Byla 2S-1118-450/2013
Dėl išlaikymo priteisimo, išvada teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Asta Radzeviciene,

2teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškoves Ž. M. atskiraji skunda del Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas del vykdomojo rašto išdavimo, civilineje byloje pagal ieškoves Ž. M. ieškini atsakovui R. P. del išlaikymo priteisimo, išvada teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyrius,

3n u s t a t e:

4I.Ginco esme

5Ieškove Ž. M. kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. P. kas menesi mokamomis periodinemis išmokomis, kuriu dydis 400 Lt, nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystes, taip pat priteisti dukrai nuo gimimo išlaikymo isiskolinima bei bylinejimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012-09-06 nutartimi patvirtino tarp ieškoves Ž. M. ir atsakovo R. P. 2012-08-29 sudaryta taikos sutarti ir civiline byla nutrauke.

7Atsakovas R. P. pateike prašyma išduoti vykdomaji rašta, atsižvelgiant i tai, kad ieškove laiku nevykdo taikos sutartimi prisiimtu prievoliu, t. y. neleidžia atsakovui matytis su dukra.

8Ieškove Ž. M. su prašymu nesutiko, nurodydama, kad pasiimti vaika atsakovui leidžiama, atsakovas ir ieškove gyvena viename bute, todel atsakovas kiekviena diena vaika mato. Atsakovui neleidžiama pamatyti vaiko tik kai jis serga, o serga gana dažnai, nes lanko darželi.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

10Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi atsakovo R. P. prašyma del vykdomojo rašto išdavimo tenkino. Teismas nurode, kad pagal LR CPK 646 str. 3 d. jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis i byla išnagrinejusi teisma su prašymu išduoti vykdomaji rašta. Teismas, ištyres šaliu nurodytas aplinkybes ir pateiktus irodymus apie taikos sutarties salygu vykdyma, del neivykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomaji rašta arba atsisako ji išduoti. Atsižvelgiant i tai, kad atsakovas neigia, jog ieškove tinkamai ir laiku vykdo prisiimta testine prievole, t. y. atsakovo paaiškinimu ji neleidžia atsakovui matytis su dukra, sudarydama tam kliutis, o iš posedyje pateiktu šaliu paaiškinimu matyti, kad tarpusavio santykiai konfliktiški, irodymu, jog butu vykdoma ši susitarimo dalis, taip pat nepateikta, todel, atsižvelgiant i vaiko teise bendrauti bei palaikyti ryšius su abiem tevais, atsakovui išduotinas vykdomasis raštas pagal šaliu sudaryta ir Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012-09-06 nutartimi patvirtinta taikos sutarti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai

12Atskiruoju skundu ieškove Ž. M. prašo apeliacines instancijos teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarti. Nurode, kad atsakovas gyvena tam paciame bute, todel mato vaika kiekviena diena. Atkreipe demesi, kad atsakovas vaiko neišlaiko, neperka maisto, nemoka už darželi, todel jam negali buti išduotas vykdomasis raštas. Tuo labiau buvo atvejis, kai serganti vaika išsivede i lauka, nekreipdamas demesio, kad jis serga.

13Atsiliepime i atskira skunda atsakovas R. P. praše atskiraji skunda atmesti bei palikti skundžiama teismo nutarti nepakeista. Nurode, kad del teismo patvirtintos taikos sutarties nevykdymo kreipesi i Vaiko teisiu apsaugos skyriu bei SVPK del ikiteisminio tyrimo pradejimo. Atkreipe demesi, kad gyvena nuomojame bute, todel išsiskyrus, ieškove išvis neleis matytis su dukra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Atskiriesiems skundams nagrineti taikomos taisykles, reglamentuojancios procesa apeliacines instancijos teisme (CPK 338 str.). LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliuciu sprendimo [nutarties] negaliojimo pagrindu patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

17Iš bylos duomenu nustatyta, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012 m. rugsejo 6 d. nutartimi patvirtino ginco šaliu pasirašyta taikos sutarti, kurios 2 punktu ieškove ir atsakovas susitare del bendradarbiavimo su vaiku tvarkos: atsakovas matysis su vaiku kiekviena savaitgali (šeštadieni ir sekmadieni), Kaledu antra diena ir dar viena diena po to, Velyku antra diena; atsakovas isipareigojo po dukros gimtadienio savaite praleisti su dukra; bendravimas su dukra vyks adresu Papilenu g. 3-4, Vilnius. Nurodyta teismo nutartis isiteisejo. Atsakovas kreipesi i i pirmosios instancijos teisma su 2012 m. gruodžio 13 d. prašymu išduoti vykdomaji rašta pagal šaliu sudaryta ir Vilniaus miesto 3 apylinkes teismo 2012 m. rugsejo 6 d. nutartimi patvirtinta taikos sutarti. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad ieškove neleidžia jam matytis su dukra bei sudaro kitas kliutis bendrauti.

18Vykdomojo rašto išdavimo tvarka reglamentuoja LR CPK VI dalies WLIV skyrius, kurio 646 str. 1 d. nurodyta, kad, vykdytinam sprendimui isiteisejus, išieškotojui pagal rašytini pareiškima pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomaji rašta. Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis i byla išnagrinejusi teisma su prašymu išduoti vykdomaji rašta [LR CPK 646 str. 3 d.]. Šis prašymas nagrinejamas teismo posedyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims. Teismas, ištyres šaliu nurodytas aplinkybes ir pateiktus irodymus apie taikos sutarties salygu vykdyma, del neivykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomaji rašta arba atsisako ji išduoti. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas, spresdamas atsakovo prašymo pagristuma, ivertino aplinkybes, kad šaliu tarpusavio santykiai yra konfliktiški, o irodymu, jog buvo vykdoma taikos sutarties dalis del bendravimo tvarkos, nepateikta, todel, atsižvelgdamas i vaiko teise bendrauti bei palaikyti ryšius su abiem tevais, tenkino atsakovo prašyma del vykdomojo rašto išdavimo. Apeliacines instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su teismo padarytomis išvadomis. Iš tiesu, byloje, išskyrus ieškoves paaiškinimus, nera duomenu, kad tinkamai vykdoma teismo nutartimi patvirtinta taikos sutarties dalis, kuria buvo nustatyta atsakovo bendravimo su dukra tvarka. Nors kaip nurodo abu tevai, jie gyvena tame paciame bute, taciau, esant konfliktiniams šaliu santykiams, yra tiketina, kad ieškove, piktnaudžiaudama savo teisemis, sudaro vienokio ar kitokio pobudžio kliutis atsakovui tinkamai bendrauti su vaiku. Antai apeliacines instancijos teismui atsakovas pateike irodymus, kad 2013 m. kovo 6 d. Vilniaus miesto savivaldybes administracijai [adresatu nurodytas Vaiko teisiu apsaugos departamentas prie savivaldybes] jis pateike pareiškima del teismo nutartimi patvirtintos bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymo, o 2013 m. balandžio 6 d. pareiškimu atsakovas kreipesi i Vilniaus apskrities VPK su prašymu pradeti ikiteismini tyrima del nevykdomos teismo nutarties patvirtinti bendravimo su vaiku tvarka. Esant nurodytoms aplinkybems, jog galimai ieškove pažeidineja atsakovo bendravimo su vaiku tvarka, tuo tarpu atsakovas, kaip tevas, turi istatymine pareiga bei teise aukleti, rupintis savo vaiku [LR CK 3.165 str. 1 d.], o vaikas turi teise matytis, bendrauti su tevu [LR CK 3.161 str. 3 d.], todel pirmosios instancijos teismas, tenkindamas atsakovo prašyma del vykdomojo rašto išdavimo, prieme teiseta bei pagrista nutarti.

19Apeliacines instancijos teismas nepasisako del kitu apeliantes argumentu, kurie neturi teisines reikšmes skundžiamos nutarties teisetumui ir pagristumui ir nesudaro pagrindo atmesti atsakovo prašymo del vykdomojo rašto išdavimo.

20Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, apeliacines instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingu aplinkybiu, kurios butu pagrindu skundžiamai teismo nutarciai panaikinti, apeliante nenurode ir apeliacines instancijos teismas nenustate. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taike procesines teises normas, reglamentuojancias vykdomojo rašto išdavima, atsakovo prašyma del vykdomojo rašto išdavimo išsprende teisingai, todel teisinio pagrindo naikinti skundžiama nutarti nera [LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.]. Absoliuciu skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindu nenustatyta [LR CPK 320 str. 1 d.].

21Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Asta Radzeviciene,... 2. teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškoves 3. n u s t a t e:... 4. I.Ginco esme... 5. Ieškove Ž. M. kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydama... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012-09-06 nutartimi patvirtino tarp... 7. Atsakovas R. P. pateike prašyma išduoti vykdomaji rašta,... 8. Ieškove Ž. M. su prašymu nesutiko, nurodydama, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 10. Vilniaus miesto apylinkes teismas 2013 m. kovo 18 d. nutartimi atsakovo 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i atskiraji skunda argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškove Ž. M. prašo apeliacines... 13. Atsiliepime i atskira skunda atsakovas R. P. praše... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18... 16. Atskiriesiems skundams nagrineti taikomos taisykles, reglamentuojancios procesa... 17. Iš bylos duomenu nustatyta, kad Vilniaus miesto 3 apylinkes teismas 2012 m.... 18. Vykdomojo rašto išdavimo tvarka reglamentuoja LR CPK VI dalies WLIV skyrius,... 19. Apeliacines instancijos teismas nepasisako del kitu apeliantes argumentu, kurie... 20. Atsižvelgiant i nurodytas aplinkybes, apeliacines instancijos teismas... 21. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja, vadovaudamasi... 22. Vilniaus miesto apylinkes teismo 2013 m. kovo 18 d. nutarti palikti nepakeista....