Byla 2S-1815-614/2019
Dėl bankroto bylos užbaigimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens G. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria nutarta atmesti prašymą dėl bankroto bylos užbaigimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjui G. J. buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Lexuna“, nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio asmens G. J. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, o 2015 m. rugsėjo 9 d. - mokumo atkūrimo planas. Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi patikslinus bankrutuojančio asmens G. J. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, papildant nauju kreditoriumi UAB „Lateko lizingas“, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi buvo patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas. Pareiškėjas G. J., atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje numatyta, jog plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai, pateikė teismui prašymą priimti sprendimą baigti fizinio asmens G. J. bankroto bylą, motyvuodamas tuo, kad jo vykdomas mokumo atkūrimo planas yra įgyvendinamas jau daugiau negu trys metai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nutarė G. J. prašymą atmesti, kaip nepagrįstą.

82.

9Teismas padarė išvadą, jog Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-2235 13 straipsnio 6 dalyje yra numatyta galimybė fiziniams asmenims, kurių bankroto procesas buvo pradėtas iki 2016 m. sausio 1 d., teisė siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, o ne kreiptis į teismą dėl bankroto bylos užbaigimo. Nurodė, jog pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad jis yra realizavęs numatytą teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę (CPK 176 str. – 179 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

113.

12Pareiškėjas G. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2FB-511-599/2015.

134.

14Apeliantas nurodo, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2235 nustatyta, kad iki jo įsigaliojimo dienos iškeltos fizinių asmenų bankroto bylos nagrinėjamos vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusiomis FABĮ nuostatomis, išskyrus šias išimtis: 1) šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto nuostatos taikomos neatsižvelgiant į tai, kada pradėtas fizinio asmens bankroto procesas; 2) fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki įstatymo Nr. XII-2235 įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. 2018 m. gegužės 17 d. įstatymu Nr. XIII-1154 (TAR, 2018, Nr. 2018-08526) nustatyta, kad fizinio asmens bankroto bylų, pradėtų iki įstatymo Nr. XIII-1154 įsigaliojimo, atskiros procedūros po įstatymo Nr. XIII-1154 įsigaliojimo tęsiamos pagal šį įstatymą.

155.

16Apelianto teigimu, šiai dienai nėra galimybės keisti plano įgyvendinimo trukmę, nes pagal įstatymą maksimali numatyta mokumo atkūrimo plano trukmė yra 3 metai. Pareiškėjas mano, kad šis terminas pareiškėjo atžvilgiu jau yra pasibaigęs.

176.

18Suinteresuotas asmuo UAB „Legal Balance“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad nesutinka su G. J. atskiruoju skundu ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

197.

20Pažymėjo, kad apeliantas nesilaikė FABĮ 8 straipsnyje nustatytos tvarkos, t. y. neparengė mokumo atkūrimo plano pakeitimo projekto, nepateikė jo bankroto administratoriui, bankroto administratorius neparengė savo išvados dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo projekto, nesušaukė kreditorių susirinkimo ir jame nesvarstė mokumo atkūrimo plano pakeitimo projekto. Apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir nebando atkurti savo, kaip sąžiningo fizinio asmens mokumą, bet bando kaip įmanoma greičiau nurašyti skolas, taip pažeisdamas visų kreditorių interesus.

218.

22Papildomai pažymėjo, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. buvo sušauktas apelianto pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl apelianto mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitos pristatymo. Pakartotiniame kreditorių susirinkime 83,32 proc. visų susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos dauguma buvo nuspręsta apelianto mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą laikyti nepateikta ir neišklausyta. UAB „Legal Balance“ balsavimo raštu biuletenyje papildomai pateikė pastabas bei pasiūlymus, į kurias bankroto administratoriaus atsakymų nepateikė iki šiol. Apeliantas nesilaikė mokumo atkūrimo plano pakeitimo procedūros, preziumuoja faktą, kad jis mokumo planą jau įgyvendino. Kreditoriaus manymu toks apelianto elgesys negali būti laikomas sąžiningu, kadangi apeliantas net nebando rasti savo ir kreditorių interesų pusiausvyros, o siekia paprasčiausiai nurašyti skolas. Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas atmestinas.

259.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

2710.

28Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

2911.

30Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3112.

32Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2SP-511-5991/2015, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė bankrutuojančio asmens G. J. prašymą dėl bankroto bylos užbaigimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3313.

34Suinteresuotas asmuo UAB „Legal Balance“ pateikė prie atsiliepimo į atskirąjį skundą papildomus dokumentus – balsavimo raštu biuletenį, pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 10, el. laiškų kopijas, depozitinės sąskaitos išrašą, plano vykdymo ataskaitą Nr. 6, plano vykdymo ataskaitos priedą (plano vykdymo detalizaciją). Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Suinteresuoto asmens UAB „Legal Balance“ pateiktas balsavimo raštu biuletenis, pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 10, depozitinės sąskaitos išrašas, plano vykdymo ataskaita Nr. 6, plano vykdymo ataskaitos priedas jau yra byloje, o pateiktos el. laiškų kopijos nėra reikšmingos nagrinėjant atskirąjį skundą, todėl teismas pateiktų įrodymų prie bylos neprijungia ir nevertina (CPK 314 straipsnis).

3514.

36Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo G. J. prašymo dėl bankroto bylos užbaigimo.

3715.

38Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjui G. J. buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Lexuna“, nutartis įsiteisėjo 2015 m. kovo 10 d. (civilinė byla Nr. 2FB-511-599/2015, 2 t. b. l. 76-82). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio asmens G. J. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (civilinė byla Nr. 2FB-511-599/2015, 3 t. b. l. 98-99), o 2015 m. rugsėjo 9 d. buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (civilinė byla Nr. 2FB-511-599/2015, 3 t. b. l. 199-200). Vilniaus apylinkės teismo 2017 m. kovo 24 d. nutartimi patikslinus bankrutuojančio asmens G. J. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, papildant nauju kreditoriumi UAB „Lateko lizingas“ (civilinė byla Nr. 2FB-511-599/2015, 4 t. b. l. 38-39), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi buvo patvirtintas patikslintas mokumo atkūrimo planas (civilinė byla Nr. 2FB-27886-599/2017, b. l. 20-21). Iš patvirtino patikslinto mokumo atkūrimo plano matyti, jog jis patvirtintas penkerių metų laikotarpiui, paskutiniai mokėjimai kreditoriams, laikantis mokumo atkūrimo plano, turi būti atlikti 2020 m. rugsėjo mėn. (civilinė byla Nr. 2FB-27886-599/2017, b. l. 4-10). Pareiškėjas G. J. pateikė teismui prašymą, kuriuo, remiantis tuo faktu, kad 2019 m. rugsėjo 9 d. mokumo atkūrimo planas yra įgyvendinamas daugiau nei 3 metus, prašė užbaigti jo bankroto bylą. Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškėjo prašymą atmetė, nurodydamas, kad įstatymas numato galimybę fiziniams asmenims, kurių bankroto procesas buvo pradėtas iki 2016 m. sausio 1d., teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimo tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, o ne kreiptis į teismą dėl bankroto bylos užbaigimo.

3916.

40Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo planu ir taip užbaigiama ši proceso stadija, o tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, jai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-313/ 2018, nutarties 19 punktas).

4117.

42Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūros numatytos FABĮ 30 straipsnyje. Pagal esamą teisinį reguliavimą, fizinio asmens bankroto proceso pabaigos teisiniai pagrindai numatyti FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje bei 3 dalies 1–3 punktuose. FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje reglamentuojami plano įgyvendinimo akto parengimo ir pateikimo teismui procedūriniai aspektai, kai jau yra atliktas paskutinis mokumo atkūrimo plane nustatytas mokėjimas, o FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose numatyti teisiniai pagrindai, kuomet fizinio asmens bankroto procedūra gali būti užbaigta anksčiau mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo pabaigos, o būtent: 1) anksčiau negu nustatyta plane patenkinti fizinio asmens visi teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai ir bankroto administratorius pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus; 2) bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus; 3) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus. Nagrinėjamu atveju teismui nėra pateiktas nei FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nurodytas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, nei įrodymai, kurie pagrįstų galimybę užbaigti pareiškėjo bankroto procedūrą FABĮ 30 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytais pagrindais ir tokių aplinkybių apeliantas neįrodinėja.

4318.

44Pasisakydamas dėl galimybės sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, priešingai nei mano apeliantas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XII-2235 (toliau – pakeitimo įstatymas), iki 2016 m. sausio 1 d. pradėtose fizinių asmenų bankroto procedūrose patvirtintų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planų įgyvendinimo trukmė nėra keičiama (trumpinama) savaime. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnio 5 dalies redakcija, galiojusi iki 2015 m. gruodžio 31 d., kuri numatė, kad fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu 5 metai, pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo pakeista, nustatant, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Pagal FABĮ pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje išdėstytas FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. FABĮ 8 straipsnio 1–10 dalyse nustatyta plano tvirtinimo procedūra, o šio straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir mokumo atkūrimo planas. Taigi, norėdamas sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, apeliantas turėjo bankroto administratoriui pateikti atitinkamą prašymą, kuris būtų svarstomas ir dėl jo būtų sprendžiama FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

4519.

46Įvertinęs nurodytą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadą, jog pagal pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki 2016 m. sausio 1 d., turi teisę siūlyti keisti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę, o ne kreiptis į teismą dėl bankroto bylos užbaigimo. Pažymėtina, kad apeliantas šia jam suteikta teise nesinaudojo, o vien aplinkybė, kad mokumo atkūrimo planas yra įgyvendinamas daugiau nei 3 metus, nesudaro pagrindo užbaigti apelianto bankroto bylą.

4720.

48Kiti apelianto argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, dėl to teismas jų nevertina. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009).

4921.

50Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą procesinį sprendimą, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

51Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškėjui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nutarė G. J.... 8. 2.... 9. Teismas padarė išvadą, jog Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 3.... 12. Pareiškėjas G. J. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 13. 4.... 14. Apeliantas nurodo, kad Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo... 15. 5.... 16. Apelianto teigimu, šiai dienai nėra galimybės keisti plano įgyvendinimo... 17. 6.... 18. Suinteresuotas asmuo UAB „Legal Balance“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 19. 7.... 20. Pažymėjo, kad apeliantas nesilaikė FABĮ 8 straipsnyje nustatytos tvarkos,... 21. 8.... 22. Papildomai pažymėjo, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. buvo sušauktas apelianto... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Atskirasis skundas atmestinas.... 25. 9.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 27. 10.... 28. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 29. 11.... 30. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 31. 12.... 32. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d.... 33. 13.... 34. Suinteresuotas asmuo UAB „Legal Balance“ pateikė prie atsiliepimo į... 35. 14.... 36. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 37. 15.... 38. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 39. 16.... 40. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo patvirtintas mokumo atkūrimo... 41. 17.... 42. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto... 43. 18.... 44. Pasisakydamas dėl galimybės sutrumpinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo... 45. 19.... 46. Įvertinęs nurodytą teisinį reglamentavimą, apeliacinės instancijos... 47. 20.... 48. Kiti apelianto argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 49. 21.... 50. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 51. Vilniaus apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....