Byla 2S-392-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Rasa Gudžiūnienė, Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. prašymas civilinėje byloje dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“,

Nustatė

2Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo J. C. ir atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atstovaujamo laikinojo administratoriaus S. S., veikiančio pagal Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartį, civilinėje byloje dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“.

3Pareiškėjas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas J. K. 2009-10-21 pateikė teismui pranešimą dėl bendrovės įgalinimų sudaryti taikos sutartį ir prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, netvirtinti tarp šalių sudarytos taikos sutarties, sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus panaikintos 2009-10-06 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nurodė, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartimi paskirtas laikinasis UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratorius negali sudaryti byloje taikos sutarties, kadangi neturi rašytinio valdybos pritarimo sudaryti taikos sutartį su ieškovu J. C.. Nors 2009-10-06 teismo nutartimi laikinajam turto administratoriui buvo pavesta vykdyti visas bendrovės direktoriaus teises ir pareigas, numatytas įstatymuose ir įstatuose, tačiau UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos 2009-10-02 sprendimu buvo nustatytas draudimas atlikti tam tikrus veiksmus, iš jų ir sudaryti taikos sutartį, be rašytinio valdybos pritarimo. Be to, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatų 5.68 p. numatyta, kad „sandorius, kuriems reikalingas bendrovės valdybos sprendimas, vadovas gali sudaryti tik gavęs tokį sprendimą“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad laikinasis bendrovės turto administratorius S. S. pats sudarė darbo sutartį su J. C., priėmė ieškovą į komercijos direktoriaus pareigas, nors ieškovas iš vadybininko pareigų buvo atleistas 2009-01-16 įsakymu už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Pažymėtina, kad laikinajam bendrovės turto administratoriui buvo suteikta tik įmonės vadovo kompetencija, vadinasi, priimdamas į darbą ieškovą laikinasis bendrovės turto administratorius viršijo administratoriui suteiktus įgaliojimus, pažeidė teismo nutartį, todėl toks sprendimas yra negaliojantis. Ieškovas J. C., tapęs UAB „Druskininkų autobusų parkas“ komercijos direktoriumi, įgijo teisę atstovauti bendrovę kartu su laikinuoju bendrovės turto administratoriumi, todėl šioje byloje ieškovas atstovauja tiek save patį, tiek veikia kartu su atsakovu. Nustačius, kad ieškovas į darbą buvo priimtas neteisėtai, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ patirtų šiam asmeniui išmokėto atlyginimo dydžio nuostolį.

4Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009 m. spalio 29 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nustatė, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas prašymą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pareiškė po to, kai tarp šalių buvo patvirtinta taikos sutartis ir byla nutraukta. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis CPK 47 str., teismas konstatavo, kad naujų asmenų įstojimas į bylą yra nebegalimas, todėl UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko prašymo įstoti į bylą trečiuoju asmeniu netenkino. Teismas nurodė, kad yra netikslinga pasisakyti dėl kitų prašyme nurodytų argumentų.

5Pareiškėjas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir tenkinti jo prašymą. Nurodo, kad prašymą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu pareiškė iki nutarties patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti bylą įsiteisėjimo. Dėl to teismo atsisakymas tenkinti jo prašymą dėl to, kad buvo patvirtinta taikos sutartis, nėra teisinga, todėl nutartis naikintina CPK 337 str. 2 d. pagrindu. Teismas visiškai nepasisakė dėl jo prašyme nurodytų argumentų, nors jis prašė netvirtinti taikos sutarties ir stabdyti bylą, nes tokia nutartis yra priešinga įmonės interesams, įstatams, taikos sutartį pasirašęs laikinasis įmonės turto administratorius viršijo savo įgaliojimus. Dėl to teismas turėjo ex officio panaikinti patvirtintą neteisėtą, įstatymus pažeidžiančią taikos sutartį. Jei yra aiškiai pateikti duomenys, kad taikos sutartis pažeidžia įstatymus, teismas negali formaliai nurodyti, jog tuos duomenis pateikė ne proceso dalyvis ir į juos neatsižvelgti. Be to, teismas, netenkindamas jo prašymo, pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, nes jis kaip akcininkas yra tiesiogiai susijęs su bendrovės finansine padėtimi. Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 3 d. draudžia išmokėti dividendus akcininkams, jei įmonė yra nemoki ir kitais atvejais, o tai reiškia, jog šios bylos baigtis turės tiesioginę įtaką jo teisėms.

6Ieškovas J. C. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas pateikė prašymą įstoti į bylą 2009-10-21, t. y. po to, kai byloje buvo priimta nutartis, kuria patvirtinta tarp jo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis. Šiuo atveju byla buvo visiškai išspręsta ir skundą teikiančio asmens sąvokų „baigiamosios kalbos“ ir „nutarties įsiteisėjimas“ sutapatinimas yra nepagrįstas ir neatitinka CPK 47 str. esmės. Įstatymas aiškiai numato, kad apskųsti teismo nutartį gali tik proceso šalys. Ginčas yra kilęs dėl darbo santykių, atsiradusių iki 2009-10-07 sutarties sudarymo, pagal jam suteiktus įgaliojimus jis nepriima jokių sprendimų, susijusių su darbo santykiais, neturi jokių įgaliojimų atstovauti atsakovą. Nesuprantamas yra apelianto manipuliavimas Akcinių bendrovių įstatymo normomis, susijusiomis su dividendų mokėjimu.

7Atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ laikinasis administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutartis yra teisėta ir nekeistina, o atskirojo skundo argumentai, atmestini. Apeliantas klysta manydamas, kad taikos sutartis neįsiteisėjo ir jis turi teisę įstoti į bylą. Taikos sutarties sudarymas reiškia suderintą šalių valią ir laikytina, kad pareikštas ieškinys yra išspręstas, o trečiųjų asmenų įtraukimas į bylą nebegalimas.

8Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė CPK 47 str., todėl pagrįstai netenkino UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. 2009-10-21 prašymo įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu ir netvirtinti tarp ieškovo J. C. ir atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ sudarytos taikos sutarties, sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą, nes šis prašymas buvo paduotas po to, kai pirmosios instancijos teismas 2009-10-16 nutartimi patvirtino taikos sutartį, bylą nutraukė.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas J. C. 2009-07-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“, teismas 2009-07-24 ieškinį priėmė, išsiuntė atsakovui pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo, atsakovas pateikė atsiliepimą, kurį pasirašė atsakovo direktoriaus pavaduotojas V. L.. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-10-02 nutartimi kitoje civilinėje byloje dėl draudimo atlikti tam tikrus veiksmus taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. paskyrė laikinąjį atsakovo UAB „Druskininkų parkas“ turto administratorių, nustatant visišką UAB „Druskininkų parkas“ turto administravimą, administratoriaus pareigas pavedė vykdyti advokatui S. S., kuriam paskyrė visas UAB „Druskininkų parkas“ vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas.

11Pirmosios instancijos teismas 2009-10-16 nutartimi patvirtino taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo J. C. ir atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atstovaujamo laikinojo atsakovo įmonės administratoriaus S. S., civilinėje byloje dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui ir bylą nutraukė. Nutartis, kuria patvirtinta taikos sutartis nebuvo apskųsta apeliacine tvarka. Pareiškėjas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas J. K. 2009-10-21 padavė pirmosios instancijos teismui pranešimą dėl bendrovės vadovo įgaliojimų sudaryti taikos sutartį, kuriuo prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, netvirtinti taikos sutarties, sustabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus panaikintos Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pirmosios instancijos teismas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. prašymo netenkino tuo pagrindu, kad pagal CPK 47 str. tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų gali įstoti į bylą tik iki teisminių ginčų pradžios, t. y. nepasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, o pareiškėjas prašymą pateikė po to, kai buvo nutartimi patvirtinta taikos sutartis. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, jog šie pirmosios instancijos teismo argumentai yra pagrįsti, o atskirojo skundo argumentai nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

12CPK 47 str. 1 d. numato, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo ar atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Įstatymų leidėjas tokią nuostatą įtvirtino atsižvelgdamas į tai, kad vykstant baigiamosioms kalboms nebetiriami jokie nauji įrodymai, o šalys tik apibendrina tai, kas buvo išnagrinėta ir ištirta. Šioje nagrinėjamoje byloje tretieji asmenys prašymus dėl įstojimo į bylą trečiaisiais asmenimis turėjo pateikti iki 2009-10-16 (įskaitytinai). J. K., kuris yra UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininkas, prašymą įstoti į bylą trečiuoju asmeniu padavė 2009-10-21, t. y. po to, kai civilinė byla buvo baigta (nutraukta patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį). Įstatymas nesuteikia teismui, patvirtinus taikos sutartį ir tuo pagrindu nutraukus civilinę bylą, teisės savo iniciatyva pasinaikinti nutarties dėl civilinės bylos nutraukimo, nors ta nutartis ir yra neįsiteisėjusi. Patvirtinta taikos sutartis pagal įstatymą prilyginta teismo sprendimo galiai, kadangi, patvirtinus ją, bylos nagrinėjimas toliau nevyksta, nes ji nutraukiama (CPK 140 str. 3 d.). Dėl to atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas turėjo ex officio pasinaikinti nutartį, kuria tarp šalių buvo patvirtinta taikos sutartis.

13Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, jog nebuvo galimybės įtraukti į pirmosios instancijos teismo nutartimi nutrauktą civilinę bylą trečiojo asmens, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirajame skunde nurodytų argumentų, susijusių su apeliacine tvarka neapskųsta teismo nutartimi, kuria tarp šalių patvirtinta taikos sutartis, pagrįstumo ir teisėtumo. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad jei apeliantas mano, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, ir patvirtinta taikos sutartis pažeidžia jo, kaip į bylos nagrinėjimą neįtraukto asmens teises ar įstatymų saugomus interesus, jis turi teisę kreiptis su prašymu į pirmosios instancijos teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje CPK XVIII skyriuje „Proceso atnaujinimas“ nustatyta tvarka.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis nepanaikintina, o pareiškėjo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. atskirasis skundas netenkintinas.

15Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės teismas turėjo 9,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus pareiškėjo instancijos UAB „Druskininkų autobusų parkas“ akcininko J. K. atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš J. K. į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

17Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. nutartį palikti nepakeistą

18Priteisti valstybei iš J. K. 9,85 Lt išlaidų, patirtų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme, kurios sumokamos banke į Surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai