Byla B2-1968-173/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sanpola ir partneriai“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų UAB „EURODEPT LT“, UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, UAB „Euro skola“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sanpola ir partneriai“,

Nustatė

2UAB „EURODEPT LT“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Sanpola ir partneriai“ (b.l. 4-6) ir nurodė, kad atsakovas turi 40788,69 Lt skolinį įsipareigojimą UAB „Deska“. 2014-03-18 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2014/03/18, įskaitant visus jos priedus, UAB „Deska“ visas reikalavimo teises į atsakovą perleido EURODEPT Lt, UAB. Teigiama, kad atsakovas negali atsiskaityti su kreditoriais. Įsiskolinimas nepadengtas ir po pranešimo apie įsiskolinimą padengimo bei galimybės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įteikimo.

3UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ nurodo, kad atsakovas yra skolingas 4 659,38 Lt. Reikalavimas kyla iš 2011-08-26 PVM sąskaitos faktūros Nr. 0307, 2012-02-08 PVM sąskaitos faktūros Nr. 0355, 2014-04-30 Kauno apylinkės teismo išduoto vykdomojo rašto civilinėje byloje Nr. 2-6230-191/2014. UAB „Sanpola ir partneriai“ turi finansinių sunkumų, neatsiskaito su kreditoriais, yra skolingas 21 758,76 Lt Valstybės socialinio draudimo fondo biudžetui. Atsakovas yra nemokus (b.l. 39-42).

4UAB „Euro skola“ nurodo, kad 2014-06-17 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2014/06/17 UAB „Euro skola“ įgijo reikalavimo teisę iš UAB „Energijos taupymo centras“ į skolininką UAB „Sanpola ir partneriai“. Pradinis kreditorius perleido reikalavimo teisę į 30312 Lt skolą, 6 proc. metines palūkanas. Ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui dėl perleisto reikalavimo, reikalavimo įvykdymo, bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas neatsiskaito su kreditoriumi (nevykdo įsipareigojimų), todėl įmonė pripažintina nemokia (b.l. 81-83).

5Pareiškimai tenkintini.

6Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Kauno apygardos teismo 2014-05-29 nutartimi (b.l. 33) atsakovo UAB „Sanpola ir partneriai“ vadovas įpareigotas per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus, kurie reikalingi sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą. Kauno apygardos teismo 2014-06-30 nutartimi atsakovo vadovui skirta bauda už dokumentų teismui nepateikimą, jis papildomai pareigotas teismui pateikti nurodytus dokumentus (b.l. 78). Minėta nutartis UAB „Sanpola ir partneriai“ direktoriui A. P. įteikta 2014-07-03. Tačiau Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodyti dokumentai teismui pateikti nebuvo.

8Iš su pareiškimais pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų, vykdomojo rašto, Kauno apylinkės teismo 2014-05-08 sprendimo už akių bei byloje surinktų įrodymų (VĮ Registrų centro išrašo, VĮ „Regitra“ LR kelių transporto priemonių registro išrašo, 2010-2011 finansinių dokumentų, informacijos apie draudėjo viešus duomenis) darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis UAB „Sanpola ir partneriai“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014-07-04 duomenimis yra 29563,92 Lt. Tiek 2010 metais, tiek 2011 metais įmonė dirbo nuostolingai, o įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Nuo 2011 metų įmonė neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų. Nors įmonė nuosavybės teise turi pastatą-gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais bei keletą transporto priemonių, tačiau įmonės turimam turtui taikomas areštas. Atsakovas nepateikė atsikirtimų, kad yra mokus, pagrįsdamas juos finansinės būklės duomenimis. Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

9Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

10Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“, UAB „Admivita“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos, sutikimai administruoti įmonę. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, kad skiriant bankroto administratorių, jų profesinė patirtis ir užimtumas, darbo vieta savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo, teismas sprendžia kad bankroto administratoriumi skirtina UAB “Pirmas administratorių biuras.” (sąrašo Nr. B-JA133).

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

131. Iškelti bankroto bylą UAB „Sanpola ir partneriai“ (įmonės kodas 134244215, buveinės adresas Savanorių pr. 33A, Kaunas).

142. Bankrutuojančios UAB „Sanpola ir partneriai“ administratoriumi paskirti UAB „Pirmas administratorių biuras“ (juridinio asmens kodas 302559557, adresas J. G. g.5/Žygio g. 96, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA133.

153. Areštuoti UAB „Sanpola ir partneriai“ (įmonės kodas 134244215) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

164. Uždrausti UAB „Sanpola ir partneriai“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

175. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

186. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

197. UAB „Sanpola ir partneriai“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

208. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Sanpola ir partneriai“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. UAB „EURODEPT LT“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB... 3. UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ nurodo, kad atsakovas yra... 4. UAB „Euro skola“ nurodo, kad 2014-06-17 reikalavimo perleidimo sutartimi... 5. Pareiškimai tenkintini.... 6. Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p.... 7. Kauno apygardos teismo 2014-05-29 nutartimi (b.l. 33) atsakovo UAB „Sanpola... 8. Iš su pareiškimais pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų, vykdomojo rašto,... 9. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 10. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Pirmas... 11. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 13. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Sanpola ir partneriai“ (įmonės kodas... 14. 2. Bankrutuojančios UAB „Sanpola ir partneriai“ administratoriumi paskirti... 15. 3. Areštuoti UAB „Sanpola ir partneriai“ (įmonės kodas 134244215)... 16. 4. Uždrausti UAB „Sanpola ir partneriai“ vykdyti visas finansines... 17. 5. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorių... 18. 6. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui,... 19. 7. UAB „Sanpola ir partneriai“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo... 20. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Sanpola ir... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...