Byla eB2-1287-163/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovas Valstybinio socialinio draudimo valdybos Klaipėdos skyriaus prašymą civilinėje byloje pagal ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei M. S. agentūrai dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo iškelti atsakovei M. S. agentūrai bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovės skola 2016-05-23 duomenimis sudarė 8 608,10 Eur, iš jų 2 208,93 Eur VSD įmokų už apdraustuosius, 4 096,42 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų ir 1 848,12 Eur savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei delspinigiai. VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-05-13 duomenimis įmonės vardu registruoto turto nėra. Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė nėra pateikusi. Ieškovės 2002-05-14 bei 2005-03-17, 2016-01-25 sprendimai dėl skolos išieškojimo perduoti vykdyti antstoliams, tačiau lėšų į Fondo biudžetą neišieškota. M. S. agentūra sąskaitų kredito įstaigose neturi. Pati atsakovė paskutinį kartą 2004-02-28 sumokėjo 50 Lt/ 14,48 Eur. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2001-02-01 iki 2004-03-10, o įmokų už savarankiškai dirbantį asmenį nuo 2010-01-01 iki 2016-04-30. Agentūroje apdraustųjų nėra nuo 2007-12-17. Bendrovės buveinės adresu registruotu laišku 2016-03-03 siųstas pranešimas dėl prievolės įvykdymo ir įspėjimas, kad neįvykdžius prievolės ieškovė kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo, grįžo neįteiktas. Minėtas raštas siųstas agentūros registracijos adresu pakartotinai išsiųstas 2016-04-07. Su ieškove atsiskaityta nebuvo. Ieškovės nuomone bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais, yra nemoki.

3Teismo procesiniai dokumentai siųsti M. S. agentūros buveinės registracijos adresu ir vadovės M. S. gyvenamosios vietos adresu grįžo neįteikti. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta viešai, atsiliepimas į pareiškimą negautas.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad M. S. agentūros skola ieškovei 2016-05-23 duomenimis sudarė 8 608,10 Eur, iš jų 2 208,93 Eur VSD įmokų už apdraustuosius, 4 096,42 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų ir 1 848,12 Eur savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų bei delspinigiai. VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2016-05-13 duomenimis įmonės vardu registruoto turto nėra. Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų įmonė nėra pateikusi. Ieškovės 2002-05-14 bei 2005-03-17, 2016-01-25 sprendimai dėl skolos išieškojimo perduoti vykdyti antstoliams, tačiau lėšų į Fondo biudžetą neišieškota. M. S. agentūra sąskaitų kredito įstaigose neturi. Pati atsakovė paskutinį kartą 2004-02-28 sumokėjo 50 Lt/ 14,48 Eur. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už laikotarpį nuo 2001-02-01 iki 2004-03-10, o įmokų už savarankiškai dirbantį asmenį nuo 2010-01-01 iki 2016-04-30. Agentūroje apdraustųjų nėra nuo 2007-12-17.

7Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jos nemokumo būsena nėra laikino pobūdžio, todėl jai keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 10 straipsnis).

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, M. S. agentūra bankroto administratoriumi skirtina UAB Versluva“, sąrašo eilės Nr. B-JA003.

9Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

10iškelti bankroto bylą M. S. agentūrai, įmonės kodas ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), Klaipėda.

11M. S. agentūros administratoriumi skirti UAB „Versluva“, buveinės adresas ( - ), Vilniaus r. sav., mobilaus. telefono Nr. ( - ). Sąrašo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA003.

12areštuoti atsakovei M. S. agentūra, įmonės kodas 141775084, buveinės registracijos adresas ( - ), Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą.

13Iš areštuotų lėšų gali būti daromi darbo užmokesčio mokėjimai bei privalomieji mokėjimai valstybei (mokesčiai ir įmokos).

14Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų M. S. agentūros kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo.

15Nutarties vykdymą pavesti ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus, įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), LT 95195 Klaipėda, pasirinktiems antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

16Išaiškinti atsakovei M. S. agentūra, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties areštuoti turtą įregistravimo Turto arešto aktų registre momento.

17Įpareigoti M. S. agentūros valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei įpareigoti administratorių perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

18Išaiškinti, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

19Nustatyti, kad M. S. agentūra kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

20Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorių, išsiunčiant nutarties iškelti bankroto bylą kopijas. Nutarties kopiją išsiųsti ir Turto arešto aktų registrui

21Įpareigoti M. S. agentūros bankroto administratorę UAB „Versluva“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 9 p.

22Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo iškelti atsakovei 3. Teismo procesiniai dokumentai siųsti M. S. agentūros... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, kad... 6. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, kad M. S.... 7. Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovė yra... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto... 9. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas... 10. iškelti bankroto bylą M. S. agentūrai, įmonės kodas (... 11. M. S. agentūros administratoriumi skirti UAB... 12. areštuoti atsakovei M. S. agentūra, įmonės kodas... 13. Iš areštuotų lėšų gali būti daromi darbo užmokesčio mokėjimai bei... 14. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų M. S.... 15. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus, įmonės kodas (... 16. Išaiškinti atsakovei M. S. agentūra, kad ji atsako už... 17. Įpareigoti M. S. agentūros valdymo organus per 15 dienų... 18. Išaiškinti, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti... 19. Nustatyti, kad M. S. agentūra kreditoriai turi teisę... 20. Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą... 21. Įpareigoti M. S. agentūros bankroto administratorę UAB... 22. Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu galima...