Byla 2A-2328-590/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo atsakovės D. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fabeta“ ieškinį atsakovei D. U. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 114,38 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos sumokėjimo, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Fabeta“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-25 pagrindu iki 2009-09-01 teikė namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas gyvenamajam namui, esančiam S. Stanevičiaus g. 94, Vilniuje, kurio butas Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei D. U.. Atsižvelgiant į CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 4.238 str. 1 d., atsakovė įgijo pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Už savo darbuotojų suteiktas paslaugas įmokų tarifus UAB „Fabeta“ apskaičiuoja vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintais tarifais ir metodikomis atsižvelgiant į faktines išlaidas. Ieškovas butų savininkams taip pat paskirsto įmokas už kitų paslaugų teikėjų suteiktas paslaugas ir atliktus namo atnaujinimo (remonto) darbus. Atsakovė iki 2009 m. balandžio mėn. už UAB „Fabeta“ paslaugas mokėjo reguliariai, tačiau 2009 m. gegužės mėn. nesumokėjo 103,44 Lt už balandžio mėn. administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas – liftų priežiūrą, buitinių atliekų išvežimą ir bendroms reikmėms suvartotą elektros energiją, kai UAB „Fabeta“ už šias komunalines paslaugas jau buvo apmokėjusi. 2009 m. birželio ir liepos mėn. atsakovė sumokėjo daugiau nei buvo apskaičiuota mokėti, tačiau visiškai nemokėjo už liepos ir rugpjūčio mėn. suteiktas paslaugas. Dalį skolos – 167,28 Lt – atsakovė sumokėjo 2009-10-01, todėl liko skolinga 114,38 Lt, neskaičiuojant delspinigių. Ieškovas savo reikalavimą taip pat grindė aplinkybe, kad jis už atsakovę 2009 m. yra sumokėjęs kitų paslaugų tiekėjams: UAB „Telšių Alpina“, UAB „Cleanaway“, AB „City service“. Ieškovo nuomone, atsisakydama sumokėti už suteiktas paslaugas, atsakovė nesąžiningai sutaupys UAB „Fabeta“ sąskaita. Ieškovas pažymėjo, kad atsakovė D. U. gavo UAB „Fabeta“ mokėjimo pranešimus ir raginimus sumokėti skolą, kuriuose buvo nurodyta, kiek mokėti už einamąjį mėnesį ir nepriemokos sumą.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad klaidingas ieškovo teiginys, jog ji nesumokėjo už 2009 m. balandžio mėnesį suteiktas paslaugas, nes, atsakovės teigimu, ji už paslaugas sumokėjo 2009-06-02 elektroninio mokėjimo pavedimu. Už paslaugas, teiktas 2009 m. gegužės mėnesį ji sumokėjusi 2009-07-01 elektroninio mokėjimo pavedimu, 2009-07-30 ir 2009-10-01 buvo atlikti papildomi elektroniniai mokėjimai. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškinyje nurodyta menama skolos suma iš jos yra reikalaujama nepagrįstai. Atsakovei tenkanti suma už tarpplokštinių sandūrų remonto darbus yra ieškovo netinkamai apskaičiuota ir turėtų sudaryti 94,19 Lt. Atsakovės teigimu, ieškovo ir UAB „Telšių Alpina“ sudaryta Statybos rangos sutartis buvo sudaryta dar prieš nustatant daugiabučio namo trūkumus, ieškovo minimų siūlių būklę ir net nežinant šių darbų apimties. Nors ieškovo teigimu, UAB „Telšių Alpina“ darbus atliko 2009 m. liepos mėnesį, tačiau prie ieškinio pridėtame atliktų darbų akte nurodyta, kad pateikti paskaičiavimai yra už 2009 m. birželio mėnesį. Atliktų darbų aktas turi būti pasirašomas tik rangovui tinkamai atlikus ir užsakovui priėmus darbus, o šiuo atveju iš pateiktų dokumentų matyti, kad minimi darbai buvo priimti dar jų neatlikus. Atsakovė taip pat nurodė, kad tiek darbų akte, tiek PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma neatitinka atliktų darbų. Rangovas sutarties darbams buvo pasirenkamas neskaidriai ir nesąžiningai, o ieškovo teiginiai dėl konkurso arba kainų apklausos yra nepagrįsti ir neįrodyti. Ieškovas prieš darbų organizavimą nerengė jokių susitikimų su gyventojais, tuo klausimu nebuvo priimti jokie daugiabučio gyventojų sprendimai. Ieškovo nurodyti darbai buvo atlikti nekokybiškai. Atsakovė taip pat nesutiko su ieškovo teiginiu, kad buvo atlikti stogo remonto darbai, nes ji pati ne kartą buvo kreipusis į ieškovą, prašydama, kad būtų taisomas stogas.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-18 sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovui UAB „Fabeta“ iš atsakovės D. U. 114, 38 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (114, 38 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, ištyręs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, jog atsakovė nepaneigė aplinkybės, kad buvo vykdomi fasado remonto darbai, neįrodė, kad jie buvo atlikti nekokybiškai, todėl sprendė, jog tarp ieškovo ir atsakovės susiklosčius turto administravimo santykiams, atsakovė turi pareigą apmokėti teisės aktų nustatytas išlaidas, susijusias su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais (CK 4.82 straipsniai 3 dalis), turto administravimo išlaidas (CK 4.48 straipsnio 4 dalis), su buto naudojimu susijusias asmenines išlaidas bei apmokėti išlaidas, dėl kurių priimtas administratoriaus sprendimas (CK 4.83 straipsnio 4 dalis).

6Apeliaciniu skundu atsakovė D. U. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pažymi, jog teismas klaidingai sprendime nurodo, kad atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, jog ieškovo reikalaujamos atlyginti išlaidos yra neteisingai ir nepagrįstai apskaičiuotos. Atsiliepime į ieškinį atsakovė pateikė skaičiavimą, iš kurio matyti, kad, visų pirma, ieškovo reikalaujama suma yra neteisingai apskaičiuota, t. y. neproporcinga atsakovei priklausančiam buto plotui. Atsižvelgiant į atsakovės buto plotą (66,19 kv. m.) ir tai, kad jis sudaro 2,61% bendro daugiabučio ploto, tokiu atveju proporcingai paskirstytos 3 608,73 Lt sumos dalis tenkanti atsakovės butui turėtų sudaryti 94,19 Lt (3608,73 x 66,19 / 2535,98 arba 3608,73 x 2,61%), todėl net jei minimi tarpplokštinių sandūrų remonto darbai butų buvę atlikti tinkamai ir kokybiškai, ieškovo reikalaujama apmokėti suma yra nepagrįsta ir neteisinga. Nurodo, kad ieškovas kartu prie ieškinio pridėjo tarp ieškovo ir UAB „Telšių Alpina“ (toliau – Rangovas) sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. 20-071 (toliau – Sutartis) kopiją. Sutartis buvo sudaryta dar prieš nustatant daugiabučio trūkumus, ieškovo minimų siūlių būklę ir net nežinant šių darbų apimties. Šiuo atveju iš pateiktų dokumentų matyti, kad minimi darbai buvo priimti tik formaliai, dar jų neatlikus, ieškovui net neįsitikinus, ar darbai atlikti tinkamai faktiškai. Pažymi, jog daugiabučio namo gyventojams kilo klausimų dėl ieškovo renkamo „Techninės priežiūros išlaidų“ mokesčio, nurodyto ieškovo pateiktame Apyvartos žiniaraštyje pagal datų ribas, kurį kiekvieną mėnesį priskaičiuodavo ieškovas (virš 16 Lt kiekvienam butui, daugiau nei 640 Lt per mėnesį), bei kitų neva atliekamų darbų bei teikiamų paslaugų pagrįstumo ir teisėtumo. Todėl tiek atsakovė, tiek kiti daugiabučio gyventojai ir juos teisėtai atstovaujanti 898-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ne vieną kartą prašė pateikti visus darbų atlikimą pagrindžiančius ir su daugiabučio administravimu susijusius dokumentus. Tai yra užfiksuota 2009-08-18 vykusio ieškovo ir bendrijos bendrame susirinkimo protokole Nr. 1. Susirinkimo metu ieškovas įsipareigojo per 2 (dvi) savaites pateikti bendrijos atstovams jų prašomus visus dokumentus, pagrindžiančius išlaidų namui prižiūrėti apskaičiavimą ir paskirstymą patalpų savininkams per pastaruosius metus, tačiau dokumentai nebuvo pateikti – minėtų dokumentų ieškovas nepateikė nei atsakovei, nei ją atstovaujančiai bendrijai. Šios aplinkybės fiksuotos bendrijos 2009-08-31 vykusio susirinkimo protokole. Taip pat nurodo, kad ieškovo nurodyti darbai, kurie buvo vykdomi pažeidžiant teisės aktuose nustatytas tvarkas ir reikalavimus, buvo atlikti nekokybiškai. Ieškovas jau anksčiau organizavo tų pačių siūlių remonto darbus ne vieną kartą, darbai buvo atlikti nekokybiškai bei netinkamai ir turėjo būti taisomi rangovo (ar ieškovo) lėšomis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas 5 (penkių) metų atliekamų darbų garantinis kokybės terminas. Atsakovė gavo iš bendrijos ir papildomai teikė teismui įrodymus, pagrindžiančius jos atsikirtimus, kad ieškovo parinkto rangovo vykdyti darbai buvo atlikti nekokybiški, tačiau teismas atsisakė juos priimti. Pabrėžtina, kad ieškovas gali reikalauti apmokėti tik už tas jo administruojant turtą suteiktas paslaugas ir išlaidas, kurios buvo suteiktos teisėtai, pagrįstai, sąžiningai ir tinkamai pagal galiojančių teisės aktų nustatytus tokioms paslaugoms pasirinkti ir darbams atlikti taikomus procedūrinius, kokybinius ir kitus reikalavimus. Ieškinyje nurodyti ieškovo teiginiai, kad jis jau yra sumokėjęs rangovui ir todėl atsakovė turi jam sumokėti, yra neteisėti ir dėl to atmestini.

7Ieškovas UAB „Fabeta“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-18 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pilnai ir visapusiškai išnagrinėjęs bylą, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Apeliantė skunde nenurodo jokių naujų aplinkybių ir motyvų, bet atkartoja tuos pačius, kuriuos yra išdėsčiusi atsiliepime į UAB „Fabeta“ ieškinį. Šie motyvai teismo sprendime yra aptarti ir įvertinti. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo ir kai kurių butų savininkų iniciatyva organizuotas ir atliktas S. Stanevičiaus g. 94 namo sienų tarpplokštinių sandūrų remontas priskirtinas privalomiesiems darbams, todėl 2013-02-18 teismo sprendimas, kad atsakovė D. U. privalo apmokėti remonto išlaidas, yra teisingas ir pagrįstas.

8Apeliacinis skundas atmetamas.

9Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

10Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad atsakovei D. U. nuosavybės teise priklauso butas Nr. ( - ), esantis adresu S.Stanevičiaus g. 94, Vilnius (b.l. 5). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 Įsakymu Nr. 30-25 „Dėl UAB „Fabeta“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ieškovas UAB „Fabeta“ buvo paskirtas namo, kuriame yra atsakovės butas, administratoriumi (b.l. 40). Iš ieškovo pateikto apyvartos žiniaraščio pagal datų ribas nustatyta, kad už laikotarpį nuo 2009 m. sausio mėn. iki 2009 m. spalio mėn. už eksploatacines, komunalines ir kitas ieškovo suteiktas paslaugas atsakovei susidarė 114,38 Lt skola (b.l. 4,26). CK 4.82 str. 3 d. numato butų ir kitų savininkų pareigą proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovė nevykdė įstatyme numatytos pareigos, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai priteisė iš atsakovės susidariusį įsiskolinimą.

11Nepagrįsti apeliantės argumentai, kad ieškovas neteisingai apskaičiavo atsakovės skolą už tarplokštinių sandūrų remontą. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad turi mokėti 94,19 Lt, o ne 96,71 Lt. Ieškovo ir atsakovės nurodyti paskaičiavimai dėl atsakovei tenkančios už tarplokštinių sandūrų remontą dalies iš esmės sutampa (b.l. 72, 124). Ieškovas paskaičiavo atsakovei 96,71 Lt, nes iš namo bendro naudingo ploto – 2535,98 kv.m. pagrįstai atėmė 7 – to buto 66, 19 kv.m. plotą, kurio savininkė tarplokštinių sandūrų remontą atliko savo lėšomis (b.l. 83). Tokiu būdu remonto išlaidos - 3608,73 Lt buvo padalintos iš mažesnio namo bendro naudingo ploto – 2469,79 kv.m., dėl ko padidėjo ieškovei tenkanti mokėti dalis (3608,73 : 2469,79 kv.m. = 1,461 Lt už 1 kv m.; 1,461 Lt x 66,19 kv.m. (atsakovės buto plotas) = 96,71 Lt).

12Apeliantės argumentai, kad ieškovas neatliko tarpplokštinių sandūrų remonto, yra visiškai nepagrįsti ir prieštarauja bylos aplinkybėms. Minėtų darbų atlikimą patvirtina UAB „Telšių Alpina“ ir UAB „Fabeta“ sudaryta 2009-05-21 Statybos rangos sutartis Nr. 20-071 (b.l.33-34), 2009-06-21 Statybos rangos sutartis Nr. 20-071/P (b.l.81) ir atliktų darbų aktas (b.l.35).

13Atmetami apeliantės argumentai, kad ieškovas UAB „Fabeta“ tarpplokštinių sandūrų remonto darbus atlikusiai UAB „Telšių Alpina“ nepagrįstai sumokėjo didesnę sumą nei buvo numatyta 2009-05-21 Statybos rangos sutartyje Nr. 20-071. Iš 2009-06-21 Statybos rangos sutarties Nr. 20-071/P (b.l.81) matyti, kad „Telšių Alpina“ ir UAB „Fabeta“, atsižvelgusios į faktiškai atliktų darbų apimtį, patikslino sutartyje numatytų darbų kainą 147,09 Lt, t.y. iki 3608,73 Lt. Pastaroji sumą atitinka atliktų darbų akte nurodytą darbų kainą, todėl apeliantės argumentai, kad atliktų darbų kaina viršijo sutartyje numatytą kainą, yra nepagrįsti.

14Apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, kad ieškovas atsakovei ir daugiabučio namo bendrijai nepateikė informacijos nepaneigia atsakovės skolos ieškovui, todėl atmetamos kaip neturinčios reikšmės bylos nagrinėjimui.

15Kaip neįrodyti atmetami apeliantės argumentai dėl netinkamos darbų kokybės (CPK 178 str.). 2011-09-08 Faktinių duomenų patikrinimo akte Nr. A32-1531-(2.9.2.8-AP2), kuriuo remiasi atsakovė, nėra nurodyta, kad pelėsis atsirado dėl blogai 2009 m. suremontuotų tarppblokinių sandūrų. Be to, paminėtame akte kalbama apie kitame, ne atsakovės bute, atsiradusį pelėsi, todėl ši aplinkybė nesudaro pagrindo atsakovei nemokėti už namo remontą.

162008-06-16 akte Nr. A32-334- (27.6-ŪK1) nėra nurodyta ir byloje nėra pateikta įrodymų, kad anksčiau darytą tarplokštinių sandūrų remontą nekokybiškai atliko UAB „Fabeta“, todėl nepagrįsti apeliantės argumentai, kad ieškovas turėjo atlikti garantinio remonto darbus (b.l. 80).

17Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį ar pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

18Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai