Byla e2-10933-615/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei R. R. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 342,72 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį.

5Atsakovei ieškinys su priedais ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti įteikti 2019 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – išsiunčiant procesinius dokumentus atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodo, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

6Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

7Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8Teismas konstatuoja:

9Ieškinys tenkintinas visiškai

10Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė tvarko atsakovės nekilnojamojo turto adresu ( - ), komunalinių (buitinių) atliekų išvežimą. Atsakovė naudojasi ieškovės teikiama paslauga, tačiau sąskaitose nustatytais terminais neatsiskaitė už paslaugas, todėl už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 31 d. iki 2011 m. balandžio 30 d. susidarė 342,72 Eur skola.

12Ieškinio reikalavimo pagrįstumą įrodo byloje pateikti rašytiniai įrodymai: finansinė apyvarta, sutarties apyvartos ataskaita, įspėjimai dėl skolos, Kauno miesto savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus raštas, Gyventojų registro išrašas. Atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Ieškovė tvarkė atsakovės atliekas, atsakovė naudojosi suteiktomis paslaugomis, todėl privalėjo vykdyti prievoles – už suteiktas paslaugas mokėti nustatytus mokesčius (CK 6.584 straipsnio 1 dalis). Ieškovės teigimu, atsakovė savo prievolės mokėti ieškovei tinkamai nevykdė ir iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad yra skolinga 342,72 Eur, todėl ši suma ieškovei priteistina iš atsakovės (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

14Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 3,58 Eur, todėl ieškinį patenkinus, šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovės (CPK 96 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara“ (juridinio asmens kodas 132616649) iš atsakovės R. R. (gimusios 1973 m. gruodžio 24 d.) 342,72 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 72 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (342,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. kovo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminis mokestis.

19Priteisti iš atsakovės R. R. (gimusios 1973 m. gruodžio 24 d.), valstybei 3,58 Eur (trijų eurų 58 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai