Byla 2-846-723/2014
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei J. Č., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei T. L., trečiam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikui nustatymo ir išlaikymo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo neterminuotai apriboti atsakovės T. L. motinos valdžią jos mažametės dukros A. L., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti vaikui A. L. nuolatinę globą, jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus; A. L., gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (( - )); priteisti iš atsakovės po 500 Lt materialinį išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jo pilnametystės, lėšas išieškant globojančiai institucijai, pinigus pervedant į vaiko asmeninę sąskaitą; gaunamų lėšų tvarkytoju paskirti globėją Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (b.l. 2-5).

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė T. L. turi mažametę dukrą A. L., gim. ( - ), kurios gimimas registruotas kaip vienišos motinos vaikas. 2012-02-22 VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninė raštu informavo ieškovą, kad atsakovė stokoja socialinių įgūdžių. 2012-02-22 ( - ) seniūnijos socialinė darbuotoja apsilankė atsakovės gyvenamojoje vietoje ir išsiaiškino, kad ji gyvena Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame trijų kambarių socialiniame būste kartu su sugyventiniu J. I., kuris teigė, kad yra biologinis vaiko tėvas, ir savo motina A. L., gim. ( - ). Apsilankymo metu namuose buvo šalta, netvarkinga ir nešvaru, drabužiai ir namų apyvokos daiktai buvo išmėtyti, patalynės purvinos, nebuvo nei vieno daikto reikalingo gimusiam kūdikiui, atsakovės sugyventinis buvo neblaivus ir elgėsi agresyviai socialinės darbuotojos atžvilgiu. 2012-02-29 Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistė ir ( - ) seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis pakartotinai apsilankė atsakovės būste, tačiau buities gyvenimo sąlygos namuose nebuvo pagerintos. 2012-03-01 buvo pakartotinai apsilankyta atsakovės gyvenamajame būste, šį kartą namuose buvo švaru ir tvarkinga, visi daiktai buvo sudėti į jiems skirtas vietas, kūdikiui buvo paruošti reikalingi daiktai, todėl buvo priimtas sprendimas suteikti tėvams galimybę patiems auginti savo kūdikį, atsakovė su vaiku sugrįžus namo šeima buvo stebima. 2012-05-28 Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistė kartu su ( - ) seniūnijos socialine darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis vėl aplankė atsakovės šeimą. Apsilankymo metu pastebėjo, kad atsakovei trūksta kasdienių socialinių ir motinystės įgūdžių, namuose buvo nešvaru ir netvarkinga, į vaiko lovytę buvo pridėta daug nereikalingų daiktų, atsakovės sugyventinis buvo neblaivus ir kėlė konfliktus. Atsižvelgiant į tai, 2012-06-13 buvo priimtas sprendimas įrašyti šeimą į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą ir sustiprinti su ja vykdomą socialinį darbą. 2013-05-24 T. L. kartu su savo sugyventiniu išėjo iš namų ir mažametę dukrą paliko senelės A. L. priežiūrai. 2013-06-12 Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai apsilankę atsakovės namuose išsiaiškino, kad atsakovė visiškai nesidomi savo dukra, neaplanko jos, neskambina ir neinformuoja, kur ji yra ir kokie yra jos ateities planai vaiko atžvilgiu. Senelė užtikrino, kad kurį laiką pati prižiūrės anūkę. Tačiau 2013-07-11 vaiko senelė A. L. pateikė ieškovui pareiškimą, kad jos duktė nesugrįžo namo, o ji pati nesugeba tinkamai pasirūpinti anūke, nes turi daug sveikatos sutrikimų ir sutiko, kad mergaitė būtų apgyvendinta globos įstaigoje. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-07-15 įsakymu Nr. ( - ) A. L., gim. ( - ), nuo 2013-07-15 nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirtas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras. 2013-07-25 Vaikų teisių apsaugos skyriuje buvo sudaromas vaiko laikinosios globos planas, apie susitikimą atsakovė buvo informuota raštu ir telefonu, tačiau numatytą dieną neatvyko. 2013-09-11 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras informavo, kad atsakovė nei karto neaplankė savo dukros ir nesidomėjo jos vystymusi, o senelė skambina į Krizių centrą, domisi anūkės sveikata, tačiau neturi galimybių ją globoti. Kadangi mergaitė turi rimtų sveikatos sutrikimų, dažnai guli ligoninėje, jai reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra, o tokių paslaugų Krizių centras suteikti negali, todėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-26 įsakymu Nr. ( - ) mergaitės globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nors 2013 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje gauta informacija, kad atsakovė sugrįžo gyventi pas motiną viena be sugyventinio. 2013-10-03 Vaikų teisių apsaugos skyrius pakvietė atsakovę mažametės dukros laikinosios globos peržiūrai. T. L. atvykusi į Skyrių žadėjo keisti gyvenimo būdą, įsipareigojo lankyti susirinkimus ir spręsti piktnaudžiavimo alkoholiu problemą, užsiregistruoti darbo biržoje ir integruotis į darbo rinką, nuolat palaikyti tvarką ir švarą namuose, lankyti savo vaiką kūdikių namuose. 2013-12-09 Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistei aplankant mažametę A. L. globos įstaigoje išsiaiškinta, kad motina, nors ir žadėjo, bet nei karto neaplankė dukros ir nepaskambino pasiteirauti kaip ji vystosi. 2013-12-19 Vaikų teisių apsaugos skyriuje įvyko pakartotinė vaiko laikinosios globos peržiūra, į kurią atsakovė neatvyko. Su šeima dirbanti Nemenčinės seniūnijos socialinė darbuotoja informavo, kad socialinis darbas su atsakovės šeima nėra efektyvus, kadangi ji nėra motyvuota keisti gyvenimo būdą ir nevykdo savo įsipareigojimų numatytų individualiame pagalbos šeimai plane. 2014-01-02 Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai informavo, kad T. L. iki šiol neatvyko aplankyti dukros ir yra visiškai nusišalinusi nuo vaiko priežiūros, todėl tikslinga riboti jai motinos valdžią.

4Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai į bylą pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį tenkinti, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 44).

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

6Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų bei atsiliepimo nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovei nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė T. L. yra mažametės A. L., gim. ( - ), motina; vaiko tėvas nežinomas (b.l. 6-7). Nepilnamečio vaiko vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra (b.l. 11).

9Dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo.

10Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-13 įsakymu Nr. ( - ) atsakovės T. L., gim. ( - ), šeima buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą (b.l. 8). Po mergaitės gimimo buvo gauta informacija iš VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, jog pastebėta atsakovės socialinių įgūdžių stoka ir pateiktas prašymas ieškovui atkreipti dėmesį į atsakovės šeimą (b.l. 13). Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai ir ( - ) seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis nuolat (2012-02-22, 2012-02-29, 2012-03-01, 2012-05-28) atvykdavo patikrinti atsakovės gyvenamojoje vietoje vaikui sudarytų sąlygų. Atsakovė gyvena Vilniaus rajono savivaldybei priklausančiame 3-kambarių name be patogumų. Patikrinimų metu nustatyta, kad atsakovei trūksta socialinių įgūdžių, ji stokoja motinystės įgūdžių, turi problemų dėl alkoholio vartojimo šeima gyvena antisanitarinėmis sąlygomis, namas nesutvarkytas, kambariuose išmėtyti drabužiai, virtuvėje indai neplauti, t.y. vaikui nėra užtikrintos net minimalios gyvenimo, sveikatos apsaugos ir kitos sąlygos. Atsakovė 2013-05-24 paliko dukrą savo motinos A. L. priežiūrai ir pati dingo be žinios, neskambino ir nesidomėjo dukterimi (b.l. 21-22). Ieškovo darbuotojams patikrinus mergaitės gyvenimo sąlygas buvo nustatyta, kad senelė nesugeba tinkamai ją pasirūpinti, apsilankymo metu mergaitė buvo aprengta purvinais drabužiais ir pati buvo visa purvina (b.l. 23). Šias aplinkybes patvirtino ir pati vaiko senelė A. L. pareiškimu Vaikų teisių apsaugos skyriui nurodydama, jog negali pati gerai pasirūpinti anūke, kuri turi sveikatos problemų ir jai būtina medicinos priežiūra (b.l. 26-27, 42). 2013-07-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) likusiai be tėvų globos A. L., gim. ( - ), nuo 2013-07-15 nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirtas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras, esantis ( - ) (b.l. 9). Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-26 įsakymu Nr. ( - ) A. L. globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, globos vieta nustatyta adresu ( - ) (b.l. 10). Atsakovė nevykdė individualaus pagalbos šeimos plano (b.l. 19), o per visą laikotarpį, kai mergaitė gyvena Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose atsakovė dukterį aplankė tik 1 kartą (2014-01-22) ir 2014-01-29 dieną paskambino telefonu (b.l. 44).

11LR CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

12Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje, nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 straipsnyje nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, nesant objektyvių priežasčių, dėl kurių tėvai negalėtų įgyvendinti tėvų valdžios, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Pažymėtina, kad tėvų valdžia gali būti apribota nustačius bent vieną iš CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių. Taigi, nėra reikalaujama, kad visais atvejais būtų konstatuojamas piktnaudžiavimas tėvų valdžia, žiaurus elgesys su vaikais ir kt. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo pareigos rūpintis vaikais. Kitaip tariant, prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos principas (CK 3.3 str.) reikalauja, kad teismas ir kitos valstybės institucijos taikytų įstatyme nustatytas vaiko teisių ir interesų apsaugos priemones ne tik tada, kai vaikas mušamas, žalojamas ir pan., bet ir tada, kai tėvai nevykdo savo prigimtinių pareigų. Daug svarbiau yra užkirsti kelią vaiko teises ir interesus pažeidžiantiems veiksmams, nei kovoti su tokių veiksmų padariniais (žr., pvz., LAT 2008-05-30 nutartį c.b. Nr. 3K-3-236/2008; 2009-03-03 nutartį c.b. Nr. 3K-3-95/2009 ir kt.).

13Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus matyti, kad atsakovė negali savo dukrai užtikrinti stabilios ir saugios šeimos aplinkos, piktnaudžiauja alkoholiu, nekeičia iš esmės savo gyvenimo būdo, nevykdo savo kaip motinos pareigų, nesudaro tinkamų sąlygų vaiko auklėjimui, priežiūrai, ugdymui, nuo 2013-05-24 paliko vaiką savo motinos priežiūrai, po vaiko apgyvendinimo rūpybos institucijoje tik kartą ją aplankė, iš esmės visiškai nesidomi dukra, nededa pastangų ir neparodo noro susigrąžinti vaiko į šeimą, neteikia jam jokio išlaikymo. Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, t.y. kad atsakovė pradėtų tinkamai rūpintis savo mažamete dukterimi. Taigi, yra pagrindas apriboti atsakovei motinos valdžią jos vaiko atžvilgiu neterminuotai (CK 3.180 str.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo tenkintinas, nustatant, kad sustabdomos motinos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, motinai išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams (LR CK 3.180 str. 3 d.).

14Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi motinos valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad ji pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, ir jei motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovė turės teisę pakeitusi savo požiūrį į gyvenimą ir vaikų auklėjimą, kreiptis į teismą ir prašyti panaikinti neterminuotą motinos valdžios apribojimą vaiko atžvilgiu.

15Dėl nuolatinės globos A. L., gim. ( - ), nustatymo, globėjo paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

16LR CK 3.183 straipsnio 4 dalis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų, rūpyba - vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 str.). Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

17Kadangi mažamečio vaiko A. L., gim. ( - ), atžvilgiu apribota atsakovės T. L. motinos valdžia, o vaiko tėvas nežinomas, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, ji esamomis sąlygomis negali grįžti pas motiną, todėl mergaitei nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-26 įsakymu Nr. ( - ) nuo mergaitės globėju paskyrė Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, globojamo vaiko aplankymo aktai patvirtina, kad globos įstaigoje jai užtikrinamos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir vystymosi sąlygos (b.l. 35-36), ši įstaiga skirtina A. L., gim. ( - ), globėju (CK 3.256 str., 3.264 str.), mergaitės gyvenamoji vieta nustatytina globos institucijoje –Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, adresu ( - ) (CK 3.265 str.).

18Dėl išlaikymo priteisimo.

19LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.).

20Kadangi atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką nevykdo, todėl iš jos priteistinas išlaikymas dukrai A. L., periodinėmis išmokomis po 500 Lt kas mėnesį, pradedant nuo 2014-01-22 (t.y. nuo bylos iškėlimo teisme dienos) iki jos pilnametystės (LR CK 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 1 d.). Teismas, priteisdamas tokio dydžio išlaikymą, atsižvelgė į byloje dalyvaujančių asmenų išsakytas nuomones, vaiko poreikius bei tai, kad atsakovė yra darbingo amžiaus, todėl gali ir turi imtis aktyvių veiksmų, kad materialiai išlaikytų savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 2 d., 3.198 str.). Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai skirtini nepilnamečio vaiko A. L., gim. ( - ), gaunamų lėšų tvarkytoju (CK 3.275 str.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 324 Lt (144 Lt už neturtinį reikalavimą + 180 Lt už turtinį reikalavimą) žyminio mokesčio ir 7,98 Lt pašto išlaidų, iš viso 331,98 Lt (CPK 80, 82 - 83 ir 96 str.).

23Vadovaudamasis LR CPK 88,96,259-269,270 straipsniu, 400 - 407 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Neterminuotai apriboti atsakovės T. L. (a.k. ( - ) motinos valdžią jos nepilnametės dukros A. L. (a.k. ( - ) atžvilgiu.

26Nepilnametei A. L. (a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (į.k. ( - )).

27Nepilnametės A. L. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus sutrikusios vystymosi kūdikių namuose (į.k. ( - )), adresu ( - ).

28Priteisti iš atsakovės T. L. (a.k. ( - ) jos nepilnametės dukros A. L. (a.k. ( - ) išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 500 Lt (penkis šimtus litų) nuo 2014-01-22 iki jos pilnametystės, lėšas išieškant rūpybos institucijai, pinigus pervedant į asmeninę vaiko sąskaitą.

29Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus paskirti nepilnamečio vaiko gaunamų lėšų tvarkytoju.

30Priteisi iš atsakovės T. L. (a.k. ( - ) valstybės naudai 331,98 Lt (tris šimtus trisdešimt vieną litą 98 ct) bylinėjimosi išlaidų (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

31Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

32Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

33Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. ieškovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos... 3. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė T. L. turi mažametę dukrą A. L.,... 4. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai į bylą... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės palaikė ieškinyje nurodytas... 6. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė T. L. yra mažametės A. L., gim. ( -... 9. Dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo.... 10. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos... 11. LR CK 3.180 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina)... 12. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38... 13. Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus... 14. Atsakovei išaiškintina, kad vadovaujantis CK 3.181 straipsnio 2 dalimi... 15. Dėl nuolatinės globos A. L., gim. ( - ), nustatymo, globėjo paskyrimo, vaiko... 16. LR CK 3.183 straipsnio 4 dalis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti... 17. Kadangi mažamečio vaiko A. L., gim. ( - ), atžvilgiu apribota atsakovės T.... 18. Dėl išlaikymo priteisimo.... 19. LR CK 3.192 straipsnio 1 dalis nustato, kad tėvai privalo išlaikyti savo... 20. Kadangi atsakovė įstatymu nustatytos pareigos išlaikyti savo nepilnametį... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. Iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 324 Lt (144 Lt... 23. Vadovaudamasis LR CPK 88,96,259-269,270 straipsniu, 400 - 407 straipsniais,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Neterminuotai apriboti atsakovės T. L. (a.k. ( - ) motinos valdžią jos... 26. Nepilnametei A. L. (a.k. ( - ) nustatyti nuolatinę globą ir jos globėju... 27. Nepilnametės A. L. (a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti Vilniaus... 28. Priteisti iš atsakovės T. L. (a.k. ( - ) jos nepilnametės dukros A. L. (a.k.... 29. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus paskirti nepilnamečio vaiko... 30. Priteisi iš atsakovės T. L. (a.k. ( - ) valstybės naudai 331,98 Lt (tris... 31. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 32. Sprendimui įsiteisėjus ne vėliau kaip per tris darbo dienas išsiųsti... 33. Sprendimas per 30 d. nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...