Byla e2-28-950/2016
Dėl rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Laimai Adomaitienei, dalyvaujant ieškovo R. D. atstovui adv. M. D., atsakovei M. A. P., atsakovės atstovei adv. S. Ž., atsakovo Birštono savivaldybės administracijos atstovei - teisės ir personalo skyriaus vedėjai A. S., trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų L. D., trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų G. G., nedalyvaujant ieškovui R. D., trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui, trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovui, trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui, viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civ. bylą pagal ieškovo R. D. 2015-08-18 ieškinį dėl rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas R. D. 2015-08-18 pareiškė Prienų rajono apylinkės teisme ieškinį atsakovams - M. A. P. ir Birštono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims be savarankiškų reikalavimų – L. D., G. G., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, kuriuo prašė:

3(1)

4panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33;

5(2)

6įpareigoti atsakovę M. A. P. per 2 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis išardyti plytų mūro tvorą/sieną, kurios aukštis - apie 2,27 m., plotis - apie 0,38 m., ilgis - apie 4,71 m., esančią žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o šių veiksmų atsakovei M. A. P. per teismo nustatytą terminą neatlikus, leisti ieškovui R. D. išardyti tvorą/sieną, o atsakovę įpareigoti atlyginti visas ieškovo patirtas išlaidas dėl tvoros/sienos nugriovimo ir statybvietės sutvarkymo;

7(3)

8priteisti iš atsakovės M. A. P. visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas R. D. 2015-08-18 pateiktame ieškinyje nurodė, kad jis yra žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių ( - ) bendrasavininkas. Gretimo žemės sklypo su jame stovinčiu gyvenamuoju namu, esančių ( - ) bendrasavininkė yra M. A. P.. 2012 m. atsakovės užsakymu buvo parengtas jai priklausančio dvibučio gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projektas Nr. 2012/14-TP. Minėtame projekte buvo numatytas gyvenamojo namo pirmo aukšto plytų mūro sienos sprendinys – lauko plytų mūro siena, kurios aukštis 2,5 m., plotis - 0,25 m., ilgis - iki esamo bendro šulinio. Dėl nurodyto dvibučio gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projekto Nr. 2012/14-TP atsakovas Birštono savivaldybės administracija 2012-11-09 išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Kadangi atsakovė M. A. P. įgyvendino parengtame projektą numatytus sprendimus, jis 2013-09-09 pateikė skundą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Nurodyta institucija, prižiūrinti vykdomų statybų teisėtumą, iniciavo administracines procedūras, kurias atlikusi 2014-07-14 pateikė Prienų rajono apylinkės teismui ieškinį dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Tačiau Prienų rajono apylinkės teismas 2015-05-19 priimtu sprendimu atmetė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį kaip pareikštą praleidus Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros įstatymo 23 str. 1 d. 8 p. numatytą 2 mėn. terminą kreiptis į teismą. Kartu Prienų rajono apylinkės teismas konstatavo, kad jis, t.y. ieškovas R. D., turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą, siekdamas apginti savo pažeistas teises. Ieškovas laiko, kad ginčijamą sieną/tvorą atsakovė M. A. P. pastatė sklype, kuris ribojasi su jam nuosavybės teise priklausančiu sklypu, nesilaikyta teisės aktuose nustatytų mažiausių atstumų nuo statinių iki gretimo sklypo ribos ir neturėdama jo, t.y. ieškovo R. D., rašytinio sutikimo, kas akivaizdžiai liudija, kad tokios sienos/tvoros statyba laikytina savavališka, pažeidžianti jo teises ir teisėtus interesus. Atsakovės M. A. P. pastatyta siena/tvora yra aukštesnė kaip 2 m., todėl norint ją pastatyti ant žemės sklypų ribos, atsakovė privalėjo gauti kaimyninio žemės sklypo savininko, t.y. jo, rašytinį sutikimą. Dėl tokio rašytinio sutikimo ieškovė į jį nesikreipė, jokio rašytinio sutikimo atsakovei M. A. P. jis nėra išdavęs. Tokiais savo veiksmais atsakovė pažeidė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. ir 23 str. 1 d. 5 p. reikalavimus, STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo 1.1 p. reikalavimus, STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.2 punkto reikalavimus ir STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės reikalavimus. Nors toks kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas buvo būtinas, tačiau atsakovė M. A. P. jo kartu su dvibučio gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projektu Nr. 2012/14-TP, Birštono savivaldybės administracijai nepateikė. Nepaisant to, atsakovas Birštono savivaldybės administracija neteisėtai ir nepagrįstai 2012-11-09 išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Atsižvelgiant į tai, ieškovas laiko, kad visos jo nurodytos faktinės aplinkės liudija, kad atsakovė M. A. P. ginčo statinį - lauko plytų mūro siena/tvorą pastatė neturėdama privalomo tokią statybą leidžiančio dokumento - gretimo žemės sklypo savininko, t.y. jo, rašytinio sutikimo, kas sudaro pagrindą panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, o pačią sienos/tvoros statybą pripažinti savavališka. Pripažinus atsakovės M. A. P. atliktą sienos/tvoros statybą savavališka, būtina pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. sieną/tvorą nugriauti. Taikyti būtent tokį savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą, ieškovo nuomonę būtina todėl, kad atsakovės M. A. P. pastatyta siena/tvora užstoja šviesą augalams, yra visiškai neestetiška, dėl jos ieškovas jaučiasi kaip kalėjime („lageryje“). Be to, atsakovė prisidengdama pastatyta siena/tvora siekia taip suformuoti būsimo priestato sieną. Kadangi atsakovė M. A. P. pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, todėl ieškovo nuomone, siūloma savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonė – savavališkai pastatytos sienos/tvoros nugriovimas, yra visiškai proporcinga siekiamam tikslui atkurti teisėtumą ir pašalinti jo teisių pažeidimus.

10Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad jo nuomone Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytas vieno mėnesio terminas administraciniam aktui apskųsti laikytinas teisės kreiptis į teismą terminu, o ne ieškinio senaties terminu, todėl gali būti atnaujintas. Remiantis tuo, jeigu teismas laikytų, kad anksčiau nurodytas terminas ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 vis dėl to yra praleistas, ieškovas prašo jį atnaujinti kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl ieškovo sveikatos būklės - fizinės negalios (kurčnebylystės), dėl užsitęsusios advokato paieškos, užtrukusio tinkamo advokato susipažinimo su reikalinga medžiaga.

11Ieškovo atstovas adv. M. D. 2016-01-22, 2016-02-01 ir 2016-04-01 vykusių teismo posėdžių metu, teisiniais argumentais pagrindė R. D. 2015-08-18 ieškinyje bei 2015-10-05 rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas faktines aplinkybes bei prašė pareikšto ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai.

12Atsakovė M. A. P. su ieškovo R. D. ieškiniu nesutiko. 2015-09-15 pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sienos, dėl kurios teisėtumo civ. byloje ir yra kilęs ginčas statyba nelaikytina savavališka statyba. Ginčo siena pastatyta teisėtai pagal architektės J. M. projektą Nr. 2012/14-TP „Dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinis remontas“. Minėto projekto aiškinamajame rašte ir brėžiniuose aiškiai nurodyta, kad projektuojama nelaikanti lauko plytų mūro siena, kurios aukštis - 2,5 m., plotis - 0,25 m., ilgis (pagal brėžinius) - iki esamo bendro šulinio. Birštono savivaldybės administracijai kartu su 2012-10-11 prašymu raštu pritarti statinio projektui, taip pat buvo pateiktas ir visas statinio projektas. Taigi iš pateikto statinio projekto sprendinių Birštono savivaldybės administracijai buvo žinoma, kad statinio projekto sprendiniuose buvo numatytas ir ginčijamas gyvenamojo namo, esančio ( - ) pirmo aukšto plytų mūro sienos sprendinys. Statinio projekto sprendiniams pritarė Nemuno kilpų regioninio parko direkcija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, ko pasėkoje statinio projektui ir buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas - 2012-11-09 Birštono savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Atsižvelgiant į tai, atsakovės M. A. P. nuomone, kad statinio projektui, kuriame suprojektuota ginčijama siena, pritarė Birštono savivaldybės administracija ir visi kiti subjektai pagal STR 1.07.01:2010 6 priedo reikalavimus, darytina išvada, kad rašytinis pritarimas (statybą leidžiantis dokumentas) buvo išduotas ir statinio projekte suprojektuotai sienai. Gyvenamojo namo pirmojo aukšto kapitalinis remontas atliktas tik po to, kai buvo gautas Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 rašytinis pritarimas statinio projektui RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Nelaikanti lauko plytų mūro siena buvo pastatyta griežtai laikantis bei nenukrypstant nuo architektės J. M. parengto projekto. Visos nurodytos aplinkybės, atsakovės nuomone, patvirtina, kad nelaikanti lauko plytų mūro siena buvo pastatyta teisėtai ir nelaikytina savavališka statyba. Ieškovo R. D. ieškinio reikalavimas panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 visiškai nepagrįstai grindžiamas tuo, kad statinio projektas buvo išduotas neišlaikant teisės aktų reglamentuojamų atstumų iki gretimo sklypo ribos, viršijant leistiną statinio aukštį, ir neturint gretimo žemės sklypo savininko rašytinio sutikimo (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p., 23 str. 1 d. 5 p., STR 2.02.09:2005 8 priedo 1.1. p., STR 1.07.01:2010 33.2 d., STR 1.01.07:2010 2 l.), kadangi šiuo atveju nebuvo vykdoma nauja ginčo sienos statyba, o buvo vykdoma nuo 2004 m. ant žemės sklypų ribos stovėjusios metalinių konstrukcijų, aklinos, 4.5 m. ilgio ir 2,5 m. aukščio, tvoros rekonstrukcija. Todėl ieškovo sutikimas dėl jau esamos surūdijusio metalo tvoros kapitalinio remonto, nors ir įstatymų nustatyti atstumai nebuvo išlaikyti, nebuvo reikalingas. Kadangi nelaikanti lauko plytų mūro siena buvo pastatyta teisėtai, t.y. pagal architektės J. M. parengtą projektą, gavus ginčijamą Birštono savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą, laikantis kitų teisės aktų reikalavimų, todėl ieškovo R. D. pareikštas reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo – pastatytos ginčo sienos nugriovimo, atsakovės nuomone pripažintinas visiškai neteisėtu ir nepagrįstu, todėl taip pat turi būti atmestas. Be kita ko, M. A. P. laiko, kad ieškovas R. D. praleido ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytą 1 mėn. terminą ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, nes apie tokio pritarimo išdavimą jis žinojo jau 2013 m. Minėto termino praleidimas taip pat sudaro savarankišką pagrindo atmesti visus ieškovo pareikštus reikalavimus.

132016-01-22 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė M. A. P. papildomai paaiškino, kad tarp jai ir ieškovui priklausančių žemės sklypų tvora stovėjo nuo seno. Pirmiausiai nedidelę tvorą pastatė jos tėvas. Vėliau, jau daug didesnę ir aukštesnę tvorą, pastatė ieškovas. Tai galėjo būti padaryta apie 1990 m. Prieš 10 m. buvo pastatyta kiek gražesnė, pilkų lakštų tvora. Atliekant gyvenamojo namo kapitalinį remontą buvo įrengtas gyvenamojo namo sienos pratęsimą. Namo sienos išsikišimas buvo nuo seno, ji tik jį pratęsė. Tai buvo padaryta griežtai laikantis projekto. Sienos pratęsimas buvo sugalvotas kaip apsauginė ugniasienė, taip pat kaip izoliacija nuo kaimynų, ramybės garantija. Padaryti sienos pratęsimą pasiūlė architektė. Dėl sienos pratęsimo su architekte tarėsi jos dukra. Architektė užtikrino, kad toks sienos pratęsimas yra visiškai teisėtas. Greta sienos šiuo metu yra įrengta terasa, ten auga gėlės. Virš terasos dar yra įrengtas stogelis, kuris į pratęstą sieną nesiremia. Mano, kad toks sienos pratęsimas niekaip nepažeidžia R. D. teisių, nes siena neužstoja saulės, be kita ko, ieškovas ten nieko ir neaugina. Siena yra estetiška ir graži.

14M. A. P. atstovė adv. S. Ž. 2016-01-22, 2016-02-01 ir 2016-04-01 vykusių teismo posėdžių metu teisiniais argumentais pagrindė atsakovės nurodytas faktines aplinkybes bei prašė ieškovo R. D. pareikštą ieškinį atmesti kaip visiškai nepagrįstą.

15Atsakovas Birštono savivaldybės administracija 2015-09-28 pateikė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, kuriuo su R. D. reikalavimais nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2012-10-11 M. A. P. kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją su prašymu raštu pritarti statinio projektui, kuriame numatyta atlikti kapitalinį gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto remontą. 2012-11-02 buvo gauti Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pritarimai. Atsižvelgiant į tai, kad parengtas gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projektas atitiko reikiamų teisės aktų reikalavimus, 2012-11-09 Birštono savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitaliniam remontui. 2014-01-27 M. A. P. vėl kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją su prašymu raštu pritarti jau kitam statinio projektui, t.y. sklypo ( - ) sutvarkymui ir aptvėrimui, nurodydama konkrečius darbus - naujos medinės tvoros ir trinkelių įrengimas. 2014-02-13 raštu Nr. (16.12.)-( - ) Birštono savivaldybės administracija nepritarė anksčiau minėtam M. A. P. prašyme nurodytam projektui bei informavo, kokius trūkumus ji privalo ištaisyti. 2014-02-24 M. A. P. pakartotinai kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją su prašymu raštu pritarti statinio projektui, t.y. sklypo ( - ) sutvarkymas ir aptvėrimas, nurodydama konkrečius darbus - mašinų stovėjimo aikštelės ir naujos tvoros statyba, pėsčiųjų takų įrengimas. 2014-03-06 Birštono savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą Nr. RPP-22-140306-00004(16.12.)-RPSP-04 statinio projektui, t.y. sklypo ( - ) sutvarkymas ir aptvėrimas. Atsižvelgiant į tai, atsakovas laiko, kad M. A. P. du kartus kreipėsi į Birštono savivaldybės administraciją ir pateikė du atskirus prašymus dėl dviejų skirtingų projektų: dėl gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto ir dėl sklypo ( - ) sutvarkymo ir aptvėrimo. Pateikti savarankiški prašymai buvo nagrinėjami ir statybas leidžiantys dokumentai buvo išduoti atsižvelgiant į prašymuose nurodytus projektus ir juose numatytus atlikti darbus. Ieškovo ginčijamame rašytiniame pritarime Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 yra aiškiai įvardinta, kad jis suteikia teisę atlikti kapitalinį pastato - gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto remontą, be ne inžinerinio statinio - tvoros - statybą. Būtent dėl to, atsakovo manymu, ieškovas R. D. visiškai nepagrįstai teigia, kad Birštono savivaldybės administracija nesilaikė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. reikalavimo, įpareigojančio asmenį gauti ir pateikti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus tvoros ant žemės sklypų ribos statybai. M. A. P. neprivalėjo pateikti gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimų, nes ji prašė pritarti tik statinio projektui, kuriame buvo numatyta atlikti kapitalinį gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto remontą, bet ne naujos tvoros statybą. Dėl tvoros, kuri atriboja atsakovei priklausančio žemės sklypo dalį nuo ieškovui priklausančios žemės sklypo dalies, M. A. P. kreipėsi su visai kitu prašymu ir 2014-03-06 jai buvo išduotas rašytinis pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-140306-00004(16.12.)-RPSP-04. Be to, Birštono savivaldybės administracijos nuomone, ieškovas R. D. praleido ir Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytą 1 mėn. terminą ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, nes apie tokio pritarimo išdavimą jis žinojo jau 2013 m.

16Atsakovo atstovė - teisės ir personalo skyriaus vedėja A. S. 2016-01-22 ir 2016-02-01 vykusių teismo posėdžio metu teisiniais argumentais pagrindė atsiliepime į ieškinį išdėstytus faktus ir prašė ieškovo R. D. ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

17Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų L. D. 2016-03-07 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo R. D. ieškiniu ji visiškai sutinka. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų atsiliepime į ieškinį iš esmės pažodžiui pakartojo ieškovo R. D. ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus.

18L. D. 2016-04-01 vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovės M. A. P. pastatyta siena akivaizdžiai pažeidžia jos teises ir teisėtus interesus. Kiek prisimena, tai prieš atsakovei pastatant ginčo sieną, ten visada stovėjo ne viena tvora. Tas tvoras visą laiką statė išimtinai M. A. P.. Kada buvo pradėtos statyti tvoros ant žemės sklypo ribos, ji neprisimena. Prieš pastatant ginčo sieną, stovėjo skardinių lakštų tvora, ji buvo aukšta. Anksčiau stovėjusi tvora taip pat visą laiką pažeidė jos teises. Naujai pastatyta siena pažeidžia jos teises, tokiu pat būdu - užstoja saulę, trukdo naudotis jai priklausančiame žemės sklype esančiu šuliniu, neleidžia augti augalams - gyvatvorei, žolės vejai. Gera valia išspręsti dėl pastatytos sienos kilusio ginčo, ji su atsakove M. A. P. nebandė. Savo pažeistų teisių niekada asmeniškai negynė, niekur nesikreipė, nerašė ir nepasirašė jokių raštų, nes netiki teisingumu. Netiki, kad gali ką nors pakeisti. Leido viskuo rūpintis savo broliui, turimo nekilnojamojo turto bendraturčiui - R. D.. Todėl brolis gindamas savo pažeistas teises, taip gina ir jos pažeistas teises, nes ji visiškai pritaria R. D. veiksmams. Pats R. D. nuolat gyvena Vilniuje, per savaitę Birštone jis praleidžia 2-3 dienas. Nepaisant to, laiko, kad atsakovės M. A. P. pastatyta tvora, pažeidžia tiek jos, tiek ir brolio, teises. Dalyvavo anksčiau Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėtoje civ. byloje iškeltoje pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareikštą ieškinį. Kodėl neskundė priimto nepalankaus teismo sprendimo, ji paaiškinti negali.

19Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų G. G. 2015-09-22 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad anksčiau pats ieškovas R. D. buvo pastatęs akliną tvorą tarp žemės sklypo ( - ) ir žemės sklypo ( - ). Atsakovei M. A. P. renovavus dvibutį gyvenamąjį namą, renovuota tvora niekaip nepažeidžia ir negali pažeisti R. D. teisių ir teisėtų interesų, nes ieškovui priklausančio žemės sklypo dalis nepasikeitė, nesumažėjo, pratęsta tvora atrodo žymiai gražiau, tvarkingiau ir estetiškiau.

202016-01-22 vykusio teismo posėdžio metu trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų G. G. pakartojo atsiliepime į ieškinį nurodytas faktines aplinkybes ir prašė ieškovo R. D. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

21Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2015-09-22 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad neturi jokio teisinio suinteresuotumo civ. byloje Nr. e2-28-950/2016 kilusio ginčo baigtimi ir dėl ieškovo R. D. ieškinio pagrįstumo palieka spręsti teismui.

22Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų 2016-03-15 rašytiniu prašymu prašė civ. bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

23Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Nemuno kilpų regioninio parko direkcija 2015-09-10 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Pateiktame atsiliepime nurodė, kad neturi jokio teisinio suinteresuotumo civ. byloje Nr. e2-28-950/2016 kilusio ginčo baigtimi. Prašė civ. bylą nagrinėti Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

24Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

25Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2015-09-10 pateikė atsiliepimą į ieškinį. Pateiktame atsiliepime nurodė, kad neturi jokio teisinio suinteresuotumo civ. byloje Nr. e2-28-950/2016 kilusio ginčo baigtimi. Prašė civ. bylą nagrinėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

26Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

27Ieškinys atmestinas.

28Civ. byloje nustatytos faktinės aplinkybės:

29Iš civ. byloje surinktų faktinių duomenų matyti, kad ieškovui R. D. dalinės nuosavybės teise priklauso 1/4 dalis žemės sklypo ir 1/4 dalis gyvenamo namo, ūkinio pastato ir kiemo statinių, esančių ( - ). Atsakovei M. A. P. dalinės nuosavybės teise priklauso 2/3 dalys žemės sklypo ir 40/80 dalys gyvenamojo namo, garažas bei 2/3 dalys kiemo statinių, esančių ( - ).

30Architektė J. M., atsakovės M. A. P. užsakymo pagrindu, parengė dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 2012/14-TP. Nurodytame projekte buvo numatytas projektinis sprendinys - prailginta ir praplatinta apdailinio mūro siena. Minėtas projektinis sprendinys vizualiai buvo pavaizduotas visuose gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto techninio projekto brėžiniuose.

31Birštono savivaldybės administracija 2012-11-09 išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 pagal atsakovės M. A. P. pateiktą dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 2012/14-TP.

322013-08-19 ieškovas R. D. pateikė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pareiškimą, kuriame nurodė, kad gretimame žemės sklype, esančiame ( - ), ant ribos su žemės sklypu, esančiu ( - ), yra statoma silikatinių plytų siena – virš 2 m., aukščio, apie 5 m. ilgio, greta geriamo vandens šulinio. Laiko, kad minėta statyba yra neteisėta, vykdoma neturint būtinų leidimų ir sutikimų, kitų būtinų dokumentų, dėl ko turi būti atliktas nurodytos statybos patikrinimas. 2013-09-09 ieškovas R. D. taip pat pateikė ir pareiškimo papildymą dėl statybos darbų, kuriame nurodė, kad statybos vykdomos M. A. P. priklausančiame žemės sklype.

332013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakingi pareigūnai atliko patikrinimą vietoje ir surašė statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. SPA-1769-(15.2). Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad ant ieškovo R. D. žemės sklypo ir atsakovės M. A. P. žemės sklypo bendros ribos pastatyta aklina tvora (matmenys: ilgis - 4,71 m., plotis - 0,38 m, aukštis - 2,27 m). Tvora nuo ieškovo žemės sklypo pusės yra baltų silikatinių plytų mūras, nuo atsakovės pusės - monolitinis betonas su trimis nišomis.

342013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakingi pareigūnai atsakovei M. A. P. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-130927-00084 dėl savavališkai pastatytos tvoros, kuriame užfiksuota, kad statant tvorą buvo neišlaikytas atstumas iki gretimo sklypo ribos.

352013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsakingi pareigūnai pateikė atsakovei M. A. P. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130927-00071, kuriuo pareikalavo ją, iki 2014-03-27, pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti savavališkai pastatytą tvorą.

362014-03-27 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos priėmė pažymą „Dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - )“ Nr. 4D-799, kuria konstatavo, kad atsakovės M. A. P. pateikto dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto techninio projekto Nr. 2012/14-TP sprendiniuose buvo numatytas gyvenamojo namo pirmo aukšto plytų mūro sienos sprendinys, todėl yra laikoma, jog Birštonos savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas išduotas ir minėtame projekte suprojektuotai tvorai-sienai.

372014-04-11 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas, remdamasis parengta pažyma „Dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - )“ Nr. 4D-799, priėmė įsakymą Nr. 1 V-63, kuriuo buvo panaikintas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130927-00071.

382014-04-18 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė raštą „Dėl informacijos pateikimo“, kuriame nurodė, jog tvora-siena pastatyta neišlaikant teisės aktų reglamentuojamų atstumų iki gretimo sklypo ribos, neturint gretimo žemės sklypo savininko - R. D. sutikimo, kas liudija, kad ir Birštono savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 išduotas nesilaikant STR 2.02.09:2005 nustatytų reikalavimų.

392014-05-07 ieškovas R. D. asmeniškai kreipėsi į Birštono savivaldybės administracijos direktorių dėl 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo. Ieškovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo 1.1. p. prašė skubiai panaikinti anksčiau minėtą rašytinį pritarimą.

402014-05-22 Birštono savivaldybė pateikė raštą „Dėl rašytinio pritarimo panaikinimo“, kuriuo informavo ieškovą jog, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 49 p., statybą leidžiantis dokumentas gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik šiame punkte įvardintais atvejais. Todėl neesant minėto teisės akto 49 p. įvardytų pagrindų, Birštono savivaldybės administracija rašytinio pritarimo statinio projektui panaikinti negali.

412014-07-14 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pareiškė Prienų rajono apylinkės teisme ieškinį atsakovams - M. A. P. ir Birštono savivaldybės administracijai, dėl 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo bei savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

42Prienų rajono apylinkės teismas 2015-05-19 sprendimu atmetė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį kaip pareikštą praleidus Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros įstatymo 23 str. 1 d. 8 p. numatytą 2 mėn. terminą kreiptis į teismą. Minėto teismo sprendimo apeliacine tvarka neskundė nei jį pareiškęs asmuo - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, nei civ. bylos nagrinėjime trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų teisėmis dalyvavęs asmuo (ieškovas nagrinėjamoje civ. byloje) - R. D..

43Dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo:

44Ieškovas R. D. 2015-08-18 ieškinio pirmuoju reikalavimu prašė panaikinti administracinį aktą - Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Minėtą reikalavimą ieškovės iš esmės grindė tuo, kad atsakovės M. A. P. pastatyta siena/tvora yra aukštesnė kaip 2 m., todėl norint ją pastatyti ant žemės sklypų ribos, atsakovė privalėjo gauti kaimyninio žemės sklypo savininko, t.y. jo, ieškovo R. D., rašytinį sutikimą, kurį, kaip statybą leidžiantį dokumentą, ji turėjo pateikti Birštono savivaldybės administracijai. Dėl tokio rašytinio sutikimo atsakovė į jį nesikreipė, jokio rašytinio sutikimo M. A. P. jis nėra išdavęs. Nors toks kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas buvo būtinas (privalomas) dokumentas, tačiau atsakovė M. A. P. jo kartu su dvibučio gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projektu Nr. 2012/14-TP Birštono savivaldybės administracijai nepateikė, todėl Birštono savivaldybės administracija neteisėtai ir nepagrįstai 2012-11-09 išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, dėl ko jis ir turi būti panaikintas.

45Atsakovė M. A. P., taip pat ir kitas atsakovas - Birštono savivaldybės administracija, nesutikdami su minėtu ieškovo reikalavimu dėl administracinio akto panaikinimo, be kita ko, nurodė, jog R. D. yra akivaizdžiai ir žymiai praleidęs Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytą vieno mėnesio terminą 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 ginčijimui. Tiek M. A. P., tiek ir Birštono savivaldybės administracija, prašė taikyti Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatyto termino praleidimo teisines pasekmes ir tuo pagrindu atmesti ieškovo R. D. ieškinio reikalavimą dėl administracinio akto panaikinimo.

46Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai nurodė, kad jo nuomone Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytas vieno mėnesio terminas administraciniam aktui ginčyti nėra praleistas, nes apie tokią savo teise jis sužinojo tik įsiteisėjus Prienų rajono apylinkės teismo 2015-05-19 sprendimui, kuriuo buvo atmestas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Laiko, kad minėto sprendimo įsiteisėjimo diena laikytina ta objektyvia aplinkybe, su kuria gali būti siejama vieno mėnesio ieškinio padavimo teismui procesinio termino pradžia. R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose taip pat nurodė, kad jeigu teismas laikytų, jog anksčiau nurodytas terminas ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 vis dėl to yra praleistas, ieškovas prašo jį atnaujinti kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl sunkios sveikatos būklės - fizinės negalios (kurčnebylystės), dėl užsitęsusios advokato paieškos, užtrukusio tinkamo advokato susipažinimo su reikalinga medžiaga. Analogiškus argumentus 2016-01-22, 2016-02-01 ir 2016-04-01 vykusiuose teismo posėdžiuose palaikė ir ieškovo R. D. atstovas adv. M. D..

47Pažymėtina, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra - civilinio teisinio pobūdžio, o kiti yra - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai.

48Administracinio pobūdžio reikalavimams civilinėje byloje taikytinas Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. įtvirtintas vieno mėnesio procesinis teisės kreiptis į teismą terminas. Šio straipsnio 1 d. nustato, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) teismui gali būti paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. įtvirtintas procesinis teisės kreiptis į teismą terminas nėra naikinamasis, t.y. gali būti atnaujinamas, jei teismas nustato svarbias jo praleidimą lėmusias priežastis (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str., Lietuvos Respublikos CPK 78 str. 1 d.). Sprendžiant dėl termino praleidimo priežasčių svarbos, be kitų aplinkybių, turi būti įvertinamas ir momentas, nuo kurio sąžiningai veikdamas asmuo turėjo suvokti galimą savo teisių pažeidimą, lemiantį poreikį dėl to kreiptis į teismą.

49Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, tais atvejais, kai sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Spręstina, kad asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t.y. aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-04-08 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS492-175/2013; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-05-02 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS556-372/2013; ir kt.). Tokios įstatymo nuostatos skatina asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, tuo pačiu garantuoja teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrina apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių apsaugai. Įstatyme numatytas trumpas (1 mėn.) terminas skundui paduoti įpareigoja asmenis savo procesinėmis teisėmis naudotis itin operatyviai, atidžiai, rūpestingai, protingai bei sąžiningai (Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 3 d.), nes priešingu atveju asmens teisė pateikti skundą neginama (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-05-27 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS146-166/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-07-05 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. AS146-375/2012; ir kt.).

50Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas R. D. nėra subjektas teisinio santykio dėl kurio buvo išduotas ginčijamas Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Tokios santykio subjektai yra statytojas – M. A. P. ir asmenys, kurie raštu pritarė statytojo pateiktam dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto projektui, - Birštonos savivaldybės administracija, Nemuno Kilpų regioninio parko direkcija ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Remiantis tuo, akivaizdu, kad Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytas vieno mėnesio terminas tokiam administraciniam aktui ginčyti ieškovui R. D. turi būti skaičiuojamas ne nuo tokio akto priėmimo ar įteikimo dienos (jis ieškovui R. D. niekada net nebuvo siųstas), o nuo tos dienos, kai ieškovas R. D. sužinojo apie priimtą Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, kada jam tapo žinomas minėto akto turinys.

51Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad apie savo teisę ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 jis sužinojo tik įsiteisėjus Prienų rajono apylinkės teismo 2015-05-19 sprendimui, kuriuo buvo atmestas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys dėl minėto administracinio akto panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Laiko, kad minėto sprendimo įsiteisėjimo diena (t.y. 2015-06-19) laikytina ta objektyvia aplinkybe, su kuria gali būti siejama ieškinio padavimo teismui procesinio termino pradžia. Tačiau teismas su tokiais ieškovo R. D. argumentais nesutinka.

52Pažymėtina, kad ieškovas R. D. kartu su ieškiniu pateikė savo, 2014-05-07 visiškai savarankiškai rašytą raštą „Dėl rašytinio pritarimo panaikinimo“, kuris adresuotas Birštono savivaldybės administracijos direktoriui. Minėtu raštu, ieškovas R. D. reikalavo skubiai panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, be kita ko, aiškiai nurodydamas faktinius, ir netgi - teisinius, argumentus dėl ko minėtas administracinis aktas laikytinas neteisėtu ir naikintinu. Remiantis tuo, teismas laiko, kad jau vėliausiai minėto rašto rašymo dieną - 2014-05-07 - ieškovui R. D. buvo žinoma apie Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, taip pat buvo aiškiai žinomas tokio administracinio akto turinys. 2014-05-22 raštu Nr. (13.1)-SR-749 Birštono savivaldybės administracija informavo, kad 2012-11-09 išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikintas nebus. Teismas atkreipia dėmesį, kad tuo metu (2014-05-07) ieškovui R. D. jau buvo žinoma, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas panaikino M. A. P. 2013-09-27 surašytą savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-130927-00084 ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-130927-00071, taip pat panaikino ir 2013-10-08 surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. ATP-20-131008-00026 ir jo pagrindu priimtą administracinį nurodymą. Apie tai ieškovas R. D. buvo informuotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2014-04-18 raštu Nr. (15.2)-2D-6149. Jokios informacijos apie tai, kad minėta institucija (t.y. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) ketina (planuoja) kreiptis į teismą su ieškiniu dėl 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ieškovas R. D. tuo metu (2014 m. balandžio mėn. - gegužės mėn.) neturėjo. Remiantis tuo, teismas sprendžia, kad ieškovas R. D. 2014-05-07 rašydamas Birštono savivaldybės administracijos direktoriui raštą „Dėl rašytinio pritarimo panaikinimo“, o juo labiau gavęs Birštono savivaldybės administracijos atsakymą, t.y. 2014-05-22 raštą Nr. (13.1)-SR-749, privalėjo aktyviai ginti savo pažeistas teises ir per vieno mėnesio terminą kreiptis dėl minėto administracinio akto panaikinimo teismo tvarka. Todėl Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatyto vieno mėnesio termino administraciniam aktui ginčyti pradžia teismas laiko būtent ieškovo R. D. rašto „Dėl rašytinio pritarimo panaikinimo“ surašymo datą - 2014-05-07. Po minėto rašto surašymo, gavęs Birštono savivaldybės administracijos 2014-05-22 raštą Nr. (13.1)-SR-749, ieškovas R. D. neatliko jokių aktyvių veiksmų siekdamas nuginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis tikėjosi, jog jo pažeistas teises apgins kompetentinga institucija - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, laikytina teisiškai nereikšminga, nes minėta institucija ieškinį Prienų rajono apylinkės teismui dėl administracinio akto nuginčijimo ir savavališkos statybos padarinių šalinimo pareiškė tik 2014-07-14 ir tai padarė vykdydama tiesiogines savo, kaip institucijos užtikrinančios statybų teisėtumą, funkcijas, o ne siekdama apginti konkretaus fizinio asmens - ieškovo R. D. - teises. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovas R. D. yra žymiai praleidęs Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33.

53Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose buvo nurodęs, kad tuo atveju, jeigu teismas laikytų, jog Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. numatytas terminas ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 vis dėl to yra praleistas, tai jis prašo jį atnaujinti kaip praleistą dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl sunkios sveikatos būklės - fizinės negalios (kurčnebylystės), dėl užsitęsusios advokato paieškos, užtrukusio tinkamo advokato susipažinimo su reikalinga medžiaga.

54Tačiau teismas, įvertinęs nagrinėjamos civ. bylos medžiaga sprendžia, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, atnaujinti Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio terminą administraciniam aktui ginčyti. Kaip jau buvo minėta anksčiau, laikytina, kad terminas ginčyti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, ieškovui R. D. turi būti skaičiuojamas nuo rašto „Dėl rašytinio pritarimo panaikinimo“ surašymo dienos, t.y. nuo 2014-05-07. Atsižvelgiant į tai, ieškovas R. D. nei pateiktuose procesiniuose dokumentuose (ieškinyje; rašytiniuose paaiškinimuose), nei jo atstovas adv. M. D. teismo posėdžio metu, nenurodė jokių objektyvių ir svarbių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad ieškovas R. D. neturėjo objektyvios galimybės tuo metu - 2014 m. gegužės mėn. (t.y. gavęs Birštono savivaldybės administracijos 2014-05-22 raštą Nr. (13.1)-SR-749) kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, t.y. Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo. Tuo tarpu ieškovo 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytos priežastys - sunki sveikatos būklė dėl fizinės negalios (kurčnebylystės), užsitęsusios advokato paieškos, užtrukęs tinkamas advokato susipažinimas su reikalinga medžiaga - yra atsiradusios jau daug vėliau (išskyrus fizinę negalią), t.y. po Prienų rajono apylinkės teismo 2015-05-19 sprendimo priėmimo, todėl negali būti pripažintos svarbiomis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyto termino praleidimo priežastimis.

55Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis išdėstytais teisiniais argumentais, konstatuotina, kad terminas reikalavimui dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo pareikšti yra praleistas ir nėra nustatyta jokių objektyvių ir svarbų priežasčių tokiam terminui atnaujinti. Procesinio termino, numatyto Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. praleidimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškovo R. D. reikalavimą dėl administracinio akto - Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio pritarimo statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 panaikinimo.

56Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo:

57Ieškovas R. D. antruoju 2015-08-18 pareikšto ieškinio antruoju reikalavimu prašė įpareigoti atsakovę M. A. P. per 2 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis išardyti plytų mūro tvorą/sieną, kurios aukštis - apie 2,27 m., plotis - apie 0,38 m., ilgis - apie 4,71 m., esančią žemės sklype ( - ), ir sutvarkyti statybvietę, o šių veiksmų atsakovei M. A. P. per teismo nustatytą terminą neatlikus, leisti ieškovui R. D. išardyti tvorą/sieną, o atsakovę įpareigoti atlyginti visas ieškovo patirtas išlaidas dėl tvoros/sienos nugriovimo ir statybvietės sutvarkymo. Toks ieškovo reikalavimas laikytinas reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (Lietuvos Respublikos CK 4.103 str.).

58Jau anksčiau buvo minėta, kad atsakovė M. A. P., pagal architektės J. M. parengtą projektą atliko dvibučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) pirmo aukšto kapitalinį remontą. Nagrinėjamoje civ. byloje nėra ginčo dėl faktinės aplinkybės, kad be faktiškai atliktų dvibučio gyvenamojo namo, esančio ( - ) statybos darbų, ant žemės sklypo esančio ( - ) ir žemės sklypo, esančio ( - ) ribos buvo pastatyta mūro tvora/siena, kurios aukštis - apie 2,27 m., plotis apie 0,38 m., ilgis - apie 4,71 m. Pažymėtina, kad minėta mūro tvora/siena buvo numatyta architektės J. M. parengtame dvibučio gyvenamojo namo pirmo aukšto kapitalinio remonto projekte Nr. 2012/14-TP. Tačiau atsakovas Birštono savivaldybės administracija 2015-09-28 pateiktame atsiliepime nurodė, kad rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 suteikė teisę M. A. P. atlikti kapitalinį pastato - gyvenamojo namo, esančio ( - ) pirmo aukšto remontą, bet ne inžinerinio statinio - tvoros - statybą. Analogiškas aplinkybes 2016-02-01 vykusio teismo posėdžio metu patvirtino ir liudytoju apklaustas Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas M. M., pasirašęs rašytinį pritarimą statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33. Minėtas liudytojas nurodė, kad: pateiktą dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinį remonto projektą patikrino ir jam pritarė, o projekte numatytos mūro tvoros/sienos teisėtumo net nevertino, nes tokio statinio statybai savivaldybės administracijos rašytinis pritarimas nėra reikalingas; tam reikalinga gauti tik gretimo žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą; be to, M. A. P. jam žodžiu buvo nurodžiusi, kad projekte pavaizduota tvora - tai nuo seno stovinti tvora. Kad dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinį remonto projekte numatytai mūro tvorai/sienai yra reikalingas gretimo žemės sklypo savininko (savininkų) rašytinis sutikimas yra konstatuota ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014-03-27 pažymoje „Dėl savavališkos statybos akto statiniui ( - )“ Nr. 4D-799. Iš Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. nuostatų matyti, jog inžinerinio statinio – tvoros – statybai nereikalingas nei leidimas statyti, nei rašytinis pritarimas, o yra reikalinga gauti tik žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus.

59Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33 neapima kapitalinio remonto projekte Nr. 2012/14-TP numatyto savarankiško inžinerinio statinio – mūro tvoros/sienos statybos ar rekonstrukcijos, todėl net ir esant nepanaikintam bei galiojančiam minėtam Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotam rašytiniam pritarimui statinio projektui Nr. RPP-22-121109-00031(16.12)-RPSP-33, ieškovas R. D. turi teisę teismo tvarka reikalauti pašalinti savavališkos statybos padarinius, esant tam teisės aktų numatytoms sąlygoms ir pagrindams.

60Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai.

61Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 71 d., savavališka statyba yra statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybą leidžiantis dokumentas tai: (1) leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); (2) leidimas rekonstruoti statinį (statinius); (3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); (4) statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); (5) rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; (6) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

62Nagrinėjamoje civ. byloje yra kilęs ginčas dėl mūrinės tvoros/sienos, kurios aukštis - apie 2,27 m., plotis - apie 0,38 m., ilgis - apie 4,71 m., pastatytos ant žemės sklypo, esančio ( - ) ir žemės sklypo, esančio ( - ), ribos statybos teisėtumo. Ieškovas R. D. įrodinėjo, kad tokios tvoros/sienos statybai ant gretimų žemės sklypų ribos, atsakovė M. A. P. privalėjo gauti jo, o taip pat ir trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų L. D., rašytinius sutikimus. Atsakovė M. A. P. atsikirsdama į ieškinio reikalavimus, be kita ko, teigė, jog ant jos ir kaimyninio žemės sklypo ribos aklina ir itin aukšta tvora stovėjo jau daugiau kaip 10 m., t.y. nuo 2004 m., todėl jos rekonstrukcijai jokie rašytiniai sutikimai nebuvo reikalingi, nes rašytiniai kaimyninio žemės sklypo savininko (savininkų) sutikimai yra reikalingi tik statant naują tvorą.

63Pažymėtina, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelę, tvora yra priskiriama I grupei nesudėtingų statinių, jei jos aukštis yra 1-2 m., arba II grupei nesudėtingų statinių, jeigu jos aukštis yra 2-5 m., o aukštesnių kaip 2 m. užtvarų dalių akylumas ? 80 proc. Remiantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 6 d. nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m., kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; taip pat paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

64Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 8 priedo „Statinių išdėstymo namo sklype gretimų sklypų atžvilgiu reikalavimai“ 1.1 p. numato, kad reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos yra nustatyti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. 3 m. atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; didesniais atstumais statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.

65Statybą leidžiantys dokumentai yra detalizuoti Statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“. Minėto teisės akto 33 p. nurodyta, kad kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, kaip statybą leidžiančius dokumentus privaloma turėti rašytinius sutikimus (susitarimus): 33.1. žemės sklypo bendraturčių - kai žemės sklypas nuosavybės teise priklauso dviem (keliems) bendraturčiams; 33.2. besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų - kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti arčiau žemės sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose (tik tuo atveju, jei teisės aktai tokį susitarimą numato); statinio rekonstravimo atveju tokie rašytiniai sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų ribų; atvejai, kai būtina gauti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, detalizuojami reglamento 11 priede; 33.3. žemės sklypo savininko ar valdytojo - kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype.

66Pagal to paties Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedo „Besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“ 1 p., rašytiniai gretimų žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi statant tvorą (aptvarą) tokias atvejais: 1.1. ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą); 1.2. prie sklypo ribos (arčiau kaip 0,5 m. iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribą): 1.2.1. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 50 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai tvoros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)330° ir (<)30°); 1.2.2. kurios kiaurymių plotas mažesnis nei 25 proc. bendro tvoros (aptvaro) ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai tvoros į gretimą sklypą (teritoriją) metamas šešėlis nukreiptas rytų (tarp 30° ir 90°) ar vakarų (tarp 270° ir 330°) kryptimis.

67Remiantis minėtomis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.2 p. nuostatomis bei 11 priedo Besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“ 1 p. nuostatomis, darytina išvada, kad rašytiniai gretimų žemės sklypų savininkų sutikimai yra reikalingi tik statant naują nesudėtingą statinį. Tuo tarpu atliekant nesudėtingo statinio, šiuo atveju – tvoros, rekonstrukciją tokie rašytiniai sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų ribų ir (ar) naujos konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų ribų (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.2).

68Nagrinėjamoje civ. byloje tiek ieškovo R. D. atstovo adv. M. D., tiek ir atsakovės M. A. P., pateiktos fotonuotraukos liudija, kad ant žemės sklypo, esančio ( - ), ir žemės sklypo, esančio ( - ), ribos, ilgą laiką stovėjo vienokios ar kitokios formos tvorą, skirianti minėtus žemės sklypus. Architektės J. M. parengtame dvibučio gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto techniniame projekte Nr. 2012/14-TP yra fotonuotrauka su minėto gyvenamojo namo vaizdu iki kapitalinio remonto, kurioje matyti aukšta, visiškai aklina, pilkų skardinių lakštų tvora, skirianti ieškovui R. D. ir atsakovei M. A. P. priklausančius žemės sklypus. Iš esmės analogišką fotonuotrauką pateikė atsakovė M. A. P. kartu su atsiliepimu į ieškinį, iš kurios matyti, kad pilkų skardinių lakštų tvora tęsiasi iki šulinio. Tokia pat aklina, pilkų skardinių lakštų tvora, einanti iki šulinio, yra užfiksuota ir ieškovo R. D. atstovo adv. M. D. kartu su 2015-09-18 rašytiniu prašymu pateiktuose fotonuotraukose. Ieškovo atstovas minėtame prašyme aiškiai nurodė, kad fotonuotraukose yra užfiksuotas vaizdas iki atsakovei pradedant gyvenamojo namo ( - ) pirmo aukšto kapitalinio remonto darbus. Analogiška tvora matosi ir atsakovės M. A. P. kartu su 2015-11-05 prašymu pateiktuose fotonuotraukose. Ieškovo R. D. atstovas adv. M. D. 2015-01-22 vykusio teismo posėdžio metu pateikė dar dvi fotonuotraukos, kuriuose aiškiai užfiksuota ieškovui ir atsakovei priklausančius žemės sklypus skirianti tvora: aukšta, aklina, iš atsakovės žemės sklypo pusės – pilkų skardinių lakštų, iš ieškovo žemės sklypo pusės – tamsių skardinių lakštų.

692016-04-01 vykusio teismo posėdžio metu trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų L. D. taip pat patvirtino, kad: kiek prisimena, tai prieš atsakovei pastatant ginčo sieną, ten visada stovėjo ne viena tvora; kada buvo pradėtos statyti tvoros ant žemės sklypo ribos, ji neprisimena; prieš pastatant ginčo sieną, stovėjo skardinių lakštų tvora, ji buvo aukšta. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų nurodė ir tai, kad dėl anksčiau atsakovės M. A. P. pastatytos tvoros niekur nesikreipė, jokių raštų ar pretenzijų niekam nerašė. Nagrinėjamoje civ. byloje taip pat nėra jokių dokumentų, liudijančių, kad žemės sklypo, esančio ( - ) bendrasavininkai – R. D. ar L. D., būtų reiškę pretenzijas ar reiškę prieštaravimus dėl ant žemės sklypo ribos anksčiau stovėjusios itin aukštos, aklinos, pilkų skardinių lakštų tvoros.

70Remiantis išdėstytais motyvais, nagrinėjamoje civ. byloje konstatuotina, kad ant žemės sklypo, esančio ( - ), ir žemės sklypo, esančio ( - ), ribos ilgą laiką stovėjo aukšta, aklina, pilkų skardinių lakštų tvora, kuri tęsėsi iki šulinio, bei dėl kurios ieškovas R. D. atsakovei M. A. P. jokių pretenzijų nereiškė, į jokias statybų veiklos priežiūrą vykdančias institucijas dėl tokios ant žemės sklypo ribos pastatytos tvoros, nesikreipė (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 23 str. 25 d.). 2012 m./2013 m. atsakovė M. A. P. atliko minėto nesudėtingo inžinerinio statinio - tvoros, kaip jau buvo minėta anksčiau, ilgą laiką stovėjusios ant žemės sklypo, esančio ( - ), ir žemės sklypo, esančio ( - ), ribos, rekonstrukciją. Iš ginčo šalių pateiktų fotonuotraukų matyti, kad po atliktos rekonstrukcijos tvoros ilgis nepakito - ji tęsiasi iki šulinio, tvoros aukštis taip pat nepadidėjo, pasikeitė tik jos medžiagos – pilkus skardinius lakštus pakeitė plytų mūras. Tokios nesudėtingo statinio - tvoros - rekonstrukcijos atlikimui, pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.2 p. nuostatas bei 11 priedo Besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai“ 1 p. nuostatas, gretimo žemės sklypo savininko (savininkų) rašytiniai sutikimai nėra privalomi. Atsižvelgiant į tai, atsakovės M. A. P. atlikta tvoros rekonstrukcija negali būti laikoma savavališka statyba. Todėl atmestinas kaip nepagrįstas ir antrasis ieškovo R. D. 2015-08-18 ieškinio reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo:

72Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

73Atsakovė M. A. P. patyrė 1350,00 EUR dydžio išlaidas adv. S. Ž. teisinei pagalbai apmokėti (pagal 2015-09-14 sąskaita už teisines paslaugas (1000,00 EUR suma) ir 2016-03-31 sąskaitą už teisines paslaugas (350,00 EUR suma). Minėtos teisinės pagalbos išlaidos, atsižvelgiant į civ. bylos sudėtingumą, joje vykusių parengiamųjų ir teismo posėdžių skaičių, teismo posėdžių trukmę, yra realios ir protingos, neviršijančios LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintuose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl jos atsakovei M. A. P. yra priteistinos iš ieškovo R. D. (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d. ir 2 d.).

74Duomenų liudijančių kito atsakovo - Birštono savivaldybės administracijos, ar trečiųjų asmenų be savarankiškų reikalavimų, patirtas bylinėjimosi išlaidas, nagrinėjamoje civ. byloje nėra.

75Civ. bylos Nr. e2-28-950/2016 nagrinėjimo metu buvo patirtos 41,48 EUR dydžio išlaidos, susijusios su šalių bei teismo procesinių dokumentų siuntimu. Ieškinį atmetus, nurodytos išlaidos priteistinos valstybės naudai iš ieškovo R. D. (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

76Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str., 96 str., 183 str., 185 str., 259 str., 260 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

77Ieškovo R. D. (a.k. ( - ) 2015-08-18 ieškinį atmesti.

78Priteisti iš ieškovo R. D. (a.k. ( - ) atsakovės M. A. P. (a.k. ( - ) naudai, patirtas bylinėjimosi išlaidas - 1350,00 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt EUR) advokato teisinei pagalbai apmokėti.

79Priteisti iš ieškovo R. D. (a.k. ( - ) valstybės naudai, teismo procesinių dokumentų siuntimo išlaidas - 41,48 EUR (keturiasdešimt vienas EUR, 48 ct.). Nurodyta suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (į.k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB “Swedbank”, banko kodas 73000 (Įmokos kodas: 5660).

80Sprendimas per 30 d. (trisdešimt dienų) nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas R. D. 2015-08-18 pareiškė Prienų rajono apylinkės teisme... 3. (1)... 4. panaikinti Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduotą... 5. (2)... 6. įpareigoti atsakovę M. A. P. per 2 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo... 7. (3)... 8. priteisti iš atsakovės M. A. P. visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 9. Ieškovas R. D. 2015-08-18 pateiktame ieškinyje nurodė, kad jis yra žemės... 10. Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai... 11. Ieškovo atstovas adv. M. D. 2016-01-22, 2016-02-01 ir 2016-04-01 vykusių... 12. Atsakovė M. A. P. su ieškovo R. D. ieškiniu nesutiko. 2015-09-15 pateiktame... 13. 2016-01-22 vykusio teismo posėdžio metu atsakovė M. A. P. papildomai... 14. M. A. P. atstovė adv. S. Ž. 2016-01-22, 2016-02-01 ir 2016-04-01 vykusių... 15. Atsakovas Birštono savivaldybės administracija 2015-09-28 pateikė... 16. Atsakovo atstovė - teisės ir personalo skyriaus vedėja A. S. 2016-01-22 ir... 17. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų L. D. 2016-03-07 pateikė... 18. L. D. 2016-04-01 vykusio teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovės M.... 19. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų G. G. 2015-09-22 pateikė... 20. 2016-01-22 vykusio teismo posėdžio metu trečiasis asmuo be savarankiškų... 21. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Valstybinė teritorijų... 22. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 23. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Nemuno kilpų regioninio parko... 24. Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Nemuno kilpų regioninio parko... 25. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Kultūros paveldo departamentas... 26. Trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų Kultūros paveldo departamento... 27. Ieškinys atmestinas.... 28. Civ. byloje nustatytos faktinės aplinkybės:... 29. Iš civ. byloje surinktų faktinių duomenų matyti, kad ieškovui R. D.... 30. Architektė J. M., atsakovės M. A. P. užsakymo pagrindu, parengė dvibučio... 31. Birštono savivaldybės administracija 2012-11-09 išdavė rašytinį... 32. 2013-08-19 ieškovas R. D. pateikė Valstybinei teritorijų planavimo ir... 33. 2013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 34. 2013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 35. 2013-09-27 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 36. 2014-03-27 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 37. 2014-04-11 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 38. 2014-04-18 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 39. 2014-05-07 ieškovas R. D. asmeniškai kreipėsi į Birštono savivaldybės... 40. 2014-05-22 Birštono savivaldybė pateikė raštą „Dėl rašytinio pritarimo... 41. 2014-07-14 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 42. Prienų rajono apylinkės teismas 2015-05-19 sprendimu atmetė Valstybinės... 43. Dėl Birštono savivaldybės administracijos 2012-11-09 išduoto rašytinio... 44. Ieškovas R. D. 2015-08-18 ieškinio pirmuoju reikalavimu prašė panaikinti... 45. Atsakovė M. A. P., taip pat ir kitas atsakovas - Birštono savivaldybės... 46. Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose papildomai... 47. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami... 48. Administracinio pobūdžio reikalavimams civilinėje byloje taikytinas Lietuvos... 49. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, tais... 50. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas R. D. nėra subjektas teisinio santykio... 51. Ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė,... 52. Pažymėtina, kad ieškovas R. D. kartu su ieškiniu pateikė savo, 2014-05-07... 53. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovas R. D. 2015-10-05 pateiktuose... 54. Tačiau teismas, įvertinęs nagrinėjamos civ. bylos medžiaga sprendžia, kad... 55. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis išdėstytais... 56. Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo:... 57. Ieškovas R. D. antruoju 2015-08-18 pareikšto ieškinio antruoju reikalavimu... 58. Jau anksčiau buvo minėta, kad atsakovė M. A. P., pagal architektės J. M.... 59. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad Birštono savivaldybės... 60. Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis)... 61. Pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 71 d., savavališka... 62. Nagrinėjamoje civ. byloje yra kilęs ginčas dėl mūrinės tvoros/sienos,... 63. Pažymėtina, kad pagal Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010... 64. Statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai... 65. Statybą leidžiantys dokumentai yra detalizuoti Statybos techniniame... 66. Pagal to paties Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą... 67. Remiantis minėtomis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą... 68. Nagrinėjamoje civ. byloje tiek ieškovo R. D. atstovo adv. M. D., tiek ir... 69. 2016-04-01 vykusio teismo posėdžio metu trečiasis asmuo be savarankiškų... 70. Remiantis išdėstytais motyvais, nagrinėjamoje civ. byloje konstatuotina, kad... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo:... 72. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. numato, jog šaliai, kurios naudai... 73. Atsakovė M. A. P. patyrė 1350,00 EUR dydžio išlaidas adv. S. Ž. teisinei... 74. Duomenų liudijančių kito atsakovo - Birštono savivaldybės administracijos,... 75. Civ. bylos Nr. e2-28-950/2016 nagrinėjimo metu buvo patirtos 41,48 EUR dydžio... 76. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str., 96 str., 183... 77. Ieškovo R. D. (a.k. ( - ) 2015-08-18 ieškinį atmesti.... 78. Priteisti iš ieškovo R. D. (a.k. ( - ) atsakovės M. A. P. (a.k. ( - )... 79. Priteisti iš ieškovo R. D. (a.k. ( - ) valstybės naudai, teismo procesinių... 80. Sprendimas per 30 d. (trisdešimt dienų) nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...