Byla e2-1640-264/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Finance group“ ieškinį atsakovei UAB „Rivaisa“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Finance group“ atstovo advokato M. T. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Finance group“ ieškinį atsakovei UAB „Rivaisa“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Finance group“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 58 169,11 Eur pagrindinės skolos; 8,05 procento dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

32015 m. balandžio 13 d. ieškovės atstovas teismui pateikė ieškovės ir atsakovės sudarytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, civilinę bylą nutraukti, vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d. ieškovei grąžinti 75 % sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 892,50 Eur, bei panaikinti atsakovei Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis numato šalių procesines teises ir pareigas. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra prijungiamas prie bylos.

6Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

7Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka, nurodydamos, kad joms žinomos tokios sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

8Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

9Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina UAB „Finance group“ ir UAB „Rivaisa“ 2015 m. balandžio 7 d. sudaryta taikos sutartis joje nurodytomis sąlygomis ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

10Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnis).

11Taikos sutartimi šalims sutarus, teismo (valstybės) išlaidas nagrinėjamoje byloje padengia šalys lygiomis dalimis (Taikos sutarties 3.5. punktas). Bylos nagrinėjimo metu procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 4,16 Eur. Atsižvelgiant į taikos sutartyje išreikštą šalių valią iš ieškovės UAB „Finance group“ ir atsakovės UAB „Rivaisa“ priteistina valstybei po 2,8 Eur išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

12Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis numato, kad, jei ieškovas atsisako ieškinio ar šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėtos sumos. Ieškovė pateikdama ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis sumokėjo 1190 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 7 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei grąžintina 75 procentai nuo 1190 Eur dydžio žyminio mokesčio, t. y. 892,50 Eur (Taikos sutarties 3.5. punktas).

13Taikos sutarties 1.2., 3.1.2. punktuose šalys susitarė, kad atsakovė ieškovei atlygina bylinėjimosi išlaidas – 1 997,50 Eur (25 % sumokėto žyminio mokesčio dalį – 297,50 Eur plius 1 700 Eur išlaidas už teisines paslaugas).

14Prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo, šalys prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą skolininkės UAB „Rivaisa“, įm. k. 135458567, buv.: Tiesioji g. 40, Bajorų k., Kauno r., kilnojamam ir nekilnojamam turtui, ne didesne kaip 64872,78 Eur (šešiasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų septyniasdešimt aštuonių centų, arba 223992,73 Lt) suma, o jo nesant – areštas skolininkės piniginėms lėšoms, esančioms banko ir kitose kredito įstaigose, pas trečiuosius asmenis, ar priklausančioms skolininkei iš kitų asmenų, ne didesne kaip 64872,78 Eur (šešiasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų septyniasdešimt aštuonių centų, arba 223992,73 Lt) suma. Siekiant neužkirsti kelio šalims tinkamai įvykdyti taikos sutarties sąlygas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkintinas (CPK 149 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 291, 295, straipsniais,

Nutarė

16patvirtinti ieškovės UAB “Finance group” (juridinio asmens kodas 300517591, adresas: Lukšio g.8-39, 49355, Kaunas) ir atsakovės UAB „Rivaisa“ (juridinio asmens kodas 135458567, adresas: Tiesioji g.40, Bajorų k., Kauno r.) 2015 m. Balandžio 7 d. sudarytą taikos sutartį joje nurodytomis sąlygomis:

 1. APIBRĖŽIMAI
  1. Skola – Atsakovo skola paslaugų teikėjui Olandijos įmonei MS EUROPE B.V., atsiradusi pagal toliau išvardintus ir kitus mokėjimo dokumentus (palūkanų sąskaitas), kurios bendras dydis šios Sutarties pasirašymo dieną yra 52.046,65 EUR (penkiasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt šeši EUR, 65 ct), tame tarpe 46.658,16 EUR pagrindė skola ir 5.388,49 EUR palūkanos už skolą MS EUROPE B.V.,:
Dokumento dataDokumento numerisTerminas Dokumento valiuta  Suma  
2014.04.1613281-12057752014.04.21EUR1980,29 
2014.04.2313281-12063812014.04.28EUR3426,27 
2014.04.3013281-12071072014.05.05EUR4892,67 
2014.05.0713281-12078052014.05.12EUR2760,38 
2014.05.1413281-12084652014.05.19EUR2337,94 
2014.05.2113281-12091402014.05.26EUR3153,96 
2014.05.2813281-12097992014.06.02EUR4177,80 
2014.06.0413281-12105042014.06.09EUR1870,82 
2014.06.1113281-12111972014.06.16EUR3037,27 
2014.06.1813281-12118492014.06.23EUR3294,07 
2014.06.2513281-12125432014.06.30EUR2617,95 
2014.07.0213281-12133162014.07.07EUR3227,87 
2014.07.0913281-12140202014.07.14EUR2661,74 
2014.07.1613281-12160402014.07.21EUR2922,26 
2014.07.2313281-12167472014.07.28EUR4296,86 
   EUR 46658,16 
  1. Byla – Kauno apygardos teisme vykstanti civilinė byla Nr. e2-1640-264/2015;
  2. Bylinėjimosi išlaidos – Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios Sutarties pasirašymo dieną sudaro 1.997,5 Eur, atitinkamai 1.700 Eur advokato teisinei pagalbai bei ketvirtis sumokėto (1190 Eur) žyminio mokesčio – 297,5 Eur.
 1. ŠALIŲ PRIPAŽĮSTAMOS FAKTINĖS APLINKYBĖS IR PAREIŠKIMAI
  1. Pasirašydamas šią Sutartį, Skolininkas besąlygiškai ir neatšaukiamai pripažįsta bei patvirtina, kad:

172.1.1

18Ieškovas ir Ieškovo atstovaujamas paslaugų teikėjas Olandijos įmonė MS EUROPE B.V. savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai ir paslaugas Atsakovui suteikė tinkamai;

192.1.2

20Atsakovas pripažįsta Skolos faktą bei dydį ir įsipareigoja ją sumokėti šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

212.2.

22Pasirašydamas šią Atsakovas pareiškia, jog supranta, kad mokėdamas Skolą Ieškovui atsiskaito su MS EUROPE B. V. ir/arba Ieškovu, tačiau bet kuriuo atveju mokėjimai yra pateikiami į Ieškovui ir MS EUROPE B. V. bendrai priklausančią banko sąskaitą, todėl Atsakovas pagal Skolą sudarančias sąskaitas atsiskaito tinkamai.

 1. ŠALIŲ ABIPUSIAI ĮSIPAREIGOJIMAI BEI NUOLAIDOS
  1. Skolininkas įsipareigoja sumokėti Skolą, palūkanas ir Bylinėjimosi išlaidas tokia tvarka ir terminais:
   1. 52.046,65 EUR skolą MS EUROPE B.V. tame tarpe 46.658,16 EUR pagrindę skola ir 5.388,49 EUR palūkanas sumokėti žemiau nurodytais terminais į sąskaitą ( - ) AB „Swedbank“, mokėjimo paskirtyje nurodant „Skolos už MSE suteiktas kelių mokesčių paslaugas dengimui“;

Per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos

16000 Eur

iki 2015-05-30

16000 Eur

Iki 2015-06-30

20046,65 Eur

29

   1. 1.997,5 EUR Bylinėjimosi išlaidas sumokėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos sumą pervedant į sąskaitą ( - ) AB SEB banke, mokėjimo paskirtyje nurodant „skolos už UAB Finance Group suteiktas paslaugas dengimas“;
  1. Šalys susitaria ir patvirtina, jog bet kuris Sutarties 3.1.1 p., 3.1.2 p., sąlygų pažeidimas, tai yra vėlavimas sumokėti nurodytus mokėjimus daugiau nei 2 (dvi) darbo dienas, yra esminis Sutarties pažeidimas ir suteikia teisę Ieškovui nedelsiant kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo bei reikalauti Atsakovo sumokėti šiose sutartyje nurodytas baudas ir kitas netesybas.
  2. Tuo atveju, jei Atsakovas pažeis bet kurį iš Sutarties 3.1 punkte numatytų skolos mokėjimo terminų Kreditorius turės teisę reikalauti iš Atsakovo (Ieškovas turi teisę pateikti visus iš toliau nurodytų reikalavimų ar tik kai kuriuos iš jų):
   1. sumokėti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti skolos dalies už laikotarpį nuo paskutinės atsiskaitymo pagal šią Sutartį dienos iki visiško atsiskaitymo arba skolos išieškojimo priverstine tvarka. Šiame punkte nustatytas palūkanų dydis taikomas ir procesinėms palūkanoms;
   2. Reikalauti nedelsiant sumokėti visą Skolą (nesumokėtą Skolos likutį) ar kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto visai Skolai (nesumokėtam Skolos likučiui) priverstinai išieškoti išdavimo.
  3. Šalys sutaria, jog teismui patvirtinus šią taikos sutartį, Kauno apygardos teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartimi Atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas – panaikinamos.
  4. vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. Ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 892,5 Eur, o likusieji 25 procentai sumokėto žyminio mokesčio yra įskaitomi į bylinėjimosi išlaidų sumą (šios Sutarties 1.2 p.), kuri yra padengiama Atsakovo. Visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų šioje byloje siuntimu bei įteikimu, padengia šalys lygiomis dalimis.
  5. Šalys susitaria, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai viena kitai neturės jokių pretenzijų bei nereikš jokių papildomų reikalavimų.
 1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR TVIRTINIMAS TEISME
  1. Ši Sutartis įsigalioja įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria ji yra patvirtinta. Tuo atveju, jei teismas Sutarties nepatvirtintų iki pirmųjų įsipareigojimų pagal Sutartį atlikimo terminų, tokie įsipareigojimai atidedami iki dienos, kuomet teismas patvirtins šią Sutartį ir turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo nutarties patvirtinti taikos Sutartį įsiteisėjimo dienos.
  2. Sutartis teikiama tvirtinti Bylą nagrinėjančiam teismui. Teismui atsisakius patvirtinti Sutartį, Sutartis netenka galios be jokių atskirų Šalių pranešimų ar įspėjimų.
  3. Pasirašydamos šią Sutartį Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad Šalims žinomos, suprantamos ir visiškai priimtinos Sutarties sudarymo bei jos patvirtinimo teisme pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje bei CPK 140 straipsnyje, t.y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Visa informacija, esanti šioje Sutartyje ar su ja susijusi, bus laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra privalomas pagal teisės aktus arba būtinas, siekiant tinkamai įvykdyti įsipareigojimus pagal šią Sutartį, taip pat išskyrus Sutarties pateikimo tvirtinti teismui atvejį.
  2. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Ši Sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Po vieną Sutarties egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai. Trečiasis Sutarties egzempliorius įteikiamas Ieškovui ir Ieškovo yra pateikiamas teismui su prašymu dėl Sutarties patvirtinimo.

30Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „Finance group“ (juridinio asmens kodas 300517591) 892,50 Eur (aštuonis šimtus devyniasdešimt du eurus ir 50 euro centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. sausio 9 d. mokėjimo nurodymu AB Šiaulių bankas Vilniaus filialas ir 2015 m. vasario 17 d. mokėjimo nurodymu Nr.( - ).

31Priteisti iš ieškovės UAB „Finance group“ (juridinio asmens kodas 300517591, adresas: Lukšio g.8-39, 49355, Kaunas) ir atsakovės UAB „Rivaisa“ (juridinio asmens kodas 135458567, adresas: Tiesioji g.40, Bajorų k., Kauno r.) valstybei po 3,20 Eur ( tris eurus ir 20 euro centų) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

32Nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjus, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą bei visus su areštu susijusius draudimus atsakovei UAB „Rivaisa“ (juridinio asmens kodas 135458567, adresas: Tiesioji g.40, Bajorų k., Kauno r.).

33Civilinę bylą Nr. e2-1640-264/2015 nutraukti.

34Šios nutarties kopijas išsiųsti šalims (jų atstovams).

35Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovė UAB „Finance group“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės... 3. 2015 m. balandžio 13 d. ieškovės atstovas teismui pateikė ieškovės ir... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnis... 6. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai... 7. Nagrinėjamoje byloje šalys pateikė teismui taikos sutartį, kurią prašo... 8. Teismas sprendžia, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių... 9. Atsižvelgus į anksčiau nustatytas aplinkybes, tvirtintina UAB „Finance... 10. Šalims išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 11. Taikos sutartimi šalims sutarus, teismo (valstybės) išlaidas nagrinėjamoje... 12. Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis numato, kad, jei ieškovas... 13. Taikos sutarties 1.2., 3.1.2. punktuose šalys susitarė, kad atsakovė... 14. Prašyme dėl taikos sutarties patvirtinimo, šalys prašo panaikinti Kauno... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149... 16. patvirtinti ieškovės UAB “Finance group” (juridinio asmens kodas... 17. 2.1.1... 18. Ieškovas ir Ieškovo atstovaujamas paslaugų teikėjas Olandijos įmonė MS... 19. 2.1.2... 20. Atsakovas pripažįsta Skolos faktą bei dydį ir įsipareigoja ją sumokėti... 21. 2.2.... 22. Pasirašydamas šią Atsakovas pareiškia, jog supranta, kad mokėdamas Skolą... 29.
    30. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB... 31. Priteisti iš ieškovės UAB „Finance group“ (juridinio asmens kodas... 32. Nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjus, panaikinti Kauno... 33. Civilinę bylą Nr. e2-1640-264/2015 nutraukti.... 34. Šios nutarties kopijas išsiųsti šalims (jų atstovams).... 35. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...