Byla e2-981-944/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Eglei Bunevičiūtei–Kostenko, dalyvaujant ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ atstovei advokato padėjėjai Ingridai Varanavičei, atsakovės UAB „Kauno švara“ atstovui advokatui Viliui Masiuliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Kauno švara“ tretiesiems asmenims UAB „Hefas“, A. A., UAB „Inkontas“, T. P., A. S. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas,

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 176,82 Eur žalos, 16,89 Eur palūkanų, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Inkontas“ (viešbutis „Magnus“) automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje adresu Vytauto pr. 25, Kaune, sugadintas stovintis automobilis Mercedes Benz E220, valstybinis numeris ( - ). Įvykio metu automobilis „Mercedes Benz E220“ ieškovės buvo apdraustas Transporto priemonių draudimu (KASKO). Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis pripažintas draudžiamuoju ir išmokėta draudimo išmoka. Paaiškino, kad automobilis Mercedes Benz E220 buvo sugadintas, kai į jį atsitrenkė šiukšlių konteineris. Į viešbučio „Magnus“ teritoriją atvykę atsakovės darbuotojai pakeitė šiukšlių konteinerį, tačiau neužfiksavo konteinerio stabdžio. Konteineris pradėjo judėti ir atsitrenkė į stovintį automobilį Mercedes Benz E220. Atsakovė privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jos darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Ieškovė ragino atsakovę geruoju atlyginti padarytą žalą.

5Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. Nurodė, kad reikalauja atlyginti žalą, kilusią dėl konteinerio atsitrenkimo į transporto priemonę. Paaiškino, kad įvykio data – 2015-03-01, nurodyta pagal nukentėjusio asmens pateiktus duomenis. Paaiškino, kad žala atlyginta pagal pateiktą filmuotą vaizdo medžiagą, t. y. jokių papildomų fotonuotraukų ar pan. nebuvo padaryta. Pažymi, kad atsakovės darbuotojai atliko savo darbo pareigas netinkamai, todėl iškrautas šiukšlių konteineris pajudėjo, tokiu būdu atsitrenkė į transporto priemonę ir ją apgadino.

6Atsakovė atsiliepimu prašo pasiūlyti ieškovei pakeisti atsakovę; ieškinį atmesti atsakovės atžvilgiu; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinyje nurodyta, jog įvykis, kurio metu buvo apgadinta trečiajam asmeniui priklausanti transporto priemonė, įvyko 2015-03-01, tačiau į bylą kartu su ieškiniu pridėtas prašymas išmokėti draudimo išmoką ieškovei buvo pateiktas tik 2015-03-06, o trečiajam asmeniui priklausanti transporto priemonė ieškovės atstovų buvo apžiūrėta 2015-04-28, t. y. praėjus beveik dviem mėnesiams nuo įvykio dienos. Atsakovės nuomone, vertinant trečiojo asmens, ieškovės (savo srities profesionalų) veiksmus per operatyvaus žalos atlyginimo prizmę, akivaizdu, jog žalą patyręs trečiasis asmuo ir ieškovė elgėsi pasyviai ir neužtikrino operatyvaus galimai įvykio metu atsiradusių apgadinimų ir žalos dydžio nustatymo, dėl ko šiuo atveju negalima užtikrintai nustatyti teisiškai reikšmingo priežastinio ryšio tarp žalos dydžio ir įvykio. Ieškovė nėra pateikusi apgadintos transporto priemonės fotonuotraukų, kurios galėtų patvirtinti, jog apgadinimai atsirado būtent po to, kai į automobilio priekį dešinės pusės sparną atsitrenkė šiukšlių konteineris. Taigi, iš ieškinio ir jo priedų turinio nėra aiškūs trečiajam asmeniui priklausančios transporto priemonės apgadinimų pobūdis, tiksli jų lokalizacija. Atsakovo vertinimu, tuo atveju, jei trečiajam asmeniui priklausanti transporto priemonė buvo apgadinta šiukšlių konteinerio, tuomet po susidūrimo ant automobilio priekinio dešinės pusės sparno turėjo būti likę šiukšlių konteinerio dažų likučiai. Byloje taip pat nėra jokių duomenų ir apie paties šiukšlių konteinerio apgadinimus, jų pobūdį bei lokalizaciją. Paaiškina, kad atsakovei priklausantys šiukšlių konteineriai trečiojo asmens UAB „Inkontas“ stovėjimo aikštelėje buvo pastatyti tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Inkontas“ 2008-11-26 sudarytos Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutarties Nr. 30003418/ pagrindu, todėl už jų eksploataciją buvo atsakingas trečiasis asmuo UAB „Inkontas“. Atsakovė šiukšlių konteinerius iš UAB „Inkontas“ automobilių stovėjimo aikštelės išveždavo du kartus per savaitę – antradieniais ir penktadieniais, todėl atsakovė šiukšlių konteinerius UAB „Inkontas“ teritorijoje pakeitė 2015 m. vasario 27 d., tuo tarpu Ieškovo ieškinyje nurodomas įvykis įvyko praėjus dviem dienoms – 2015 m. kovo 1 d. Atsakovės vertinimu šios aplinkybės paneigia ieškinyje iškeltą versiją, kad dėl žalos padarymo atsakingi atsakovės darbuotojai, nes neužfiksavo šiukšlių konteinerio stabdžio jis nuriedėjo ir sukėlė žalą trečiajam asmeniui.

7Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. Pažymėjo, kad už konteinerių eksploataciją atsakingas trečiasis asmuo UAB „Inkontas“, jis turėtų atsakyti dėl žalos padarymo. Teigia, kad nėra aiški įvykio padarymo data. Pažymi, kad nėra duomenų, kad atsakovės darbuotojai netinkamai atliko pareigas, t. y. nėra fotonuotraukų dėl transporto priemonės apgadinimo, kad buvo apgadintas konteineris ir kt., neaiškus žalos dydis.

8Trečiasis asmuo UAB „Inkontas“ atsiliepimu prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinyje padarytas rašymo apsirikimas, nes įvykis įvyko ne 2015-03-01, o 2015-03-03. Paaiškina, kad filmuotoje medžiagoje matomas atsakovės šiukšlių konteinerių UAB „Inkontas“ teritorijoje pakeitimas ir įvykęs įvykis 2015-03-03, kurio metu konteineris su neužfiksuotu stabdžiu pastovėjęs savaime nuriedėjo bei atsitrenkė į trečiojo asmens automobilį. Kadangi žala padaryta dėl atsakovės darbuotojų kaltės/neveikimo, todėl turi būti atlyginta žala. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas nedalyvavo.

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad transporto priemonė MERCEDES BENZ E220, valstybinis Nr. ( - ) buvo apdrausta (el. b. t. 1, l. 13). 2015-03-06 trečiojo asmens A. A. surašytas prašymas išmokėti draudimo išmoką (el. b. t. 1, l. 16–17). Transporto priemonės techninės apžiūros aktas (el. b. t. 1, l. 15). Žalos sąmata (el. b. t. 1, l. 19–23). 2015-05-07 pranešimas apie žalos atlyginimą (el. b. t. 1, l. 25). Šalių susirašinėjimas (el. b. t. 1, l. 7–12, 26–37). Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartis Nr. 30003418/1 (el. b. t. 1, 60–61). Atsakovės UAB „Kauno švara“ regiono 3, maršruto 1 grafikas (el. b. t. 1, 62–64).

12Byloje keliamas ginčas dėl žalos atlyginimo priteisimo draudikui išmokėjus draudimo išmoką, kai šiukšlių konteineris atsitrenkė į automobilį.

13Teismas nurodo, kad CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu kitaip nenustatyta draudimo sutartyje. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai byloje dėl žalos atlyginimo ieškinį pareiškęs ieškovas privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246- 6.249 straipsniai).

14CK 6.245 straipsnyje numatyta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos LR CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis).

15Pirmiausia byloje keliamas tinkamo atsakovo klausimas, t. y. atsakovė teigia, kad reikalavimas turi būti pareikštas trečiajam asmeniui UAB „Inkontas“, kuris yra atsakingas dėl už atliekų surinkimo konteinerių eksploatavimą. Iš bylos duomenų nustatyta, kad tarp atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Inkontas“ yra sudaryta 2008-11-26 mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutartis Nr. 30003418/1. Šioje sutartyje nustatyta, kad atsakovė įsipareigoja išvežti mišrias komunalines atliekas (sutarties 3.1.1 p.), perduoti trečiajam asmeniui naudoti konteinerį (sutarties 3.1.2 p.). Tuo tarpu trečiajam asmeniui UAB „Inkontas“ numatyta pareiga užtikrinti tvarkingą atliekų surinkimo konteinerių eksploatavimą (sutarties 3.2.5 p.). Esant tokio pobūdžio sutartiniams santykiams laikytina, kad žalą, kilusią dėl netinkamo šiukšlių konteinerio eksploatavimo, turėtų atlyginti trečiasis asmuo. Tačiau šiuo atveju esmine aplinkybe laikytina, kad žala kildinama po to, kai atsakovės darbuotojai, atlikdami darbines funkcijas, tinkamai neužfiksavo šiukšlių konteinerio stabdžio. Darytina išvada, kad reikalavimas kildinamas ne dėl netinkamo šiukšlių konteinerio eksploatavimo kilusios žalos, tačiau dėl atsakovės darbuotojų netinkamai atliktų darbinių funkcijų. Pagal CPK 13 straipsnyje įtvirtintą dispozityvumo principą, ieškovės valia nurodyti ieškinio pagrindą ir dalyką, todėl ieškovei reikalaujant žalos dėl atsakovės darbuotojų veiksmų, pripažintina, kad reikalavimas pareikštam tinkamam atsakovui.

16Teismas nurodo, kad CK 6.264 straipsnis numato samdančio darbuotojus asmens atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis).

17Nagrinėjamu atveju reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą dėl šiukšlių konteinerio padarytos žalos, t. y. jam pajudėjus iš vietos, jis atsitrenkė į stovinčią transporto priemonę. Byloje pateikti du vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti du epizodai: viename, kai atsakovės darbuotojai iškrauna šiukšles, kitame – riedantis šiukšlių konteineris ir jo atsitrenkimas į transporto priemonę. Teismo posėdžio, vykusio 2018-01-31, metu trečiasis asmuo A. S. nurodė, kad jis dirba pas atsakovę, krovėju devynerius metus. Paaiškino, kad yra tekę darbuotis ir trečiojo asmens UAB „Inkontas“ priklausančioje aikštelėje. Teigė, kad nuvykę į vietą parsitempia konteinerį, jį ištuština ir pastato atgal, užfiksuoja stabdžius. Pažymėjo, kad darbovietė yra nustatyti reikalavimai dėl atliekamo darbo, kad turi būti užspaudžiami stabdžiai. Trečiojo asmens A. S. vertinimu stabdžiai per laiką gali atšokti, gali nuo vėjo pariedėti ir su stabdžiais ir pan. Paaiškina, kad nėra nustatyta tiksliai, kada turi būti užspaudžiamas konteinerio stabdis, t. y. iškrovus kiekvieną konteinerį atskirai, ar pristūmus visus konteinerius. Pažymėjo, kad stabdžiai yra maži, todėl asmuo, kuris ilgą laiką dirba, gali greitai stabdžius užfiksuoti. Paaiškino, kad konteineris turi du stabdžius, ir stabdžiais fiksuojami du ratai, kiekvienas atskirai. Išvertus šiukšles, konteineriai yra lengvi, todėl ir gali riedėti. Pažymi, kad konteinerių statymo vietą parenka klientas, šiuo atveju trečiasis asmuo UAB „Inkontas“ (teismo posėdžio 2018-01-31 garso įrašas 38 min.– 50 min.).

18Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė bei pateikė rašytinius duomenis, kad paslaugas teikia du kartus per savaitę: antradieniais ir penktadieniais. Ieškinyje nurodyta data – 2015-03-01, buvo sekmadienis. Trečiasis asmuo atsiliepimu nurodė, kad įvykis įvyko 2015-03-03 (antradienį). Ieškovė nurodė, kad jai pateiktuose dokumentuose nurodyta įvykio data 2015-03-01, atitinkamai ji teigia, kad įvykis įvyko 2015-03-01. Teismas nurodo, kad svarbiausia, kad įvykis buvo, jis fiksuotas filmuotoje medžiagoje. Pastebėtina, kad nėra nurodyta filmavimo data, tačiau įvertinus tą aplinkybę, kad įvykis įvyko trečiojo asmens UAB „Inkontas“ teritorijoje, šis asmuo pateikė vaizdo įrašus, todėl pripažintina, kad įvykis sukėlęs žalą įvyko 2015-03-03 (antradienį), kada atsakovė teikia paslaugas trečiajam asmeniui UAB „Inkontas“. Be to, vaizdo įraše užfiksuota, riedantis konteineris yra atidarytas, jame nesimato šiukšlių, todėl laikytina, kad jis ištuštintas buvo neseniai. Priešingu atveju, įvertinus suteikiamos paslaugos periodiškumą (2 kartai per savaitę), jeigu ginčo konteineris buvo ištuštintas penktadienį, o įvyko sekmadienį (2015-03-01), tikėtina, kad jame būtų matoma bent dalis komunalinių atliekų. Atsakovės argumentai dėl įvykio datos būtų reikšmingi, jeigu būtų keliami reikalavimai dėl kelių įvykių ir pan. Šiuo atveju reikalavimas keliamas dėl vaizdo įrašė užfiksuoto įvykio, kurio metu šiukšlių konteineris atsitrenkia į transporto priemonę.

19Byloje nėra pateikto vientiso vaizdo įrašo. Ieškovė nurodė, kad šiuos įrašus pateikė trečiasis asmuo UAB „Inkontas“, šiuose įrašuose dėl fiksuotų aplinkybių ir vaizdo įrašų padarymo aplinkybių, trečiajam asmeniui nebuvo keliami jokie klausimai, t. y. nebuvo prašoma užklausti duomenų, apklausti teismo posėdžio metu ir kt. Įvertinus šias aplinkybes pripažintina, kad po to, kai atsakovės darbuotojai ištuštino šiukšlių konteinerį, jis neužilgus pajudėjo ir atsitrenkė į transporto priemonę. Įprastomis aplinkybėmis šiukšlių konteineriai nerieda. Duomenų apie neįprastas gamtines sąlygas nėra pateikta. Darytina išvada, kad po netinkamai atliktų atsakovės darbuotojų darbo funkcijų: konteinerio stabdžio neužfiksavimo, netinkamo užfiksavo, galimai ne abiejų stabdžių užfiksavimo, konteineris pajudėjo, o atsitrenkęs sukėlė žalą. Pastebėtina, kad atsakovė yra savo srities profesionalė, t. y. teikia specializuotas paslaugas – šiukšlių išvežimo, atitinkamai turi pareigą tinkamai apmokyti savo darbuotojus dėl galimo neatidumo ar nerūpestingumo iškraunant atliekas.

20Įvertinus šiuos duomenis pripažintina, kad ieškovė leistinomis įrodinėjimo priemonės pagrindė, kad dėl atsakovės darbuotojų aplaidaus, neatidaus darbo, neįsitikinimo, kad konteinerio stabdžiai tinkamai užfiksuoti, kilo žala (CPK 178 straipsnis). Tokie veiksmai laikytini neteisėtais pagal CK 6.246 straipsnio nuostatas, todėl turi būti atlyginta kilusi žala.

21Ieškovė reikalauja atlyginti žalą pagal sudarytą sąmatą. Atsakovė neigia žalos faktą, nes nėra pateiktų fotonuotraukų. Teismas nurodo, kad ieškovė, administruodama žalą, pati sprendžia dėl įrodymų surinkimo ir jų pateikimo teismui. Šiuo atveju byloje pateiktas vaizdo įrašas, transporto priemonės techninės apžiūros aktas (el. b. t. 1, l. 15), žalos sąmata (el. b. t. 1, l. 19–23). Minėtame apžiūros akte nurodyta, kad apgadintas priekinis dešinės pusės transporto priemonės sparnas. Byloje pateiktame vaizdo įraše užfiksuota, kad į transporto priemonės dešinės pusės priekį atsitrenkia riedantis šiukšlių konteineris. Atsakovė sąmatoje nurodytų aplinkybių: atliktų darbų, jų apimties, kainos ir pan. procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu neginčijo, dėl jų nepagrįstumo nepasisakė. Pastebėtina, kad byloje pateikti šalių susirašinėjimai, taip pat elektroninis laiškas ir iš atsakovės (el. b. t. 1, l. 35). Minėtas laiškas išsiųstas 2015-04-02, jame kalba apie trečiojo asmens A. A. atsiųstą laišką, kad artimiausiu metu bus informuotas dėl priimtų sprendimų. Darytina išvada, kad atsakovė buvo informuota dėl įvykio, reikalavimų apžiūrėti transporto priemonę, atsiųsti fotonuotraukų ir pan. nėra reikalaujama. Pastebėtina, kad minėta laiškas surašytas daug anksčiau (2015-04-02) nei transporto priemonės apžiūros aktas (2015-04-28), ar surašyta sąmata (2015-04-29). Teismas nurodo, kad ieškovo pareiga pagrįsti savo reikalavimą leistinais įrodymais (CPK 178 straipsnis), tačiau atsakovei, kuriai pareikštos pretenzijos dėl žalos atlyginimo, nereikalaujant pateikti konkrečių duomenų (fotonuotraukų), vėliau argumentuoti, kad neaiškus dėl to žalos dydis, negali būti pagrindu atmesti reiškiamą reikalavimą.

22CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Teismas, įvertindamas įrodymus, turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų visumos padaryti išvadas, taip pat turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Kadangi konteineris atsitrenkė į automobilio dešinės pusės priekį, ieškovė pateikė sąmatą dėl remonto darbų šiai automobilio daliai, todėl laikytina, kad ieškovės nurodytas žalos dydis 176,83 Eur, pagrįstas ir įrodytas, todėl iš pagrįstai reikalaujamas atlyginti.

23CK 6.247 straipsnyje teigiama, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Toks priežastinio ryšio apibūdinimas teisės doktrinoje vadinamas „lanksčiu“ (angl. flexible) priežastiniu ryšiu. Pažeidėjo elgesys gali būti ne vienintele žalos atsiradimo priežastis, tačiau teismas, vertindamas visas aplinkybes ir priežastis, turi nustatyti pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių padarinių ryšį, t. y. nustatyti, kad pažeidėjo elgesys buvo pakankama priežastis žalai atsirasti. Ši CK nuostata, apibūdinanti priežastinį ryšį, leidžia teismui kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti visas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, teisėtus pažeidėjo ir nukentėjusiojo interesus, ir kad civilinės atsakomybės taikymo tikslais nereikalaujama, jog atsakingo asmens veiksmai būtų vienintelė žalos atsiradimo priežastis. Norint konstatuoti esant priežastinį ryšį, pakanka įrodyti, kad atsakingo asmens elgesys yra nors ir ne vienintelė, bet pakankama žalos atsiradimo priežastis.

24Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo.

25Teismas nurodo, kad ieškovė reiškia reikalavimą priteisti 16,89 Eur kompensuojamąsias palūkanas. Teismas nurodo, kad kompensuojamųjų palūkanų institutas numatytas prie sutartinės civilinės atsakomybės nuostatų. Šiuo atveju reiškiamas reikalavimas dėl žalos priteisimo, todėl ieškinyje nurodytos teisės normos – 6.260–6.261 straipsniai, netaikytini. Atitinkamai reikalavimas dėl 16,89 Eur palūkanų atmestinas.

26Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

27CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t. y. vadinamąsias procesines palūkanas. Procesinės palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją, nes jos skirtos atlyginti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius, ieškovės nuostolius, o pagrindas jas priteisti yra atsakovės atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir dėl to jo ieškovė kreipėsi į teismą. Taigi prievolė mokėti vadinamąsias procesines palūkanas yra išvestinė, o ne savarankiška, todėl nustačius teisinį pagrindą atsakovei mokėti skolą, iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-02-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Pagal bylos duomenis nustatyta, kad ieškovė patyrė šias išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio ir 70,08 Eur teisinės pagalbos išlaidų (el. b. t. 2, l. 157–158). Ieškinį tenkintus iš dalies – 91 proc. iš atsakovės ieškovei priteistina 13,65 Eur žyminio mokesčio ir 63,77 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

30Trečiasis asmuo UAB „Inkontas“ šioje byloje patyrė 242 Eur išlaidų dėl atsiliepimo surašymo (el. b. t. 1, l. 182–183). Prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, šias išlaidas priteisti iš pralaimėjusios šalies. Teismas nurodo, kad asmens suinteresuotumas baigtimi lemia ir jo patirtų išlaidų atlyginimo klausimą. Darytina išvada, kad asmuo neišsakantis reikalavime pozicijos dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo, negali reikalauti priteisti bylinėjimosi išlaidas iš pralaimėjusios šalies. Tokiu atveju asmeniui visuomet būtų padengiamos jo turėtos išlaidos. Kadangi trečiasis asmuo nepasisakė dėl reiškiamų reikalavimų, (ne)palaiko juos ir kt., todėl jo turėtos išlaidos neatlygintinos.

31Šioje byloje valstybė patyrė 21,78 Eur pašto išlaidų, todėl iš atsakovės priteistina 19,82 Eur valstybei. Iš ieškovės likusi dalis nepriteistina, nes ji mažesnė už minimalią patvirtintą sumą.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti iš dalies.

34Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno švara“ įmonės kodas 132616649, adresas Statybininkų g. 3, 50124 Kaune, ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, buveinė Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), 176,83 žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas – 13,65 Eur žyminio mokesčio, 63,77 Eur už teisines paslaugas.

35Kitą ieškinio dalį atmesti.

36Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno švara“ įmonės kodas 132616649, adresas Statybininkų g. 3, 50124 Kaune, valstybei 21,78 Eur išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas: 5660.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Eglei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas,... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 176,82 Eur žalos, 16,89... 5. Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. Nurodė, kad reikalauja... 6. Atsakovė atsiliepimu prašo pasiūlyti ieškovei pakeisti atsakovę; ieškinį... 7. Teismo posėdžio metu palaikė savo reikalavimus. Pažymėjo, kad už... 8. Trečiasis asmuo UAB „Inkontas“ atsiliepimu prašė priimti sprendimą... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad transporto priemonė MERCEDES BENZ E220,... 12. Byloje keliamas ginčas dėl žalos atlyginimo priteisimo draudikui išmokėjus... 13. Teismas nurodo, kad CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui,... 14. CK 6.245 straipsnyje numatyta, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė... 15. Pirmiausia byloje keliamas tinkamo atsakovo klausimas, t. y. atsakovė teigia,... 16. Teismas nurodo, kad CK 6.264 straipsnis numato samdančio darbuotojus asmens... 17. Nagrinėjamu atveju reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą dėl šiukšlių... 18. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė bei pateikė rašytinius duomenis, kad... 19. Byloje nėra pateikto vientiso vaizdo įrašo. Ieškovė nurodė, kad šiuos... 20. Įvertinus šiuos duomenis pripažintina, kad ieškovė leistinomis... 21. Ieškovė reikalauja atlyginti žalą pagal sudarytą sąmatą. Atsakovė... 22. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį... 23. CK 6.247 straipsnyje teigiama, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję... 24. Dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo.... 25. Teismas nurodo, kad ieškovė reiškia reikalavimą priteisti 16,89 Eur... 26. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, atlygintinos jos turėtos... 30. Trečiasis asmuo UAB „Inkontas“ šioje byloje patyrė 242 Eur išlaidų... 31. Šioje byloje valstybė patyrė 21,78 Eur pašto išlaidų, todėl iš... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas... 33. ieškinį tenkinti iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno švara“ įmonės kodas 132616649,... 35. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 36. Priteisti iš atsakovės UAB „Kauno švara“ įmonės kodas 132616649,... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...