Byla e2-6635-467/2016
Dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys - UAB „Gintarinė vaistinė“, SĮ Elektrėnų vaistinė, priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Delta“ ieškinio atsakovui Elektrėnų savivaldybei dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys - UAB „Gintarinė vaistinė“, SĮ Elektrėnų vaistinė, priėmimo klausimą ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Delta“ 2016 m. lapkričio 25 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kuriuo nuspręsta ne viešo konkurso būdu išnuomoti trečiajam asmeniui UAB „Gintarinė vaistinė“ 183,06 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtas indeksais 1-1 (5,05 kv. m.), 1-2 (138,02 kv. m.), 1-4 (17,91 kv. m.), 1-13 (10,08 kv. m.), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m.)), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ), ir šį sprendimą panaikinti; įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą priimti sprendimą išnuomoti viešo konkurso būdu 183,06 kv. m. bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtas indeksais 1-1 (5,05 kv. m.), 1-2 (138,02 kv. m.), 1-4 (17,91 kv. m.), 1-13 (10,08 kv. m.), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m.)), esančias pastate, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ).

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu jis neteismingas tam teismui. Apylinkės ir apygardų teismų kompetencija yra nustatyta CPK 26 - 28 straipsniuose. CPK 26 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad visas civilines bylas, išskyrus nurodytas 27 - 28 straipsniuose, kaip pirmoji instancija nagrinėja apylinkės teismai. Apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, be kitų, nagrinėja civilines bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių (CPK 27 str. 1 d. 3 p.)

5Iš paduodamo UAB “Delta” ieškinio matyti, kad yra ginčijamas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimas, kuriuo nuspręsta išnuomoti patalpas ne viešo konkurso būdu. Ieškovas teisingai nurodo, kad šis ginčas priskirtinas bendrosios kompetencijos teismams. Taip pat ieškovas teisingai aiškina, kad šiuo atveju viešas konkursas nebuvo paskelbtas ir vykdytas, taigi ginčas kyla ne iš viešo konkurso teisinių santykių. Vien faktas, kad pagal teisės aktų reikalavimus turėjo (turėtų) būti skelbiamas viešas konkursas, nesudaro pagrindo teigti, kad ginčas kilo iš viešo konkurso teisinių santykių. Atkreiptinas dėmesys, kad specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti yra išaiškinusi, jog ieškovo, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014-11-26 sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ne konkurso būdu“ Nr. 7-304, ieškinys nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teismuose (byla Nr. T-96/2015). Vėliau ši byla perduota nagrinėti Ukmergės rajono apylinkės teismui. Šiuo atveju ieškinio atsakovui dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus teismingumas nustatomas pagal bendrąsias teismingumo taisykles, numatytas CPK 26 ir 29 straipsniuose. Pažymėtina, kad antrasis ieškinio reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo ir nevertintinas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas.

6Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovo UAB „Delta“ ieškinys nėra teismingas Vilniaus apygardos teismui, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, ieškinį atsisako priimti. Toks ieškinys galėtų būti paduotas apylinkės teismui pagal atsakovui atstovaujančios institucijos buveinę (CPK 29 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

8atsisakyti priimti ieškovo UAB „Delta“ ieškinį atsakovei Elektrėnų savivaldybei dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

9Išaiškinti ieškovui, kad toks ieškinys galėtų būti teikiamas apylinkės teismui pagal teismingumo taisykles.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai