Byla 2-75-649/2012
Dėl praleisto įstatymų nustatyto termino pateikti dokumentus atnaujinimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Ramunei Paspirgėlienei, dalyvaujant pareiškėjai L. S. , a. k. ( - ) nedalyvaujant Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovui (pateiktas prašymas nagrinėti nedalyvaujant), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. S. pareiškimą dėl praleisto įstatymų nustatyto termino pateikti dokumentus atnaujinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja pareiškime nurodė ( b. l. 3-6), kad 2008-11-28 Panevėžio apskrities viršininko administracijos Kupiškio rajono žemėtvarkos skyrius parengė pažymą Nr. 7577 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, kurioje pažymėta, kad pažyma parengta pagal „2 p. giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus“. Panevėžio apskritis 2009-01-14 parengė išvadą Nr. 29572, kurioje nurodyta, kad pagal L. S. pateiktus patvirtinančius dokumentus nustatyta, kad buvęs savininkas I. V. valdė nuosavybės teisėmis ( - ) kaime nekilnojamą turtą: 4, 69 ha žemės. Parengus ir patvirtinus išvadą, pareiškėja suprato, kad visi reikalingi dokumentai buvo pateikti, nes kitaip negalėtų būti patvirtinta išvada Nr. 29572.

3Išvada Nr. 29572 buvo persiųsta į Vilniaus apskrities Širvintų rajoną ir 2011-01-31 buvo priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo pareiškėjai. Tačiau 2011-02-10 Nacionalinė žemės tarnyba paruošė pažymą, kurioje nurodė, kad 2009-01-14 išvada Nr. 29572 Dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn priimta pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d. nuostatą, kadangi nebuvo pateikti visi reikalingi giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinantys dokumentai – konkrečiai V. V. gimimo liudijimas. Be to, pareiškėjos gimimo liudijime įrašyta pavardė „V. V. “, taigi pavardė nesutampa su žemės savininko (I. V. ) pavarde. 2011-03-07, pareiškėjai sutikus, buvo priimtas Kupiškio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas dėl išvados Nr. 29572 pripažinimo negaliojančia.

4Pareiškėja 2011-03-08 raštu buvo informuota, kad nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai turėjo būti pateikti iki 2003-12-31, praleidus nustatytus terminus šie terminai gali būti atnaujinami. Pareiškėja kreipėsi į Kauno miesto civilinės metrikacijos skyrių, kuris giminystės ryšį su savininku patvirtinančiuose dokumentuose ištaisė esančius netikslumus.

5Pareiškėja nurodo, kad iki 2003-12-31, jai tvarkantis dokumentus žemei atkurti, niekas iš darbuotojų neužsiminė, kad tam tikrų dokumentų trūksta. Trūkumų nepastebėjo net specialistai, parengę išvadą Nr. 29572. Apie tai, kad reikia pateikti papildomus dokumentus, sužinojo tik gavusi 2011-02-28 iš Kupiškio žemėtvarkos skyriaus išsiųstą laišką.

6Posėdžio metu pareiškėja paaiškino, kad pareiškimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo paduotas 1991 metais V. V. vardu, tačiau tėvas ( - ) mirė. Pareiškėja, kaip paveldėtoja, toliau tvarkė nuosavybės atkūrimą ir pateikdavo visus dokumentus, kurių prašė žemėtvarkos skyriaus darbuotojai. Surašius išvadą suprato, kad jokių dokumentų netrūksta. Kai išvada buvo administracine tvarka pripažinta negaliojančia, kreipėsi į teismą prašydama tą pripažinimą pripažinti neteisėtu. Jos prašymas nebuvo patenkintas, todėl kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl termino atstatymo. Minėtas teismas jai nurodė, kad turi kreiptis į Kupiškio rajono apylinkės teismą.

7Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą įstatymų nustatytą terminą pateikti giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, nes apie dokumentų trūkumą ji sužinojo tik 2011 m. vasario mėnesį.

8Suinteresuotas asmuo nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime ( b. l. 29-30) nurodė, kad pareiškimui neprieštarauja, prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš Panevėžio apskrities 2009-01-14 išvados ( b. l. 9) matyti, kad pagal pareiškėjos pateiktus patvirtinančius dokumentus nustatyta, kad buvęs savininkas I. V. valdė nuosavybės teisėmis 4, 69 ha žemės. Kupiškio žemėtvarkos skyrius 2011-02-28 raštu ( b. l. 10) informavo pareiškėją, kad 2009-01-14 išvada priimta nepagrįstai, ir siūlo pareiškėjai sutikti gera valia panaikinti išvadą, o nesutarus, ginčą spęsti teismine tvarka. Pareiškėja sutiko su išvados panaikinimu ir 2011-03-07 ( b. l. 11-12) Kupiškio žemėtvarkos skyriaus įsakymu išvada Nr. 29572 buvo pripažinta negaliojančia.

11Giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai privalėjo būti pateikti iki 2003-12-31. Tačiau pagal žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodiką laikoma, kad surašyta išvada patvirtinama, jog pretendento nuosavybės teisėms atkurti yra visi reikiami dokumentai. Darytina išvada, kad nuo 2003-12-31 iki 2011 m. vasario mėnesio pareiškėja manė, kad jokių dokumentų netrūksta, tą patvirtino ir išduota išvada. Teismo nuomone, pareiškėja terminą pateikti dokumentus praleido dėl svarbių priežasčių-jos niekas papildomų dokumentų nereikalavo.

12Sužinojus apie trūkstamus dokumentus pareiškėja buvo aktyvi – teisme bandė ginčyti įsakymą, kuriuos išvada Nr. 29572 pripažinta negaliojančia, po to kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl praleisto termino atnaujinimo, galiausiai kreipėsi į Kupiškio rajono apylinkės teismą. Šiuo metu pareiškėja turi visus trūkstamus giminystės ryšį su buvusius savininku patvirtinančius dokumentus ( b. l. 13-23).

13Teismo nuomone, pareiškėjos paaiškinimuose nurodytos priežastys, dėl kurių buvo praleistas įstatymų nustatytas terminas pateikti Kupiškio rajono žemėtvarkos skyriui dokumentus, yra gana svarios, terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas.

14Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymu, taip pat CPK 576-578 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tikslu atnaujinti L. S. , a. k. ( - ) įstatymų nustatytą terminą pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio žemėtvarkos skyriui nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku J. V. V. pavirtinančius dokumentus.

17Įpareigoti L. S. nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku pavirtinančius dokumentus pateikti suinteresuotam asmeniui iki 2012-04-02.

18Nutartis per 7 d. nuo priėmimo dienos per šį teismą paduodant atskirąjį skundą gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai