Byla A2.2.-2352-369/2015
Dėl išdaužto automobilio stiklo), šiais savo veiksmais padarydami administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims A. P., A. L., N. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs N. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), A. L., a. k. ( - ) gyv. duomenys neskelbtini), A. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2N. S. 2014-07-02 apie 15.58 val. parduotuvėje „( - )“, esančioje adresu S. Stanevičiaus g. 23, Vilniuje, paėmė prekių, kurių bendra vertė 148,69 Lt (43,05 Eur) ir praėjo pro kasas už šias prekes nesumokėjęs. Šiais savo veiksmais N. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnyje.

3Be to, N. S. kartu su A. L. 2014-07-07 apie 23.07 val. degalinėje „( - )“, esančioje adresu ( - ), paėmė prekių, kurių vertė 39,98 Lt (11,58 Eur), ir išėjo už jas nesumokėję, taip pat toje pačioje degalinėje 2014-07-08 apie 01.21 val. paėmė prekių, kurių vertė 100,56 Lt (29,12 Eur), už kurias išėjo nesumokėję, bei toje pačioje degalinėje 2014-07-08 apie 02.58 val. paėmė prekių, kurių vertė 90,96 Lt (26,34 Eur), ir už jas nesumokėję išėjo, iš viso paėmė prekių už 231,50 Lt (67,05 Eur), tuo padarydami administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

4Be to, N. S. 2014-07-20 apie 00.02 val. degalinėje „( - )“, esančioje adresu ( - ), paėmė prekių, kurių bendra vertė 201,12 Lt (58,71 Eur), ir išėjo iš degalinės už šias prekes nesumokėjęs, tuo padarydamas administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

5Be to, N. S. 2014-07-23 apie 19.05 parduotuvėje „( - )“, esančioje adresu ( - ), paėmė prekių, kurių bendra vertė 249,97 Lt (72,40 Eur) ir praėjo pro kasas už šias prekes nesumokėjęs. Šiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

6Be to, N. S. 2014-08-05 apie 19.20 val., parduotuvėje „( - )“, esančioje adresu ( - ), paėmė prekių, kurių bendra vertė 360 Lt (104,26 Eur) ir praėjo pro kasas už šias prekes nesumokėjęs, tuo padarydamas administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

7Be to, N. S. kartu su A. P. 2014-10-03 apie 23.32 val., ( - ), esančio namo kieme, iš P. M. automobilio, išdaužus jo stiklą, paėmė daiktų, kurių bendra vertė 100 Lt (28,96 Eur), ir padarė P. M. 200 Lt (57,92 Eur) žalą (28,96 Eur pagrobtų daiktų vertė ir 28,96 Eur žala dėl išdaužto automobilio stiklo), šiais savo veiksmais padarydami administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje.

8Iš byloje esančių N. S. apklausos protokolų yra matyti, kad jis kaltę dėl visų jam inkriminuojamų teisės pažeidimų pripažino. Be N. S. prisipažinimo, jo kaltė padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 50 straipsnyje, įrodyta ir bylos medžiaga: nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą, UAB „( - )“ pareiškimais, išrašais iš policijos registruojamų įvykių registro, apžiūros protokolais bei fotolentelėmis, liudytojo A. Ž. apklausos protokolais, policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, parodymų patikrinimo vietoje protokolu, „( - )“ UAB pareiškimu, liudytojos Gretos E. P. apklausos protokolu, liudytojos B. G. apklausos protokolu, liudytojo N. L. apklausos protokolu, P. M. pareiškimu, A. L. apklausos protokolu, nukentėjusiojo P. M. apklausos protokolu, kita bylos medžiaga.

9Iš byloje esančio A. L. apklausos protokolo yra matyti, kad jis kaltę dėl padaryto pažeidimo prisipažino, gailėjosi. Be jo prisipažinimo, jo kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, įrodyta ir „( - )“ UAB pareiškimu, apžiūros protokolu, N. S. apklausos protokolu, kita bylos medžiaga.

10Iš byloje esančio A. P. apklausos protokolo yra matyti, kad jis kaltės dėl jam inkriminuojamo teisės pažeidimo nepripažino. Nors A. P. kaltės nepripažino, tačiau jo kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, įrodyta policijos pareigūnų tarnybiniu pranešimu, garso įrašų, kuriuose užfiksuotas įvykį mačiusio liudytojo ir Bendrojo pagalbos centro operatoriaus telefoninis pokalbis, P. M. pareiškimu, nukentėjusiojo P. M. apklausos protokolu, kita bylos medžiaga.

11N. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad jis dėl jam inkriminuojamų teisės pažeidimų prisipažino, gailėjosi, jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad pakartotinai per metus padarytas tos pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda bei tai, kad pažeidimai padaryti grupės asmenų.

12A. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs administracinį teisės pažeidimą, gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad pakartotinai per metus padarytas tos pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda bei tai, kad pažeidimai padaryti grupės asmenų.

13A. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikytina tai, kad pažeidimai padaryti grupės asmenų bei tai, kad pažeidimai padaryti asmens, anksčiau padariusio nusikaltimą.

14Skirdamas nuobaudą N. S. teismas atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, pagrobtų prekių ir turto rūšį, vertę, į pažeidėjo asmenybę (ne kartą baustas administracine tvarka, sistemingai daro teisės pažeidimus), pažeidėjo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes bei daro išvadą, kad N. S. iš ankstesnių nuobaudų išvadų nedaro, ir toliau daro teisės pažeidimus, anksčiau jam paskirtos nuobaudos nepasiekė ATPK 20 straipsnyje nustatytų administracinėms nuobaudoms keliamų tikslų, dėl to už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 50 straipsnyje, padarymą jam skirtina griežčiausia nuobaudos rūšis – administracinis areštas.

15Iš byloje esančių administracinio sulaikymo protokolų matyti, kad N. S. buvo laikinai sulaikytas nuo 2014-07-02 iki 2014-07-03, nuo 2014-07-31 iki 2014-08-01, nuo 2014-08-05 iki 2014-08-06, nuo 2014-10-04 iki 2014-10-05. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu (taikant analogiją pagal ATPK 249 straipsnio 2 dalį), į paskirtą nuobaudą įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas, t. y. keturios paros.

16Skirdamas nuobaudą A. L., teismas atsižvelgia į pagrobtų prekių rūšį ir vertę, į pažeidėjo asmenybę (administracine tvarka baustas), pažeidėjo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes bei daro išvadą, kad A. L. skirtina nuobauda, įstatymo straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, sankcijos ribose.

17Skirdamas nuobaudą A. P., teismas atsižvelgia į pagrobto turto vertę, į pažeidėjo asmenybę (teistas, administracine tvarka baustas) pažeidėjo atsakomybę sunkinančias aplinkybes, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes bei daro išvadą, kad A. P. skirtina nuobauda, įstatymo straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, sankcijos ribose.

18Iš byloje esančių administracinio sulaikymo protokolų matyti, kad A. P. buvo laikinai sulaikytas nuo 2014-10-04 iki 2014-10-05. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu (taikant analogiją pagal ATPK 249 straipsnio 2 dalį), į paskirtą nuobaudą įskaitytinas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas, t. y. viena para, prilyginama 2MGL baudai.

19Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimais yra padaryta turtinė žala „( - )” UAB, UAB „( - )“ bei P. M., žalą įpareigotini atlyginti pažeidėjai.

20Vadovaujantis ATPK 249 straipsnio 2 dalimi, BPK 94 straipsniu, daiktai, turėję reikšmę pažeidimui tirti ir bylai nagrinėti – vokas su stiklo dalelėmis (perduoti saugoti Vilniaus apskrities VPK saugyklai pagal 2014-12-11 Kvitą B serija BBB Nr. 6PK000436), įsiteisėjus nutarimui sunaikinti.

21ATPK 336 straipsnyje nustatyta, jog nutarimą dėl administracinio arešto vykdo policijos įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į tai nutarimo vykdymas pavestinas Vilniaus apskrities VPK.

22Vadovaudamasis ATPK 30 str., 50 str., 286-287 str., teismas,

Nutarė

23N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-07-02 epizodas) padarymą skirti 4 parų administracinį areštą.

24N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-07-07 epizodas) padarymą skirti 8 parų administracinį areštą.

25N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-07-20 epizodas) padarymą skirti 12 parų administracinį areštą.

26N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-07-23 epizodas) padarymą skirti 14 parų administracinį areštą.

27N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-08-05 epizodas) padarymą skirti 16 parų administracinį areštą.

28N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, (2014-10-03 epizodas) padarymą skirti 20 parų administracinį areštą.

29Vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, N. S., a. k. ( - ) paskirti galutinę administracinė nuobaudą – 20 parų administracinį areštą.

30Įskaityti laikinajame sulaikyme N. S. išbūtą laiką, t. y. keturias paras, ir konstatuoti, kad paskirtos administracinės nuobaudos neįvykdyta dalis yra 16 parų.

31A. L., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, padarymą paskirti 144 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų) baudą.

32A. P., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 straipsnyje, padarymą paskirti 144 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų) baudą.

33Įskaityti laikinajame sulaikyme A. P. išbūtą laiką, t. y. vieną parą, kuris prilyginamas 2 MGL (75,32 Eur) dydžiui, ir konstatuoti, kad paskirtos administracinės nuobaudos neįvykdyta dalis yra 68 Eur (šešiasdešimt aštuoni eurai).

34A. L. ir A. P. išaiškintina, kad pagal ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundęs tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 6030.

35„Statoil Fuel&Retail Lietuva“ UAB, į. k, 211454910, padarytą 231,50 Lt (67,05 Eur) žalą priteisti solidariai iš N. S. ir A. L..

36„( - )“ UAB, į. k, 211454910, padarytą 201,12 (58,25 Eur) žalą priteisti iš N. S..

37UAB „( - )“, į. k. 110193723, padarytą 249,97 Lt (72,23 Eur) žalą priteisti iš N. S..

38P. M., a. k. ( - ) padarytą 150 Lt (43,44 Eur) žalą priteisti solidariai iš N. S. ir A. P..

39Daiktus, turėjusius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti - voką su stiklo dalelėmis (perduotas saugoti Vilniaus apskrities VPK saugyklai pagal 2014-12-11 Kvitą B serija BBB Nr. 6PK000436), įsiteisėjus nutarimui sunaikinti.

40Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymą dalyje dėl N. S. paskirtos administracinės nuobaudos – arešto, pavesti Vilniaus apskrities VPK.

41Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. N. S. 2014-07-02 apie 15.58 val. parduotuvėje „( - )“, esančioje adresu... 3. Be to, N. S. kartu su A. L. 2014-07-07 apie 23.07 val. degalinėje „( - )“,... 4. Be to, N. S. 2014-07-20 apie 00.02 val. degalinėje „( - )“, esančioje... 5. Be to, N. S. 2014-07-23 apie 19.05 parduotuvėje „( - )“, esančioje adresu... 6. Be to, N. S. 2014-08-05 apie 19.20 val., parduotuvėje „( - )“, esančioje... 7. Be to, N. S. kartu su A. P. 2014-10-03 apie 23.32 val., ( - ), esančio namo... 8. Iš byloje esančių N. S. apklausos protokolų yra matyti, kad jis kaltę dėl... 9. Iš byloje esančio A. L. apklausos protokolo yra matyti, kad jis kaltę dėl... 10. Iš byloje esančio A. P. apklausos protokolo yra matyti, kad jis kaltės dėl... 11. N. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas laiko tai, kad jis dėl jam... 12. A. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino... 13. A. P. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę... 14. Skirdamas nuobaudą N. S. teismas atsižvelgia į pažeidimų pobūdį,... 15. Iš byloje esančių administracinio sulaikymo protokolų matyti, kad N. S.... 16. Skirdamas nuobaudą A. L., teismas atsižvelgia į pagrobtų prekių rūšį ir... 17. Skirdamas nuobaudą A. P., teismas atsižvelgia į pagrobto turto vertę, į... 18. Iš byloje esančių administracinio sulaikymo protokolų matyti, kad A. P.... 19. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimais yra padaryta turtinė žala „( - )”... 20. Vadovaujantis ATPK 249 straipsnio 2 dalimi, BPK 94 straipsniu, daiktai,... 21. ATPK 336 straipsnyje nustatyta, jog nutarimą dėl administracinio arešto... 22. Vadovaudamasis ATPK 30 str., 50 str., 286-287 str., teismas,... 23. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 24. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 25. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 26. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 27. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 28. N. S., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 29. Vadovaujantis ATPK 33 straipsnio 2 dalimi, N. S., a. k. ( - ) paskirti... 30. Įskaityti laikinajame sulaikyme N. S. išbūtą laiką, t. y. keturias paras,... 31. A. L., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 32. A. P., a. k. ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50... 33. Įskaityti laikinajame sulaikyme A. P. išbūtą laiką, t. y. vieną parą,... 34. A. L. ir A. P. išaiškintina, kad pagal ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą... 35. „Statoil Fuel&Retail Lietuva“ UAB, į. k, 211454910, padarytą 231,50... 36. „( - )“ UAB, į. k, 211454910, padarytą 201,12 (58,25 Eur) žalą... 37. UAB „( - )“, į. k. 110193723, padarytą 249,97 Lt (72,23 Eur) žalą... 38. P. M., a. k. ( - ) padarytą 150 Lt (43,44 Eur) žalą priteisti solidariai iš... 39. Daiktus, turėjusius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti - voką su stiklo... 40. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymą dalyje dėl N. S. paskirtos... 41. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...