Byla e2-1033-405/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Lisauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį R. B. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ ieškinyje nurodo, kad 2015-06-13 sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. 27531 pagrindu atsakovei R. B. suteiktas 200 Eur dydžio kreditas. Atsakovė R. B. įsipareigojo grąžinti gautą kreditą sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Atsakovė įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovė prašo priteisti iš atsakovės R. B. 356,30 Eur dydžio skolą -195,88 Eur negrąžinto kredito, 8,18 Eur palūkanų, 0,24 Eur delspinigių, 150 Eur už paslaugas pagal sutartį, 2 Eur išlaidų dėl pretenzijos, taip pat priteisti 75 procentus sutartinių palūkanų nuo 195,88 Eur kredito sumos nuo 2016-06-09 iki visiško prievolės įvykdymo ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė R. B. nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad UAB „Sostinės kreditai“ pagal tarp šalių 2015-06-13 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. 27531 (toliau – Sutartis) suteikė atsakovei R. B. 200 Eur dydžio kreditą, atsakovė taip pat privalėjo sumokėti 174,67 Eur dydžio kredito kainą. Pagal Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 3.1.1. p., atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas. Atsakovė įsipareigojimų nevykdė – daugiau kaip 60 dienų pavėlavo grąžinti Sutartyje nurodytais terminais numatytą mokėjimo sumą, todėl pagal Bendrųjų kredito sutarties sąlygų 7.5. p. ieškovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė grąžintų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Atsakovė ieškovei skolinga 195,88 Eur kredito, 8,18 Eur palūkanų, 0,24 Eur delspinigių, atsakovė į ieškovės siųstą pretenziją nereagavo, skolos nesumokėjo. LR CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, manoma, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl iš atsakovės R. B. UAB „Sostinės kreditai“ priteisiama 195,88 Eur negrąžinto kredito, 8,18 Eur palūkanų, 0,24 Eur delspinigių.

7Sutarties 7.7. p. numato, kad Klientui nevykdant savo įsipareigojimų ir suėjus Sutartyje nurodytam kredito grąžinimo terminui, sutartinės dienos, mėnesio ar kito sutarto periodo palūkanos, aptartos Sutarties specialiosiose sąlygose, Klientui prisijungus prie savo paskyros per internetinę www.ecocredit.lt Klientų savitarnos sistemą, skaičiuojamos toliau už kiekvieną Kliento naudojimosi negrąžinta ir Bendrovei priklausančia pinigų suma dieną, mėnesį ar kitą sutartą periodą iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ieškovė prašo mažesnių sutartinių palūkanų nei nustatyta sutartyje -75 procentų sutartinių palūkanų už 195,88 Eur kredito sumą nuo 2016-06-09 iki visiško prievolės įvykdymo. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, atsakovė yra vartotoja. Šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose numatytos palūkanos, kurios mokamos esant sutarties pažeidimui, todėl atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Prašydama priteisti didesnius negu minimalūs nuostoliai, ieškovė privalėjo juos įrodyti. Pažymėtina, kad atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškove sudarė nuotolinio prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Neprotingai didelės palūkanos praranda savo, kaip mokėjimo už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, funkciją ir faktiškai tampa skolininko nubaudimo priemone. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei nepateikus įrodymų, pagrindžiančių didesnius, negu minimalūs, nuostolius, prieitina prie išvados, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažinamos iki 18,25 proc. (0,05 proc. x 365 dienos) (CK 6.37 str. 3 d.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 2 Eur už pretenziją, tačiau byloje nėra objektyvių duomenų, jog už pretenzijos parengimą ieškovė būtų patyrusi nurodyto dydžio išlaidas, be to, byloje nėra pagrįstų įrodymų, kurie sudarytų teisinį ir faktinį pagrindą iš atsakovės priteisti 2 Eur ieškovės įvardintų kaip pretenzija (CPK 178 str.). Ieškovė nepateikė įrodymų apie šių išlaidų pagrįstumą ir būtinumą, nurodytos išlaidos negali būti vertinamos kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos CPK 88 str. 1 d. 9 p. prasme (CPK 178, 185 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei šios išlaidos negali būti priteistos.

9Be kitų reikalavimų, ieškovė į reikalavimo sumą įtraukė 150 Eur įsiskolinimą, įvardintą kaip ,,paslaugos pagal sutartį“. Byloje pateikta PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti, jog ieškovė iš UAB „SE7“ pirko paslaugas 150 Eur sumai, tačiau iš pateiktų rašytinių įrodymų nėra galimybės nustatyti, kokias konkrečias paslaugas pirko ieškovė, šių paslaugų kilmės ieškovė nenurodė, jų nepagrindė. Byloje nėra jokių duomenų apie šių paslaugų rūšį, pobūdį, todėl teismas negali spręsti, ar tokios išlaidos buvo būtinos, protingos ir pagrįsto dydžio. Esant tokioms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas dėl 150 Eur už pirktas paslaugas nepagrįstas ir todėl negali būti tenkinamas (CPK 178 str.).

10LR CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. Atsakovė laiku neatsiskaitė, todėl iš jos priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už sumą (204,30 Eur), kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2016-06-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškinį patenkinus, iš atsakovės ieškovei priteisiamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur minimalaus sumokėtino žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.256 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti.

14Išieškoti iš R. B. 195,88 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt penkis Eur 88 ct) negrąžinto kredito, 8,18 Eur (aštuonis Eur 18 ct) kredito kainos, 0,24 Eur (24 ct) delspinigių, 15 Eur (penkiolika Eur) bylinėjimosi išlaidų, iš viso – 219,03 Eur (du šimtus devyniolika Eur 03 ct) UAB „Sostinės kreditai“.

15Išieškoti iš R. B. UAB „Sostinės kreditai“ penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą (204,30 Eur), kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme (2016-06-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė R. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Švenčionių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo

18Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai