Byla e2VP-4865-736/2018
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius,

2sekretoriaujant S. J.,

3nedalyvaujant ieškovės (kreditorės) UAB „Eskija“ atstovui, atsakovams (skolininkams) A. S. ir A. S. firmos „Izotopas“ atstovui,

4teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės (kreditorės) prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė (kreditorė) UAB „Eskija“ kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi patvirtintos tarp UAB „Eskija“ ir A. S. firmos „Izotopas“ bei A. S. sudarytos taikos sutarties 1 ir 4 punktus.

7Į teismo posėdį neatvyko nė viena bylos šalis. Joms apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

82018 m. sausio 29 d. gautas A. S. atstovės advokatės R. U. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi ji šiuo metu atostogauja.

9Tą pačią dieną (2018 m. sausio 29 d.) UAB „Eskija“ atstovė advokato padėjėja R. S. pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir neatidėti bylos nagrinėjimo. Nurodė, kad jokie mokėjimai pagal taikos sutartį nėra gauti, todėl prašo tenkinti prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prašymas išduoti vykdomąjį raštą dėl nevykdomos taikos sutarties nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Teismui pripažinus, kad tai yra būtina, šioje dalyje nurodytas prašymas išduoti vykdomąjį raštą gali būti nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

11Iš teismui pateikto advokatės R. U. įsakymo dėl jos kasmetinių atostogų matyti, kad šis įsakymas priimtas dar 2017 m. lapkričio 8 d. Prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo teisme buvo priimtas 2018 m. sausio 11 d. ir šalys apie posėdžio laiką bei vietą buvo informuotos. Nei atsakovai (skolininkai), nei jų atstovė nepateikė jokios informacijos, iš kurios būtų galima spręsti dėl posėdžio atidėjimo, taip pat nepateikė jokių duomenų apie skolos (arba bent dalies skolos) pagal 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį sumokėjimą. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, teismas sprendžia, kad nėra jokio pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą ir byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

12Prašymas išduoti vykdomąjį raštą tenkintinas.

13Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2900-736/2017 patvirtinta taikos sutartis tarp UAB „Eskija“ ir A. S. firmos „Izotopas“ bei A. S.. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad atsakovai A. S. firma „Izotopas“ ir A. S. solidariai sumoka ieškovei UAB „Eskija“ 1 115,76 Eur skolą ir 650,00 Eur ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų šioje sutartyje numatytais terminais ir tvarka (sutarties 1 punktas). Pusę sumos (883,00 Eur) atsakovai įsipareigojo sumokėti iki 2017 m. gruodžio 31 d., o likusią sumą (882,76 Eur) – iki 2018 sausio 31 d. (sutarties 2.1 ir 2.2 punktai). Šalys susitarė, kad atsakovams uždelsus pilnai įvykdyti (t. y. neįvykdžius, iš dalies neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius) įsipareigojimą sumokėti taikos sutartyje numatytą skolos ir bylinėjimosi išlaidų sumą, skolos grąžinimo ieškovei terminai nebus taikomi ir atsakovai privalės ieškovei sumokėti visą skolą ir bylinėjimosi išlaidas nedelsiant bei 6 procentus palūkanų nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki visiško prievolės įvykdymo (sutarties 4 punktas). Nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 12 d.

14Pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą.

15Atsižvelgiant į tai, kad šalys laisva valia sudarė taikos sutartį, kurią teismas patvirtino, nutartis apskųsta nebuvo, į tai, kad vienas iš taikos sutarties vykdymo terminų jau yra pasibaigęs, o taikos sutarties 4 punktu šalys susitarė, kad uždelsus pilnai įvykdyti (t. y. neįvykdžius, iš dalies neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius) įsipareigojimą sumokėti skolos sumą atsakovai privalės ieškovei sumokėti visą skolą ir bylinėjimosi išlaidas nedelsiant, į tai, kad pareiškėja prašyme išduoti vykdomąjį raštą tvirtina, jog skolininkai pažeidė taikos sutartyje sutartą mokėjimo grafiką ir laiku neatliko mokėjimo, nors iki 2017 m. gruodžio 31 d. turėjo sumokėti pusę skolos (šią informaciją patvirtino ir ieškovės atstovė 2018 m. sausio 29 d.). Byloje nesant priešingų duomenų, tai yra duomenų apie skolininkų tinkamą savo įsipareigojimų vykdymą, pareiškėjai siekiant priverstine tvarka įvykdyti tarp šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas, teismo nutarties pagrindu išduotinas vykdomasis raštas dėl pareiškėjos nurodytų nevykdomų taikos sutarties punktų.

16Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, 646 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

17UAB „Eskija“ prašymą tenkinti.

18Išduoti UAB „Eskija“, į. k. 135313034, vykdomąjį raštą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2900-736/2017 patvirtintos taikos sutarties, sudarytos tarp UAB „Eskija“, į. k. 135313034, ir A. S. firmos „Izotopas“, į. k. 161311262, bei A. S., a. k. ( - ) nevykdomų 1 ir 4 punktų.

19Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti UAB „Eskija“, A. S. firmai „Izotopas“ ir A. S..

20Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai