Byla 2-2575-550/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Witraktor“ ieškinį atsakovui UAB „E.“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Witraktor“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „E.“ 125897,43 Lt skolą, 4600,88 Lt delspinigius, 153,56 Lt palūkanas, 7,75 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2009-06-10 šalys sudarė Įrangos ilgalaikės nuomos sutartį Nr. WI/R-100609/28, pagal kurią ieškovas atsakovui nuomojo įrangą – Caterpillar ekskavatorių ( - ). Atsakovas už įrangos nuomą neatsiskaitė pagal 2010-05-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001359, 2010-06-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001384, 2010-07-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001407, 2010-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001434, 2010-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001468, 2010-10-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001507, 2010-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001540, 2010-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001583, 2011-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001623 ir už nuomą liko skolingas 132523,81 Lt. Taip pat ieškovas atsakovui pardavė prekes ir suteikė techninių aptarnavimo darbų paslaugas pagal 2010-07-09 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0006267 už 873,62 Lt. Atsakovas 2010-06-03 bankiniu pavedimu sumokėjo į ieškovo sąskaitą 1500 Lt sumą, 2010-08-18 sumokėjo 5000 Lt sumą ir 2011-03-10 sumokėjo 1000 Lt sumą, kurios dalinai padengė įsiskolinimą pagal 2010-05-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001359. Atsakovas už jam perduotas prekes ir paslaugas iki šiol nesumokėjo 125897,43 Lt, tuo pažeisdamas CK 6.344 str. 1 d. įtvirtintą pirkėjo pareigą sumokėti kainą už prekes ir CK 6.487 str. 1 d. įtvirtintą nuomininko pareigą laiku mokėti nuomos mokestį. Nurodė, kad siekdamas taikiai išspręsti skolos padengimo klausimą, atsakovui ne kartą siuntė raginimus susimokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas skolos iki šiol nesumokėjo. 2009-06-10 nuomos sutarties 5.5. punktas nustato, kad nuomininkas, laiku nesumokėjęs viso nuomos mokesčio, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos, todėl iš atsakovo už vėlavimą atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas priteistini 4600,88 Lt dydžio delspinigiai. CK 6.314 str. 5 d. nustato, kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei įstatymų ar sutarties numatytas palūkanas. Pagal 2003-12-09 Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., iš atsakovo priteistinos 153,56 Lt palūkanos už įsipareigojimų nevykdymą. Iš atsakovo, remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., taip pat priteistinos 7,75 proc. dydžio metinės palūkanos (VILIBOR 2012-06-29 dienai – 0,75 proc. plius 7 proc.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Witraktor“ ir atsakovas UAB „E.“ 2009-06-10 sudarė Įrangos ilgalaikės nuomos sutartį Nr. WI/R-100609/28, remiantis kuria ieškovas perdavė atsakovui laikinai valdyti ir naudotis ekskavatorių ( - ) DL, o atsakovas priėmė įrangą ir įsipareigojo ja naudotis sutartyje numatyta tvarka bei mokėti nuomos mokestį. Už vieną nuomos mėnesį buvo nustatytas 12500,00 Lt + PVM nuomos mokestis (sutarties 5.1. p.), kurį atsakovas įsipareigojo mokėti kiekvieną mėnesį už ateinantį mėnesį pagal ieškovo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą per 3 dienas (sutarties 5.3. p.) (b.l. 6-9). Už įrangos nuomą ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2010-05-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001359 15125,00 Lt sumai (b.l. 18), 2010-06-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001384 15125,00 Lt sumai (b.l. 17), 2010-07-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001407 15125,00 Lt sumai (b.l. 16), 2010-08-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001434 15125,00 Lt sumai (b.l. 15), 2010-09-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001468 15125,00 Lt sumai (b.l. 14), 2010-10-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001507 15125,00 Lt sumai (b.l. 13), 2010-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001540 15125,00 Lt sumai (b.l. 12), 2010-12-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001583 15125,00 Lt sumai (b.l. 11) ir 2011-01-31 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001623 11523,81 Lt sumai (b.l. 10). Bendra atsakovui išrašytų ir pateiktų apmokėjimui PVM sąskaitų-faktūrų suma sudaro 132523,81 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovas per kelis kartus sumokėjo 7500 Lt sumą, kuri dalinai padengė įsiskolinimą pagal 2010-05-27 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ERLT00001359. Be to, kaip matyti iš pateiktos 2010-07-09 PVM sąskaitos-faktūros Nr. WOLT0006267, ieškovas suteikė atsakovui techninio aptarnavimo paslaugų už 873,62 Lt sumą (b.l. 19). Sąskaitoje nurodytas apmokėjimo terminas - iki 2010-07-23, tačiau, ieškovo teigimu, atsakovas šios sąskaitos neapmokėjo. Tokiu būdu atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 125897,43 Lt (125023,81 Lt skola už įrangos nuomą pagal Įrangos ilgalaikės nuomos sutartį Nr. WI/R-100609/28 ir 873,62 Lt skola už techninio aptarnavimo paslaugas pagal 2010-07-09 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT006267). Skolų suderinimo aktu atsakovas pripažino 125897,43 Lt skolą ieškovui (b.l. 25).

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovui išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimo terminai yra suėję, nesant duomenų, kad atsakovas būtų pilnai įvykdęs savo pinigines prievoles ieškovui, teismas sprendžia, kad atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl ieškovas turi teisę reikalauti sumokėti likusį nesumokėtą įrangos nuomos mokestį bei užmokestį už atliktas techninio aptarnavimo paslaugas (CK 6.213 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 125897,43 Lt skolą yra visiškai pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas pilnai. Kadangi atsakovas pažeidė tarp šalių sudarytą Įrangos ilgalaikės nuomos sutartį, laiku neapmokėdamas jam išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų už įrangos nuomą, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), bei šalių sudarytos Įrangos ilgalaikės nuomos sutarties 5.5. punktu, kuriame nustatyti 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, ieškovui iš atsakovo priteistina 4600,88 Lt delspinigių, paskaičiuotų už 184 kalendorines dienas iki ieškinio pateikimo. Remiantis CK 6.261 straipsniu, nustatančiu, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, ieškovui iš atsakovo už termino apmokėti 2010-07-09 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. WOLT0006267 praleidimą, iš viso 797 dienas, priteistinos 153,56 Lt palūkanos, paskaičiuotos remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d. (2010-06-30 paskelbta 1 mėnesio VILIBOR - 1,05 proc. (b.l. 20) + 7 proc. = 8.05 proc.). Remiantis CK 6.37 str. 2 d. bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 7,75 proc. dydžio metinės palūkanos (2012-06-29 paskelbta 1 mėnesio VILIBOR - 0,75 proc. (b.l. 21) + 7 proc. = 7,75 proc.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Pateiktą ieškinį ieškovas apmokėjo 1959,79 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (b.l. 5). Tačiau pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 p. nuostatas ieškinys turėjo būti apmokėtas suapvalintu 1807 Lt dydžio žyminiu mokesčiu ((3000 Lt + 30651,87 Lt x 2 proc.): 2 = 1806,52 Lt), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 1807 Lt žyminis mokestis. Ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 1200 Lt išlaidos už advokato padėjėjo teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus (CPK 98 str.). Ieškovui išaiškintina, kad permokėta žyminio mokesčio dalis gali būti grąžinta CPK 87 str. numatyta tvarka.

7Iš atsakovo valstybei priteistina 16,81 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str. 1 d., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo UAB „E.“, į. k. ( - ), ( - ), 125897,43 Lt (vieno šimto dvidešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt septynių litų 43 ct) skolą, 4600,88 Lt (keturių tūkstančių šešių šimtų litų 88 ct) delspinigius, 153,56 Lt (vieno šimto penkiasdešimt trijų litų 56 ct) palūkanas, 7,75 (septynių ir septyniasdešimt penkių šimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1807,00 Lt (vieno tūkstančio aštuonių šimtų septynių litų) žyminį mokestį ir 1200,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų litų) išlaidas advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti ieškovui UAB „Witraktor“, į. k. 111676664, Pirklių g. 6, Vilnius.

11Priteisti iš atsakovo UAB „E.“ 16,81 Lt (šešiolika litų 81 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

12Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Informuoti atsakovą:

14- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

15- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai