Byla e2-1259-407/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nova Via LT“ vadovo V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (todėl – UAB) „Nova Via LT“ vadovas V. M. pirmosios instancijos teismui pateikė pareiškimą dėl UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

72.

8Pareiškime nurodė, kad 2020 m. vasario 20 d. įvykusiame UAB „Nova Via LT“ susirinkime priimtas vienintelio akcininko sprendimas dėl kreipimosi į teismą iškelti UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą. UAB „Nova Via LT“ neturi galimybės iš karto įvykdyti kreditorių reikalavimų, tačiau įmonė, vykdydama veiklą, galėtų dengti įsiskolinimus dalimis restruktūrizavimo proceso metu. 2019 m. UAB „Nova Via LT“ vykdė veiklą, mokėjo darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius. Taip pat mokėjo įmokas pagal nenutrauktas kredito, lizingo sutartis ir pagal teisme patvirtintas taikos sutartis.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1391-480/2020 atsisakė iškelti UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą.

124.

13Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1300-260/2019 buvo nutraukta UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo byla, kadangi restruktūrizavimo administratorė su restruktūrizavimo planu nepateikė teismui įmonės kreditorių susirinkimo, pritarusio restruktūrizavimo planui, protokolo. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 24 straipsnio 3 dalimi, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 5 metai, juridiniam asmeniui restruktūrizavimo byla gali būti iškelta tik kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą.

145.

15Teismas, įvertinęs prie pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą pateiktą UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo planą, sprendė, kad jis neatitinka JANĮ 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų, todėl atsisakė UAB „Nova Via LT“ iškelti restruktūrizavimo bylą (JANĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

176.

18Apeliantas UAB „Nova Via LT“ vadovas V. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutartį ir klausimą dėl UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo planas atitinka JANĮ keliamus reikalavimus. Visi kreditorių reikalavimai pagal nustatytą eiliškumą tenkinami dviem etapais. Planuojama, kad kreditorių reikalavimai bus dengiami dalimis restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu. Kreditoriams, su kuriais yra pasirašytas susitarimas, UAB „Nova Via LT“ 2020-2024 metais įmokas atlikinės kas mėnesį pagal grafikus. Kreditoriams, su kuriais nėra pasiektas susitarimas, UAB „Nova Via LT“ 2021-2024 metais įmokas vykdys kas ketvirtį.

216.2.

22Nemokumo derybos dėl pagalbos susitarimų sudarymo gali užsitęsti. Visus tikslus įmonė gali pasiekti bendradarbiaudama su kreditoriais ir pasinaudodama jų pagalba finansiniams sunkumams įveikti bei taikydama įvairias ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. UAB „Nova Via LT“ intensyviai bando tartis su kreditoriais, su kuriais dar nėra pasiektas susitarimas dėl pagalbos.

237.

24Kreditorius UAB „EDS PROJECTS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti V. M. ir UAB „Nova Via LT“ atskirąjį skundą ir Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

257.1.

26Restruktūrizavimo byla įmonei galėjo būti keliama tik kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą, kuriam prieš tai turi būti pritarę kreditoriai. Teismui tvirtinti pateiktas restruktūrizavimo planas buvo netinkamai parengtas ir jam tinkamai nebuvo pritarę kreditoriai.

277.2.

28Bendrovės restruktūrizavimo plane nebuvo tinkamai nurodyti visi kreditoriai ir jų reikalavimai, įvykdymo terminai, užtikrinimo būdai. Restruktūrizavimo plane nurodytas kreditorių reikalavimo dydis neatitinka tikrovės ir pačios bendrovės dokumentų. Restruktūrizavimo plane nebuvo nurodyti reikalavimų įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti JANĮ nustatyti reikalavimai. Taip pat planas neatitinka kitų JANĮ 104 straipsnyje keliamų reikalavimų.

29Teismas konstatuoja:

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju apeliacinis teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

339.

34Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl juridinio asmens restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo planas neatitinka JANĮ 104 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų. Apeliantas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir ją ginčija. Todėl apeliacinės instancijos teismas įvertina pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą, teisėtumą ir pagrįstumą. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

3510.

36Restruktūrizavimas yra vienas iš juridinių asmenų nemokumo problemų sprendimo būdų. Šio proceso inicijavimą ir vykdymą reglamentuoja JANĮ bei CPK nuostatos (JANĮ 1 straipsnio 2 dalis, 15 straipsnio 2 dalis, CPK 1 straipsnio 1 dalis). Nemokumo procesas turi būti veiksmingas (JANĮ 1 straipsnio 1 dalis). Iš JANĮ parengiamųjų darbų (pranc. travaux préparatoires) matyti, kad įstatymų leidėjas, priimdamas JANĮ, siekė skatinti sėkmingus su nemokumo problemomis susidūrusių įmonių restruktūrizavimo procesus, taip sudarant galimybes įvykdyti kreditorių reikalavimus bei išvengti skolininko įmonės bankroto (žr. 2018 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto aiškinamąjį raštą Nr. XIIIP-2777).

3711.

38JANĮ 24 straipsnyje reglamentuojamas specifinis restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai kartu su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismui pateikiamas tvirtinti ir restruktūrizavimo planas. Šio restruktūrizavimo bylos iškėlimo ypatumas yra tai, kad teismas, iškeldamas restruktūrizavimo bylą, kartu patvirtina ir įmonės restruktūrizavimo planą. Tokiu atveju teismas ta pačia nutartimi iškelia restruktūrizavimo bylą ir patvirtina restruktūrizavimo planą (JANĮ 24 straipsnio 1 dalis). Jeigu teismas yra priėmęs sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą ir nuo šio sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 5 metai, juridiniam asmeniui restruktūrizavimo byla gali būti iškelta tik kartu patvirtinant restruktūrizavimo planą (JANĮ 24 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad jeigu restruktūrizavimo byla keliama pagal JANĮ 24 straipsnio 3 dalį, restruktūrizavimo planas yra sudedamoji pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dalis. Tokiu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas siekia užkirsti kelią piktnaudžiauti restruktūrizavimo procesu, užtikrinti teisinį stabilumą ir tikrumą, proceso ekonomiškumą ir veiksmingumą.

3912.

40Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju UAB „Nova Via LT“ vadovas, teikdamas pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, turėjo kartu pateikti tinkamai parengtą ir patvirtintą restruktūrizavimo planą, kadangi Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1300-260/2019 nutraukė UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą. Tai reiškia, kad nuo sprendimo nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 5 metai (JANĮ 24 straipsnio 3 dalis). Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu atsisakyti iškelti UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą dėl nustatytų restruktūrizavimo plano trūkumų.

4113.

42Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo planas neatitinka JANĮ 104 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 7 punkto, 8 punkto, 10 punkto, 11 punkto, 14 punkto reikalavimų. Todėl teismas, remdamasis JANĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą. Be to, duomenų, kad 2020 m. birželio 7 d. kreditorių susirinkimo metu sprendžiant restruktūrizavimo plano patvirtinimo bei kitus klausimus kreditoriai būtų buvę supažindinti su atsakovės UAB „Nova Via LT“ direktoriaus 2020 m. gegužės 28 d. priimtu įsakymu, kuriuo UAB „Nova Via LT“ direktorius V. M. nemokumo administratoriui privalomas vykdyti funkcijas pasilieka sau, nepateikta.

4314.

44Pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos vertinimas yra susijęs su teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu. Pažymėtina, kad pagal JANĮ 15 straipsnio 2 dalį, nemokumo bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Tai reiškia, kad juridinių asmenų nemokumo procesui taikomos ir bendrosios civilinį procesą reglamentuojančios nuostatos, nebent JANĮ konkrečius procesinius klausimus reglamentuoja kitaip.

4515.

46Civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (CPK 2 straipsnis); pagal įstatymą teisė kreiptis į teismą suteikiama kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-173-469/2020). Tačiau teisė kreiptis į teismą privalo būti įgyvendinama tinkamai pagal įstatyme nustatytus reikalavimus.

4716.

48Teismų praktikoje pripažįstama, kad bet kokie teisinio ar faktinio pobūdžio šios teisės ribojimai gali būti pripažįstami nesuderinamais su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, jei jie nepagrįstai apsunkina pareiškėjo teisės kreiptis į teismą efektyvumą, konkrečiai – teisės į teismą ribojimas turi turėti teisėtą tikslą ir turi egzistuoti pagrįstas proporcingumo ryšys tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-408-687/2018).

4917.

50Pažymėtina, kad nemokumo byla yra specifinė civilinių bylų kategorija, kurioje dominuoja viešasis interesas, skolininko ir jo kreditorių apsaugos poreikis. Be to, kaip jau minėta, nemokumo procesas turi būti veiksmingas. Remiantis teisėjo vadovavimo procesui principu, nemokumo procese teismas gali savo iniciatyva įpareigoti nemokumo proceso dalyvius atlikti procesinius veiksmus, rinkti įrodymus ir kontroliuoti nemokumo proceso šalių veiksmus, siekdamas užtikrinti veiksmingą teismo tvarka vykdomo nemokumo proceso eigą ir viešąjį interesą (JANĮ 3 straipsnio 4 dalis). Toks nemokumo (restruktūrizavimo) bylų pobūdis leidžia spręsti, kad teismas, nemokumo bylose yra aktyvus ir turi sudaryti galimybes veiksmingai pasinaudoti restruktūrizavimo procesu bei užtikrinti teisės į teisminę gynybą prieinamumą.

5118.

52Procesinių dokumentų ir jų priedų trūkumų šalinimo tvarka reglamentuojama CPK 115 straipsnyje. Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo dienos (CPK 115 straipsnio 2 dalis).

5319.

54Atsižvelgiant į teisėjo vadovavimo nemokumo procesui principą, teisės kreiptis į teismą reikšmę, viešojo intereso dominavimą nemokumo procese, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs pareiškimo iškelti nemokumo bylą ir ar prie šio dokumento pridedamų priedų trūkumus, turi sudaryti galimybę asmenims juos pašalinti, o ne atsisakyti pradėti nemokumo procesą. Priešingu atveju, neužtikrinama viešojo intereso apsauga ir efektyvus teisės į teisminę gynybą nemokumo procese prieinamumas.

5520.

56Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nustatė, kad prie pareiškimo pateikiamas įmonės restruktūrizavimo planas neatitiko JANĮ 104 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Įvertinus tai, kad byloje nenustatyta, jog pirmosios instancijos teismo nustatyti restruktūrizavimo plano trūkumai negalėtų būti pašalinti taikant procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju turėjo būti nustatytas terminas pašalinti apelianto pateikto restruktūrizavimo plano trūkumus. Tik trūkumų nepašalinus pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo galėtų būti laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui CPK 115 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad CPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatytas ne trumpesnis kaip 7 dienų terminas procesinių dokumentų trūkumams pašalinti, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl termino trūkumams pašalinti, privalo įvertinti nustatytus restruktūrizavimo plano trūkumus ir nustatyti protingą terminą, per kurį asmuo realiai galėtų pašalinti teismo nustatytus trūkumus.

5721.

58Atsižvelgiant į nurodytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nepagrįstai netaikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimą reglamentuojančių CPK nuostatų, taip neužtikrindamas veiksmingo nemokumo proceso. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta iškelti UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylą, pripažintina nepagrįsta ir naikintina. Kadangi pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimas priskirtas apygardos teismo kompetencijai (JANĮ 15 straipsnio 1 dalis), klausimo dėl UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Dėl žyminio mokesčio grąžinimo

5922.

60CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas penkiasdešimt eurų žyminis mokestis. CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami įsiteisėjus teismo nutarčiai tenkinti atskirąjį skundą bankroto ar restruktūrizavimo bylose.

6123.

62Nagrinėjamu atveju UAB „Nova Via LT“ už atskirąjį skundą sumokėjo 38 Eur žyminio mokesčio. Kadangi apelianto skundas tenkinamas, jam grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas), išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi šia nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

63Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

64Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškimo dėl UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

65Grąžinti UAB „Nova Via LT“ sumokėtą 38 Eur (trisdešimt aštuonis Eur) už atskirąjį skundą sumokėtą žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (todėl – UAB) „Nova Via LT“... 7. 2.... 8. Pareiškime nurodė, kad 2020 m. vasario 20 d. įvykusiame UAB „Nova Via... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismas 2020 m. birželio 15 d. nutartimi civilinėje byloje... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 30 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Teismas, įvertinęs prie pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 6.... 18. Apeliantas UAB „Nova Via LT“ vadovas V. M. atskiruoju skundu prašo... 19. 6.1.... 20. UAB „Nova Via LT“ restruktūrizavimo planas atitinka JANĮ keliamus... 21. 6.2.... 22. Nemokumo derybos dėl pagalbos susitarimų sudarymo gali užsitęsti. Visus... 23. 7.... 24. Kreditorius UAB „EDS PROJECTS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 25. 7.1.... 26. Restruktūrizavimo byla įmonei galėjo būti keliama tik kartu patvirtinant... 27. 7.2.... 28. Bendrovės restruktūrizavimo plane nebuvo tinkamai nurodyti visi kreditoriai... 29. Teismas konstatuoja:... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. 8.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. 9.... 34. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl juridinio asmens restruktūrizavimo... 35. 10.... 36. Restruktūrizavimas yra vienas iš juridinių asmenų nemokumo problemų... 37. 11.... 38. JANĮ 24 straipsnyje reglamentuojamas specifinis restruktūrizavimo bylos... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 41. 13.... 42. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad UAB „Nova... 43. 14.... 44. Pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos vertinimas yra susijęs su... 45. 15.... 46. Civilinio proceso tikslas – ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės... 47. 16.... 48. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bet kokie teisinio ar faktinio... 49. 17.... 50. Pažymėtina, kad nemokumo byla yra specifinė civilinių bylų kategorija,... 51. 18.... 52. Procesinių dokumentų ir jų priedų trūkumų šalinimo tvarka... 53. 19.... 54. Atsižvelgiant į teisėjo vadovavimo nemokumo procesui principą, teisės... 55. 20.... 56. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą... 57. 21.... 58. Atsižvelgiant į nurodytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 59. 22.... 60. CPK 80 straipsnio 2 dalis nustato, kad už atskiruosius skundus žyminis... 61. 23.... 62. Nagrinėjamu atveju UAB „Nova Via LT“ už atskirąjį skundą sumokėjo 38... 63. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 64. Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti... 65. Grąžinti UAB „Nova Via LT“ sumokėtą 38 Eur (trisdešimt aštuonis Eur)...