Byla 2S-989-881/2014
Dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske Bank A/S atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6377-811/2014 pagal ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui BUAB „Patria Domi“ dėl įsakymo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Danske Bank A/S kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2161 neteisėtu ir negaliojančiu.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2161 galiojimą ir vykdymą iki bus išnagrinėtas ieškinys ir priimtas teismo sprendimas.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė.

72014 m. sausio 23 d. ieškovas pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydamas iki ieškinio išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos apriboti atsakovui 1 605 kv. m. bendro ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), disponavimo teisę, t. y. uždrausti žemės sklypą perleisti patikėjimo teise, išnuomoti ir perleisti nuosavybę, įskaitant pardavimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. d. nutartimi ieškovo Danske Bank A/S prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

10Teismas nurodė, kad ieškovas prašo apriboti atsakovui 1 605 kv. m. bendro ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), disponavimo teisę, t. y. uždrausti žemės sklypą perleisti patikėjimo teise, išnuomoti ir perleisti nuosavybę, įskaitant parduoti, tuo tarpu ginčas byloje yra kilęs dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2161 pagrįstumo ir teisėtumo, todėl patenkinus ieškinį, būtų pagrindas viešame registre panaikinti įrašą dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia. Teismas sprendė, jog teismas turėtų taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti nėra būtinos, o nagrinėjamu atveju prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neužtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymo, nes nepriklausomai nuo atsakovo veiksmų, įrašas viešame registre dėl nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia būtų panaikintas.

11Teismas taip pat nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra minėto įsakymo teisėtumo ir galiojimo klausimas, tačiau ne šalių santykiai dėl žemės sklypo priklausomybės, sutarties vykdymo/nutraukimo teisėtumo ir pan. Kadangi ieškovas nėra nei negyvenamųjų pastatų ir patalpų, nei žemės sklypo nuomos sutarties šalis – nėra nei jo savininkas, nei nuomotojas, o yra tik įkaito turėtojas, atsakovo veiksmai, jam, kaip įkaito turėtojui, negali sukelti jokių teisinių pasekmių,

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas Danske Bank S/A atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki ieškinio išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos apriboti atsakovui 1 605 kv. m. bendro ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), disponavimo teisę, t. y. uždrausti žemės sklypą perleisti patikėjimo teise, išnuomoti ir perleisti nuosavybę, įskaitant pardavimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Atsakovas, priimdamas ieškiniu skundžiamą įsakymą, pažeidė įstatymų nuostatas, reglamentuojančias sutarties nutraukimo pagrindus ir tvarką. Ieškinio tikslas ne tik pripažinti neteisėtą įsakymą negaliojančiu, bet ir pašalinti dėl tokio neteisėto įsakymo priėmimo kilusius padarinius, t. y. atkurti teisinius, t. y. nuomos, santykius, buvusius iki įsakymo priėmimo. Priešingai nei teigia teismas, patenkinus ieškinį, nuomos santykiai tarp UAB ,,Patria Domi“ ir atsakovo būtų laikomi nepasibaigusiais, taigi šalis, įskaitant įkaito turėtoją, ir toliau sietų teisės ir pareigos, kylančios iš nuomos teisinių santykių. Nesustabdžius įsakymo galiojimo, atsakovui lieka galimybė apsunkinti ar realizuoti žemės sklypą, dėl ko UAB ,,Patria Domi“ praras galimybę kaip teisėtas nuomininkas naudotis išnuomota žeme. Taigi, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuotų reali rizika būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimui įvykdyti.

152. Priešingai nei konstatavo teismas, ginčijamu įsakymu buvo nutraukta žemės nuomos sutartis, konstatuojant, kad nuomos sutartis yra pasibaigusi. Ieškovas būtent ir ginčija nuomos sutarties nutraukimo faktą, tvirtindamas, kad atsakovas nepagrįstai nusprendė, kad žemės nuomos sutartis yra pasibaigusi. Po įsakymo priėmimo atsirado juridinis faktas – žemės nuomos sutarties nutraukimas, iš kurio kilo ir kiti teisiniai padariniai – viešame registre buvo įregistruotas juridinis faktas apie nuomos sutarties pasibaigimą, taigi pasikeitė ir byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos.

163. Kadangi įkeisto daikto nuosavybės teisei perėjus iš įkaito davėjo kitam asmeniui, įkeitimo teisė lieka galioti, akivaizdu, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Kita vertus, bankui yra įkeista būtent žemės nuomos teisė, atsiradusi iš konkrečios žemės nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Patria Domi“ ir atsakovo, taigi žemės sklypą išnuomojus kitam asmeniui būtų nebeaišku, ar naujai atsiradusi nuomos teisė taip pat yra įkeista bankui, ar ne. Be to, žemės sklypas gali būti perleistas ar išnuomotas tretiesiems asmenims, šiems nežinant, kad sklypas yra įkeistas.

17Atsakovė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, UAB ,,Patria Domi“ žemės sklypo nuomos teisė yra areštuota nuo 2010 m. balandžio 22 d., be to, registre yra įregistruota turtinė teisė – nuomos įkeitimas. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartyje išaiškino, jog įkaito turėtojas gali pasinaudoti pirmumo teise išsiieškoti skolą prieš kitus kreditorius, ši jo teisė išlieka ir įmonei iškėlus bankroto bylą, todėl nėra objektyvaus pagrindo papildomai apriboti žemės sklypą, esantį ( - ).

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkinamas

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pirmosios instancijos nutartimi, kuria teismas pagal ieškovo prašymą atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai apibrėžė tarp šalių kilusį ginčą bei būsimu galimai ieškovui palankiu teismo sprendimu kilsiančių teisinių padarinių apimtį, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, kuri panaikinama, išsprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės.

22Civilinio proceso kodeksas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalis apibrėžia laikinųjų apsaugos priemonių rūšis, tarp kurių yra ir įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo.

23Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas Danske Bank A/S kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2013 m. spalio 30 d. įsakymą ,,Dėl valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) ( - ), nuomos sutarties pripažinimo pasibaigusia“ Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-2161 neteisėtu ir negaliojančiu. Ginčijamu įsakymu buvo pripažinta pasibaigusia 1 605 kv. m. ploto žemės sklypo, esančio ( - ) valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. 577 N01/99/21495, sudaryta su UAB ,,Patria Domi“ 1999 m. rugsėjo 20 d., taip pat pavesta sutarties pasibaigimą įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centras. Ieškinio tikslas yra ne tik pripažinti neteisėtą įsakymą negaliojančiu, bet ir pašalinti dėl tokio galimai neteisėto įsakymo priėmimo kilusius padarinius, t. y. atkurti nuomos, santykius, buvusius iki įsakymo priėmimo. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, patenkinus ieškinį, nuomos santykiai tarp UAB ,,Patria Domi“ ir atsakovo būtų laikomi nepasibaigusiais, taigi šalis, įskaitant įkaito turėtoją (ieškovą), ir toliau sietų teisės ir pareigos, kylančios iš nuomos teisinių santykių. Nesustabdžius įsakymo galiojimo, atsakovui lieka galimybė apsunkinti ar realizuoti žemės sklypą, dėl ko UAB ,,Patria Domi“ praras galimybę kaip teisėtas nuomininkas naudotis išnuomota žeme, todėl teismas sprendžia, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuotų reali rizika būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimui įvykdyti. Be to, po įsakymo priėmimo atsirado juridinis faktas – žemės nuomos sutarties nutraukimas, iš kurio kilo ir kiti teisiniai padariniai – viešame registre buvo įregistruotas juridinis faktas apie nuomos sutarties pasibaigimą, taigi pasikeitė ir byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos. Kadangi bankui yra įkeista būtent žemės nuomos teisė, atsiradusi iš konkrečios žemės nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Patria Domi“ ir atsakovo, kurios pripažinimas pasibaigusia yra ginčijamas šioje byloje, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir todėl turi būti taikomos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-145 straipsniais, 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

26Taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki ieškinio išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo dienos taikyti įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo, nustatant draudimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (juridinio asmens kodas 187049927) parduoti, perduoti valdyti patikėjimo ar panaudos teise, išnuomoti ar apsunkinti kitais įstatymo numatytais būdais 1 605 kv. m. bendro ploto valstybinės žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

27Nutartį vykdymui išsiųsti viešo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Danske Bank A/S kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovo... 7. 2014 m. sausio 23 d. ieškovas pateikė teismui pakartotinį prašymą dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. d. nutartimi ieškovo... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas prašo apriboti atsakovui 1 605 kv. m. bendro... 11. Teismas taip pat nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra minėto... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas Danske Bank S/A atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 14. 1. Atsakovas, priimdamas ieškiniu skundžiamą įsakymą, pažeidė įstatymų... 15. 2. Priešingai nei konstatavo teismas, ginčijamu įsakymu buvo nutraukta... 16. 3. Kadangi įkeisto daikto nuosavybės teisei perėjus iš įkaito davėjo... 17. Atsakovė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas tenkinamas... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su... 22. Civilinio proceso kodeksas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas Danske Bank A/S kreipėsi į teismą,... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-145... 25. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir... 26. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki ieškinio išnagrinėjimo ir... 27. Nutartį vykdymui išsiųsti viešo registro tvarkytojui....