Byla 2A-1558-524/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo bei ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. apeliacinius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Erikos Misiūnienės, teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-121-588/2013 pagal atsakovės J. K. priešieškinį ieškovams UAB „Karolinos turas“ ir G. B., su atsakove Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, trečiaisiais asmenimis UAB „Plienas“, VĮ „Registrų centras“, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, A. Ž., A. M., J. M., B. L., R. M., A. M., A. Z., A. K., V. Z., V. U., A. V., A. Č., I. Č. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo bei ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. apeliacinius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3atsakovė J. K. priešieškiniu teismo prašė įpareigoti solidariai ieškovus UAB „Karolinos turas“ ir G. B. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos 3,9998 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 0,25968 ha ploto dalyje, pažymėtoje „Nr. 1“ šio žemės sklypo 2006 m. UAB korporacijos „Matininkai“ parengtame plane, savo lėšomis nugriauti ir pašalinti 9 savavališkai įrengtus pastatų pamatus, nurodytus 2004-04-05 statinio statybos sustabdymo akte bei užfiksuotus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-07-18 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-2332-(16.31) bei prie jo pridėtame 2006 m. žemės sklypo plane pažymėtus skaičiais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 ir koordinačių taškais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, bei sutvarkyti po to šią žemės sklypo dalį; ieškovams neįvykdžius teismo įpareigojimo nustatytu terminu, suteikti atsakovei teisę jį įvykdyti pačiai ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. lėšomis, jas išieškant iš ieškovų solidariai. Nurodė, kad ieškovai UAB „Karolinos turas“ ir G. B. yra neteisėtų statybų organizatoriai ir vykdytojai, neteisėtai pastatyti 9 statinių pamatai žemės sklypo ( - ), dalyje pažeidžia žemės savininkės atsakovės J. K. interesus. Ieškovų neteisėti veiksmai dėl neteisėtų statybų konstatuoti Klaipėdos apygardos 2012-10-11 nutartyje, todėl jie abu solidariai turi pareigą atsakyti dėl žemės savininko pažeistos teisės atkūrimo.

4Palangos miesto apylinkės teismas 2013-03-22 sprendimu priešieškinį tenkino iš dalies: tenkino reikalavimą dėl neteisėtos statybos padarinių pašalinimo ir atmetė reikalavimą išieškoti sprendimo įvykdymo lėšas. Teismas konstatavo, kad neteisėtos statybos faktas, ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B. kaip statytojų statusas, UAB „Karolinos turas“ atsakomybė už neteisėtų statybų pasekmes buvo nustatyti šioje byloje priimtoje Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-11 nutartyje, todėl šios aplinkybės laikytinos prejudicinėmis, jų nereikia įrodinėti. Teismas padarė išvadą, kad priešieškinis dėl neteisėtų statybų padarinių ieškovams UAB „Karolinos turas“ ir G. B. pareikštas pagrįstai, kaip tiesioginiam neteisėtos statybos statytojui UAB „Karolinos turas“ ir jungtinės veiklos subjektui G. B., kurių jungtinė veikla sudarė pagrindą neteisėtos statybos pasekmėms atsirasti. Įvertinęs faktinių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų visumą, atsižvelgęs į tai, kad asmens pažeistos teisės turi būti ginamos ir pažeista teisė atkuriama, įrodžius aplinkybę dėl atsakovės J. K. pažeistos teisės fakto, teismas padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas šią teisę atkurti, teisės pažeidėjams jos neatkūrus gera valia. Dėl reikalavimo atlyginti sprendimo vykdymo išlaidas teismas nurodė, kad sprendimo priėmimo metu nėra galimybės jų nustatyti, todėl tik neįvykdžius teismo sprendimo ieškovams ir atsakovei J. K. pačiai įvykdžius teismo sprendimą, bus galima nustatyti sprendimo įvykdymo lėšų dydį ir tuomet jų reikalauti iš ieškovų UAB „Karolinos turas“ ir G. B..

5Apeliaciniu skundu ieškovas G. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl solidarios ieškovų atsakomybės šalinant neteisėtos statybos padarinius ir šį priešieškinio reikalavimą atmesti. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11 nutartyje nustatė, kad esant nustatytam savavališkos statybos faktui statytojas, t. y. UAB „Karolinos turas“, turi būti laikomas atsakingu už padarinių šalinimą. Todėl, apelianto nuomone, jis negali būti laikomas atsakingu už statybos padarinių šalinimą, kadangi nebuvo statytojas. Su UAB „Karolinos turas“ sudaryta jungtinės veiklos sutartis suteikė G. B. įgaliojimus tik padėti organizuoti statybas bei įgyvendinti UAB „Karolinos turas“ verslo planus. Statybų vykdymo metu galiojęs Statybos įstatymas numatė, kad statybos teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą valdo ir naudoja įstatymų nustatytais pagrindais. Kadangi UAB „Karolinos turas“ buvo atsakovei priklausančio žemės sklypo nuomininku ir vieninteliu tiesiogiai suinteresuotas asmuo, UAB „Karolinos turas“ yra atsakinga už nuomojamo žemės sklypo panaudojimą. Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi neva nustatytomis aplinkybėmis, kad neteisėtos statybos statytojas yra ir G. B.. Tai, kad statyba buvo vykdoma padedant G. B., nekeičia UAB „Karolinos turas“ kaip statytojo statuso.

6Atsiliepime į UAB „Karolinos turas“ apeliacinį skundą G. B. prašo ieškovės skundą tenkinti tuo pagrindu, kad teismas nevertino galimybės savavališkos statybos padarinius pašalinti juos įteisinant.

7Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Karolinos turas“ prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – priešieškinį atmesti visiškai, o nenustačius pagrindų sprendimui panaikinti, priimtą sprendimą pakeisti nustatant šešių mėnesių terminą statybos padariniams pašalinti. Nurodo, kad teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes teismas nepateikė visiškai jokių argumentų dėl ieškovės atsikirtimų, susijusių su CK 4.103 str. ir Statybos įstatymo 28 str. normų taikymu, t. y. nemotyvuojant ieškovei buvo užkirsta galimybė savavališkos statybos padarinius pašalinti juos įteisinant. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovė J. K. įvykdė apeliacinės instancijos teismo reikalavimus dėl priešieškinio patikslinimo, t. y. identifikavo prašomus nugriauti pamatus, kadangi grąžinus bylos dalį nagrinėti iš naujo atsakovė jokių papildomų įrodymų, leidžiančių identifikuoti prašomus nugriauti pamatus, teismui nepateikė. Todėl laikytina, kad teismas netinkamai atliko įrodymų tyrimo ir vertinimo pareigas, nepašalino apeliacinės instancijos teismo nutartyje nurodytų trūkumų ir neeliminavo ginčo, kokius pamatus ieškovei reiktų šalinti įsiteisėjus teismo sprendimui, kilimo galimybės. Teismas nustatė nepagrįstai trumpą terminą sprendimui įvykdyti. Apeliantės nuomone, teismas privalėjo vadovautis Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nuostata, numatančia šešių mėnesių teminą savavališkos statybos padariniams pašalinti. Nustatytas dviejų mėnesių terminas gali būti objektyviai nepakankamas sprendimui įvykdyti priklausomai nuo metų laiko, nes, pavyzdžiui, žiemą pašalinti žemėje esančius įšalusius pamatus gali būti neįmanoma arba susiję su neproporcingomis išlaidomis.

8Atsiliepime į G. B. apeliacinį skundą UAB „Karolinos turas“ prašo ieškovės skundą atmesti. Nurodo, kad pagal Statybos įstatymo 2 str. 41 punktą statytoju laikomas asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Jungtinės veiklos sutartyje numatytos G. B. teisės ir pareigos, pradedant statinių projektavimu ir visų reikalingų leidimų statybai gavimu, baigiant rangovų samdymu, statybos darbų priežiūra ir visišku statybų finansavimu, priskiriamos statytojo atsakomybei pagal Statybos įstatymo 12 str. G. B. jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgijo teisę naudotis UAB „Karolinos turas“ nuomojama žemės sklypo dalimi. Ieškovas G. B. buvo faktiniu žemės sklypo naudotoju ir statinių statytoju. Ieškovė pažymi, kad G. B., būdamas taip pat rangovo UAB „Plienas“ vadovu, pažeidė tiek jungtinės veiklos sutarties, tiek įstatymo nuostatas, įpareigojančias pradėti statybos darbus tik įstatymų nustatyta tvarka gavus statybos leidimą.

9Atsakovė J. K. atsiliepime prašo apeliantų skundus atmesti. Nurodo, kad UAB „Karolinos turas“ elgiasi nesąžiningai dabar keldama klausimą dėl pamatų įteisinimo, kai savo ieškinį ir atsiliepimą į J. K. priešieškinį grindė tuo, kad UAB „Karolinos turas“ neva visiškai nesusijusi su savavališkų pamatų statyba sklype, kad nebuvo nei jų statytojas, nei užsakovas, nei vykdytojas, jokių lėšų į statybą neinvestavo, jai nežinoma net pamatų vieta. J. K. priešieškinio reikalavimas dėl neteisėtų statinių pašalinimo pareikštas savarankiškai ir nėra tiesiogiai susijęs su byloje ieškovės ginčytu Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2007-10-27 reikalavimu likviduoti savavališkos statybos padarinius atsakovės žemės sklype. Šio reikalavimo vykdymo procedūra bei ieškovės galimybė siekti savavališkos statybos įteisinimo nebuvo šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, todėl pirmosios instancijos teismas neprivalėjo šio klausimo spręsti. Tai aiškiai nurodė Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11 nutartyje. Be to, savavališkos statybos įteisinimas šiuo atveju yra neįmanomas, nes tam nėra įstatyme nustatytų pagrindų. UAB „Karolinos turas“ klaidina teismą teigdama, kad byloje nėra nustatyta, jog savavališkai pastatyti pamatai yra atsakovei J. K. priklausančioje žemės sklypo dalyje, ką konstatavo Klaipėdos apygardos teismo 2012-10-11 nutartyje. Vienintelis dalykas, dėl ko pastarasis teismas nusprendė bylos dalį dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo grąžinti nagrinėti iš naujo, buvo tik tai, kad priešieškinis turėjo trūkumų – jame nebuvo tiksliai identifikuota šalintinų pamatų vieta, t. y. apeliacinės instancijos teismas nenustatė įrodymų pakankamumo trūkumų. UAB „Karolinos turas“ argumentai dėl per trumpo termino sprendimui įvykdyti yra nesąžiningi ir nepagrįsti, nes atsiliepime į atsakovės priešieškinį ieškovė pati tvirtino teismui, kad pamatai gali būti pašalinti per 1–2 savaites. Apelianto G. B. teiginiai, kad jis nėra atsakingas dėl savavališkos statybos, yra nepagrįsti, kadangi jo atsakomybė yra solidari kaip jungtinės veiklos dalyvio.

10Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad šią bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas, grąžindamas bylos dalį nagrinėti iš naujo, 2012-10-11 nutartyje aiškiai apibrėžė bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje ribas – identifikuoti griautinus pamatus. Todėl apeliantės keliamas klausimas dėl galimybės savavališką statybą įteisinti išeina už ginčo ribų ir pirmosios instancijos teismas dėl įteisinimo neprivalėjo pasisakyti. Be to, apeliantė neturi galimybės įteisinti pamatus, nes statybą leidžiantis dokumentas negali būti išduodamas asmeniui, kuris neturi teisės būti statytoju – nė vienas ieškovų nebeturi jokių teisių į J. K. priklausantį žemės sklypą, kuriame yra pamatai. Prievolė šalinti savavališkos statybos padarinius kilo pagal Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-10-27 reikalavimą, todėl apeliantės argumentai dėl per trumpo termino sprendimui įvykdyti yra nepagrįsti.

11Daugiau atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Ieškovė UAB „Karolinos turas“ teismo prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008-10-27 sprendimą, kuriuo ji buvo įpareigota pašalinti savavališkos statybos padarinius, fiksuotus 2004-04-05 statinio statybos sustabdymo akte – demontuoti gyvenamųjų namų pamatus, esančius ( - ), ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo; pripažinti neteisėtu atsakovės J. K. 2007-08-20 atliktą 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N25/95-0234 (įskaitant visus papildymus ir pakeitimus) vienašalį nutraukimą.

14Atsakovė J. K. priešieškiniu prašė pripažinti su ieškove UAB „Karolinos turas“ sudarytos 1995-02-06 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N25/95-0234 dalį dėl atsakovei nuosavybės teise priklausančios 2,5968 ha ploto dalies 3,9998 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuomos pasibaigusia nuo 2007-08-20 atsakovei ją vienašališkai nutraukus, įpareigoti solidariai UAB „Karolinos turas“ ir G. B. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti ir pašalinti savavališkai įrengtus dešimties pastatų pamatus bei sutvarkyti žemės sklypą, o ieškovams neįvykdžius nurodyto teismo įpareigojimo nustatytu terminu, atsakovei suteikti teisę įpareigojimą įvykdyti ieškovų lėšomis ir nugriovimui reikiamas išlaidas išieškoti solidariai iš ieškovų.

15Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu ieškovės ieškinį atmetė, atsakovės priešieškinį tenkino.

16Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11 nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovės J. K. priešieškinis dėl pažeistų teisių gynimo ir ieškovė UAB „Karolinos turas“ bei G. B. įpareigoti nugriauti savavališkai įrengtus pamatus, esančius 3,999 ha dydžio žemės sklype ( - ), ir šią atsakovės priešieškinio dalį perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

17Teisėjų kolegija, sutikdama su atsakovų J. K. ir Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsiliepimų motyvais atmeta UAB „Karolinos turas“ apeliacinio skundo ir G. B. atsiliepimo argumentus dėl netesėtos statybos padarinių šalinimo juos įteisinant.

18Visų pirma, Klaipėdos apygardos teismas, pirmą kartą apeliacine tvarka išnagrinėjęs šią bylą, 2012-10-11 nutartyje atmetė analogiškus UAB „Karolinos turas“ argumentus dėl statinių įteisinimo nurodęs, kad Pirmosios instancijos teismas sprendė ne dėl galimų ieškovės teisėtų interesų gynimo būdų, bet dėl 2008-10-27 sprendimo teisėtumo. Ieškovė neįrodė, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia norminių aktų reikalavimus. Taigi apeliacinės instancijos teismas, nustatęs grąžintos iš naujo nagrinėti bylos dalies nagrinėjimo ribas, šioje byloje jau buvo išsprendęs pirmosios instancijos teismo pareigos nagrinėti ieškovės galimybę įteisinti statinius klausimą. Vien ši aplinkybė yra pakankamas pagrindas atmesti apeliantų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo neva padaryto pažeidimo nenagrinėjus UAB „Karolinos turas“ argumentų, susijusių su CK 4.103 str. ir Statybos įstatymo 28 str. normų taikymu (CPK 137 str. 2 d. 4 p., 182 str. 2 p.). Antra, pagrįsti yra ir atsakovų atsiliepimų argumentai dėl galimybės UAB „Karolinos turas“ įteisinti statinius nebuvimo, t. y. ieškovė UAB „Karolinos turas“ negali būti statytoju ir neturi teisės gauti statybą leidžiančio dokumento, nes jokiu teisėtu pagrindu nevaldo atsakovei J. K. priklausančios žemės sklypo dalies, kurioje yra neteisėti statiniai, atsakovė J. K. statyboms prieštarauja, statyba negalima pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo dokumentus ar kitus jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p., 23 str. 23 d. 1 p., 28 str. 4 d.).

19Teisėjų kolegija atmeta ir UAB „Karolinos turas“ argumentus, kad atsakovė J. K. netinkamai įvykdė reikalavimus patikslinti ieškinį ir todėl neva pirmosios instancijos teismo sprendimas neeliminavo ginčo, kokius pamatus ieškovai turėtų šalinti, kilimo tikimybės. Pastaruoju klausimu pažymėtina, kad UAB „Karolinos turas“ apeliacinio skundo argumentai prieštaringi, t. y. apeliantė siekia pastatų įteisinimo ir tuo pat metu teigia nežinanti, apie kokius statinius kalbama teismo sprendime, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad ginčas dėl statinių teisėtumo vyksta jau daug metų ir pagal kompetenciją buvo nagrinėtas įvairiose institucijose bei teismuose. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovės J. K. atsiliepimo argumentais, kad pirmą kartą apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas nenustatė byloje įrodymų trūkumų dėl griautinų pamatų vietos ar J. K. priklausančios žemės sklypo dalies ribų, o tik nurodė pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumus: Palangos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu įpareigojo UAB „Karolinos turas“ ir G. B., per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti ir pašalinti iš 3,9998 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savavališkai įrengtus dešimties pastatų pamatus, fiksuotus 2004-04-05 statinio statybos sustabdymo akte bei sutvarkyti žemės sklypą, tačiau minėtame akte tiksli neteisėtai įrengtų pamatų buvimo vieta nėra nurodyta, be to, apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog Būtina įvertinti ir tai, kad ( - ) esantį žemės sklypą, kurio dydis 3,9998 ha, valdo 13 fizinių asmenų bei ieškovė (b. l. 147 t. 2). Dėl to atsakovei J. K. reiškiant reikalavimą pašalinti statinius iš viso žemės sklypo, į bylos nagrinėjimą turi būti įtraukti ir kiti žemės sklypo naudotojai, kurių teisėms pareigoms gali turėti įtakos priimamas teismo sprendimas.

20Nagrinėjant aptariamą bylos dalį iš naujo, į bylą buvo įtraukti kito 3,9998 ha bendraturčiai, ir teismas sprendime aiškiai identifikavo griautinus pamatus pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros skyriaus 2011-07-18 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-2332-(16.31) bei prie jo pridėtą 2006 m. žemės sklypo planą (t. 3, b. l. 38–44).

21Atmestini ir UAB „Karolinos turas“ argumentai dėl nustatyto dviejų mėnesių termino sprendimui įvykdyti. Visų pirma, pati apeliantė termino nepakankamumą grindžia ne įsitikinimu, o prielaidomis dėl gamtinių sąlygų. Pastaruoju klausimu pažymėtina, kad byloje buvo nustatyta, kad dėl ilgalaikio aplinkos poveikio pamatų būklė nuolat blogėja, iš 10 įrengtų pamatų vienerių vietoje aptikti apskritai nepavyko, nes jie suiro. Be to, atsakovė J. K. atsiliepime pagrįstai pažymi, jog apeliantės prielaidoms pasitvirtinus, t. y. atsiradus objektyvioms kliūtims protingomis pastangomis ir išlaidomis įvykdyti sprendimą, ieškovai su įrodymais galės kreiptis į teismą dėl termino pratęsimo (CPK 284 str.). UAB „Karolinos turas“ argumentas dėl Statybos įstatymo 28 str. 3 dalies nuostatų taikymo sprendžiant termino nustatymo klausimą yra visiškai nepagrįstas. Pastarojoje teisės normoje nustatytas terminas taikytinas ne teismo, o Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos reikalavimams pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas įpareigoja nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę tuo atveju, kai asmuo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos reikalavimo dėl padarinių šalinimo neįvykdo (Statybos įstatymo 28 str. 6 d.). Taigi 2012-10-11 įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo buvo atmestas UAB „Karolinos turas“ ieškinio reikalavimas dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos (kurios teises nagrinėjamu klausimu perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) 2008-10-27 sprendimo, šis turėjo būti įvykdytas iki 2013-04-27.

22Atmestini apelianto G. B. argumentai dėl jo solidariosios atsakomybės kartu su UAB „Karolinos turas“. Apeliantas nepagrįstai sumenkina savo vaidmenį statybose pagal ieškovų 2003-12-23 sudarytą jungtinės veiklos sutartį (t. 6, b. l. 140–143). Sutartimi ieškovai kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias, įsipareigojo veikti bendrai siekdami 3,9998 ha žemės sklype, esančiame ( - ), pastatyti pastatų kompleksą (sutarties 1.1, 1.2 p., CK 6.969 str. 1 d.), numatytas G. B. įnašas (sutarties 2.1 p., CK 6.970 str.), nustatyti platūs G. B. įsipareigojimai, tarp jų – finansavimo sumas tiesiogiai pervesti statybos darbų generaliniam rangovui UAB „Plienas“, garantuoti pastatų komplekso statybos darbų kokybę ir jų tinkamumą naudoti (sutarties 3.2, 4, 6.1 p., CK 6.972 str.). Taip pat sutartyje numatyta pastatų komplekso tarp ieškovų pasidalijimo tvarka, taip pat žemės sklypo dalies, tenkančios pastatų daliai išpirkimas (3.1.5, 3.2.13, 5 p., CK 6.977 str.). Todėl visiškai nepagrįstas apelianto teiginys, kad UAB „Karolinos turas“ yra vienintelis tiesiogiai suinteresuotas asmuo, atsakingas už nuomojamo žemės sklypo panaudojimą. G. B. sutartimi įsipareigojo atlikti visus veiksmus, susijusius su statybų projektavimu, organizavimu, vykdymu, priežiūra, finansavimu, jų rezultato kokybės garantijomis, rezultato pridavimu statybos kompetentingoms institucijoms bei nuosavybės įregistravimu. Sutarties 3.2.5 punkte G. B. įsipareigojo, kad prieš atliekant pagal šią sutartį statytino Pastatų komplekso atsidalijimą bei teisinę registraciją, atlikti visus veiksmus, kad nuosavybės teisių registravimas būtų galimas abiejų šalių vardu, t. y. kad leidime statybai Karolinos turas ir G. B. būtų įvardinti kaip minėtų objektų statytojai (Statybos įstatymo 2 str. 41 d.). Šioje byloje nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės aplinkybė, kas formaliai statybos leidime buvo nurodytas statytoju, kadangi pagal savo teisių ir pareigų mastą bei realų faktinį indėlį į savavališką statybą, pažeidusią J. K., kaip žemės sklypo savininkės teises ir teisėtus interesus, atsakovas yra solidariai atsakingas kartu su UAB „Karolinos turas“ kaip jungtinės veiklos partneris (CK 6.6 str. 3 d., 6.975 str. 2, 3 d.).

23Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jo naikinti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p., 331 str. 6 d.).

24Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,

Nutarė

25Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. atsakovė J. K. priešieškiniu teismo prašė įpareigoti solidariai ieškovus... 4. Palangos miesto apylinkės teismas 2013-03-22 sprendimu priešieškinį tenkino... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas G. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 6. Atsiliepime į UAB „Karolinos turas“ apeliacinį skundą G. B. prašo... 7. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Karolinos turas“ prašo pirmosios... 8. Atsiliepime į G. B. apeliacinį skundą UAB „Karolinos turas“ prašo... 9. Atsakovė J. K. atsiliepime prašo apeliantų skundus atmesti. Nurodo, kad UAB... 10. Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 11. Daugiau atsiliepimų į apeliacinius skundus negauta.... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Ieškovė UAB „Karolinos turas“ teismo prašė panaikinti Klaipėdos... 14. Atsakovė J. K. priešieškiniu prašė pripažinti su ieškove UAB... 15. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-23 sprendimu ieškovės ieškinį... 16. Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas 2012-10-11... 17. Teisėjų kolegija, sutikdama su atsakovų J. K. ir Valstybine teritorijų... 18. Visų pirma, Klaipėdos apygardos teismas, pirmą kartą apeliacine tvarka... 19. Teisėjų kolegija atmeta ir UAB „Karolinos turas“ argumentus, kad... 20. Nagrinėjant aptariamą bylos dalį iš naujo, į bylą buvo įtraukti kito... 21. Atmestini ir UAB „Karolinos turas“ argumentai dėl nustatyto dviejų... 22. Atmestini apelianto G. B. argumentai dėl jo solidariosios atsakomybės kartu... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 24. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 str.,... 25. Palangos miesto apylinkės teismo 2013-03-22 sprendimą palikti nepakeistą....