Byla AS-822-244-14
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2013 m. lapkričio 6 d. vykusiame teismo posėdyje pareiškėjas G. K. pateikė patikslintą skundą, kuriame suformulavo reikalavimą priteisti iš Lietuvos valstybės 100 000 Lt dydžio neturtinę žalą. Teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi pareiškėjo patikslintame skunde suformuluotą reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo išskyrė į atskirą bylą ir perdavė jo priėmimo klausimą nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

5Pareiškėjas skunde reikalavimą dėl žalos atlyginimo kelia atsakovui Lietuvos valstybei, kurios atstovais nurodė šias institucijas: Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Šiaulių tardymo izoliatorių, Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, Laisvės atėmimo vietų ligoninę, Marijampolės pataisos namus, Vilniaus pataisos namus, Teismo psichiatrijos tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kauno tardymo izoliatorių, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, Panevėžio apygardos prokuratūrą ir Šiaulių apygardos prokuratūrą. Pareiškėjas trečiaisiais suinteresuotais asmenimis nurodė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, Kalėjimų departamentą prie Teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, M. T., E. T., R. Z., D. G., P. Ž., V. Š., V. Z., R. B., G. K., M. A., E. V., G. M., L. M., R. S., E. L., P. (vardas nenurodytas).

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, kaip nepriskirtą nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

7Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 15 straipsniu, 17 straipsnio 4 dalimi,19 straipsnio 1 dalimi ir įvertinęs pareiškėjo skunde išvardintus subjektus, kuriuos jis pasirinko Lietuvos valstybės atstovais, pažymėjo, kad Teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos laikytina ne teritoriniu, o aukštesniu administravimo subjektu. Taigi, dėl šios priežasties skunde keliamo ginčo nagrinėjimas priskirtinas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Be to, išanalizavęs pateikto skundo turinį, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas žalos atsiradimą kildina ne tik iš tų institucijų, kurias išvardino kaip atsakovo Lietuvos valstybės atstovus, bet ir iš trečiaisiais suinteresuotais asmenimis nurodytų institucijų ir pareigūnų veiklos (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Generalinės prokuratūros įgaliotų pareigūnų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos). Taigi, šie subjektai, pareiškėjo formaliai nurodyti kaip tretieji suinteresuoti asmenys arba prašomi įtraukti į bylos procesą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.273 straipsnio 1 dalimi, laikytini atsakovu patrauktos Lietuvos valstybės atstovais. Paminėti subjektai laikytini centriniais valstybinio administravimo subjektais (ABTĮ 2 straipsnio 7 dalis), todėl G. K. keliamas ginčas nėra priskirtas nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

8Pareiškėjui išaiškinta, kad jis turi teisę su šiuo skundu dėl žalos atlyginimo kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą pagal Lietuvos valstybei atstovaujančių centrinių viešojo administravimo subjektų buvimo vietą.

9II.

10Pareiškėjas G. K. padavė atskirąjį skundą (b. l. 44–45), prašydamas panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį.

11Atskirajame skunde nurodo, kad pareiškėjas atsakovo atstovu nurodė ne Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o šios tarnybos Utenos ekspertinį skyrių. Prie 2013 m. lapkričio 6 d. patikslinto skundo pareiškėjas buvo pridėjęs ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I-2223-208/2011, kurioje nurodyta, kad skundas dėl neturtinės žalos priteisimo iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus, nagrinėtinas Panevėžio apygardos administraciniame teisme. Be to, teisėja, viršydama savo įgaliojimus, pakeitė proceso šalis ir atsakovais laikė ir trečiuosius suinteresuotus asmenis; nepriėmė pareiškėjo skundo dalies, kuri priskirtina Panevėžio apygardos administraciniam teismui, nesilaikė ABTĮ 10 straipsnio, 37 straipsnio 1 dalies, 54 straipsnio reikalavimų, nenustatė pareiškėjui termino pašalinti skundo trūkumus.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Atskiruoju skundu skundžiama Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, kuria teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo skundą konstatavęs, kad byla pagal pareiškėjo skundą nenagrinėtina Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

16Pagal ABTĮ 35 straipsnį, skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 4 dalimi, kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę. Tais atvejais, kai administravimo subjektai yra lygiaverčiai savo teisine padėtimi, teismą, kuriame bus nagrinėjama byla, turi teisę pasirinkti pareiškėjas.

17Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjų materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjų pareikštą reikalavimą (žr. 2008 m. balandžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-330/2008). Teismas jau skundo priėmimo stadijoje turi įvertinti ar pareiškėjo skundu reiškiami reikalavimai visiems įvardintiems atsakovams yra reiškiami tinkamai, ar jie sukelia teisines pasekmes ir ar jie gali būti savarankišku skundo nagrinėjimo dalyku ir pan. Būtent įvertinus skundo reikalavimus teismas gali spręsti ar yra sąlygos numatytos ABTĮ 17 straipsnio 4 dalyje numatytai pareiškėjo teisei realizuoti, t. y. teismingumui pasirinkti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-516/2009). Neįvertinus aukščiau nurodytų aplinkybių, būtų sudarytos prielaidos piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis pasirenkant teismingumą.

18Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą ir suformuotą teismų praktiką, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundo priėmimo stadijoje vertino pareiškėjo skundo turinį, pareiškėjo reiškiamus reikalavimus ir sprendė dėl nurodytų proceso šalių, valstybės atstovų, tinkamumo.

19Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas patikslinto skundo priėmimo klausimą, tinkamai taikė materialinės teisės normas, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutarties motyvais bei padarytomis išvadomis, todėl jų nebekartos. Pagrindų skundžiamą nutartį naikinti ar keisti remiantis atskirajame skunde nurodytais ar kitais motyvais nenustatyta, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo G. K. atskirąjį skundą atmesti.

22Panevėžio apygardos administracinio teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai