Byla 2-22-504/2014
Dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir iš dalies panaikinimo, įpareigojimo įregistruoti nuosavybės teises

1

2Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, sekretoriaujant Inai Matulienei, dalyvaujant ieškovei R. L. J., ieškovės atstovui advokatui Jonui Stankevičiui, atsakovei N. L., atsakovės atstovui advokatui Mindaugui Beinaravičiui, atsakovo valstybės įmonei „Registrų centras“ atstovei A. N., teismo posėdyje byloje pagal ieškovės R. L. J. ieškinį atsakovams N. L., Valstybės įmonei „Registrų centras“, tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje – Rokiškio rajono pirmo notaro biuro notarė R. Š., R. K., dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir iš dalies panaikinimo, įpareigojimo įregistruoti nuosavybės teises,

Nustatė

3Ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, kad 1967 m. rugpjūčio 10d. ji, R. L. J., kartu su vyru I. J. iš J. L., nupirko 3/4 gyvenamojo namo su salka, betoninio ūkinio pastato su trimis priestatais ir kiemo įrenginių. Po kažkurio laiko ūkiniai pastatai buvo perstatinėjami. 2004m. vasario 3 d. sprendimu Rokiškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-83/94, dalydamas santuokoje įgytą turtą jai, R. L. J., nuosavybę pripažino į ½ ūkinio pastato 7I l/m, 1/4 ūkinio pastato 5I l/m, esančius ( - ). Jos vyrui nuosavybės teisę pripažino į ½ ūkinio pastato 7I1/m, 1/4 ūkinio pastato 5I l/m.

42005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Rokiškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-658-126/2005 patvirtino juridinę reikšmę turintį faktą, kad po vyro I. J. mirties palikimą priėmė ji, ieškovė, faktiškai pradėdama jį valdyti be kito turto ir ½ ūkinio pastato 71 l/m , ¼ ūkinio pastato 51 l/m., esančių ( - ).

52013 m. rugpjūčio 21d. sprendimu Nr. PAS-5712 VĮ „Registrų centras” atsisakė įregistruoti jos ir jos vyro vardu nuosavybės teises į ūkinius pastatus 511/m ir 711/m, esančius ( - ), dėl to, kad šie pastatai yra įregistruoti kito bendraturčio vardu. Paaiškėjo, kad pagal 2004 m. lapkričio 22 d. dovanojimo sutartį notarinio registro Nr. IRRS A. K. ( dabar jau mirusi) padovanojo ir ūkinius pastatus unikalus Nr. ( - ), 5I 1/ž ( buvęs 5Il/m) ir unikalus Nr. ( - ), 7I1/ž (buvęs 7Il/m), esančius ( - ). Dovanojimo sutarties sudarymo metu galiojo 1994 m. vasario 3d. Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo jai ir jos vyrui nuosavybės teisės jau buvo pripažintos į visą ūkinį pastatą 7I 1/m (dabartinis 711/ž) ir pusę ūkinio pastato 5I l/m. (dabartinis 511/ž).

6Vadovaujantisi išdėstytu, bei LR 4.37 str. 4.47 str. 1,12 d., LR CPK 135 str. teismo prašo:

7pripažinti negaliojančia nuo sudarymo ir panaikinti 2004-11-22 dovanojimo sutartį dalyje, kur A. K., a.k. ( - ), padovanojo N. L., a.k. ( - ) 1/2 ūkinio pastato unikalus Nr. ( - ), 511/ž ( buvęs 5Il/m) ir ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 7I 1/ž (buvęs7Il/m), esančius ( - );

8įpareigoti VĮ „Registrų centras” išregistruoti N. L. nuosavybės teises į ūkinius pastatus unikalus Nr. ( - ), 511/ž ( buvęs 5Il/m) ir unikalus Nr. ( - ), 711/ž (buvęs 7Il/m), esančius ( - );

9įpareigoti VĮ „Registrų centras” įregistruoti R. L. J., a.k. ( - ) nuosavybės teises į 1/4 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž ( buvęs 5Il/m), 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 7I1/ž (buvęs 7Il/m), esančius ( - );

10įpareigoti VĮ „Registrų centras„ įregistruoti I. J., gim. ( - ) nuosavybės teises į ¼ ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž ( buvęs5Il/m), 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 711/ž (buvęs7Il/m), esančius ( - );

11priteisti ieškovės naudai turėtas teismo ir advokato pagalbos išlaidas.

12Atsakovė N. L. atsiliepime į ieškinį (b.l.78-80) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ji yra sąžininga įgyjėja, gaudama dovanų pastatus, jokių įstatymų nepažeidė ir pastatus valdo teisėtai.

13Notarė, sudarydama dovanojimo sutartį tarp jos ir A. K., patikrino pastatų priklausomybę A. K.: a) 1985 m. spalio 24 d. sudarytoje pirkimo-pardavimo sutartyje aiškiai nurodyta, kad A. G. pardavė A. K. visą ūkinį pastatą 5Jl/m ir 7Jl/m; b) Registrų centro 2004 m. lapkričio 9 d. išduotoje pažymoje buvo nurodyta, kad A. K. priklauso visas pastatas Nr. ( - ), aprašytas p.2.4. ( t.y. 51 Iž ) ir visas pastatas Nr. ( - ), aprašytas p.2.5. (t.y.711ž).

14Tuo tarpu toje pačioje Registrų centro pažymoje nurodyta, kad I. J. nepriklauso joks „visas" pastatas. Jam priklauso 3/4 gyvenamojo namo, ¾ ūkinio pastato ( pabrėžia: vieno ūkinio pastato), 3/4 kitų statinių. Taigi apie tai, kad I. J. priklausytų keli ūkiniai pastatai, tokio įrašo nėra. Ir tokio įrašo pagrindas yra „pirkimo-pardavimo sutartis, 1967-08-10, Nr. 1628".

15Ieškovė ieškinyje remiasi Rokiškio rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu ir nurodo: „2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Rokiškio rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-658-126/2005 patvirtino juridinę reikšmę turintį faktą, kad po vyro I. J. mirties palikimą priėmė ieškovė faktiškai pradedamąjį valdyti be kito turto ir ½ ūkinio pastato 711/m, ¼ ūkinio pastato 511/m., esančių ( - )".

16Vertinant šį teismo sprendimą reikia prisiminti, kad „teismas, nustatydamas palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos faktus, neturi aiškinti ar konstatuoti (įvardyti) palikto turto kiekio, jo dalių, vietos"( Lietuvos Aukščiausiojo teismo senato nutarimas „Dėl teisės normų, reglamentuojančių juridine reikšmę turinčių faktų nustatymą, taikymo teismų praktikoje". 2005 m. gruodžio 29 d., Nr.56).

17Po 2005 m. rugpjūčio 16 d. teismo sprendimo įsiteisėjimo ieškovė kreipėsi į notarę ir notarė 2005 m. lapkričio 16 d. išdavė paveldėjimo teisės liudijimą, kuriame nurodyta, kad R. L. J. paveldėjo “3/4(trys ketvirtosios) dalys ūkinio pastato 31 l/m, unikalus nr. ( - )". Jokių kitokių ūkinių pastatų ji nepaveldėjo.

18Ieškovė taip pat remiasi Rokiškio rajono apylinkės teismo 1994 m. vasario 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-83/94. Šiame sprendime rašoma, kad "ūkinis pastatas taip pat perstatinėtas ir šiuo metu be ieškovės juo lygiomis dalimis naudojosi dalies namo savininkė A. K. Ieškovei su atsakovu pripažintina nuosavybės teisė ir paskirtina naudotis po 1/2 ūkinio pastato 71 l/m( plotas 28,28 m.kv.), po 1/4 malkinės 8 Il/m(14,I0 kv.m.) ir po 1/4 ūkio pastato 5Il/m(53.03 kv.m.)." Taigi, nors nurodoma, kad ūkiniu pastatu naudojasi lygiomis dalimis ir A. K., tačiau kažkodėl ūkio pastatas 7I l/m visas atitenka J.; nustatytos dalys pastato 51 l/m ir malkinės 8 ll/m, atitenkančios J. Visi šie klausimai, betarpiškai liečiantys ir A. K., išspręsti jai nedalyvaujant, neįtraukiant jos į bylą trečiuoju asmeniu. Tuo buvo šiurkščiai pažeistos A. K. teisės. Kai “pirmos instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų", tai pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu ( Civilinio proceso kodekso 338 str.. 1964 metų).

19Vadovaujantis išdėstytu, prašo ieškovės R. L. J. ieškinį atmesti. Priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepime nurodė, kad Valstybės įmonė Registrų centras nesutinka su ieškiniu.

21Ieškovė prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo ir panaikinti 2004-11-22 dovanojimo sutartį dalyje, kur A. K., a.k. ( - ) padovanojo N. L., a.k. ( - ) 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž (buvęs 51 lm) ir ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), 71 lž (buvęs 711 m), esančius ( - ).

22A. K. šiuos ūkinius pastatus buvo įsigijusi iš G. A., P. 1985-10-24 pirkimo-pardavimo sutartimi, notarinio reg. Nr. 2656.

23Ūkinis pastatas 51 lž (buvęs 5Ilm) ir ūkinis pastatas 711/m (buvęs 711/ž) 1985-08-03 buvo įregistruoti G. A., P. vardu pagal Rokiškio rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1985-07-26 sprendimą Nr. 176 „Dėl leidimo užregistruoti savavališkai pastatytus statinius". Kad būtent tie ūkiniai pastatai buvo nurodyti sprendimo priedėlyje matyti iš Teismui pateiktoje Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje (bylos Nr. 817), 1984-11-15 Namų valdos techninės apskaitos kortelėje užfiksuotų ūkinių pastatų duomenų.

24Ūkiniai pastatai įregistruoti išvardintų asmenų vardu teisėtai ir pagrįstai. Tuo metu galiojusi Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1970 m. sausio 4 d. nutarimu Nr. 2 patvirtinta Teisinio pastatų registravimo Lietuvos TSR miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse instrukcija (16 punkto antra pastraipa) numatė, kad sutinkamai su Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1981 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 99 atitinkamų Liaudies deputatų tarybų vykdomųjų komitetų sprendimais gali būti išimties būdu teisiškai registruojami individualiniai gyvenamieji namai (jų dalys) ir kiti statiniai, savavališkai pastatyti iki 1980 m. sausio 30 d., jeigu bus pripažinta, kad yra netikslinga juos neatlygintinai paimti ir įskaityti į vietinės Tarybos fondą arba nugriauti. Šios instrukcijos 8 punkte dokumentais, nustatančiais nuosavybės teisę į pastatus, buvo nurodytos notariškai patvirtintos sutartys: pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, turto pasidalijimo ir jo perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. numatyta, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės registruojamos nekilnojamojo turto registre yra rašytiniai sandoriai.

25Ieškovė R. L. J. dėl ūkinių pastatų 511 m ir 711 m įregistravimo Rokiškio rajono apylinkės teismo 1994-02-03 sprendimo, civ. byla Nr. 2-83/94 pagrindu kreipėsi į Panevėžio filialą tik 2005-10-26 (prašymo Nr. 7382369) ir jos prašymas 2005-11-11 sprendimu „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo" nebuvo tenkintas, kadangi nuosavybės teisė į minėtus statinius yra įregistruota N. L. vardu pagal 2004-11-22 dovanojimo sutartį.

262013-08-12 Panevėžio filiale vėl buvo gauti R. L. J. prašymai (Nr. 5488848 ir Nr. 5488630) to paties teismo sprendimo pagrindu įregistruoti R. L. J. ir mirusio I. J. nuosavybės teises į nurodytų ūkinių pastatų dalis ir 2013-08-21 sprendimu Nr. PAS-5712 „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo" prašymai nebuvo tenkinti, kadangi nuosavybės teisės į visą ūkinį pastatą 51 lž ir visą ūkinį pastatą 711 m jau yra įregistruotos kito bendraturčio vardu. Informuota, kad pagal R. L. J. 2005-10-26 prašymą Nr. 7382369 jau buvo priimtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo 2005-11-11 sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą to paties dokumento (1994-02-03 apylinkės teismo sprendimo) pagrindu (Lietuvos Respubikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str 2 p., 29 str. 7 p. ir 9 p.).

27Šie Panevėžio filialo (teritorinio registratoriaus) priimti sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Ieškovė jų neskundė Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

28Niekuo nepagrįsti ieškovės reikalavimai, kuriais jį prašo įpareigoti VĮ Registrų centrą išregistruoti N. L. nuosavybės teises į ūkinius pastatus, unikalus Nr. ( - ), 511/ž (buvęs 511/m) ir unikalus Nr. ( - ), 711/ž (buvęs 711/m), esančius ( - ) ir įregistruoti R. L. J., a.k. ( - ) nuosavybės teises į 1/4 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž (buvęs 511/m), 1/2 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 711/ž (buvęs 711/m), esančius ( - ) bei įregistruoti I. J., gim. ( - ), nuosavybės teises į ¼ ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž (buvęs 511/m), 1/2 ūkinio pastato unikalus Nr. ( - ), 711/ž (buvęs 711/m), esančius ( - ). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), dabartinis žymėjimas yra 711 m, o ne buvęs, kaip nurodo ieškovė.

29Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-02-27 nutarimo Nr. 240 redakcija) 9.1 p. nurodyta, kad teritoriniai registratoriai vykdo šias funkcijas: tvarko registro duomenis - šių nuostatų nustatyta tvarka juos įrašo, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami suinteresuotus asmenis), perkelia į archyvinių nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenų bazę, todėl atskiras įpareigojimas tiems veiksmams atlikti nereikalingas.

30Neaišku kodėl Ieškovė prašo išregistruoti N. L. nuosavybės teises į visą ūkinį pastatą 51 lž, unikalus Nr. ( - ), nes įregistruoti nuosavybės teises prašo tik į šio ūkinio pastato 1/4 dalį ir I. J. taip pat į 1/4 dalį.

31Remdamasis tuo, kas išdėstyta, valstybės įmonė Registrų centras prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Prašomas priteisti ieškovės naudai turėtas teismo ir advokato pagalbos išlaidas nesutinka atlyginti.

32Tretysis asmuo Rokiškio rajono pirmo notaro biuro notarė R. Š. atsiliepime į ieškinį (b.l.66) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pastatų/jų dalių dovanojimo sutartis, patvirtinta 2004-11-22, notarinio registro Nr. IRRŠ-6187 buvo sudaryta, remiantis Viešo registro - VĮ Registrų centro 2004-11-09 pažyma apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. 44-504790. Taip pat tvirtinant sutartį Dovanotojas pateikė savo nuosavybės teisės įsigijimo dokumentą - 1985-10-24 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. 2656, kurioje kaip sutarties objektas nurodytas „visas ūkio past. 5Jl/m 7 Jl/m".

33Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis teigia, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

34Tretysis asmuo R. K. atsiliepime į ieškinį (b.l. 109-110) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Ieškovė jokių nuosavybės teisių į pastatus ar į dalį pastatų, esančių ( - ), nebeturi.

35Prie ieškinio yra pridėtas 2013 m. birželio 25 d. išrašas iš „Registrų centro" ir tarp dabartinių savininkų jos ten nėra (išrašo 4.1.- 4.6. punktai). Nei vienas iš savininkų nenurodo, kad jų kokios nors teisės pažeistos, ieškinio nereiškia ir nieko neginčija. R. L. J. nieko nebegali ginčyt, nes ji nebesavininkė, ji pašalinis asmuo. Įstatymas nesuteikė jai teisės reguliuoti kitų asmenų turtinius santykius.

36Iš Valstybės įmonės “Registrų centras” Panevėžio filialo 2013 m. rugpjūčio 21 d. rašto matyti, kad R. L. J. buvo kreipusis į Registrų centrą dėl ūkinių pastatų 511 ž ir 711 m įregistravimo 2005 m. spalio 26 d. Atsakymas buvo neigiamas. Tada ji šio Registrų centro atsakymo neginčija (tokių duomenų nėra) ir susitvarko paveldėjimą po I. J. mirties ( mirusio 1997 m. gruodžio 22 d.). 2005 m. lapkričio 16 d. jai išduodamas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas.

37Tais pačiais metais, po mėnesio, 2005 m. gruodžio 12 d., jai priklausantį turtą dovanoja V. J. Tai matosi iš Registrų centro išrašo 4.3., 4.5. punktų. Taigi R. L. J. dabar jokios turto dalies ( - ) neturi. Todėl mano, kad ir ginčyt nieko nebegali.

38Ieškinys netenkintinas.

39Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad ginčo pastai - ūkio pastatas, un. Nr. ( - ), 5I1ž, ir ūkio pastatas, un. Nr. ( - ), 7I1ž, esantys adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso N. L., g. ( - ). Įregistravimo pagrindas – dovanojimo sutartis, 2004-11-22, Nr. IRRŠ-6187(b.l.17-25).

40Dovanojimo sutartimi, sudaryta 2004m. lapkričio 22d., notarinio registro Nr. IRRŠ-6187, A. K., a.k( - ) padovanojo N. L., a.k( - ) ¼ dalį gyvenamojo namo 1A1m ir kitus statinius: kiemo statinius (šulinį, išvietę, tvorą, kiemo aikštelę), ¼ dalį ūkinio pastato 3I1m (unikalus Nr. ( - )), kiemo rūsį 4I1p (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą 5I1ž (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą 7I1ž (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (b.l.14-15).

41Dovanojimo sutartyje nurodyta, kad dovanotojui dovanojami pastatai nuosavybės teise priklauso pagal VĮ Registrų centro 2004-11-09 pažymą apie Nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Nr. 44-504790 ir 1985-10-24 pirkimo-pardavimo sutartį, registro Nr. 2656, kurioje kaip sutarties objektas nurodytas „visas ūkio past. 5Jl/m 7 Jl/m".

42Kaip nustatyta byloje, ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž buvęs žymėjimas -511/m, o ūkio pastato unikalus Nr. ( - ), 711/ž buvęs žymėjimas - 711/m. Ankstesnis ginčo pastatų adresas – ( - ), pakeistas į ( - ).

43Iš pateiktos 1985m. spalio 24d. sutarties, registro Nr. 2656 matyti, kad A. G. pardavė, o K. A., g. ( - ) nupirko ¼ dalį gyvenamo namo 1A1/m su priestatais 1a, 2a, 3a, ¼ ūkio pastato 3 J1/p, visus ūkio pastatus 5 J 1p, 7J1/m ir rūsį 4J1/p už 3000 rublių(b.l.69).

44A. G. nuosavybės teisę į parduotus pastatus buvo įgijęs Rokiškio rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1985m. liepos 26d. sprendimo Nr. 176 pagrindu (b.l.85, 86, 87).

45Ieškovė nurodė, kad jos šeima grįžusi iš Sibiro, nusipirko iš jos tėvo L. ¾ dalis namo. Nusipirkus namus, ginčo pastatus iškart perstatė – seni buvo nugriauti ir naujai pastatyti. Perstatant pastatus G. ir jo vaikai prisidėjo.

46Liudytojas V. J. nurodė, kad 1968m. atvažiavo į Lietuvą. Rokiškyje, ( - ), didžioji dalis namo buvo jų šeimos, kita dalis – jo senelio su šeima. Ūkiniai pastatai kokie buvo pastatyti tokie ir yra. Vienoje pusėje buvo išgriuvę, teko atstatyti. Nurodo, kad pagal susitarimą jie naudojosi atitinkamosmis pastatų dalimis.

47Ieškovės prašymu apklaustas teisme liudytojas A. G. nurodė, kad 1984m. jis paveldėjo gyvenamą namą ir ūkio pastatus. Pagal susitarimą, kai gyveno su tėvais, su kaimynais J., pastatais 3J1/m, 5J1 m, naudojosi dalimis. 1985m. įteisino pastatų savavališką statybą, tada pastatus pardavė A. K. Pardavė tai, kas jam priklausė nuosavybės teise.

48Iš ieškovės teismui pateiktos 1967m. rugpjūčio 10d. sutarties matyti, kad L. J.J. pardavė J. I.I. tris ketvirtasias dalis pastatų, susidedančių iš medinio gyvenamojo namo su salka, betoninio ūkio pastato su trim priestatais ir kiemo įrenginių, esančių ( - ) (b.l.7).

49Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. 817, registro Nr. 90/32064 archyviniuose dokumentuose esančiame Gyvenamojo namo techniniame pase, ( - ), pagal pirkimo sutartį Nr. 1629, 1967-08-10, I. J. I. nurodytas kaip savininkas pastatų – ¾ 1A1/m ir ¾ 3 J 1/m, tai yra gyvenamojo namo ir vieno ūkinio pastato(b.l.45).

50Ieškovė savo ieškinį grindžia Rokiškio rajono apylinkės teismo 1994 m. vasario 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.2-83/94, kurioje buvo sprendžiamas ieškovės R. L. J. ieškinys atsakovui I. I. J. dėl gyvenamojo namo ir ūkinio pastato padalijimo. Šiame sprendime teismas nurodė, kad "ūkinis pastatas taip pat perstatinėtas ir šiuo metu be ieškovės juo lygiomis dalimis naudojosi dalies namo savininkė A. K., ieškovei su atsakovu pripažintina nuosavybės teisė ir paskirtina naudotis po 1/2 ūkinio pastato 71 l/m( plotas 28,28 m.kv.), po 1/4 malkinės 8 Il/m(14,I0 kv.m.) ir po 1/4 ūkio pastato 5Il/m(53.03 kv.m.)."

51Teismui iš ieškovės paaiškinimų ir liudytojų parodymų pripažinus, kad ūkiniu pastatu naudojasi lygiomis dalimis ir A. K., pastatų padalinimo klausimai, betarpiškai liečiantys A. K., buvo išspręsti jai nedalyvaujant, neįtraukiant jos į bylą trečiuoju asmeniu, taip nesuteikiant galimybės ginčyti priimto sprendimo. Kadangi ieškinys buvo patenkintas, teismo priimtas sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

52Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija (b.l.17-25) maryti, kad A. K. nuosavybė į pastatus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties 1985-10-24, Nr. 2656 pagrindu viešame registe įregistruota nuo 1986-01-08 ir galiojo iki 2004-12-13. Iš prie šios bylos prijungtos civilinėje byloje Nr. 2-83/94 matyti, kad A. K. nuosavybės teisė į ginčo pastatus, pažymėtus 5I 1/m ir 7I 1/m ginčijama nebuvo, priimtas sprendimas minėtoje byloje A. K. nuosavybės teisės į ginčo pastatus nepaneigė.

53Tuo pagrindu, kad nuosavybės teisės į visą ūkinį pastatą 5I 1ž ir visą ūkinį pastatą 7I 1m jau įregistruotos kito bendraturčio vardu, ieškovės R.L. J. prašymai įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą 1994-02-03 apylinkės teismo sprendimo pagrindu, buvo atmesti (VĮ Registrų centro Panevėžio filial Sprendimas dėl daiktinių teissių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo, b.l.16).

54Ieškovė savo ieškinį taip pat grindžia Rokiškio rajono apylinkės teismo 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu civ. Byloje Nr. 2-658-126/2005(b.l.12-13).

55Minėtoje byloje pareiškėja R. L. J. teismą prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po vyro I. J. mirties priėmė palikimą.

56Teismas, išnagrinėjęs bylą, R.L. J. pareiškimą tenkino. Nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. L. J. a.k( - ) po vyro I. J. mirties priėmė palikimą t.y. kambarį 11-4 (18,35m2), ½ ūkinio pastato 7I1/m (28,28m2), ¼ malkinės 8I1/m (14,10m2), ¼ ūkinio pastato 5I1/m (53,03m2), esančius ( - ).

57Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas palikimo priėmimo, taip pat palikimo atsiradimo vietos faktus, neturi aiškinti ar konstatuoti (įvardyti) palikto turto kiekio, jo dalių, vietos.

58Paveldėjimo dalykas yra palikimas – mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Paveldimas tik tas turtas, kuris palikėjo mirties momentu priklausė jam nuosavybės teise.

59Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005m. rugpjūčio 16d. teismo sprendimas, kuriuo buvo tenkintas R. L. J. pareiškimas ir nustatytas prašomas juridinis faktas, nurodant galimai paveldimą turtą, nesukūrė nuosavybės teisės pareiškėjai į ginčo pastatų – 7I1/m ir 5I1/m atitinkamas dalis. Paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijime 2005m. lapkričio 16d. nurodyta, kad I. J., mirusio 1997-12-22 turtą paveldi jo sutuoktinė R. L. J. Paveldimą turtą sudaro 35/100 dalys gyvenamojo namo 1A1m, su ¾ dalimis priklausinio: kitų statinių (inžinierinių) – kiemo statinių (šulinys, lauko tualetai 1v ir 2v, kiemo aptvėrimas, aikštelė), un. Nr. ( - ), kitų statinių paskirties ir ¾ dalis ūkinio pastato 3I1m, un. Nr. ( - ), esančius ( - ) (b.l.11).

60Įvertinus išdėstytą, byloje nustatytas aplinkybes, įrodymų visetą, ieškinys laikytinas nepagrįstu, tad atmestinas.

61Atsakovė N. L. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Sprendimais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (2013-10-07, Nr. (1.2)-SP1-02265(b.l.81) ir 2014-02-11, Nr. SP3-030P), atleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei, apmokant 100 proc..

62Kadangi ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų neatleista, atmetus ieškinį, vadovaujantis CPK 93str. 1d., 96str., 99str., valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, teikiant valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, kurios yra 680Lt (Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymos apie antrinės teisinės pagalbos išlaidas 2014m. sausio 29d. Nr. PP-141 ir 2014m. kovo 27d., Nr. PP-434, priteistinos iš ieškovės valstybei.

63Taip pat iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų įteikimu) – 67,20Lt(CPK 88str. 1d. 3p., 96str.).

64Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 270 str. teismas

Nutarė

65Ieškinį atmesti.

66Iš ieškovės R. L. J., a.k( - ), gyv. ( - ), priteisti valstybei šešis šimtus aštuoniasdešimt litų už atsakovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą byloje, ir šešiasdešimt septynis litus 20ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

67Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė,... 3. Ieškovė ieškinyje ir teismo posėdyje nurodė, kad 1967 m. rugpjūčio 10d.... 4. 2005 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Rokiškio rajono... 5. 2013 m. rugpjūčio 21d. sprendimu Nr. PAS-5712 VĮ „Registrų centras”... 6. Vadovaujantisi išdėstytu, bei LR 4.37 str. 4.47 str. 1,12 d., LR CPK 135 str.... 7. pripažinti negaliojančia nuo sudarymo ir panaikinti 2004-11-22... 8. įpareigoti VĮ „Registrų centras” išregistruoti N.... 9. įpareigoti VĮ „Registrų centras” įregistruoti R. 10. įpareigoti VĮ „Registrų centras„ įregistruoti I.... 11. priteisti ieškovės naudai turėtas teismo ir advokato pagalbos išlaidas.... 12. Atsakovė N. L. atsiliepime į ieškinį (b.l.78-80) ir... 13. Notarė, sudarydama dovanojimo sutartį tarp jos ir A. K.,... 14. Tuo tarpu toje pačioje Registrų centro pažymoje nurodyta, kad 15. Ieškovė ieškinyje remiasi Rokiškio rajono apylinkės... 16. Vertinant šį teismo sprendimą reikia prisiminti, kad „teismas,... 17. Po 2005 m. rugpjūčio 16 d. teismo sprendimo įsiteisėjimo ieškovė... 18. Ieškovė taip pat remiasi Rokiškio rajono apylinkės... 19. Vadovaujantis išdėstytu, prašo ieškovės R. L. J.... 20. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ atsiliepime nurodė, kad Valstybės... 21. Ieškovė prašo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo ir panaikinti... 22. A. K. šiuos ūkinius pastatus buvo įsigijusi iš 23. Ūkinis pastatas 51 lž (buvęs 5Ilm) ir ūkinis pastatas 711/m (buvęs 711/ž)... 24. Ūkiniai pastatai įregistruoti išvardintų asmenų vardu teisėtai ir... 25. Ieškovė R. L. J. dėl ūkinių pastatų 511 m ir 711 m... 26. 2013-08-12 Panevėžio filiale vėl buvo gauti R. L. J.... 27. Šie Panevėžio filialo (teritorinio registratoriaus) priimti sprendimai yra... 28. Niekuo nepagrįsti ieškovės reikalavimai, kuriais jį prašo įpareigoti VĮ... 29. Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos... 30. Neaišku kodėl Ieškovė prašo išregistruoti N. L.... 31. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, valstybės įmonė Registrų centras prašo... 32. Tretysis asmuo Rokiškio rajono pirmo notaro biuro... 33. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis... 34. Tretysis asmuo R. K. atsiliepime į ieškinį (b.l.... 35. Prie ieškinio yra pridėtas 2013 m. birželio 25 d. išrašas iš „Registrų... 36. Iš Valstybės įmonės “Registrų centras” Panevėžio filialo 2013 m.... 37. Tais pačiais metais, po mėnesio, 2005 m. gruodžio 12 d., jai priklausantį... 38. Ieškinys netenkintinas.... 39. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 40. Dovanojimo sutartimi, sudaryta 2004m. lapkričio 22d., notarinio registro Nr.... 41. Dovanojimo sutartyje nurodyta, kad dovanotojui dovanojami pastatai nuosavybės... 42. Kaip nustatyta byloje, ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), 511/ž buvęs... 43. Iš pateiktos 1985m. spalio 24d. sutarties, registro Nr. 2656 matyti, kad 44. A. G. nuosavybės teisę į parduotus pastatus buvo 45. Ieškovė nurodė, kad jos šeima grįžusi iš Sibiro, nusipirko iš jos tėvo... 46. Liudytojas V. J. nurodė, kad 1968m. atvažiavo į... 47. Ieškovės prašymu apklaustas teisme liudytojas A. G.... 48. Iš ieškovės teismui pateiktos 1967m. rugpjūčio 10d. sutarties matyti, kad... 49. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. 817, registro Nr.... 50. Ieškovė savo ieškinį grindžia Rokiškio rajono... 51. Teismui iš ieškovės paaiškinimų ir liudytojų parodymų pripažinus, kad... 52. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija... 53. Tuo pagrindu, kad nuosavybės teisės į visą ūkinį pastatą 5I 1ž ir visą... 54. Ieškovė savo ieškinį taip pat grindžia Rokiškio... 55. Minėtoje byloje pareiškėja R. L. J. teismą prašė... 56. Teismas, išnagrinėjęs bylą, R.L. J. pareiškimą... 57. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą teismų praktiką, teismas,... 58. Paveldėjimo dalykas yra palikimas – mirusio asmens turtas, pereinantis... 59. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2005m. rugpjūčio 16d. teismo sprendimas,... 60. Įvertinus išdėstytą, byloje nustatytas aplinkybes, įrodymų visetą,... 61. Atsakovė N. L. Panevėžio valstybės garantuojamos... 62. Kadangi ieškovė nuo bylinėjimosi išlaidų neatleista, atmetus ieškinį,... 63. Taip pat iš ieškovės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos... 64. Vadovaudamasis LR CPK 263-265, 270 str. teismas... 65. Ieškinį atmesti.... 66. Iš ieškovės R. L. J., a.k( - ),... 67. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...