečiuoju suinteresuotu asmeniu pareiškėja nurodė Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, todėl vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjos keliamas ginčas pagal atsakovės atstovės buveinę turėtų būti nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai kaip pirmosios instancijos teismai. E. M. apskundus Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą šioje byloje, ją nagrinėtų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, o tai būtų nesuderinama su teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principu. Tokios pozicijos laikėsi ir Specialioji teisėjų kolegija 2013-09-06 nutartyje, priimtoje teismingumo byloje Nr. T-93/2013.

6Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos keliamą ginčą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo turi nagrinėti bendrosios kompetencijos teismas.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą, skundą atsisakoma priimti, jei jis nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka. Nors E. M. skundas teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, tačiau siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principą įgyvendinat teisingumą, šioje byloje pareiškėjos skundą administraciniame teisme priimti atsisakytina.

8Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 105–106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

9Atsisakyti priimti E. M. skundą.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai